مشورت عروسی برای دختر و پسرهای دم بخت + برگزیدن صحیح (۲ عکس)


با دیگران به اشتراک بگذارید

مشاوره ازدواج برای دختر و پسرهای دم بخت + انتخاب درست

چطور همسر ایده آل یابیم , مشاوره صحیح ازدواج , سوالات اهمیتی می داری کدر نشست آشنایی باید سؤال شود , تشخیص گذشته و رفتارهای دختر و پسر جوان

چگونگی توجه کردن به مشاوره ازدواج

در این زمینه به ۲ مقوله اشاره می شود:

الف- ضرورت تعلیم ازدواج

ازدواج و تشکیل خانواده از دوست داشتنی ترین و ارزنده ترین پیوند در روابط بین انسان ها و ارتباطات اجتماعی است و اگر به حکمت واقعی پیوند زناشویی بنگریم، در کشف میکنیم که ازدواج و تشکیل زندگی مشترک معمولا سبب آرامش روانی یعنی (کسب خوشبختی) خواهد شد.

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس مشاوره ازدواج برای پسر و دختر های دم بخت + انتخاب درست
مشاوره ازدواج برای پسر و دختر های دم بخت + انتخاب درست

پس باید باور داشت که در رابطه با امر اهمیتی می داری چون ازدواج نباید بی گدار به آب زد و نباید مسئله زندگی مشترک را صرفا یک امر طبیعی و غریزی دانست و نباید چشم بسته بدون بررسی دقیق جلو رفت بلکه باید قبل از انجام هر اقدامی، دقت و بررسی لازم را برای گزینش همسر به عمل آورد تا انتخاب همسر با آگاهی از رفتارها و ویژگی های طرفین انجام پذیرد. از این رو تأکید می شود که یکی از معیارهای مهم گزینش همسر، شناخت دقیق اوست. بدیهی است هر چه از صفات و خصوصیات همسر و خانواده و مسایل مربوط به زندگی مشترک آگاهی بیشتری کسب کنیم، احتمال دستیابی به آرامش و خوشبختی، افزون تر خواهد شد.

باید اذعان داشت که مشاوره های قبیل از ازدواج در این امر، کارساز خواهد بود چون در مشاوره قبل از ازدواج علاوه بر تسهیل در شناخت طرفین، به جوانان آماده ازدواج در خودشناسی نیز یاری میرساند تا با شناخت کامل از خویشتن و آگاهی از ویژگی های طرف مقابل، پذیرای زندگی مشترک با یکدیگر شوند.

بدون تردید، همه تلاش افراد بصیر و مجرب که در مراکز مشاوره و کلینیکها مسئولیت خطیر دارند، قادر می باشند در این امر بسیار یاری رساننده باشند. البته تأکید می شود که برای حصول به نتایج مطلوب، خصوصیات و انتظارات هر کدام باید در نهایت صداقت ارائه شود ودر صورت لزوم جلسات مشاورهای نیز ادامه کشف کند.

ضمنا تاکید می شود که خطرات ناشی از تعجیل و شتابزدگی و نبود دقت در اقدام به این امر مهم و خداپسندانه به مراتب بیشتر از انجام نشدن ازدواج به هنگام عالی است. زیرا که در انتخاب همسر و تشکیل زندگی مشترک، یک لحظه غفلت و سرسری گرفتن مسئله (هر چه رقم خورد، خوش آید)، یک عمر حسرت و پشیمانی غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت. البته محافظه کاری نیز در این امر مجاز نیست زیرا امکان می دارد ازدواج، قرین موفقیت نباشد و به جدایی بی انجامد.

ب – فرایند مشاوره قبل از ازدواج

در مشاوره ازدواج، مشاوران با توجه به عوامل شخصیتی، فردی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی دختر و پسر، انان را در ارتباط یکدیگر مورد بررسی و تفسیر میگذارند و ارزیابی روان شناختی می کنند.

از آنجا که هیچ دو نفری در دنیا یک جور نیستند، فرض وجود سنخیت وکفویت همه جانبه شاید یک رویا باشد. مهم آن است که امر ازدواج را از نقطه نظر تطبیقی و مقایسه ای مطالعه کنیم و به اصطلاح ارزیابی روان شناختی به عمل آوریم تا سنخیت و تفاهم به شکل معناداری نزدیک یه هم بوده و فاصله ها در حداقل امکان داشته باشد.

آگاهی می داریم که بر آن شوی در رابطه با ازدواج و انتخاب همسر، متأثر ار زمینه های ارزشی، اعتقادی، فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و لزوما فرد باید از کلکسیون عوامل تٲثیرگذار در گزینش همسر، به نوعی مصالحه یا سازش بین معیارهای موجود (سن – تحصیلات – شغلی – درآمد – منابع اقتصادی) و عوامل مهم دیگر مانند «میل و رغبت و آمادگی برای ازدواج» دست بزند. به بیان دیگر افراد باید کلکسیون عوامل تٲثیرگذار بر انتخاب خود را اولویت بندی نمایند و با این اعتقاد که هیچ کس کامل نیست به نوعی مصالحه اقدام نمایند. با توجه به این که زندگی زناشویی و خانوادگی متأثر از عوامل متعددی است بنابراین با یک عامل به تنهایی مانند(اختلاف سنی – تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی و…) زندگی زناشویی در معرض تهدید منطقی قرار نمی گیرد بلکه معمولاً یک عامل منفی و ناهمگون در مخلوط با دیگر عوامل ناهماهنگ قادر هست ابعاد کیفی مثبت زندگی زناشویی را کم کند و بر زندگی مشترک اثر قرار بدهد.

در مشاوره ازدواج از راهکارهای مختلف برای شناخت و ارزیابی رفتار بهره گرفته میشود. یکی از راهها، روش تفسیر رفتار متقابل است تا در بررسی ها مشخص گردد که هر یک از طرفین چه نوع ساختار شخصیتی دارند؟ البته منظور از این بررسی، صرفا تشخیص شباهتها و تفاوتهای ظاهری نیست چون این نوع تفسیر رفتار با قضاوت و اظهار نظر کلی که درباره یک «خواستگار متداولی» که می گوییم: «فلان کسی خوب است!» یا«بد است!» کاملا تفاوت دارد. بلکه این ارزیابی در حقیقت یک جست و گاز زنی بیطرفانه برای کسب اطلاعات و آگاهی کشف کردن از خصوصیات و ویژگی های هر یک از طرفین است که چشم انداز به ازدواج دارند.

در فرایند مشاوره ازدواج مشخص میگردد که: آیا اساساً الگوهای ارتباطی طرفین، خویشتن سازانه است یا سلطه جویانه؟

آیا دختر و پسر برخوردار از مهارت ارتباطی و تعامل قابل قبول هستند یا خیر؟

آیا بیان احساسات و عواطف به صورت صادقانه است؟

آیا مهارت مهار و مدیریت بر خشم و هیجان های منفی دارند؟

آیا از مهارت بر آن شوی لازم برخوردارند؟ (آیا از بارش فکری به فراوانی بهره میگیرند؟)

میزان مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی دختر و پسر چطور است؟

آیا از شیوه های انضباطی قابل قبول بهره می گیرند(مقید و منصف هستند؟)

آیا معضلات زندگی را تکذیب نمیکنند و واقع بینی دارند؟

و زندگی را به صورت بردو باخت نمی بینند. آیا به قابلیتها و محدودیتهای خویش دانند؟

تبیین انتظارات طرفیین از یکدیگر و چگونگی شیوه رفتار با اقوام و دوستان حتی گاه ابراز نظرات درباره تربیت بچه و —–

از همدلی بالایی برخوردار است و حرمت افراد را نگاه می دارد؟

ارزیابی و قضاوت سنجیده دارد، سطحی نگر نیست، از وسواس هم به دور است. خود ارزیابی صحیحی دارد (شناخت قابلیتها و محدودیت های خویش)

باید توجه داشت که در فرایند مشاورهای برخی از مسایل و خصوصیات طرفین تا حدودی مشخص میگردد. برای مثال، اگاهی از هماهنگی و سنخیت در عقاید مذهبی و باورهای دینی در زندگی مشترک، بخصوص از لحاظ تربیت فرزندان در فرا رسنده اهمیت بسزایی خواهند داشت که باید در جلسات مشاورهای مورد تعمق و تأمل قرار گیرد.

قابل ذکر است که بزرگترین ابزار راهنمایی و مشاوره ازدواج، جهت انتخاب همسر، «حقیقت» است. البته جوانان ما باید به این مهم توجه داشته باشند که مفهوم حقیقت برای والدین و بزرگترها از گستردگی و معنای عمیق تری (در مقایسه با جوانان) برخوردار است. زیرا آنان بیشتر دیده اند، بیشتر خوانده اند یا حداقل این که بیشتر آزموده اند.

پس به جرأت می توان گفت که نیاز دختران و پسران جامعه ما به راهنمایی و ارشاد بزرگترها و والدین و مربیان (علاوه بر برخورداری از خدمات مشاورهای) به مثابه جهت یابی برای خلبانان هواپیماست.

به هر روی در فرایند مشاوره ازدواج، اگر غالب خصوصیات و رفتار، در مجموع، مثبت ارزیابی شده باشند و والدین هم نظر نسبتاً عالی داشته باشند، احتمال میرود، باز هم اطلاعات، کافی نباشد بلکه لزوماً بایستی گفتوگوی مستقیم بین دختر و پسر صورت پذیرد تا به حالات درونی هم پی ببرند. زیرا معمولا مسایل پنهانی و احوالی درونی انسان از چهره و از گفتار و بخصوص زبان، اندام ها مشخص میگردد.

«مکالمه های لازم دختر و پسر در نشست آشنایی»، در پایان مطالب ارائه می شود.

مراحل قبل از ازدواج

حال که «معضلات و موانع ازدواج و راه حلهای آن» و «معیارهای انتخاب همسر» را دریافتیم و خلاصه بعد از علم به مسایل تئوری امر خطیر ازدواج، باید آگاهی بداریم که راه عملی چطور است و چطور باید اقدام کرد؟
لذا به ذکر نکاتی چندین در زمینه مراحل قبل از ازدواج توجه میکنیم:

شناخت کامل

شناخت کامل و همه جانبه از ضروریات مسلم است چون نقل کردیم بعد از انتخاب عقیده و مکتب در طول زندگانی انسان ها، هیچ تصمیم و انتخابی به اهمیت این انتخاب وجود ندارد و بعد از ازدواج هیچ کس به اندازه همسر در سرنوشت انسان تاثیر ندارد

. دنیای زناشویی حقیقتا جهانی است پر رمز و راز و حیرت انگیز و عجیب که تاثیر و تاثر متقابل بطور مستمر به کار خود ادامه میدهند.

شاید قادر نباش به آسانی و آن گونه که حق مطلب است، اهمیت وسعت نقش همسر را در سرنوشت انسان و ضرورت لزوم دقت و بررسی معقول در انتخاب همسر را توصیف و ادا کرد.

برای دست یابی به شناخت دقیق و همه جانبه باید اقداماتی چندین نمود:

(به خاطر اهمیت این مقوله، مجدداً برای حصول به شناخت دقیق تر توضیحاتی ارائه می شود):

– مشورت

تکیه بر رای شخصی خود و مشورت نکردن در انتخاب همسر امکان می دارد ندامتهای غیرقابل جبرانی پیش آورد. پیشنهاد داده میشود که با افراد مجرب و دانا و مشاوران خانواده به مشورت توجه شود.

یک مشاور خانواده مجرب و کاردان اساساً در بر می داری ویژگی های ذیل می باشد:

دینداری – رازداری – امین بودن – دلسوزی و خیرخواهی و دانستن به معیارهای گزینش همسر و ویژگی های زن و فوت شد با تاکید بر تفاوتهای موجود، قدرت بیان آزادانه معضلات احتمالی فرا رسنده و فارغ از هرگونه مصلحت فکر کنی نامعقول.

شما جوانان عزیز باید آگاهی بدارید که بعد از مشاوره ازدواج و دریافت نظریه ها و تجربه های دیگران تصمیم نهایی را خودتان باید بگیرید و آنگاه با توکل به خدا اقدام کنید.

البته قبلا به راهبردهای دیگر نیز توجه داشته باشید:

۲- تحقیق و بررسی

جهت گزینش همسر و برای سپردن مسئولیت زندگی مشترک در یک عمر و مسئولیت ایجاد یک نسل و انتخاب همسر و  شریک زندگی که در سعادت یا بدبختی انسان نقش اساسی دارد، تحقیق و بررسی دقیق و همه جانبه امری بسیار لازم است.

برخی از افراد، به خاطر این که شناخت کافی از فرد ندارند، جواب رد میدهند و این اقدام سرسری به همان اندازه که بدون شناخت کافی و ارزیابی دقیق، کسی را به عنوان شریک زندگی می پذیرند، اشتباه است. زیرا اگر تحقیق کنیم و بیشتر و خوب تر بشناسیم امکان می دارد فرد، عالی و همگون در کلیه ابعاد باشد در حالی که این فرصت را بی جهت از دست داده ایم.

در راه تحقیق، جزئیات موارد را باید چک کرد و اطلاعات و آگاهی های لازم را به دست آورد و درباره کلکسیون اطلاعات کسب شده به تفکر و مشورت پرداخت و باید توجه داشت که از جزئیات به کلیات می توان رسید و باید سعی نمود که از کلکسیون آگاهی های حاصل شده نتیجه گیری کرد و بر آن شوی نمود و هیچگاه نباید هر کدام از جزئیات را به طور مستقل ملاک عمل گذاشت و بر آن اساس بر آن شوی نمود.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس مشاوره ازدواج برای پسر و دختر های دم بخت + انتخاب درست
مشاوره ازدواج برای پسر و دختر های دم بخت + انتخاب درست

۳- مکالمه ی مستقیم بین دختر و پسر

صحبت و گفتوگوی رویاروی دختر و پسر یکی از اثرگذار ترین راه انتخاب است اگر مراحل قبلی در مجموع، مثبت ارزیابی شده باشد، لازم است که دختر و پسر مذاکره مستقیم داشته باشند و در فضای آرام و بدون فشار از طرف دیگران، مسایل و نظریه های خود را در نهایت خونسردی بیان کنند البته لازم است که قبلا آمادگی لازم را کسب کرده و آنچه را که میخواهند، مطرح کنند و یادداشت نمایند. دختر و پسر هر اندازه زمان که نیاز دارند باید در اختیارشان گذارده شود تا با حرف زدن حتی به طور نسبی به احوال درونی شخصی مقابل پی ببرند و آگاهی های لازم و کافی را کسب کنند. چون معمولا مسایل پنهانی و احوال درونی انسان از چهره و از زبان او مشخص میگردد.

ما والدین باید باور داشته باشیم که تعصب نابهنگام در این زمینه از نظر اسلام و عقل، پسندیده نیست و باید جوانان را دراین امر خطیر یاری کنیم و حتی زمینه لازم را در نهایت آرامش و بدون تعصب فراهم سازیم. مکالمه های دختر و پسر قادر هست در زمینه های ذیل باشد:

بیان خط مشی کلی زندگی فرا رسنده – گفتگو درباره اهداف فرا رسنده- اعتقادات و باورهای دینی – بیان صادقانه صفات و اخلاق و خصوصیات خود- بیان خواسته ها و انتظارات طرفین از یکدیگر- بیان نظرات خود درباره شیوه برخورد و رفتار و رابطه با خانواده و بستگان و خویشان یکدیگر- نقش نظرات شخصی درباره چگونگی تربیت فرزندان در فرا رسنده- بیان عیب ها و نواقص و مریضیهای خود و…

توجه داشته باشید که برخی از عیب ها و بیماری ها و اشتباهات گذشته که هیچ ربطی به حقوق همسر و زندگی فرا رسنده ندارد، لزومی ندار که بیان شود.

چندین نمونه از گفتگوها و سوال های لازم (به صورت کلی و جزئی) در پایان ارائه میشود.

پیشنهادهایی در زمینه شناخت خوب تر (قبل از ازدواج)

جوانان عزیز باید توجه داشته باشند که در این جلسات، خواسته های ناحق و شروط نامعقول را نپذیرند. زیرا از حقوق و اختیارات مسلم و واجب نباید گذشت کرد. خداوند از روی حکمت و مصلحت، آنها را «واجب» آگاهی داشته، پس صرف نظر کردن از آنها به زندگی صدمه میزند البته شاید قادر باش از اختیارات و حقوق «غیر واجب» در برخی موارد گذشت کرد.

به هر روی باید تمام این مراحل با دقت و حوصله و احتیاط کامل و گام به گام به ثمر رسد (منتها نه وسواس گونه) بدون تردید، هر نوع شتابزدگی و تعجیل، موجب دردسر، پشیمانی و بدبختی می شود. طبیعت انتخاب همسر و پیمودن مراحل آن، شکیبایی و دقت خاصی و فرصت زیادی را میطلبد.

انتخاب همسر نیاز به «عاقبت فکر کنی» و بررسی همه جانبه دارد تا با توکل به خدای لایزال و استمداد از او، با دقت و اطمینان برای انتخاب همسر عالی اقدام نمود.

در انتخاب همسر، گاه رقم میخورد که دختر و پسر، بسیاری از مراحل را گذراندند و به نامزدی و شاید عقد رسیده ولی حالا یعنی قبل از ازدواج و شروع زندگی زیر یک سقف، به دلایل مختلف از ازدواج با او و زندگی مشترک پشیمان می شوند و به هر دلیل و عاملی از فرد مقابل، خوششان فرا نمیرسد و قادر نیستند او را به همسری بپذیرند.

در این طوری موارد، هنگامی که بر آن میشوند از راهی که فرا رسیده اند برگردند و از ازدواج منصرف شوند متاسفانه درگیر بسیاری از (آمّاها) می شوند و اطرافیان هم وی را از انصراف می ترسانند و ایراد و اشکال هایشان را توجیه می کنند و وعده هایی میدهند که بعد از ازدواج، محبت به دست مییاید و… در نتیجه فرد، تظاهر به رضایت و علاقه می کند و آن حالت بی علاقگی و پشیمانی را پس میزند و یا در دل نگه می دارد و محبت ساختگی به همسر ابراز می دارد و بر اثر فشارهایی که بر وجود خود وارد میسازد، دیر یا زود باطن و درون وی آشکار می شود آنگاه بهانه گیری ها، کج خلقی ها و چالشها شروع می شود و… در حقیقت «از کوه همان برون تراود که در اوست».

البته باید یادآور شویم که اگر معیارهای انتخاب همسر با احتیاط کامل و دقت همه جانبه و حوصله و شکیبایی و گام به گام انجام پذیرد احتمال ایجاد شدن پشیمانی در این مراحل، خیلی کاهش داده خواهد شد.

توجه داشته باشید که ما بیان نمی کنیم به آسانی می توان نامزدی و یا عقد را بهم زد. لکن باید دقت کرد که مبادا پشیمانی آنان از روی وسواس بیجا و توقعات غیرواقع بینانه باشد. اگر خلاف این امر ثابت شود نباید به هیچ وجه آنها را ملامت و سرزنش نمود و با تهدید آنان را مجبور به مزدوج شد، بلکه باید دختر و پسر را یاری رساند و زمینه را آن گونه فراهم ساخت تا بدون درگیری و کینه ورزی، قضیه را به پایان رسانند و از هم طلاق گیرند.

تردیدی نیست که این «طلاقها» و «بهم خوردن ها» برای خانواده به خصوص خانواده دختر، ناخوشایند و تلخ است ولی باید اذعان نمود که ازدواج تحمیلی و با اکراہ تلخ تر است۔

لذا جوانان عزیز باید سعی نمایید که با رعایت دقیق مراحل گزینش همسر دچار چنین ندامت و پشیمانی نشوید و اگر هم لاجرم حاصل شده است دقیقا روشن کنید که نارضایتی و پشیمانی، از روی بهانه گیری ها و لجبازی ها و وسواس های اشکالی داشته باشد.

اگر چنانچه فرزندان ما راضی به این ازدواج و زندگی مشترک نیستند، این مسئله را در دل نگه ندارند و حتماً به طرف مقابل، خصوصا به خانواده خود اعلام کنند و این راه را ادامه ندهند. چون زندگی مشترک و تشکیل پیوند زناشویی، مسئله یک روز و یک ماہ و یک سال نیست که قادر باش با نارضایتی و اجبار و اکراہ تحمل کرد۔ بلکه یک عمر می خواهید با شریک زندگی خود بسر کنید! تا زود است و فرصت دارید اقدام کنید و به امر ازدواج خاتمه دهید. در غیر این صورت به احتمال قوی زندگی جهنمی، جلو رو خواهید داشت و طبیعی است که زندگی توام با نارضایتی و دلسردی و بدون عشق، ثمره خوبی نخواهد داشت.

البته توجه داشته باشید که قبل از اقدام به این امر با افراد صاحب نظر و آگاه، مشاوره کنید و بعد از پیمودن همه راه حلهای ممکن به این نتیجه برسید که زندگی مشترک، سرانجام خوشی ندارد و هیچ چاره ای جز جدایی وجود ندارد.

یکی از مواردی که باید دقت کرد، آن است، که: هیچ گاه این مطلب مهم را از یاد نبرید، وقتی که انسان میخواهد قول و قرار و نامزدی و عقد را بهم بزند چون خواه ناخواه ضربه ای روانی و حیثیتی به طرف مقابل و خانواده اش میزند پس باید تحمل شنیدن دشنامی ها را داشته باشد و حتی در مقام دلجویی از آنان برآید و تا حد ممکن در نهایت احترام و عذرخواهی طلاق گیرد نه آن که خدای نخواسته تهمتها و فحاشی ها و عیب هایی را نیز (غیرواقع) نسبت دهد. حتی معتقدیم که اگر نواقص و عیب هایی نیز سراغ داریم باید بکوشیم آن را حفظ کنیم و قرار ندهیم به هر گران اسرار لو داده شود و آبروی آنها ریخته شود.

براى مشاهده مطالب مرتبط به بالای مطلب رجوع کنيد

گردآورنده: اشكان ن.

رابطه و ازدواج در بخش ازدواج و زناشویی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ای غايب از نظر به خدا می‌سپارمت
««« »»»
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

مشورت عروسی برای دختر و پسرهای دم بخت + برگزیدن صحیح (۲ عکس)

TT / 311 — TP / 10%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال