http://www.webiruni.ir/uploads/qt6c60h3v17rpqhcvz1olirx02snnio4.jpg http://www.webiruni.ir/uploads/qu2k3pw281p5ov5hwlsxd07x37w8nzgb.jpg

پرداخت نذری در دهه اول محرم ۲برابر بودجه بهزیستی است

پرداخت نذری در دهه اول محرم ۲برابر بودجه بهزیستی است

ابوالحسن فیروزآبادی در همایش محرم و خیرجمعی گفت: از مشکلات امروز احصاء دقیق کارهای خیر در کشور است که این امکان وجود ندارد.

وی افزود: امیدواریم بهزیستی بتواند در زمینه امور خیر به عدد و رقمی مناسب برسد.
فیروزآبادی گفت: برای طراحان امورخیریه می‌تواند این تجمع راهگشا باشد چون این رقم نذری بخش کمی از واقعیت در جامعه است.
وی افزود: در طول سال حرکتهای عظیمی می‌شود که باید احصا شود هرچند کار سختی است.
فیروزآبادی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های خالی در زمینه خیرات گفت با نگاه پیشگیرانه می‌توان سازمانهای بیمه گر را به صحنه بیاوریم تا به خود هم کمک کنند.
وی ادامه داد سرمایه‌های اجتماعی بزرگی داریم که باید در عزاداری‌ها از آن استفاده کنیم.

فارس

منبع: ساعت 24
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات