هفته بیست و یکم Match of the Day با ترجمه در سایت نود/ توقف همه جز لستر


وبسایت رسمی برنامه نود - هفته بیست و یکم برنامه Match of the Day که چهارشنبه 23 دی پخش شد، با زیرنویس فارسی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

در این برنامه با حضور آلن شیرر و دتمار هامان 10 بازی سه‌شنبه و چهارشنبه لیگ برتر انگلیس بررسی شد:

 

مرور مسابقات هفته بیست و یک لیگ جزیره در برنامه MOTD (کیفیت بالا 498mb)

مرور مسابقات هفته بیست و یک جزیره در برنامه MOTD (نسخه کم حجم 250mb)

بررسی جداگانه بازی نیوکاسل 3-3 منچستریونایتد در برنامه MOTD

بررسی جداگانه بازی لیورپول 3-3 آرسنال در برنامه MOTD

بررسی جداگانه بازی منچسترسیتی 0-0 اورتون در برنامه MOTD

ترجمه: علی شهروز

 

 

 

 

 

 

 

هفته های قبل:

قسمت 37: مرور مسابقات هفته بیست لیگ جزیره (کیفیت بالا 496mb)

قسمت 37: مرور مسابقات هفته بیست جزیره (نسخه کم حجم 246mb)

قسمت 37: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد 2-1 سوانسی

قسمت 37: بررسی جداگانه بازی آرسنال 1-0 نیوکاسل

قسمت 37: بررسی جداگانه بازی واتفورد 1-2 منچسترسیتی

قسمت 37: بررسی جداگانه بازی وستهام 2-0 لیورپول

قسمت 36: مرور مسابقات هفته نوزده (کیفیت بالا 498mb)

قسمت 36: مرور مسابقات هفته نوزده (نسخه کم حجم 249mb)

قسمت 36: بررسی جداگانه بازی آرسنال 2-0 بورنموث

قسمت 36: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد 0-0 چلسی

قسمت 35: مرور مسابقات هفته هجده (کیفیت بالا 496mb)

قسمت 35: مرور مسابقات هفته هجده (نسخه کم حجم 271mb)

قسمت 35 : بررسی جداگانه بازی استوک سیتی 2-0 منچستریونایتد

قسمت 35: بررسی جداگانه بازی چلسی 2-2 واتفورد

قسمت 35: بررسی جداگانه بازی لیورپول 1-0 لسترسیتی

قسمت 35: بررسی جداگانه بازی منچسترسیتی 4-1 ساندرلند

قسمت 35: بررسی جداگانه بازی ساوتهمپتون 4-0 آرسنال

قسمت 34: مرور مسابقات روز دوم هفته هفده (کیفیت بالا 455mb)

قسمت 34: مرور مسابقات روز دوم هفته هفده(نسخه کم حجم 197mb)

قسمت 34: بررسی جداگانه بازی آرسنال 2-1 منچسترسیتی

قسمت 34: بررسی جداگانه بازی واتفورد 3-0 لیورپول

قسمت 33: مرور مسابقات روز اول هفته هفده (کیفیت بالا 489mb)

قسمت 33: مرور مسابقات روز اول هفته هفده(نسخه کم حجم 244mb)

قسمت 33: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد 1-2 نوریچ سیتی

قسمت 33: بررسی جداگانه بازی چلسی 3-1 ساندرلند

قسمت 32: مرور مسابقات روز دوم هفته شانزده  (کیفیت بالا 494mb)

قسمت 32: مرور مسابقات روز دوم هفته شانزده (نسخه کم حجم 215mb)

قسمت 32: بررسی جداگانه بازی لیورپول 2-2 وست برومویچ

قسمت 32: بررسی جداگانه بازی استون 0-2 آرسنال

قسمت 31: مرور مسابقات روز اول هفته شانزده (کیفیت بالا 494mb)

قسمت 31: مرور مسابقات روز اول هفته شانزده (نسخه کم حجم 246mb)

قسمت 31: بررسی جداگانه بازی منچسترسیتی 2-1 سوانسی

قسمت 31: بررسی جداگانه بازی بورنموث 2-1 منچستریونایتد

قسمت 30: مرور مسابقات روز دوم هفته پانزده (کیفیت بالا 379mb)

قسمت 30: مرور مسابقات روز دوم هفته پانزده (نسخه کم حجم 163mb)

قسمت 29: مرور مسابقات روز اول هفته پانزده(کیفیت بالا 496mb)

قسمت 29: مرور مسابقات روز اول هفته پانزده(نسخه کم حجم 265mb)

قسمت 29: بررسی جداگانه بازی استوک سیتی 2-0 منچسترسیتی

قسمت 29: بررسی جداگانه بازی آرسنال 3-1 ساندرلند

قسمت 29: بررسی جداگانه بازی چلسی 0-1 بورنموث

قسمت 29: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد 0-0 وستهام

قسمت 28: مرور مسابقات روز دوم هفته چهارده (کیفیت بالا)

قسمت 28: مرور مسابقات روز دوم هفته چهارده (نسخه کم حجم)

قسمت 28: بررسی جداگانه بازی نوریچ سیتی 1-1 آرسنال

قسمت 28: بررسی جداگانه بازی تاتنهام 0-0 چلسی

قسمت 27: مرور مسابقات روز اول هفته چهارده(کیفیت بالا)

قسمت 27: مرور مسابقات روز اول هفته چهارده(نسخه کم حجم)

قسمت 27: بررسی جداگانه بازی لسترسیتی 1-1 منچستریونایتد

قسمت 27: بررسی جداگانه بازی منچسترسیتی 3-1 ساوتهمپتون

قسمت 26: مرور مسابقات روز دوم هفته سیزده

قسمت 25: مرور مسابقات روز اول هفته سیزده (نسخه اصلی)

قسمت 25: مرور مسابقات روز اول هفته سیزده (نسخه کم حجم)

قسمت 25: بررسی جداگانه بازی منچسترسیتی ۱-۴ لیورپول

قسمت 25: بررسی جداگانه بازی واتفورد ۱-۲ منچستریونایتد

قسمت 25: بررسی جداگانه بازی چلسی ۱-۰ نورویچ

قسمت 25: بررسی جداگانه بازی وست برومویچ ۲-۱ آرسنال

قسمت 24: مرور مسابقات روز دوم هفته دوازده (نسخه اصلی)

قسمت 24: مرور مسابقات روز دوم هفته دوازده (نسخه کم حجم)

قسمت 24: بررسی جداگانه بازی لیورپول 2-1 کریستال پالاس

قسمت 24: بررسی جداگانه بازی آرسنال 1-1 تاتنهام

فسمت 24: بررسی جداگانه بازی استون ویلا 0-0 منچسترسیتی

قسمت 23: مرور مسابقات روز اول هفته دوازده (کیفیت بالا)

قسمت 23: مرور مسابقات روز اول هفته دوازده (نسخه کم حجم)

قسمت 23: بررسی جداگانه بازی استوک سیتی 1-0 چلسی

قسمت 23: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد 2-0 وست برومویچ

قسمت 22: مرور مسابقات روز دوم هفته یازده (کیفیت بالا)

قسمت 22: مرور مسابقات روز دوم هفته یازده (نسخه کم حجم)

قسمت 21: رور مسابقات روز اول هفته یازده (کیفیت بالا)

قسمت 21: مرور مسابقات روز اول هفته یازده (نسخه کم حجم)

 قسمت 21: بررسی جداگانه بازی کریستال پالاس 0-0 منچستریونایتد

 قسمت 21: بررسی جداگانه بازی سوانسی 0-3 آرسنال

 قسمت 21: بررسی جداگانه بازی منچسترسیتی 2-1 نورویچ

 قسمت 21: بررسی جداگانه بازی چلسی 1-3 لیورپول 

 قسمت بیست: مرور مسابقات روز دوم هفته دهم (کیفیت بالا)

قسمت بیست: مرور مسابقات روز دوم هفته دهم (نسخه کم حجم)

قسمت بیست: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد 0-0 منچسترسیتی

قسمت بیست: بررسی جداگانه بازی لیورپول 0-0 ساوتهمپتون

قسمت نوزده: مرور مسابقات روز اول هفته دهم (کیفیت بالا)

قست نوزده: مرور مسابقات روز اول هفته دهم (نسخه کم حجم)

قسمت نوزده:  بررسی جداگانه بازی وستهام 2-1 چلسی

قسمت نوزده: بررسی جداگانه بازی آرسنال 2-1 اورتون

قسمت هجده: مرور مسابقات روز دوم هفته نهم

قسمت هفده: مرور مسابقات روز اول هفته نهم (نسخه اصلی)

قسمت هفده: مرور مسابقات روز اول هفته نهم (نسخه کم حجم)

قسمت هفده: بررسی جداگانه بازی اورتون 0-3 منچستریونایتد

قسمت هفده: بررسی جداگانه بازی من سیتی 5-1 بورنموث

قسمت هفده: بررسی جداگانه بازی واتفورد 0-3 آرسنال

قسمت  هفده: بررسی جداگانه بازی چلسی 2-0 استون ویلا

فسمت هفده: بررسی جداگانه بازی تاتنهام 0-0 لیورپول

قسمت شانزده: مرور مسابقات روز دوم هفته هشتم (کیفیت بالا)

قسمت شانزده: مرور مسابقات روز دوم هفته هشتم(نسخه کم حجم)

قسمت شانزده: بررسی جداگانه بازی آرسنال 3-0 منچستریونایتد

قسمت پانزده: مرور مسابقات روز اول هفته هشتم (کیفیت بالا)

قسمت پانزده: مرور مسابقات روز اول هفته هشتم (نسخه کم حجم)

قسمت پانزده: بررسی جداگانه بازی منچسترسیتی 6-1 نیوکاسل

قسمت پانزده: بررسی جداگانه بازی چلسی 1-3 ساوتهمپتون

قسمت چهارده: مرور مسابقات روز دوم هفته هفتم (کیفیت بالا)

قسمت چهارده: مرور مسابقات روز دوم هفته هفتم  (نسخه کم حجم)

قسمت سیزده: مرور مسابقات روز اول هفته هفتم (کیفیت اصلی)

قسمت سیزده: مرور مسابقات روز اول هفته هفتم (نسخه کم حجم)

قسمت سیزده: بررسی جداگانه بازی لستر 2-5 آرسنال

قسمت سیزده: بررسی جداگانه بازی تاتنهام 4-1 منچسترسیتی

قسمت سیزده: بررسی جداگانه بازی نیوکاسل 2-2 چلسی

قسمت سیزده: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد 3-0 ساندرلند

قسمت دوازده: مرور مسابقات روز دوم هفته ششم (کیفیت بالا)

قسمت دوازده: مرور مسابقات روز دوم هفته ششم (نسخه کم حجم)

قسمت دوازده: بررسی جداگانه بازی ساوتهمپتون ۲-۳ منچستریونایتد

قسمت یازده: مرور مسابقات روز اول هفته ششم (کیفیت بالا)

قسمت یازده: مرور مسابقات روز اول هفته ششم (نسخه کم حجم)

قسمت یازده: بررسی جداگانه بازی چلسی 2-0 آرسنال

قسمت دهم: مرور مسابقات روز دوم هفته پنجم (کیفیت بالا)

قسمت دهم: مرور مسابقات روز دوم هفته پنجم (نسخه کم حجم)

قسمت نهم: مرور مسابقات روز اول هفته پنجم (کیفیت بالا)

قسمت نهم: مرور مسابقات روز اول هفته پنجم  (نسخه کم حجم)

قسمت نهم: بررسی جداگانه بازی اورتون 3-1 چلسی

قسمت نهم: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد 3-1 لیورپول

قسمت نهم: بررسی جداگانه بازی کریستال پالاس 0-1 منچسترسیتی

قسمت نهم: بررسی جداگانه بازی آرسنال 2-0 استوک سیتی

قسمت هشتم: مرور مسابقات روز دوم هفته چهارم (کیفیت اصلی)

قسمت هشتم: مرور مسابقات روز دوم هفته چهارم (نسخه کم حجم)

قسمت هشتم: بررسی جداگانه بازی منچستریونایتد - سوانزی

قسمت هفتم: مرور مسابقات روز اول هفته چهارم

قسمت ششم: مرور مسابقات روز دوم هفته سوم

قسمت پنجم: مرور مسابقات روز اول هفته سوم

قسمت چهارم: مرور مسابقات روز دوم هفته دوم  (کیفیت اصلی)

قسمت چهارم: مرور مسابقات روز دوم هفته دوم (حجم پایین)

قسمت سوم: مرور مسابقات روز اول هفته دوم

قسمت دوم: مرور مسابقات روز دوم هفته اول

قسمت اول: Match of the Day بدون زیرنویس

 

 

[ منبع این خبر سایت 90 می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال