اعتراض دانشجویان آبادان/ بهترین فیلم کوتاه سال 2015/ چهار حسرت مدیران بزرگ​


این بر من مسلم است که انسانم، اما نمی دانم شرمنده باشم یا مفتخر...

  در شبکه گردی عصرایران مطالب متنوعی در حوزه های سیاسی و اجتماعی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بخوانید و ببینید:


1- اعتراض دانشجویان آبادان

احمد با انتشار این دو عکس در تلگرام نوشت:

اعتراض کامل در دانشکده نفت آبادان به دلیل لغو امتیازات تصریح شده در دفترچه انتخاب رشته و قانون

شبکه گردی

2- کتاب عیدی دهید

دختر دریا در تلگرام نوشت:

سلام

به زودی ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮا ﻣﯿﺮﺳﺪ، از ﯾﮑﯽ دوﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ، ﺟﺎﮐﻠﯿﺪی، ﺳﺎﻋﺖ و ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ دﻫﻬﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﺟﺎﮐﻠﯿﺪی و ﺧﻮدﮐﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﺪام اﺳﺘﻔﺎده ای ﻧﺨﻮاهند ﮐﺮد، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و....ﺑﻪ ﻫﺮ اداره دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ واﻧﺖ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد، واﮔﺮ از ﻫﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺳﻮال ﺷﻮد اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ را ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد دوﺳﺘﺎن و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ آﻣﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﻔﻨﺎک اﺳﺖ، ﮐﺘﺎب ﻫﺪﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن، ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری و ارزش آن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ درﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﻣﺎرﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب و اﻫﺪای ﻫﺪﯾﻪ ای ارزﺷﻤﻨﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﺘﺎب را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﮐﻢ ارزش و ﺗﮑﺮاری ﮐﻨﯿﻢ.

3- چهار حسرت مدیران بزرگ​

فاطمه گنجی در تلگرام نوشت:

همیشه مدیران در کار های خود و بیشتر وقتی که شکست می خورند، چهار حسرت بزرگ را یدک می کشند:

کاش بیشتر ریسک می‌کردم

کاهش در استخدام‌هایم بیشتر دقت می‌کردم

کاش بیشتر به دیگران گوش می‌کردم

کاش برای زندگی شخصی‌ام بیشتر وقت می‌گذاشتم.

4- کتابخانه ای به شکل ورق های کتاب

احسان هم این عکس را با عنوان (طرحِ) کتابخانه ای سه طبقه در توکیو به شکل ورق های کتاب در تلگرام منتشر کرد:

شبکه گردی

5- پنج سوال مهم که هر روز باید از خودتان بپرسید

رضا جوشن خان در وبلاگش نوشت:

سعی کنید این سوالات را در انتهای هر روز از خودتان بپرسید. این کار به شما کمک می‌کند فردی بهتر و موفق‌تر شوید

بهترین اتفاقی که امروز برایم افتاد چه بود؟

چه اتفاقی باعث شد احساس غرور، شادی، یا قدرشناسی کنید؟ آیا امروز حتی برای لحظه‌ای احساس لذت و موفقیت کردید؟

برای لحظه‌ای دوباره آن احساس را در خودتان زنده کنید. خیلی وقت‌ها اتفاقات خوب را نادیده می‌گیریم. اما نباید اینطور باشد، باید از آنها نهایت لذت را برده و قدردانشان باشیم. این سوال کمک می‌کند، مثبت، شاد و قدرشناس باشیم. بابت لحظات خوب از خدا تشکر کنیم.

چه کاری را می‌توانستم بهتر انجام دهم؟

از تجربیات امروزتان چه درسی می‌توانید بگیرید؟ چه اشتباهی مرتکب شدید که باید در آینده از آن جلوگیری کنید؟ چطور می‌توانستید بگومگوی امروز را به یک گفتگو تبدیل کنید؟ بابت اشتباهات از خدا طلب جبران و کمک کنیم

مهمترین کاری که فردا باید انجام دهم چیست؟

کدام کار است که به تنهایی اهمیت زیادی دارد و تفاوت زیادی در روز من ایجاد خواهد کرد؟ اگر برنامه روزانه دارید، مطمئناً این کار باید در آن نوشته شده باشد (در راس آن لیست). بابت کار مهم مان از خداوند راهنمایی و راهگشایی طلب کنیم

چه کار جدیدی را فردا می‌توانم امتحان کنم؟

زندگی سفری اکتشافی است. در هر سنی هم که باشیم، باید هر روز یک کار جدید را امتحان کنیم. فردا چه تجربه جدیدی می‌توانید داشته باشید؟ از خداوند خلاقیت و الهام طلب کنیم

مهمترین فردی که در زندگی من وجود دارد کیست و چه کاری برای او انجام دادم و خواهم داد؟

روی کسی که دوست دارید همسرتان، فرزندتان، والدین یا هر کس دیگر—متمرکز شوید. آیا به آنها گفته‌اید یا نشان داده‌اید که چقدر برایتان اهمیت دارند؟ فردا چه کاری می‌توانید برای کمک کردن، شاد کردن و یا غافلگیر کردن آنها انجام دهید؟ ما خیلی وقت‌ها آنقدر مشغول می‌شویم که عزیزانمان را فراموش می‌کنیم. این سوال باعث می‌شود دوباره به آنها بپردازید. از خداوند تعادل و مهربانی بخواهیم.

سوال اول: شادی و قدرشناسی

سوال دوم: یادگیری و پیشرفت

سوال سوم: تمرکز و برنامه

سوال چهارم: نوآوری و نوجویی

سوال پنجم: تعادل و مهربانی

به ما خواهد بخشید.

6- شرمنده باشم یا مفتخر؟

آرین در لاین با انتشار این تصویر نوشت:

این بر من مسلم است که انسانم...

اما نمی دانم شرمنده باشم یا مفتخر!

شبکه گردی

7- فرافکنی در مدیریت

ارشیا دکامی در کانال مدیریت کاربردی تلگرام نوشت:

مدیر و کارمندی که فرافکني می کند، نقش خود را نادیده گرفته و تاکيد شديد بر نقش عوامل محيطي دارد. اين حالت، پارادوکس "من به شرط او" را به وجودخواهد ‏آورد، در اين حالت شخص يا سازمان، کارآمد بودن خود را منوط و مشروط بر کارآمد  بودن ديگران يا ديگر سازمان‏ها مي‏کند. و مدیری که اینچنین نگرشي دارد، هيچ اقدام مطلوب و موثري صورت نخواهد داد.چرا که اساسا با این دیدگاه مسئله را حل شده تصور میکند ودر نتیجه اقدامی برای حل آن نمی کند اما مدیری که اشتباهات خود را می پذیرد و مسئولیت کاستی ها را به عهده میگیرد برای رفع مشکل دست به کار میشود و به طور حتم ذهن او مدام به دنبال راه حل می گردد و در این شرایط ذهن در حالت آفرینندگی قرار میگیرد. در حالتی که ذهن به دنبال راه حل می گرددٰ بالاترین خلاقیت ها و راهکارهای خلاقانه به وجود می آید.به طور حتم مدیران موفق اشتباهات بسیاری داشته اند اما مسئولیت آنها را پذیرفته اند و اینگونه با ایجاد و خلق راهکارهایی بی نظیر، به مدیرانی موفق و بزرگ تبدیل شده اند.
مدیر فرافکن مانند مرداب در حالت سکون خواهد ماند و با تصور آرام بودن همه ی امور در همان حال خواهد ماند تا زمانی که بوی نامطبوع مرداب همه را کلافه کند.

8- بهترین فیلم کوتاه سال 2015

این فیلم هم مونا امرایی با عنوان بهترین فیلم کوتاه سال 2015 درتلگرام منتشر کرده است:


9- لبخند نهاوندیان

درصفحه اینستاگرام محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری این عکس منتشر و نوشته شد:

ساعاتی پیش؛ ورود به عسلویه به همراه دکتر روحانی رئیس محترم جمهور برای افتتاح فاز های 15 و 16 پارس جنوبی

شبکه گردی
10- پذیرش بهترین واژه من

حسین در تلگرام نوشت:
اگر به من بگويند زيباترين واژه اي که يادگرفتي چيست؟
ميگويم
پذيرش است
پذيرش يعني:
پذيرفتن شرايط با تمام سختي هاش....
پذيرش يعني:
پذيرفتن ادم ها با تمام نقص هاشون....
پذيرش يعني:
پذيرفتن اینکه مشکلات هست و بايد به مسير ادامه داد....
پذيرش يعني:
پذيرفتن اينکه گاهي من هم اشتباه ميکنم....
پذيرش يعني:
پذيرفتن اينکه من کامل نيستم...
پذيرش يعني:
پذيرفتن اينکه جز خودم هيچ کس مسئول زندگي من نيست....
پذيرش يعني:
پذيرفتن اينکه انتظار از ديگران نداشتن....
داشتن پذيرش در زندگي يعني پايان دادن به تمام دعواها ، اختلاف ها و جدل ها.....
يعني مثبت بودن

[ منبع این خبر سایت عصر ایران می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال