عدالت طلبی سیدالشهدا(ع)؛ زیر بنای تشکیل حکومت عدل اسلامی /بدون عدالت‏ اجتماعى جامعه بشرى هرگز به اهداف نهایى خود نخواهد رسید


با دیگران به اشتراک بگذارید

عدالت طلبی سیدالشهدا(ع)؛ زیر بنای تشکیل حکومت عدل اسلامی /بدون عدالت‏ اجتماعى جامعه بشرى هرگز به اهداف نهایى خود نخواهد رسید

امام حسین علیه السلام که شایسته و وارث حاکمیت نبوى و علوى و رهبر معنوى امت اسلامى بود، براى احیاى ارزش ‏هاى اسلامى و بسط قسط و عدل‏ و مبارزه با ستمگران به هدف تشکیل حکومت اسلامى به پا خاستند.

تصویر و عکس عدالت طلبی سیدالشهدا(ع)؛ زیر بنای تشکیل حکومت عدل اسلامی /بدون عدالت‏ اجتماعى جامعه بشرى هرگز به اهداف نهایى خود نخواهد رسید

به گزارش خبرگزاری«حوزه»، حضرت آیت الله مکارم شیرازی بااشاره به شکوه عدالت خواهی در نهضت حسینی نقل کردند: در وهلۀ نخست باید گفت تعادل حکمت ؛ عفت و شجاعت و مخلوط آنها با یکدیگر به عدالت‏ منتهی می توان.[۱] عدالت در نظام تکوین و آفرینش به معناى قراردادن هر چیز در جاى واقعى و حقیقى خود است،[۲] بنابراین، عدالت نه تنها مأموریت اصلى پیامبران است، بلکه گردونه عالم هستى بر محور عدالت دور مى‏زند.[۳]

هم چنین معنى دیگر عدالت‏ «مراعات حقوق افراد» است ، در نقطه مقابل آن «ظلم» قرار دارد که به معنی‏ حق دیگرى را گرفتن و به خود اختصاص دادن، یا حق کسى را گرفتن و به دیگرى دادن، یا تبعیض قائل شدن است.[۴]

با این تفاسیر باید گفت در نهضت حسینی بحث از مکتب فکرى و عقیدتى و عملى امام حسین علیه السلام مبتنی بر عدالت‏ و حمایت از انسان­ ها است [۵]، مکتبى که در طول تاریخ جریان داشته و دارد و آن چه مربوط به آن است پایان گرفتنى نیست.[۶]

شکوه عدالت خواهی در نهضت حسینی

بی تردید امام حسین‏ علیه السلام بر علیه یزید قیام کرد تا تبعیض ‏ها را برچیده، و عدالت‏ را جایگزین آن کند.[۷]

بدین نحو که با مرگ معاویه و روى کارآمدن یزید، ظلم و بى‏ عدالتى ‏ها به حد اعلا رسید.[۸] به نقل کرده «مسعودى» مورخ سرشناس: «سیره یزید، همان روش فرعون بود؛ بلکه باید گفت فرعون در میان مردمان، بیش از یزید به عدالت‏ رفتار مى‏ کرد».[9]،[۱۰]

از این‏ رو امام حسین علیه السلام با استناد به فرمایش پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله، مبنى بر نبود جواز سکوت در برابر ظلم ظالمان و جائران، قیام کرد و این انقلاب را تا مرز شهادت ادامه داد، تا همه جهانیان آگاهی بدارند حکومت یزید، حکومت پیامبر صلى الله علیه و آله نیست. جدید مسلمانانى که تعداد آنها در گوشه و کنار دنیا رو به افزایش بود بفهمند اسلام حقیقى چیزى نیست که بنى‏امیه و یزید آن را ترویج مى‏کنند و این کار امام حسین علیه السلام بسیار اصلی و با ارزش بود.[۱۱]

لذا امام حسین علیه السلام در نامه‏ اى به مردمان کوفه، یکى از اهدافش را جلوگیرى از ظلم و ستم ظالمان و اجراى عدالت بیان مى‏ کند[۱۲] و مى‏ فرماید:« رسول خدا صلى الله علیه و آله در وقت حیاتش فرمود: هر کس حاکم ظالمى را بیند که (در اثر ظلم و جور) محرمات الهى را حلال شمرده، و عهد و پیمان‏ هاى الهى را شکسته، و با سنت و سیره رسول خدا مخالفت کرده، و در میان بندگان خدا با گناه و دشمنى عمل مى‏ کند، و در مقابل چنین حاکم ستمگرى هیچ‏گونه تصویر و عکس ‏العمل گفتارى یا رفتارى از خود بروز ندهد،[۱۳]خداوند چنین انسانى را در جایگاه همان ظالم ستمگر داخل مى ‏کند (و سرنوشت هر دو یکى است!)».[14]،[۱۵]

در واقعیت مخاطب این نامه همه انسان‏ هاى آزاده دنیا هستند؛ زیرا آن حضرت پیام رسول الله صلى الله علیه و آله را در مبارزه با ظلم و ستم و بى‏ عدالتى بیان مى‏کند، و خلال اعلان هدف قیامش، همه را به همکارى در این مبارزه فراخوان مى‏ کند.[۱۶]

آن حضرت در پاسخ به به دنبال نامه‏ هاى متعدد مردمان کوفه وهنگام اعزام مسلم به کوفه‏ فرمود: «به جانم سوگند! امام و پیشوا تنها کسى است که به کتاب خدا عمل کند و عدل‏ و داد را بر پا دارد، دین حق را پذیرفته و خود را وقف راه خدا کند».[17]

در فرازی دیگر از آن حضرت می خوانیم که فرمود؛ اکنون پیمان رسول خدا صلى الله علیه و آله کم ارزش شده، و افراد نابینا، گنگ و زمین گیر و ناتوان و ضعیف در شهرها ول شده‏اند و نکته ترحم و حمایت قرار نمى‏ گیرند (آرى، عدالت‏ اجتماعى پایمال شده است؛ ولى شما سکوت اختیار کرده ‏اید.)[۱۸]

این سخنان امام علیه السلام تأکیدى است بر عزم امام در برپایى عدل و داد.[۱۹]به هر حال، با توجه به شواهد تاریخى یکى از اهداف قیام امام حسین علیه السلام گسترش عدل و داد است.[۲۰]

عدالت طلبی حضرت سیدالشهدا علیه السلام؛ زیر بنای تشکیل حکومت عدل اسلامی

انبیا و اولیاى الهى در طول تاریخ براى پیشبرد اهداف مقدس خویش، درصدد تشکیل حکومت برآمدند؛ چرا که با تشکیل حکومت، خوب تر مى‏ توان در راه بسط عدالت اجتماعى کوشید و به برقرارى عدل‏ و دفع ظلم و شرک و بیدادگرى مدد نمود.[۲۱]

فشارهایى که بر ائمه اهل بیت علیهم السلام، به مخصوص به قیام امام حسین‏ علیه وارد شد به خوبى نشان مى دهد که امامان راستین تشکیل حکومت عدل‏ الهى را از وظایف‏[22]حتمى خود مى‏شمردند و از هر فرصتى براى آن استفاده مى‏ کردند.[۲۳]

از این رو امام حسین علیه السلام که شایسته و وارث حاکمیت نبوى و علوى و رهبر معنوى امت اسلامى بود، براى احیاى ارزش ‏هاى اسلامى و بسط قسط و عدل‏ و مبارزه با ستمگران به هدف تشکیل حکومت اسلامى به پا خاست، به این قصد که اگر ممکن شود با تشکیل حکومت اسلامى و گرنه با شهادت خویش و یارانش، چهره واقعى بنى‏امیه را آشکار سازد.[۲۴]

بنابراین اگر حضرت سیدالشهد علیه السلام بعد از فراخوان مردمان کوفه براى تشکیل حکومت حق و مبارزه با غاصبان حکومت، با پیمان شکنى و سستى و بى وفایى آنها روبرو نمى‏شد؛ پرچم حکومت عدل‏ اسلامى به دست با کفایت آن حضرت به اهتزاز در مى ‏فرا رسید.[۲۵]

امام حسین علیه السلام؛ شهید عدالت خواهی و ظلم ستیزی

نباید فراموش نمود که بدون اقامه قسط و عدالت‏ اجتماعى هرگز جامعه بشرى به اهداف نهایى خود یعنى‏ تکامل معنوى نخواهند رسید.[۲۶]بلکه تا جامعه بشرى به مرحله خود جوشى در امر اقامه قسط و اجراى عدالت نرسد این هدف تأمین نخواهد شد.[۲۷]

این طوری است که حضرت سیدالشهدا علیه السلام و یارانش در راه حق و عدالت‏ ، شربت شهادت‏ آشامیدند؛[۲۸] در فرازی از آن حضرت می خوانیم که فرمود: «سأمضی و ما بالموت عار على الفتى‏؛ من از این طریق مى‏روم و مرگ و شهادت‏ (در راه خدا و نشر حق و عدالت‏) براى جوانمردان عیب و عار نیست!»[29] زیرا شهادت‏ در راه خدا و در طریق حق و عدالت‏ به معنى فناء و نابودى و مرگ نیست، بلکه سعادت است و زندگى جاویدان و افتخار ابدى.[۳۰]

به قول شاعر:

تو کشته شدى تا که فوت نشود شرف و عدل‏ خوش زنده نمودى ره و رسم پدرت را[۳۱]

لذا خون امام حسین علیه السلام بر بساط ظالمان مى‏ جوشد، تا ظلم را از دنیا براندازد!.[۳۲]

ظلم بر محو عدالت‏ سخت مى ‏کوشد هنوز ظالم از خون دل مظلوم مى ‏آشامد هنوز![۳۳]

تا عدالت‏ را کند جاوید در عالم حسین‏ خون تمیزش بر بساط ظلم مى‏ جوشد هنوز![۳۴]

سخن آخر

در خاتمه باید گفت وظیفه همه عزاداران، علاقمندان و پیروان آن حضرت است که براى اقامه عدل در جامعه نهایت تلاش و کوشش‏ داشته باشند، خودشان از ظلم بپرهیزند و دیگران را نیز به عدالت فراخوان نمایند.[۳۵] بلکه باید با مظالم و بى‏ عدالتى‏ هایى که در گوشه و کنار به چشم مى ‏خورد مبارزه کرد، و به مدد مظلومان شتافت، و آنان را از چنگال ظالمان و ستمگران نجات داد.[۳۶]

امیدواریم در دنیاى امروز که ظالمان و ستمگران بى‏رحم، براى نوشیدن خون مظلومان به پا خاسته‏اند، ملت‏ هاى ستمدیده با اقتباس کردن از حماسه عاشورا به پا خیزند و شر آنان را از دنیا براندازند.[۳۷]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه خبر دهی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

[۱] اخلاق در قرآن ؛ ج‏1 ؛ ص۱۰۰.

[۲] اهداف قیام حسینى، ص: ۹۵.

[۳] همان.

[۴] پنجاه درس اصول عقائد براى جوانان، ص: ۸۳.

[۵] پیدایش مذاهب، ص: ۱۴۹.

[۶] همان؛ ص ۱۵۰.

[۷] اهداف قیام حسینى ؛ ص۵۵.

[۸] همان ؛ ص۱۰۱.

[۹] و سیره سیرة فرعون، بل کان فرعون أعدل منه فی رعیته( مروج الذهب، ج ۳، ص ۶۸).

[۱۰] عاشورا ریشه‏ ها، انگیزه ‏ها، رویدادها، عارضه ها ؛ ص۲۱۱.

[۱۱] اهداف قیام حسینى، ص: ۱۰۱.

[۱۲] همان ؛ ص۹۷.

[۱۳] همان.

[۱۴] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۸۲.

[۱۵] اهداف قیام حسینى، ص: ۹۸.

[۱۶] همان.

[۱۷] ارشاد مفید، ص ۳۸۰- ۳۸۱.

[۱۸] عاشورا ریشه ‏ها، انگیزه ‏ها، رویدادها، عارضه ها، ص: ۳۱۰.

[۱۹] همان؛ ص ۲۵۷.

[۲۰] همان ؛ ص۲۵۹.

[۲۱] عاشورا ریشه‏ ها، انگیزه ‏ها، رویدادها، عارضه ها ؛ ص۲۴۷.

[۲۲] پیام قرآن ؛ ج‏10 ؛ ص۴۷.

[۲۳] همان؛ ص ۴۸.

[۲۴] عاشورا ریشه ‏ها، انگیزه ‏ها، رویدادها، عارضه ها، ص: ۲۴۹.

[۲۵] پیام قرآن ؛ ج‏10 ؛ ص۵.

[۲۶] پیام قرآن ؛ ج‏7 ؛ ص۳۳۰.

[۲۷] همان.

[۲۸] احکام عزادارى ؛ ص۱۹.

[۲۹] عاشورا ریشه ‏ها، انگیزه ‏ها، رویدادها، عارضه ها ؛ ص۳۷۰.

[۳۰] تحلیل نمونه ؛ ج‏1 ؛ ص۵۲۳.

[۳۱] عاشورا ریشه‏ ها، انگیزه‏ ها، رویدادها، عارضه ها ؛ ص۷۰۱.

[۳۲] همان ؛ ص۵۲۶.

[۳۳] همان.

[۳۴] همان.

[۳۵] اهداف قیام حسینى، ص: ۱۰۲.

[۳۶] همان.

[۳۷] عاشورا ریشه ‏ها، انگیزه ‏ها، رویدادها، عارضه ها ؛ ص۶۹۲.

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال