هدف اصلی جنگ نرم دشمن


با دیگران به اشتراک بگذارید

هدف اصلی جنگ نرم دشمن

یکی از محورهای اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که همگان باید توجه داشته باشند که جنگ پنهان و نرم دشمن، اکنون با هدف راندن مردمان از آرمان‌های شهدا و نیز جدا کردن مردمان از مقاومت در حال اجراست.

عکس   هدف اصلی جنگ نرم دشمن

به گزارش سرزه به نقل از خبرگزاری تسنیم، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستادهای کنگره شهدای استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی، حاوی نکاتی بسیار مهم و قابل توجه برای همه دست اندرکاران مسائل فرهنگی کشور و نیز همه دلسوزان انقلاب اسلامی بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار بر اهمیت مسأله یاد شهدا و نگاهبانی از آن و زنده نگه داشتن خاطره و آرمان شهیدان تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که هدف جنگ نرم دشمن، آن است که مردمان را از عرصه جهاد و مقاومت راند و سلطه قدرت های بزرگ را از این طریق بر ملت کشورمان مستحکم نماید. اصلیترین محورهای بیانات معظم له در این دیدار کوتاه در سرفصل های زیر قابل تبیین است:

۱. هدف جنگ نرم دشمن ؛
۲. نگاهبانی یاد شهدا امروز یک وظیفه است؛
۳. شرححال و سبک زندگی و مشی شهدا را تبیین کنیم ؛
۴. ما هنوز هم پس از گذشت سالها، ابعاد مهمّ این جنگ را درست قادر نبودیم برای مخاطبین خودمان تشریح کنیم؛
۵. آرمان های شهدای پاسداری مقدس چه بود؟
۶. خاطرات پدر و مادر شهدا را به تصویب رسانید؛
۷. جنبه های محتوایی و تربیتی و هدایتی این یادواره ها تقویت بشود.

هرساله یادواره های بزرگداشت و تکریم شهدای استان های گوناگون در کشور به انجام رسانده میشود که در هفته ای که گذشت، یادواره بزرگداشت شهدای استان کهکیلویه و بویر احمد به انجام رسانده شد و اعضای ستادهای کنگره شهدای این استان و نیز شهدای استان خراسان شمالی به دیدار رهبر معظم انقلاب رفته و از بیانات معظم له بهره مند شدند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار علاوه بر پیشنهادهایی مهم و ضروری الاجرا، ازجمله ثبت خاطرات والدین شهدا از آن ها و نیز تأکید بر تقویت جنبه های محتوایی و تربیتی و هدایتی یادواره ها؛ به ذکر برخی از نکات بسیار مهم در باب زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و اهمیت این امر در فرا رسنده نظام اسلامی توجه کردند.

*    هدف جنگ نرم دشمن
یکی از محورهای اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که همگان باید توجه داشته باشند که جنگ پنهان و نرم دشمن، اکنون با هدف راندن مردمان از آرمان های شهدا و نیز جدا کردن مردمان از مقاومت در حال اجراست. اگر ما بخواهیم یاد شهدا و نام آن ها حقیقتا زنده و در میان ما باقی باشد، ضروری است که با این جنگ نرم دشمن که هدف آن پاک کردن آرمان های شهداست، مقابله کنیم.
درک این نکته از اهمیت خاصی برخوردار است که آگاهی بداریم دشمن ملت کشورمان، دشمن اصلی شهدا و آرمان شهداست. دشمنان ملت کشورمان اکنون به واسطه احترامی که عموم ملت برای شهیدان راه اسلام و راه حفظ نظام اسلامی قائل هستند، از تعرض آشکار علیه شهدا خودداری می کنند اما درواقع آنچه نکته تعرض و حمله دشمن است یاد شهدا و آرمان شهداست.
شهیدان مظهر مقاوت و ایستادگی ملت کشورمان هستند، از همین روست که هدف اصلی دشمن نیز در حال حاضر حذف روحیه و آرمان مقاومت در میان ملت کشورمان است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی: «امروز هدف جنگ نرم دشمن و جنگ پنهان دشمن، این است که مردمان را از عرصه ی جهاد و مقاومت راند، مردمان را نسبت به آرمانها بی تفاوت کند؛ هدفشان این است. تبلیغات وسیعی که میلیاردها دارند خرجش می کنند، با این هدف به ثمر میرسد که ملّت کشورمان را – که با مقاومت خود، با ایستادگی خود قادر بوده قدرتهای دنیاای را، سلطه های بزرگ را در بسیاری از خواسته هایشان ناکام قرار بدهد – مأیوس کنند و از صحنه خارج کنند؛ هدف این است. حتّی اگر فشار اقتصادی هم می آورند، هدف این است؛ اگر فشار سیاسی هم می آورند، هدف این است؛ اگر فشار امنیّتی هم می آورند، هدف این است. این که ما خیال کنیم دشمن یک جنگی را می خواهد شروع کند و یک بخشی از کشور را تصرّف کند، این ها یک چیزهای کهنه ای است؛ امروز این ها مطرح نیست و دشمن این را نمی خواهد. امروز دشمن اگر هم به فرض، یک کار ارتشی را به انجام میرساند، با آن هدف است؛ با هدف تصرّف فضای فکری و روحی کشور است؛ اگر کار اقتصادی می کنند به این نیّت است؛ اگر کار امنیّتی می کنند، کار روانی می کنند، از فضای جایزی بهره میگیرند، از ماهواره بهره میگیرند، از رادیوها و تلویزیون ها بهره میگیرند، از مبلّغان دهان به مزد و سخن به مزد در پیرامون دنیا بهره میگیرند، همه با این هدف است.»

*    نگاهبانی یاد شهدا امروز یک وظیفه است
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نگاهبانی یاد شهدا و زنده نگاه داشتن آرمان آن ها یک وظیفه عمومی و نیز وظیفه ای خاص و به خصوص برای نیروهای مومن و دلسوزان راه انقلاب و امام است. اما این وظیفه را به چه صورت باید به انجام رساند؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره پیشنهادات و راه کارهایی را مطرح کرده اند، ازجمله این راه کارها، تبیین سبک زندگی و مشی شهداست.

*    شرححال و سبک زندگی و مشی شهدا را تبیین کنیم
چنان که گفته شد، در تکریم شهدا و زنده نگاه داشتن راه و یاد آنان، یکی از راه ها این است که مشی آن ها و سبک زندگی آن ها را عکس و تصویر کنیم و به نسل های بعدی نمایان کنیم که شهدا از چه چیز خوششان فرا میرسید و با چه چیز سر ناسازگاری داشتند؛ به چه صورت میزیستند و به چه صورت زیستن را موافق نبودند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی: «این یک نکته است که ما زندگی شهیدان را، سبک زندگی شهیدان را، برای جوانهایمان، برای نسلهای رو به فرا رسنده مان عکس و تصویر کنیم، به وحشت افتیم کنیم، به آن ها نمایان بکنیم که ببینند چه بود و چه شد. چون جنگ تحمیلی که در واقع پاسداری مقدّس بود، این یک چیز کوچکی نبود.»

*    کوتاهی ما در بیان و تبیین ابعاد مهم جنگ
یک نکته بسیار مهم دیگر در بیانات رهبر معظم انقلاب این بود که خاطرنشان ساختند: «ما هنوز هم پس از گذشت سالها، ابعاد مهمّ این جنگ را درست قادر نبودیم برای مخاطبین خودمان تشریح کنیم؛ یک جنگ بین المللی بود، یک جنگ بین الملل بود علیه اسلام، علیه حاکمیّت اسلام، علیه امام بزرگوار؛ یک جنگ این جوری بود. حالا قلّه ی آن و به اصطلاح سرِ نیزه را آن بدبختِ بی عقلِ بعثیِ صدّام گذاشته بودند وَالّا پشت سر او، عقبه ی او دیگران بودند؛ کسانی که به او یاری میرساندند، کسانی که به او راه نمایان میکردند، کسانی که لوازم کار او را برایش فراهم می کردند؛ اگر یک زمانی هم احتمالاً سست می شد، تقویتش می کردند که قرار ندهند ضعیف شود؛ ما با یک چنین جنگی مواجه بودیم. این هایی که قادر بودند کشور را از یک چنین بلیّه ای نجات بدهند، چه کسانی بودند؟ این برای جوان امروز ما اهمیتی می دارد. این ها چه کسانی بودند که قادر بودند کشور را نجات بدهند و در وسط میدان بروند؟ این ها اهمیتی می دارد. بنابراین این یک نکته است که بایستی رفتارشناسی این جوانها برای مخاطبین امروز روشن باشد.»

*    آرمان های شهدای پاسداری مقدس چه بود؟
نکته مهم دیگری که در پایان باید به آن توجه داشت این است که شناخت صحیح و صریح آرمان شهدا و انگیزه آن ها از تداوم راه جهاد، مانع تحریف پاسداری مقدس است. اگر آرمان های شهدا به خوبی عکس و تصویر و ارائه شود، امکان تحریف و تغییر این آرمان ها و دستکاری در آن ها از میان می رود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تأکید بر ضرورت حفظ آرمان های شهدا، خاطرنشان کردند که آرمان شهدا صرفا پاسداری ازیک خاک و مرز نبود بلکه آرمانی فراتر از این مطرح بود و آن اسلام خواهی و دین داری بود. «خیلی ها سعی می کنند این ها را مکتوم نگه دارند. آرمانشان اسلام بود، آرمانشان خدا بود، آرمانشان حکومت دینی و اسلامی بود؛ این بود که این جوان را می کشاند می برد جبهه. کسی که باور ندارد، وصیّت نامه ها را نگاه کند؛ این که امام بزرگوار پیشنهاد میدادند که پنجاه سال عبادت کردید خدا قبول کند، بروید یک بار هم این وصیّت نامه ها را بخوانید؛ این به دلیل این است که این وصیّت نامه نمایان میکند که این جوان برای چه فرا رسیده؛ چه جاذبه ای، چه مغناطیسی او را حرکت داده؛ از هوسهای جوانی بگذرد، از درسش بگذرد، از دانشگاهش بگذرد، از محیط آسان زندگی کنار پدر و مادر بگذرد، فرا برسد در سرمای منطقه ی غرب یا گرمای منطقه ی خوزستان، آن جا با دشمن بجنگد و جانش را کف دستش بگیرد… قضیّه؛ قضیّه قضیّه ی دین بود، قضیّه ی آرمان الهی بود، قضیّه ی حاکمیّت اسلام بود، قضیّه ی انقلاب بود، اسلام انقلابی بود که این ها را می کشاند.»

—————————————————-

مسئول متن : سالار س.

سیاسی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

آب حيوان اگر اين است که دارد لب دوست
««« »»»
روشن است اين که خضر بهره سرابی دارد

هدف اصلی جنگ نرم دشمن

TT / 55

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال