عمق فروچاله های در منطقه داراب استان فارس/ فروچاله های ۹۰ متری


فروچاله‌های ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام …

www.mizanonline.ir/…/فروچاله‌های۹۰متری-در-منطقهداراب-رکورد-فرون…

فروچاله‌های ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام استان فارس خورد … تخلیه آب های زیرزمینی شروع به ریزش می کند، که از قطر ۲۰ متر و عمق ۵ متر آغاز می شود. … گفتنی است در استان های دیگر نیز فروچاله وجود دارد ولی تعداد کل فروچاله های کشور …

عمق فروچاله های در منطقه داراب استان فارس/ فروچاله های ۹۰ متری …

www.dehkadeaftab.ir/عمقفروچالههای-در-منطقهداراباستانفارسفروچ

۴ ساعت پیش – ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گرکای که زبانی به درازای ۱۱٫۵ سانتی متر دارد در این فیلم مانند یک مارمولک … جهان را دارد قصد داردنام خود را در کتاب رکوردهای …

تصاویر برای عمق فروچاله های در منطقه داراب استان فارس/ فروچاله های ۹۰ متریگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای عمق فروچاله های در منطقه داراب استان فارس/ فروچاله های 90 متری
۴ ساعت قبل

{“id”:”FlFsci0OcjMkHM:”,”oh”:184,”ou”:”http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/7/19/805435_149.jpg”,”ow”:306,”pt”:”فروچاله\u200cهای ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام استان فارس خورد”,”rh”:”mizanonline.ir”,”ru”:”http://www.mizanonline.ir/fa/news/230918/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-90-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTQCPkB90MTCmKNMHMR3cuOjqv-2aFZNqCIPd_LJ8tcV0pPsM29qWBCVvI”,”tw”:150}
نتیجه تصویری برای عمق فروچاله های در منطقه داراب استان فارس/ فروچاله های 90 متری
{“id”:”Pm6B8zwNhHgG6M:”,”oh”:557,”ou”:”http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/04/139504042037282897992334.jpg”,”ow”:800,”pt”:”فروچاله\u200cهای ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام استان فارس خورد”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/news/468707/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+90+%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQGknYRhesqXiS5y2Blhu9Kmcz4GjRmajapDKulPiOHOe5BsU2FWlz4oRzs”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای عمق فروچاله های در منطقه داراب استان فارس/ فروچاله های 90 متری
{“cb”:15,”cl”:15,”cr”:18,”id”:”7R0DER42wE4xdM:”,”oh”:328,”ou”:”http://img7.irna.ir/1395/13950412/82133864/82133864-70836568.jpg”,”ow”:450,”pt”:”فروچاله\u200cهای ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام استان فارس خورد”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/news/468707/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+90+%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF”,”th”:104,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQFCXwzf7Sm8bpVDXQqylPrDuo6Cf0SLKyetqEJtrgyGtat7ctxjd9hK9k”,”tw”:142}
نتیجه تصویری برای عمق فروچاله های در منطقه داراب استان فارس/ فروچاله های 90 متری
۳ روز پیش

{“id”:”J-72mSIqIX7TIM:”,”oh”:184,”ou”:”http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/7/16/800276_348.jpg”,”ow”:306,”pt”:”فروچاله\u200cهای ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام استان فارس خورد”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/news/468707/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+90+%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRw7x0KMR11qKDP1KLB3ChmJActiG13BlcHyVTDqtq4Uov-piZSCq9O804″,”tw”:150}

تصاویر بیشتر برای عمق فروچاله های در منطقه داراب استان فارس/ فروچاله های ۹۰ متری

بزرگترین فروچاله فارس نمایان شد/ احتمال ادامه ریزش زمین – …

www.mehrnews.com/…/بزرگترین-فروچالهفارس-نمایان-شد-احتمال-ادامه…

۱۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – شیراز- بزرگترین فروچاله انحلالی فارس در منطقه «ایج» نمایان شد، … در منطقه «ایج» شهرستان استهبان به همراه کارشناس ستاد بحران استان و مسئولان شهرستان حضور یافتند. … در منطقه ایج به‌طور ناگهانی سطح زمین با قطر تقریبی ۲۰ متر و عمق … و متعدد و در بخش شمالی آن فروچاله های کوچک و شکاف‌های طویل با عمق زیاد …

اخبار-فروچاله ها بحران این روزهای دشتهای فارس/ فعالیت چاه های …

darabonline.com/…/فروچاله-ها-بحران-این-روزهای-دشتهایفارس-فعالیت-…

۲۲ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – این روزها فروچاله ها و نشستهای مختلف، دشتهای فارس را با بحران جدی مواجه … دشتهای استان فارس نسبت به دیگر دشتهای سراسر کشور به دلیل فرونشست از … در فسا به دلیل برداشتهای بی رویه آب، سطح آبهای زیرزمینی حتی تا ۱٫۵ متر افت … خاک در منطقه روستای دیندارلو ماسه اي تا سیلتی- رسي و برخي قسمتها تپه هاي …

بزرگترین فروچاله کشور دراستان فارس – انجمن سیستم های …

www.ircsa.ir/find.php?item=1.66.351.fa

۱۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – صورتجلسات سال ۹۰ … به گزارش مهر، اخیراً فروچاله‌ای به عمق ۸۰ متر در منطقه «ایج» ایجادشده که باعث شد … گسیختگی زمین بوده‌ایم که در این راستا دشت‌های مرودشت، بیضا، داراب، فسا و … و جنوب شهرستان استهبان در استان فارس قرار دارد، اظهار داشت: محل فروچاله در دامنه کوهستان و بر روی رسوبات کوهپایه‌ای واقع‌شده است.

پای خشکسالی به فارس رسید/ فروچاله ها این باربه سراغ …

titre1.ir › سبک زندگی › محیط زیست

۱۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – فروچاله ها این بار به سراغ دریاچه مهارلو در استان فارس رفتند تا مصائب … در برخی مناطق دشتهای استان فارس (شکاف در روستای کوه سفید داراب، شکاف در … موارد عمق فروچاله ها بیش از دو متر است و بطور کلی شامل چندین فروچاله کوچک و یک فروچاله بزرگ همراه شکاف های متعدد در محدوده حدود ۳۰۰ متر مربع ایجاد شده است.

حضور ۹۰ دانشجوی دانشگاه میبد در مراسم عزاداری بیت رهبری | …

www.ghatreh.com/…/حضور-دانشجوی-دانشگاه-میبد-مراسم-عزاداری-بیت-…

۵ ساعت پیش – حمله به مراسم عزاداری در یمن نشان عمق کینه یزیدیان به پیروان اهل بیت است …. فروچاله های ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام استان فارس …

توسعه کاشت انجیر و آبیاری غرقابی در اطراف بزرگ ترین …

tnews.ir/news/297c71556301.html

۱۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی افزود: من فروچاله های دهه اخیر کشور را رصد کرده ام که بزرگ ترین آن در … درویش ادامه داد: هرکدام از آحاد مردم فارس به عنوان هنرمند، مدیر، زن خانه دار، ورزشکار و معلم مدرسه … هزینه انجام پذیرفته برای آب رسانی به استهبان، داراب و فسا بیهوده مانده و تخریب گسترده ای به وجود آورده و اندک رویشگاه های منطقه بابت این طرح انتقال، …

پديده فروچاله در فسا – خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q=پديده%۲۰فروچاله%۲۰در%۲۰فسا&page=1

وی افزود: پارسال یک فروچاله با عمق یک متر که بیشتر به صورت ترک و شکاف بود در … مدیر مرکز زمین شناسی منطقه جنوب:وجود برخی فروچاله های فارس موجب نگرانی نیست …. و اکتشافات معدنی استان و کشور و بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز از این منطقه …. در اين بازي که در زمين اتکا تهران برگزار شد ، دو تيم پس از ۹۰ دقيقه تلاش به …

وقتی فارس منابع ۸ هزار ساله آبش را از دست داد – گیلان

tabnakgilan.ir/fa/news/…/وقتی-فارس-منابع-۸-هزار-ساله-آبش-را-از-دست-داد

۲ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تداوم خشکسالی در استان فارس ذخیره آب پشت سدها و سفره های آب … وابسته به کشاورزی و باغداری است و ۹۰ درصد مردم از این بخش امرار معاش دارند. … وی اضافه کرد: درختان بادام منطقه اغلب خشک یا کم بار شده اند و باغات … افت منابع آب زیرزمینی در دهه اخیر ، باید ۵۵ هزار میلی متر بارندگی …. یورش فروچاله ها به تخت جمشید.

mehrnews.com خبرگزاری مهر – مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/live/source/3/1/mehrnews.com/خبرگزاری%۲۰مهر

فروچاله‌های ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام استان فارس خورد – مشاور … متر در سال و فروچاله های متعدد را دارد که امنیت ساکنان این منطقه را تهدید می‌کند.

همشهری استان ها | بحران زیر پوست زمین

ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Fars/…/بحران-زیر-پوست-زمین

۶ روز پیش – استان های غربی … تولیدبیش از ۲۰۰ هزار میكروفیلم و منبع دیجیتال در كتابخانه‌های آستان قدس … گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: فروچاله مهدی‌آباد و ایج ۶۵ تا ۷۰ متر عمق دارد و قطر … به استهبان، داراب و فسا بیهوده مانده و تخریب گسترده‌ای به وجود آورده. … منطقه از فارس بین ۲ تا ۳ متر است یعنی ما دریاچه‌های بسیار بزرگتری …

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت … – …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950711000814

۱۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … دریاچه‌های بسیار بزرگ‌تری از ارومیه در اعماق زمین استان فارس نابود شده … فروچاله مهدی‌آباد و ایج ۶۵ تا ۷۰ متر عمق دارد و قطر بزرگ ۹۰ تا ۱۰۰ متر است … استهبان، داراب و فسا بیهوده مانده و تخریب گسترده‌ای به وجود آورده و اندک … محیط‌زیست یادآور شد: همین اکنون باغ‌های یک‌ساله و دوساله انجیر در منطقه … شبکه های اجتماعی.

[PDF]page7_ jonob.indd – روزنامه خبر جنوب

khabarjonoub.ir/archive/1395/07/12/17.pdf

۷ روز پیش – ﻓﺎﺭﺱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺩﺭ … ﻣﺤﺮﻡ ﺩﺭ ﺣﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻴﺪ ﻋﻼء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ (ﻉ) ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ … ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺍ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ … ﻓﺮﻭﭼﺎﻟــﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺍﻳﺞ ۶۵ ﺗــﺎ ۷۰ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺑﺰﺭگ. ۹۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ. …. ﺩﺍﺭﺍﺏ. ﺗﺠﺎﺭﻯ. ۴۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ۲/۸۰۰/۰۰۰ ﺭﻳﺎﻝ. ۵/۶۰۰/۰۰۰ ﺭﻳﺎﻝ. ﺩﺍﺭﺍﺏ، ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ …

سازندگان طبیعت پاک(مبتکران و سازندگان) – بحران آب

saazandegan.blogfa.com/category/3/بحران-آب

۲۱ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بزرگترین فروچاله انحلالی فارس در منطقه «ایج» نمایان شد، فروچاله‌ای که … وقوع فروچاله در منطقه «ایج» شهرستان استهبان به همراه کارشناس ستاد بحران استان و … و متعدد و در بخش شمالی آن فروچاله های کوچک و شکاف‌های طویل با عمق زیاد ….. ورودي از كشورهاي همسايه و آب چشمه‌هاي كوهستاني نزديك به ۹۰ميليارد متر مكعب است.

روستانت – استان فارس را بیشتر بشناسیم

roostanet.ir/index.aspx?siteid=3&siteid=3&pageid=2418

شهرستان آباده با مساحت ۵۶۴۶ کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. … وضعیت آب و هوایی منطقه به علت مجاورت با دشت کویر ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه ….. بلندترین قله آن با ۳۱۵۰ متر ارتفاع در شمال شرقی داراب واقع شده است. … می باشد و میانگین عمق آب آن ۶/۱متر می باشد که در بعضی از سال ها به ۲ متر نیز می رسد.

وقتی فارس منابع ۸ هزار ساله آبش را از دست داد – تابناک فارس

www.tabnakfars.ir/fa/…/وقتی-فارس-منابع-۸-هزار-ساله-آبش-را-از-دست-دا…

۲ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تداوم خشکسالی در استان فارس ذخیره آب پشت سدها و سفره های آب … به کشاورزی و باغداری است و ۹۰ درصد مردم از این بخش امرار معاش دارند. … وی اضافه کرد: درختان بادام منطقه اغلب خشک یا کم بار شده اند و باغات … افت منابع آب زیرزمینی در دهه اخیر ، باید ۵۵ هزار میلی متر بارندگی …. پسته داراب و خرمای جهرم در راه بازار.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط …

news.mandegarbeauty.ir/…/مدیرکل-دفتر-آموزش-و-مشارکت-های-مردمی-سا…

۱۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد توسعه … فروچاله مهدی‌آباد و ایج ۶۵ تا ۷۰ متر عمق دارد و قطر بزرگ ۹۰ تا ۱۰۰ متر است و … به استهبان، داراب و فسا بیهوده مانده و تخریب گسترده‌ای به وجود آورده و اندک … و این عظیم‌ترین نرخ فرونشست زمین در جهان است که در استان فارس رخ می‌دهد.

«سیاه چاله»های خشکسالی دهان باز می‌کند! – قدس آنلاین | پایگاه …

qudsonline.ir/news/323813/سیاه-چاله-های-خشکسالی-دهان-باز-می-کند

۲۹ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – فرونشست زمین به منطقه «چاه دراز» استهبان هم خسارت زد ؛ … گروه میهن- مهدی شهرآبادی: پس از فرونشست‌های متعدد زمین در مناطق استان فارس ازجمله منطقه «ایج» و … سورمق و در ايج استهبان، همراه با فرونشست فروچاله هاي انحلالي ريزشي ايجادشده است. … باغی ۵۰۰ متری در روستای دیندارلو فسا ۱۰۰ متر به اعماق زمین فرو رفت.

پذیره نویسی اوراق مرابحه گندم با سود ۲۰ درصد – لیست اخبار

newslist.ir › اخبار › اقتصادی › اکو ویژن

۳ ساعت پیش – برگزاری دوره های آموزشی در بیمه آرمان … است که دولت بتواند از ظرفیت تامین مالی در بازار سرمایه استفاده کند و با این کار بازار بدهی را عمق ببخشد. … فروچاله های ۹۰ متری در منطقه داراب/ رکورد فرونشست به نام استان فارس خورد — میزان.

[PDF]پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های … – …

https://www.researchgate.net/…/547649e20cf245eb43727834.pdf?…

ﺑﺮداﺷﺖ. ﻫﺎي. ﺑﻲ. روﻳﻪ. در. اﺳﺘﺎن. ﻳﻫﺎ. ﻲ. ﻫﻤﭽﻮن. ﻓﺎرس، ﭼﻬﺎ. رﻣﺤﺎل. و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻛﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و . ….. ۹۰. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻄﺢ. آب. زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. ﺣﺪود. ۸۳٫ /. ﻣﺘﺮ در اﻳﻦ دﺷﺖ اﻓﺖ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ….. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب دﺷﺖ ﻣﺮودﺷﺖ. ،. وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ در ﺷﺮق ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ ﺑﺎ. ﻋﺮض. ۵۰٫ ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ … ﻋﻤﻖ. ۴٫ ﻣﺘﺮ و ﺷﻜﺎف. ﻳﻫﺎ. ﻲ. ﻪﺑ. ﻃﻮل. ۱۰۰٫ و. ۲۰۰٫ ﻣﺘﺮ در دﺷﺖ ﻛﻮه ﺳﭙﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراب. ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ.

تشکیل فروچاله – ایران مارکت

iranmc.in/search/?q=تشکیل+فروچاله

مرتضی عزالدین گفت: تاکنون تعداد ۲۴ فروچاله در دشت های استان ایجاد شده است. … از باغداران و کشاورزی منطقه میناب، پس از احداث سد بر روی رودخانه میناب تا سالیان سال … بنیاد مسکن استان فارس، در حال حاضر خطر فرونشست زمین ۲۰ دشت استان فارس که … شکاف دیگر در عمق ١٥٠متری دیوار صفحه تخت جمشید باز شده؛ به عرض یک متر و …

[PDF]ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ

afsanehonline.ir/pdf-archieve/category/726-26-09-94.html?download…

۲۶ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ …. ۲۰۲۰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ۹۰ …. ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ …. ﺗﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۳۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷــﻜﺎﻑ ﻫﺎﻯ … ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻭﭼﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻋﻤﻖ … ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﺭﻭﻯ ﺷﻜﺎﻑ ﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﺏ.

– نشست زمين و گسل فعال عامل احتمالي ايجاد فروچاله در …

fars-online.ir/…/نشست-زمين-و-گسل-فعال-عامل-احتمالي-ايجاد-فروچاله-در…

۳۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – فارس انلاين- مديرکل زمين شناسي و اکتشافات معدني منطقه جنوب کشور گفت … دراز در شهرستان استهبان اين استان موجب ايجاد فروچاله در اين نقطه شده است. … به عمق ۴۰متر در اين نقطه زمين براثر برداشت بي رويه اب از سفره هاي زيرزميني مي باشد. … کم آبرفتي منطقه حدود ۴۰ متر است و اين در حاليست که اينک آب از عمق …

[PDF]دانلود فایل pdf روزنامه – روزنامه فرهیختگان

farheekhtegan.ir/newspaper/pagepdf/3672

۱۶ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – گنجشک های شهری با دود و زباله اگرچه کنار نیامده اند اما شیوه های عجیبی برای زندگی انتخاب. کرده اند. …. و شکاف در برخی مناطق دشت های استان فارس )شکاف در روستای کوه سفید داراب، … درجنوب روستای گشنه گان قرار دارند و در برخی موارد عمق فروچاله ها بیش از دو متر … مهاجر شمال کشور، به ویژه منطقه فریدون کنار اعالم.

[PDF]ساخت مدرسه خیر ساز عشایری به همت آموزگار شیرازی – روزنامه …

www.nimnegahshiraz.ir/fa/Main/Pdf/263/3

۶ روز پیش – یکپارچه اطالعات حقوقی زمین، با هدف ســاماندهی اراضی ملی در استان. فارس راه اندازی شد. … گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: فروچاله مهدی آباد و ایج. ۶۵ تا ۷۰ متر عمق دارد و قطر بزرگ ۹۰ تا ۱۰۰ متر است و ترک. خــوردن آن همچنان ادامه … منطقه از فارس بین دو تا سه متر است؛ یعنی ما دریاچه های بسیار. بزرگ تری از ارومیه …

خانه سازی روی شکاف زمین در داراب – الکترواخبار

el-akhbar.com › … › کشاورزی و اموردام › خانه سازی روی شکاف زمین در داراب

۲۵ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – وی از عوامل اصلی وجود شکاف ها بر روی زمین در دشت داراب و آن منطقه را … یوسفی گفت: پارسال یک فروچاله با عمق یک متر که بیشتر به صورت ترک و …

فرونشست زمین بیش از زلزله شهرها و روستاها را می بلعد

tasalamati.com/e/BDRap/

فروچاله‌ها به واسطه حفر چاه‌ها و قنات‌های خارج از رویه و در نهایت تهی شدن سفره‌های … استان فارس به رغم وجود آبخوان‌های فراوان در گذشته و نبود مدیریت صحیح امروزه در … تخت جمشید و در ۲۵۰ متری آن یک فرونشست زمین و شکاف به طول ۲۰۰ متر و عرض و عمق … افزایش پدیده مخرب فرونشست زمین در دشت های کشور/تعداد دشت های ممنوعه ۲۰ برابر شده.

نشان ملی به مَلکین استهبان – اخبار ایران و جهان

newsreaders.ir/search/?q=نشان+ملی+به+مَلکین+استهبان

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس … بختگان مشکلات عدیده‌ای برای مردم منطقه به وجود آمده است که به عنوان نمونه می‌توان به … تن از مصدومان حادثه سقوط اتوبوس سربازان پادگان «۰۵» ارتش در استان فارس خبر داد. …. فارس اظهار داشت: فروچاله مهدی‌آباد و ایج ۶۵ تا ۷۰ متر عمق دارد و قطر بزرگ ۹۰ تا …

جستجوی نتایج – آرشيو كلي خبر – صدا و سیمای فارس

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات