احکام نذر و وقف در عزاداری ها


با دیگران به اشتراک بگذارید

احکام نذر و وقف در عزاداری ها

نذر آن است که انسان ملتزم شود کار خیری را برای خدا به جا آورد و یا کاری که نکردن آن خوب تر است، برای خدا ترک کند.

تصویر و عکس احکام نذر و وقف در عزاداری ها

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، تمام اعمال و رفتار انسان ها، چه فردی و چه اجتماعی، مشمول حکمی از احکام شرعی می باشد و تمام موضوعاتی که به گونه ای با رفتار آدمی ارتباط مییابد، در فقه اسلامی در بر می داری قانون و مقرارتی است. عالیت های اسلامی و عزای معصومین(ع) نیز همچون سایر اعمال انسان در بر می داری احکامی است که در این نوشتار به آن توجه میشد.

* احکام عزاداری

۱. عزاداری و اظهار حزن و اندون برای اهل بیت(ع)، به مخصوص امام حسین علیه السلام به خصوص در روز عاشورا و نیز گریستن برای آن حضرت استحباب دارد و جزع و بی تابی در معصیبت آن حضرت استثنا شده است .

۲. ریا در هر عبادتی حرام به حساب مییاید، ولی تظاهر به عزاداری امام حسین علیه السلام و تعظیم شعائر دین به قصد قربت مجاز بلکه مستحب است .

* معیار های عزاداری

۱. کیفیت عزاداری باید چنان باشد که بهانه ای به دست دشمنان اسلام ندهد و موجب سوء بهره گیری از آن نشود .

۲. ضرر نداشته باشد.

سوال: در رابطه با زنجیز خانمی که منجر به مشکی شدن یا مجروح شدن بدن می شود، نظر شما چیست؟

پاسخ: امام خمینی(ره): مانعی ندارد، مگر این که موجب ضرر فاحش بر بدن شود .

۳. ریا نباشد.

۴. آنچه خوانده می شود، مشتمل بر مطالب دروغ و باطل نباشد.

۵. با کار حرام مانند موزیک لهوی همراه نباشد.

۶. با مطالبی که وهن مذهب است، همراه نباشد.

۷. سبب ترک واجب نباشد که گاهی سبب ترک نماز و قضا شدن آن می شود .

* موزیک در عزاداری

سوال: بهره گیری از آلات موزیک در مهمانی عزادرای چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر از آلاتی است که به لهو و حرام اختصاص دارد، نواختن آن در هر حال مجاز نیست ولی اگر از آلات مشترک باشد، بهره گیری از آن در جهت مشروع اشکال ندارد .

سوال: آیا زدن طبل و شیپور در تعزیه حضرت سید الشهدا مجاز است؟

پاسخ: اگر از آلات لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود، مانع ندارد .

سوال: بهره گیری از آلات موزیک مانند ارگ در مهمانی عزادرای چه حکمی دارد؟

پاسخ: مناسب عزاداری سالار شهیدان نیست و شایسته است مهمانی عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم معمول بوده به انجام رسانده شود .

تبریزی: بهره گیری از آلات موزیک در عزاداری حرام است.

صافی: مجاز نیست.

بهجت: خالی از اشکال نیست .

* احکام نام امام حسین علیه السلام

نام امام حسین علیه السلام مانند نام پیامبر(ص) و سایر امامان از اسامی مقدسی است که احترام به آن ضروری است و هر گونه بی احترامی به آن حرام است، مانند:

۱. سوزاندن ورقه ای که نام ایشان بر آن نگاشته شده است.

۲. انداختن آن در مکانی که بی احترامی به آن باشد، مانند زباله آگاهی دار.

۳. نگاشتن آن با چیزی یا بر چیزی که بی احترامی به آن باشد .

مسئله: دست زدن به نام امام حسین علیه السلام یا رساندن مکانی از بدن به آن بدون طهارت حرام است؛ پس کسی که وضو ندارد با غسل جنابت، حیض، نفاس بر او واجب شده است، قادر نیست به این نام مبارک دست بزند .

مسئله: شخص بی وضو نباید بدن خود را به نام های انبیاء و ائمه برساند .

سوال: مسّ نام هایی چون عبد الحسین، غلام حسین، قربان علی، رضوی چه حکمی دارد؟

پاسخ: مسّ اسامی مذکور اشکال ندارد، مگر «رضوی » که اگر مقصود امام رضا علیه السلام باشد و مس موجب هتک باشد، حرام است.

* احکام تربت امام حسین علیه السلام

۱. ضروری است حرمت تربت امام حسین علیه السلام حفظ شود و هر نوع بی احترامی به آن مثل نجس کردن، حرام است .

۲. برای سجده خوب تر از هر چیز تربت امام حسین علیه السلام است و سبب افزایش ثواب نماز می شود .

۳. مستحب است کام نوزاد با تربت امام حسین علیه السلام گشوده شود .

۴. ترکیب نمودن مقداری تربت با حنوط میت هنگام دفن مستحب است .

۵. مستحب است هنگام دفن میت، مقداری تربت همراه او قرار داده شود .

۶. خوردن هر نوع خاک حرام است به جز تربت امام حسین علیه السلام که خوردن اندکی از آن به نیت استشفاء مجاز است .

۷. کالایی را که به مکانی می فرستند، مستحب است مقداری تربت هم همراه آن قرار بدهند. مانند جهیزیه فرزند. امام رضا علیه السلام هرگاه می درخواست تیپ یا چیز دیگری را برای کسی بفرستد قدری تربت امام حسین علیه الاسلام لابه لای آن قرار میداد و می فرمود: تربت باعث محفوظ ماندن است به اذن خداوند .

۸. محل برداشتن تربت به طور متقین همان قبر شریف و آنچه که عرفاً به آن ملحق است می باشد .

۹. مستحب است مسافر مقداری از تربت امام حسین علیه السلام همراه داشته باشد .

۱۰. ذکر نقل کردن با تسبیح تربت فضیلت بسیار دارد و حتی در روایات فرا رسیده در دست داشتن تسبیح تربت هرچند ذکر نقل نکنید ثواب ذکر الهی برای او نگاشته میشود .

۱۱. بوییدن و بوسیدن تربت امام حسین علیه السلام مستحب است و حتی دست کشیدن بر آن و بر سایر اعضای بدن مالیدن نیز ثواب دارد .

* احکام حسینیه

۱. حسینیه حکم مسجد را ندارد؛ بنابراین احکام مسجد مانند حرمت داخل شدن جنب و حائض را ندارد و وجوب از بین بردن نجاست از آن بر حسینیه جاری نمی باشد .

۲. بهره گیری از حسینیه در غیر جهتی که بر آن وقف شده، در صورت منافات داشتن با آن، مجاز نیست. ماندن اجرای برنامه های اکرانی یا ورزشی و دفن کردن میت در آن .

۳. به فروش رساندن حسینیه یا تبدیل آن به مسجد مجاز نیست، مگر آن که بر اثر خرابی قابل استفاده نباشد و امکان تعمیر آن نیز موجود نموجود باشد که در این صورت می توان آن را فروخت و با پول آن ملکی تهیه کرد و در همان راستا وقف کرد .

* احکام نذر

۱. یکی از واجبات قرآنی که درباره اهل بیت نیز مطرح شده است، مسئله نذر و وفای به نذر است.

۲. نذر آن است که انسان ملتزم شود کار خیری را برای خدا به جا آورد و یا کاری که نکردن آن خوب تر است، برای خدا ترک کند .

۳. با شرایطی عمل به نذر واجب می شود. این شرایط عبارتند از:

الف) صیغه خوانده شود و ضروری نیست انسان آن را به عربی بخواند، پس اگر نقل بکنید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که هزار تومان به تهیدست بدهم؛ نذر او صحیح است .

ب) کاری را که نذر می کند، انجام آن برایش مقدور باشد .

ج) نذر کننده باید مکلف، عاقل بوده و با اختیار و قصد خود نذر کند .

د) متعلق نذر او رجحان داشته باشد، یعنی انجام دادنش خوب تر باشد .

* چندین مورد درباره نذر:

۱. اگر انسان نذر کند کاری به انجام رساند، باید همانطوری که نذر کرده عمل کند و اگر به گونه ای دیگر به انجام رساند، صحیح نمی باشد.

۲. اگر انسان نذر کرده و نتواند به نذر خود عمل کند، کفاره ندارد، ولی اگر بدون عذر به نذر خود عمل نکند، کفاره واجب می شود، یعنی باید به شصت تهیدست طعام دهد و یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد .

۳. اگر نذر کننده، مقدار نذر را معین نکرده یا فراموش نموده، می توان به حداقل آن اکتفا کند .

۴. مناسب است که نذر مطلق باشد و مقید به وقت و جا خاصی نباشد، تا شخص بتواند به آسانی در انجام آن بر آن بشود.

۵. کسی که نذر کند عملی را ترک کند، اگر از روی فراموشی یا ناچاری آن عمل را به انجام رساند، کفاره بر او واجب نیست.

۶. کسی که نذر صحیح به انجام رساند، قادر نیست آن را عوض کند و قادر نیست به هم بزند .

سوال: آیا مادام که حاجتم برآورده نشده، می توان مقدار و نوع و محل ادای نذر را عوض کنم؟

پاسخ: اگر صیغه نذر خوانده اید، مجاز نیست .

۷. اگر نذر کننده امکان عمل به نذر خود را نداشت، در صورتی که صیغه نذر را خوانده باشد، منتظر ماند که تا در فرصتی دیگر آن را به انجام رساند .

۸. شخصی که نذر کرده و فوت کرده است باید از اصل مال او نذرش ادا شود .

* احکام وقف

۱. وقف آن است که انسان ملکیت خود را سلب کرده و منعفت آن را در راه خدا گذارد.

۲. وقف شرایطی دارد. به چندین نمونه از آنها اشاره می کنیم:

– وقف باید برای دیگران باشد .

– باید برای وقف صیغه خوانده شود، ولی ضروری نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه مثلاً اگر نقل بکنید: «خانه خود را وقف کردم»، وقف صحیح است و محتاج به قبل هم نیست .

– کسی که مالی را وقف می کند باید برای همیشه وقف کند .

– وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل، یا ولی او بدهند .

۳. کسی که مالی را وقف می کند، باید برای همیشه وقف کند، پس اگر مثلاً نقل بکنید: «این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد»، باطل است .

۴. فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، نمی شود برای نماز در مسجد ببرند؛ اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد .

* وقف برای امام حسین علیه السلام

۱. آنچه برای برگزاری مهمانی امام حسین علیه السلام وقف شده، نباید در موارد دیگر صرف شود .

۲. آپارتمانی را که به نام حسینیه ساخته می شود باید در همان مورد خاص از آن بهره گرفته شود و مجاز نیست به مدرسه و مسجد مبدل شود. اگر هم مبدل شده باید به حال اول برگردد .

سوال: اثاث حسینیه ای که متروک و مخروبه شده اگر بماند، ضایع می شود، حکمش چیست؟

پاسخ: اگر در آن حسینیه یا حسینیه دیگر قابل استفاده نیست، به فروش برساند و صرف احتیاجات حسینه نماید .

سوال: آیا مجاز است لوازم و ظروف حسینیه را برای مصارف دیگر استفاده نمود؟

پاسخ: اگر برای حسینیه وقف شده است، مجاز نیست .

سوال: ساختن حسینیه در قبرستانی که قسمتی از آن به حال تعطیل درآمده چه صورتی دارد؟

پاسخ: قبرستان اگر وقف دفن اموات باشد، مجاز نیست .

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات