جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس


تصاویر برای جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکسگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس
۱ روز پیش

{“cl”:6,”id”:”m0ZKxT40nehzXM:”,”oh”:480,”ou”:”http://biafun.com/wp-content/uploads/2016/10/Kurd-Biafun.com-.jpg”,”ow”:480,”pt”:”Kurd-Biafun.com-.jpg”,”rh”:”biafun.com”,”ru”:”http://biafun.com/controversy-insulting-banner-kurdish/”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ1l6M4vD9zStc9tZt7eyKVmaTf6S3St4nXiYACAdK6H13TOiidZFyNZA”,”tw”:90}
نتیجه تصویری برای جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس
{“cb”:21,”cl”:12,”cr”:3,”id”:”92JB3XNCQU-FsM:”,”oh”:960,”ou”:”http://www.bultannews.com/files/fa/news/1395/7/10/586730_470.jpg”,”ow”:713,”pt”:”ماجرای بنر توهین آمیز و جنجالی(ورود افراد با شلوار کردی ممنوع) در …”,”rh”:”simorghshahr.blog.ir”,”ru”:”http://simorghshahr.blog.ir/1395/07/16/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”th”:109,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRRKFTScYnDrLR44BQUx7gx6zNhWRDLF0CrBZS2q79pzCIZXixNskWnoBk”,”tw”:81}
نتیجه تصویری برای جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس
۱ روز پیش

{“id”:”NbH8O_XamTKkYM:”,”oh”:551,”ou”:”http://biafun.com/wp-content/uploads/2016/10/Esteghlali-Biafun.com-.jpg”,”ow”:530,”pt”:”جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + عکس”,”rh”:”takfun.top”,”ru”:”http://takfun.top/fun/2832″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS-Y2NzDgTTFPaQARvIWzZUobXYHNeipgvevZGCD_cwO0yYUgAphGoOTdU”,”tw”:87}
نتیجه تصویری برای جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس
{“cr”:12,”id”:”lfeP4aJcB1e-HM:”,”oh”:225,”ou”:”http://bayanbox.ir/view/329226297022940325/1111111.bmp”,”ow”:961,”pt”:”ماجرای بنر توهین آمیز و جنجالی(ورود افراد با شلوار کردی ممنوع) در …”,”rh”:”simorghshahr.blog.ir”,”ru”:”http://simorghshahr.blog.ir/1395/07/16/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTfz3mMhbgoLBpk2vEADGfROykOrVgENutoF6F9Ey3MFBbG3D8x7G3yZk3n”,”tw”:384}
نتیجه تصویری برای جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس
{“cb”:6,”cl”:21,”cr”:12,”id”:”YrQKOCgCFxpWlM:”,”oh”:317,”ou”:”http://s7.picofile.com/file/8266232384/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82_parvanefun_ir_.jpg”,”ow”:500,”pt”:”جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس”,”rh”:”parvanefun.ir”,”ru”:”http://www.parvanefun.ir/tag/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%7C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQJ9R51WcNz35JIOCIZGjK75WCc_hF9x896DJpkWupRTOnNdP_78How6_v4″,”tw”:142}

تصاویر بیشتر برای جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع … – …

biafun.com › اخبار

۱ روز پیش – جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع که چند روزی است این عکس در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است که واکنش هایی …

ماجرای بنر توهین آمیز و جنجالی(ورود افراد با شلوار کردی ممنوع …

simorghshahr.blog.ir/…/مجرای-بنرجنجالی-و-توهین-آمیز-ورودافرادبا-…

۱ روز پیش – جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع که چند روزی است این عکس در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است که واکنش هایی …

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + عکس

javuni.ir/news/271425

۱ روز پیش – جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع که چند روزی است این عکس در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است که واکنش هایی …

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + …

newjadid.ir › نکا وان موزیک

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + عکس. جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵; ۵ views; admin; دیدگاه‌ها برای جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی …

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس

www.parvanefun.ir/جنجالتوهینباعکسبنرورودافرادشلوارکردیم

۱ روز پیش – ۴ ساعت پیش – جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع که چند روزی است این عکس در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است …

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + …

takfun.top/fun/2832

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + عکس \n.

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + …

herl.rozblog.com/post/1159

۲۲ ساعت پیش – جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع که چند روزی است این عکس در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است که واکنش هایی …

جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد شلوار کردی ممنوع | عکس – …

yj2.ir/post/257

۲ روز پیش – ۶ ساعت پیش – جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع که چند روزی است این عکس در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است …

ماجرای جنجالی حراج سه نوزاد سه قلو در اراک + عکس و قیمت – …

www.bia2download.xyz/ماجرای-جنجالی-حراج-سه-نوزاد-سه-قلو-در-ار.html

۷ ساعت پیش – ماجرای جنجالی حراج سه نوزاد سه قلو در اراک + عکس و قیمت … جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + عکس جنجال توهین با عکس …

مجله اینترنتی سیمرغ شهرالو بلاگ , خبر خوان

simorghshahr-blog.aloblog.ir/

۲ روز پیش – نامزدهای زیبای لئوناردو دی کاپریو را ببینید +عکس. گویا این ….. جنجال توهین با عکس بنر ورود افراد با شلوار کردی ممنوع + عکس. جنجال توهین با …

ماجرای توهین به لباس کردی مردم کردستان + عکس تاسف بار

www.sefidak.com/entertainment/visual/interesting…/insults-to-dress-kord…

۱۷ ساعت پیش – بنر ورود با شلوار کردی ممنوع از یک عکس به عنوان طنز شروع شد اما متاسفانه این تصویر نه تنها خنده … اگر پوشیدن لباس محلی برای برخی افراد کسر شان و یا بی‌کلاسی(!) … دانلود کلیپ جنجالی رقص دختر شیرازی در خیابان جلوی مردم.

ماجرای جنجالی حراج سه نوزاد سه قلو در اراک + عکس و قیمت – …

dehkadeaftab.ir/ماجرای-جنجالی-حراج-سه-نوزاد-سه-قلو-در-اراک–عکس-و-ق…

۱۵ ساعت پیش – ۹ hours ago – عکس. (۱۱۹) … ماجرای بنر توهین آمیز و جنجالی(ورود افراد با شلوار کردی ممنوع) در ترمینال استان … تکان دهنده حادثه و جنجالی حراج ۳ نوازد …

«رامبد جوان» با شلوار کردی مقابل دوربین رفت + عکس – …

www.tabnakyazd.ir/…/رامبد-جوان-باشلوارکردی-مقابل-دوربین-رفت-ع

۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – «رامبد جوان» با شلوار کردی مقابل دوربین رفت + عکس … و رسوم و فرهنگ مناطق مختلف کشورمان، برنامه امشب «خندوانه» با حضور جمعی از هموطنان … راز آرایش زنان کرد قبل از ورود به میدان نبرد … ضعف متولیان فرهنگ/ بنر فرهنگی یا فرهنگ بنری؟ … افراد غیرکارشناس در تحلیل‌های صدا و سیما توهین به شعور مردم است/تن …

گفتگو با کارگردانی که جنجال آفرید!!

khabareno.com › چهره ها › کارگردان

۸ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تخریب بنرهای فیلم من سالوادور نیستم بخاطر عکس زن برزیلی (۳ نظر) … علی ملاقلی پور با حضور در از دریچه جدیدی فیلم «قندون جهیزیه» را تجزیه و … سینما شدم با پدرم کار نکنم چون اگر با رسول ملاقلی پور کار می کردم قطعا شلاق … حال اینکه ورود فیلمسازانی چون من به عرصه سینمای دفاع مقدس و سینمای جنگ اساسا …

عکس یادگاری دانشجویان پزشکی با جسد در سالن تشریح! – …

www.parsine.com/…/عکس-یادگاری-دانشجویان-پزشکی-با-جسد-در-سالن-…

۳۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برچسب ها: عکس یادگاری با جسد ، عکس با جنازه ، پزشکی قانونی …. پارسینه شما هم خچالت بکش بسکه نظرات رو سانسور کردی. ….. توهین به انسان و کرامت آن نیست،چون اصلا” ذات رشته پزشکی با توهین به …… بحث بشه این جنجال برای عده ای جاهل که باجسد عکس می گیرن نیاز نیس …… بنر تماشاگران به جای هواداران!

لینک سوپر گروه های تلگرام – شهر تکنولوژی

tech30ty.ir/1213/لینک-سوپرگروه-های-تلگرام/

۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – یه گپه موزیکه جنجالی? … ورود افراد بی ادب اکیدا ممنوعه ⛔️ … بهترین گروه گپ تلگرام با امکانات ویژه? … سلام هر جایی قانون خودشوداره اینجام هم بی ادبی و توهین ممنوع ? …. گروه تک پرا؛ همه چی آزاد تبلیغ فیلم و عکس بد ریمو. ? join pliz? …… چت کردن ✓ …… تبادل بنر با کانالهای زیر در صورت داشتن ممبر در همین حدود

پهره – آیا بازیکنان آرژانتین قصد توهین به بانوان ایرانی را …

pahreh.ir/detail/News/1538/3

جریان اصلاح طلب برای مطرح کردن مجدد خود در میان مردم با اجیر کردن “داد بزن ها” …… امام جمعه ایرانشهر تخریب شورای نگهبان را تخریب مجلس خواند و ورود افراد همسو با …… واکنش خشمگین کاربران به پست جنجالی شادی صدر در توهین به امام حسین (ع) + تصاویر …… شد که برخی معتقدند این نوع عکس گرفتن توهین به بانوان ایرانی بوده است.

پهره – توهین به مقدسات در لباس تیم ملی + عکس

pahreh.ir/detail/News/1948/3

عکس نوشته بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت انتخابات مجلس در این …… در ایران این دارو را در آمریکا ثبت کردم، گفت: داروی دوم ضد سرطان سیستانین با …… امام جمعه ایرانشهر تخریب شورای نگهبان را تخریب مجلس خواند و ورود افراد همسو با …… واکنش خشمگین کاربران به پست جنجالی شادی صدر در توهین به امام حسین (ع) + تصاویر.

پهره – عکس های دو نفره شوهرم را با زنی در موبایلش پیدا کردم!!

pahreh.ir/detail/News/1441/3

امام جمعه ایرانشهر تخریب شورای نگهبان را تخریب مجلس خواند و ورود افراد همسو با …… واکنش خشمگین کاربران به پست جنجالی شادی صدر در توهین به امام حسین (ع) + تصاویر …… تصویر زیر،

[ منبع این خبر سایت سایر می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات