زندگی نامه فردوسی شاعر بزرگ ایرانی


 

زندگی نامه فردوسی شاعر بزرگ ایرانی

 

زندگی نامه فردوسی

بر پایهٔ دیدگاه بیشتر پژوهشگران امروزی، فردوسی در سال ۳۲۹ هجری قمری برابر با ۳۱۹ خورشیدی (۹۴۰ میلادی) در روستای پاژ در شهرستان توس در خراسان دیده به جهان گشود. نام او همه جا ابوالقاسم فردوسی شناخته شده‌است. نام کوچک او را در بن‌مایه‌های کهن‌تر «حسن» نیز نوشته‌اند. پدرش از دهقانان طوس بود که ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت. وی از همان زمان که به کسب علم و دانش می پرداخت، به خواندن داستان هم علاقه مند شد .

 

چنان كه مي دانيم "دهقانان" يك طبقه از مالكان بودند كه در دوره ي ساسانيان (و چهار پنج قرن اول از عهد اسلامي) در ايران زندگي مي كردند و يكي از طبقات اجتماعي فاصل ميان طبقه كشاورزان و اشراف درجه اول را تشكيل مي دادند و صاحب نوعي "اشرافيت ارضي" بودند.

 

زندگانی آنان در كاخهايي كه در اراضي خود داشتند مي گذشت. آنها به وسيله ي "روستاييان" از آن اراضي بهره برداري می نمودند و در جمع آوري ماليات اراضي با دولت ساساني و سپس در عهد اسلام با دولت اسلام همكاري داشتند و حدودا تا زمان حمله مغول به تدريج بر اثر فتنه ها و آشوبها و تضييقات گوناگون از بين رفتند.

 

همانطور که در زندگی نامه فردوسی آمده است، آغاز زندگی وی هم‌ زمان با گونه‌ای جنبش نوزایش در میان ایرانیان بود که از سدهٔ سوم هجری آغاز شده و دنباله و اوج آن به سدهٔ چهارم رسید و گرانیگاه آن خراسان و سرزمین‌های فرارود بود.

 

در درازنای همین دو سده شمار چشمگیری از سرایندگان و نویسندگان پدید آمدند و با آفرینش ادبی خود زبان پارسی دری را که توانسته بود در برابر زبان عربی پایدار بماند، توانی روزافزون بخشیدند و به صورت زبان ادبی و فرهنگی درآوردند. فردوسی از همان روزگار کودکی بینندهٔ کوشش‌های مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه بود و خود نیز در چنان زمانه و زمینه‌ای پا به پای بالندگی جسمی به فرهیختگی رسید و رهرو  سخت‌گام همان راه شد.

 

زندگی نامه فردوسی- دوران کودکی و نوجوانی 
درباره دوران کودکی و جوانی فردوسی نه خود شاعر سخنی گفته و نه در بن‌مایه‌های کهن جز افسانه و خیال‌بافی چیزی به چشم می‌خورد. با این حال از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی - فرهنگی شاهنامه، می‌توان دریافت که او در دوران پرورش و بالندگی خویش از راه مطالعه و ژرف‌نگری در سروده‌ها و نوشتارهای پیشینیان خویش سرمایهٔ کلانی اندوخته که بعدها دست‌ مایهٔ او در سرایش شاهنامه شده‌ است. هم‌چنین از شاهنامه و زندگی نامه فردوسی این گونه برداشت کرده‌اند که فردوسی با زبان عربی و دیوان‌های شاعران عرب و نیز با زبان پهلوی آشنا بوده‌است.

 

بیوگرافی فردوسی,زندگی نامه فردوسی،شاهنامه

بیوگرافی و زندگی نامه فردوسی سراینده کتاب شاهنامه

 

سروده‌های فردوسی

کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شد. شاهان سامانی از دوستداران ادب فارسی بودند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پایهٔ شاهنامه ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می‌دانند اما با مطالعه زندگی نامه فردوسی می‌توان چنین برداشت کرد که وی در جوانی نیز به سرایندگی می‌پرداخته‌ است و چه بسا سرودن داستان های شاهنامه را در همان زمان و بر پایهٔ داستان‌های کهنی که در داستان‌های گفتاری مردم جای داشته‌اند، آغاز کرده‌است. از میان داستان های شاهنامه که گمان می‌رود در زمان جوانی وی گفته شده باشد می‌توان داستانهای بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکوان دیو و داستان سیاوش را نام برد.

 

فردوسی پس از آگاهی یافتن از مرگ دقیقی توسی و نیمه‌کاره ماندن گشتاسب‌نامه سرودهٔ او (که به زمانهٔ زرتشت می‌پردازد)، به نگاشته شدن شاهنامه ابومنصوری که به نثر بوده و بن‌مایهٔ دقیقی توسی در سرودن گشتاسب‌نامه بوده‌است پی برد و به دنبال آن به بخارا، پایتخت سامانیان («تختِ شاهِ جهان») رفت تا آن را بیابد و بازمانده آن را به شعر در آورد. فردوسی در این سفر «شاهنامهٔ ابومنصوری» را نیافت اما در بازگشت به توس، امیرک منصور، که از دوستان فردوسی بوده‌است و «شاهنامه ابومنصوری» به دستور پدرش ابومنصور محمد بن عبدالرزاق یکپارچه و نوشته شده بود، نسخه‌ای از آن را در اختیار فردوسی نهاد.

 

زندگی نامه فردوسی-سُرایش شاهنامه

شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی سرودن شاهنامه را بر پایهٔ نوشتار ابومنصوری در حدود سال۳۷۰ هجری قمری آغاز کرد و سر انجام آن را در تاریخ ۲۵ سپندارمذ سال ۳۸۴ هجری قمری (برابر با ۳۷۲ خورشیدی) با این بیت‌ها به انجام رساند:

 

 سر آمد کنون قصهٔ یزدگرد                             به ماه سفندارمذ روز ارد

ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار            به نام جهان داور کردگار

 

این ویرایش نخستین شاهنامه بود و فردوسی نزدیک به بیست سال دیگر در تکمیل و تهذیب آن کوشید. این سال‌ها هم‌زمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود. فردوسی در سال ۳۹۴ هجری قمری (برابر با ۳۸۲ خورشیدی) در سن شصت و پنج سالگی بر آن شد که شاهنامه را به سلطان محمود اهدا کند، و از این رو دست به کار تدوین ویرایش تازه‌ای از شاهنامه شد. فردوسی در ویرایش دوم، بخش‌های مربوط به پادشاهی ساسانیان را تکمیل کرد. پایان ویرایش دوم شاهنامه در سال ۴۰۰ هجری قمری در هفتاد و یک سالگی فردوسی بوده‌است:

 

چو سال اندر آمد به هفتاد و یک               همی زیر بیت اندر آرم فلک
ز هجرت شده پنج هشتاد بار                  به نام جهان داور کردگار

 

فردوسی شاهنامه را در شش یا هفت دفتر به دربار غزنه نزد سلطان محمود فرستاد. به گفته خود فردوسی، سلطان محمود «نکرد اندر این داستانها نگاه» و پاداشی هم برای وی نفرستاد. از این رویداد تا پایان زندگانی، فردوسی بخش‌های دیگری نیز به شاهنامه افزود که بیشتر در گله و انتقاد از محمود و تلخ‌ کامی سراینده از اوضاع زمانه بوده‌است. در روزهای پایانی زندگی فردوسی از سن خود دو بار یاد کرده، و خود را هشتاد ساله و جای دیگر هفتاد و شش ساله خوانده‌است.

 

زندگی نامه فردوسی,بیوگرافی فردوسی,آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی در شهر توس

 

درگذشت و آرامگاه فردوسی
محمد امین ریاحی، با درنگریستن در زندگی نامه فردوسی و گفته‌های وی از سن و ناتوانی خود، این گونه نتیجه‌ گیری کرده‌است که فردوسی می‌بایست پس از سال ۴۰۵ هجری قمری و پیش از سال ۴۱۱ هجری قمری از جهان رفته باشد.

 

پس از مرگ، واعظ طبرستان به دلیل شیعه بودن فردوسی از به خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانان جلوگیری کرد و به ناچار در باغ خود وی در توس به خاک سپرده شد. آرامگاه فردوسی بین سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳ به دستور رضا شاه بازسازی شد.

 

مذهب فردوسی
بر اساس ابیاتی در خود شاهنامه و همچنین با مطالعه زندگی نامه فردوسی و منابع اولیه‌ای چون آثار نظامی عروضی و نصیرالدین قزوینی، فردوسی یک مسلمان شیعه بود؛ ولی برخی از پژوهشگران اخیراً در مورد مذهب وی و شاخهٔ شیعی آن اظهار تردید کرده‌اند.

 

بزرگداشت و گرامیداشت فردوسی
در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌ است هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار میگردد.

 

فردوسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/فردوسی
نظامی عروضی، نخستین پژوهنده‌ای که دربارهٔ زندگی فردوسی جستاری نوشته‌است، زایش ..... سعدی شیرازی (ابومحمد مُصلِح بن عَبدُالله)، نیز به نیکی و بزرگی از فردوسی، یاد ... و نظامی عروضی در میانه‌های سدهٔ ششم هجری نخستین زندگی‌نامه ازفردوسی را در چهار ... از ویرایشگران دیگر شاهنامه می‌توان از ژول مول فرانسوی، وولرس و لاندوئر هلندی، ی.

سعدی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/سعدی
۱ زندگی‌نامه ... ۳ سعدی و فردوسی; ۴ نیایشِ پادشاهان; ۵ شعر بنی‌آدم; ۶ آنچه سعدی دربارهٔ خویش می‌سراید ..... چه خوش گفت فردوسیِ پاک زاد, که رحمت بر آن تُربتِ پاک باد.

زندگینامه حکیم ابوالقاسم فردوسی - نمناک

namnak.com/572-زندگینامه-حکیم-ابوالقاسم-فردوسی.html
ابوالقاسم فردوسی و بیوگرافی فردوسی و زندگینامه فردوسی و آثار فردوسی را در نمناک ببینید.

زندگی نامه فردوسی شاعر نامدار ایران - بیتوته

www.beytoote.com/scientific/scientist/ferdowsi-biography.html
زندگی نامه فردوسی،بیوگرافی فردوسی،شاهنامه،آرامگاه فردوسی،زندگینامه حکیم ... چنان كه مي دانيم "دهقانان" يك طبقه از مالكان بودند كه در دوره ي ساسانيان (و چهار پنج قرن ...

زندگی و آثار فردوسی توسی - گلچین صفاسا

safanews2.mihanblog.com/post/1728
۲۲ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - فردوسی+شاهنامه+زندگی+بیوگرافی+عکس+ادبیات+فارسی+شعر+سروده+نظم+ ... بیوگرافی و آثارسعدی شیرازی · جشن تـولـد+ترانه میلاد قمیشی.

زندگی نامه سعدی شاعر بزرگ ایرانی

00060.ir/+زندگی+نامه+سعدی+شاعر+بزرگ+ایرانی
زندگینامه ی سعدی و معرفی او - tebyan.net زندگی‌نامه پروین اعتصامی؛ بزرگ‌ترین شاعر زن ایرانی بیوگرافی و زندگی نامه سعدی شیرازی فردوسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ ...

زندگی نامه فردوسی برای کودکان

page-authority.ir/+زندگی+نامه+فردوسی+برای+کودکان
کودک و نوجوان - زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی کودکان خوب من - زندگی نامه ... آزاد زندگینامه سعدی شیرازی - beytoote.com زندگی نامه فردوسی - سرزمین من آریا شرح ... ی فردوسی زندگی نامه فردوسی شاعر نامدار ایران (زندگی نامه فردوسی برای کودکان) ...

زندگی نامه ی سعدی شیرازی - در اندیشه ی فردا

d-a-f.blogsky.com/zssh
زندگی نامه ی سعدی شیرازی - در اندیشه ی فردا - . ... شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از بزرگترین شعرای ایران است که بعد از فردوسی آسمان زیبای ادبیات فارسی ...

خلاصه ی زندگی نامه ی فردوسی - - وبلاگ دوستان دور از هم

sinaandmilad.persianblog.ir/post/8/
ابوالقاسم فردوسی در روستای باژ در اطراف توس به دنیا آمد.سال تولد او 329 هجری یا. 330هجری است. نام پدرش مولانا فخرالدین احمد بود. فردوسی از آغاز جوانی شروع به سرودن ...

زندگی نامه ی فردوسی شاعر بزرگ ایران - twr.ir

twr.ir/+زندگی+نامه+ی+فردوسی+شاعر+بزرگ+ایران
زندگینامه شاعر بزرگ ایران زمین سعدی شیرازی - ایران … تحقیق درباره فردوسی - مطالب آزاد زندگـــــــــــی نامه - زندگی نامه یحکیم ابوالقاسم فردوسی زندگی نامه ی ...

زندگی نامه حكيم ابوالقاسم منصور ابن حسن - تخلص فردوسی ...

www.persian-man.ir/senior/poets/ferdosi/
۱۵ اسفند ۱۳۸۸ ه‍.ش. - فردوسى شهرت و تخلص ابوالقاسم منصور ابن حسن [حكيم ابوالقاسم...]، حدود 329 - 411 تا 416- هجرى قمرى، شاعر بزرگ و حماسه سراى چيره دست ايرانى، ...

شرح زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

vista.ir/article/209513/شرح-زندگی-نامه-حکیم-ابوالقاسم-فردوسی
چنان كه می دانیم "دهقانان" یك طبقه از مالكان بودند كه در دوره ی ساسانیان (و چهار پنج قرن اول از عهد اسلامی) در ایرانزندگی می كردند و یكی از طبقات اجتماعی فاصل میان طبقه ...

زندگی نامه ی شاعران و دانشمندان ایران

shdiran.blogfa.com/
زندگی نامه ی شاعران و دانشمندان ایران - - زندگی نامه ی شاعران و دانشمندان ایران. ... او شاعر حماسه‌سرای ایرانی و گویندهٔ شاهنامهٔ فردوسی است که مشهورترین اثر حماسی فارسی است و طولانی‌ترین منظومه ... شيرازي‌ موسوم‌ به‌ شيخ‌ سعدي‌ از بزرگ‌ترين‌ شنموده‌ است‌.

زندگینامه شاعران و نویسندگان

aliakbar1372.blogfa.com/
زندگینامه شاعران و نویسندگان - خوش آمدید. ... شاهكار سعدي در نثر، گلستان اوست كه در حقيقت نوعي مقامه نويسي است.ولي در اين .... "مسافر" تأمل و سیر و سفر شاعر است در فلسفه ی زندگی. ..... حکیم فردوسی در "طبران طوس" در سال 329 هجری به دنیا آمد.

زندگینامه فردوسی شاعر بزرگ ایرانی - خانه

sc0rpionir.ir/+زندگینامه+فردوسی+شاعر+بزرگ+ایرانی
زندگینامه شاعر بزرگ ایران زمین سعدی شیرازی - ایران … زندگینامه شاعر بزرگ . ... world-download - زندگی نامه ی فردوسیشاعر بزرگ ایرانی زندگی نامه ی فردوسی ...

زندگی نامه فردوسی برای کودکان - twr.ir

twr.ir/+زندگی+نامه+فردوسی+برای+کودکان
کودک و نوجوان - زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی کودکان خوب من - زندگی نامه فردوسی ... نامه سعدی - tebyan.netزندگی نامه دانشمندان - زندگی نامه ی فردوسی (زندگی نامه ...

زندگینامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به زبان انگلیسی - ترجمه ...

magiclearn.blogfa.com/post-751.aspx
انگلیسی: آموزش، زبانشناسی، ترجمه، ادبیات - زندگینامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به زبان انگلیسی - برای زبان آموزان و دانشجویان رشته های دبیری، زبان شناسی، ...

تحقيق درمورد سعدي

heaven777.blogfa.com/
زندگی نامه سعدی ... یکی از مشخصات نبوغ سعدی در این است که از کوچکترین حادثه زندگی خود درسی اخلاقی میدهد در ....سعدی،استاد سخن و يكه تاز عرصه ی نثرمسجع وشعر عاشقانه است. ..... او شاعر حماسه‌سرای ایرانی و گویندهٔ شاهنامهٔفردوسی است که مشهورترین اثر حماسی فارسی است و طولانی‌ترین منظومه به زبان پارسی تا زمان خود بوده‌ است.

زندگی نامه ی فردوسی

posthaa.ir/detail/زندگی-نامه-ی-فردوسی/article/98/
حکیم فردوسی در طبران طوس در سال 329 هجری به دنیا آمد پدرش از دهقانان طوس بود و از نظر. ... لینک زیر استفاده نمایید و یا کد کیو-آر زیر را اسکن کنید: زندگی نامه ی فردوسی ... سعدی ویکی‌پدیا دانشنامهٔ آزاد،سعدی شیرازی آرامگاه سعدی در شیراز نام اصلی ...

زندگینامه شعرا و بزرگان ایران - Kazeroon

www.kazeroon.net/goonagoon/biographi.htm
زندگینامه. رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی از شاعران بسیار نامی ... او در قدرت کلام و چیره دستی بر صنایع و آداب سخنوری همپایه ی گویندگان نامدار قرار داشته .... به پاي شهرت فردوسي و سعدي و عمرخيام و حافظ مي‌رسد و از اقران ايشان بشمار مي‌رود.

مجسمه ی میدان فردوسی - دکتر منصور رستگار فسائی

dr-rastegar.persianblog.ir/tag/مجسمه_ی_میدان_فردوسی
من : به نام خداوند جان و خرد زندگی‌نامه و فعالیت‌های پژوهشی دکتر منصور رستگار فسایی ..... پدر من در طول زندگی عاشق سه شخصیت فرهنگی بود؛ خیام، فردوسی و سعدی.

زندگی نامه - زندگی نامه ی حضرت خامنه ای

sakhand.blogfa.com/tag/زندگی-نامه-ی-حضرت-خامنه-ای
زندگی نامه ی خوجه نظام الملک. زندگی نامه ی خوجه نظام الملک. برچسب‌ها: زندگی نامه ی فردوسی, زندگی نامه ی سعدی,زندگی نامه ی حافظ, زندگی نامه ی حضرت خامنه ای · ادامه مطلب.

زندگی، احوال و اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی - مستانه

mastaneh.ir › چند رسانه‌ای › سخنرانی
۲۷ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - ایران‌صدا: در برنامه این نوبت بر آستان خرد به مرور زندگی، احوال و اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسیمی‌پردازیم. کارشناس/مهمان: ,. حکیم ابوالقاسم فردوسی ...

عنقا - زندگی نامه ی شاعران

angha10.blogfa.com/category/1
... نامه ی سعدی (1). زندگی نامه ی فردوسی (1) ... "مسافر" تأمل و سیر و سفر شاعر است در فلسفه ی زندگی. .... برچسب‌ها: سعدی, زندگی نامه ی سعدی, اثار سعدی, اشعار سعدی.

خلاصه زندگینامه سعدی - برترین های جهان

www.otop.ir/tag/خلاصه+زندگینامه+سعدی
خلاصه زندگینامه سعدی,ابومحمد مُصلِح‌الدین بن عَبدُالله نامور به سعدی شیرازی و مشرف الدین ... با: ۵۶۸ یا ۵۸۸ - ۶۷۱ هجری شمسی) شاعر و نویسنده ی پارسی گوی ایرانی است.

همه چیز درباره سعدی | - نرم افزار

3manage.com/همه-چیز-درباره-سعدی.html
در این مطلب مجموعه کاملی از زندگی نامه , آثار و … این شاعر ... اما آثار سعدی از جنبه ی دیگری، «ممتنع ...... این بزرگ مرد که به حق او را فردوسی ثانی باید خواند، سعدی است.

زندگی نامه ی کوتاهی از اشخاص ادبی ایرانی - شهر سخت افزار

www.shahrsakhtafzar.com › ... › گفتگوی آزاد › فرهــنـگ و ادبیــات
۳۰ بهمن ۱۳۸۶ ه‍.ش. - 6پست - ‏1 نویسنده
سلام اینجا میخوام هر کسی زندگی نامه ی شاعران ببزرگ تاریخ رو داره بذاره تا بقیه هم ا. ... قبل از فردوسی شاعر دیگری به نام دقیقی شروع به سرودن افسانه ها و حماسه ..... پس از درگذشت پدر، سعدی که هنوز نوجوان بود، به توصیه اتابک برای ...

زندگی نامه ی بزرگان

amirsorush.blogfa.com/
زندگی نامه ی سعدی ... سعدی نیز زندگی را در سایه نام دوست محو كرده است. ... شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یكی از بزرگترین شعرای ایران است كه بعد از فردوسی آسمان ...

علمی - زندگینامه حافظ, مولانا وسعدی

www.kimiagreen.blogfa.com/post/1
زندگی نامه. شاعران شیرین سخن وبلبل غزل سرای بوستان ادب فارسی خواجه شمس الدین لسان الغیب کاشف الحقایق زبده ال متکلمین – ترجمان الا سرار و. ... درباره ی اصل ونسب این بزرگوار طبق اسناد وشواهدی که به جای مانده واز لابلای ....فردوسی می سراید:.

زندگینامه شاعران ایران - آفتاب

www.aftabir.com/articles/view/art_culture/.../زندگینامه-شاعران-ایران
۳۱ شهریور ۱۳۸۸ ه‍.ش. - ابوالقاسم فردوسی از لحاظ زنده کردن تاریخ و داستان ملی و از جهت نفس تازه دمیدن به ... نکته مهم در زندگی سعدی این است که در زمان زندگیش از شهرت و اعتبار خاصی بهره مند .... پنج گام کلیدی برای اصلاح رابطه ی آسیب دیده از خیانت همسر.

زندگی نامه فردوسی به زبان انگلیسی

varzeshonline.hostik.ir/زندگی-نامه-فردوسی-به-زبان-انگلیسی.html
کتابخانه الکترونیکی زیبا وجدید+از دست,زندگی نامه ی فردوسی به زبان انگلیسی,الکترونیکی . ... ترجمه زندگی نامه سعدی به زبان انگلیسی,الکترونیکی ... زندگی ...

: فردوسی - دانشنامه رشد

danesh.roshd.ir › فرهنگ › ادبیات
زندگی نامه; ویژگیهای هنری شاهنامه; منبع داستانهای شاهنامه; بخش های اصلی شاهنامه ... دستمایه ی اصلیی داستانهای شاهنامه، نزدیک به سی سال از بهترین ایام زندگی خود را ...

عمومی فرهنگی - زندگينامه سعدي شيرازي

bayaty34.blogfa.com/post-256.aspx
عمومی فرهنگی - زندگينامه سعدي شيرازي - اطلاعات عمومی. ... ی‌ملتهایی‌ هستیم‌ که‌ چنین‌ چهره‌ هایی‌ پرورده‌ایم‌ و می‌توانیم‌فردوسی‌، مولوی‌، سعدی‌، و ... ‌خاندانش‌ همگی‌ از زمره‌ ی‌ عالمان‌ دین‌ بوده‌ اند، پدرش&zwn

[ منبع این خبر سایت سایر می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال