هر سال زمستان در سواحل دریاچه میشیگان در آمریکا امریکا و هم چنین در ساحل استرومی (Stroomi) در شمال تالین در استونی، صدها توپ منجمد شده به طور طبیعی تشکیل می توان.

تبلیغات
به چه صورت در اینترنت مارک سازی کنیم برنده تور رایگان ارمنستان شوید

هر سال زمستان در سواحل دریاچه میشیگان در آمریکا امریکا و هم چنین در ساحل استرومی (Stroomi) در شمال تالین در استونی، صدها توپ منجمد شده به طور طبیعی تشکیل می توان.

این توپ ها از چندین سانتی متر تا بیش از ۳۰ سانتیمتر عرض دارند.

توپ ها وقتی تشکیل می شوند که تکه های یخ به طور ناگهانی صفحات یخی عظیم که در زمستان سطح دریاچه را پنهان میکنند را می شکند و امواج بلوک های یخی را در پیرامون دریاچه پرتاب می کنند و لایه های یخ زاید پیرامون آن ها را می گیرد و بلوک های یخی دریت مثل توپ های برفی بزرگ و بزرگتر می شوند و ضربات امواج یخ ها را به شکل کره در می آورد.

پدیده مشابه در ساحل استرومی در خلیج فنلاند نیز دیده می توان.

باتوجه به پورتال خبری آلمانی اشپیگل آنلاین، شرایط بسیار مخصوص ای برای تشکیل شدن این توپ های یخی نیاز است.