در زندگی زناشویی آقا باید فوق العاده باشد یا خانم + دلیل


با دیگران به اشتراک بگذارید

در زندگی زناشویی مرد باید برتر باشد یا زن + علت

یکی از مواردی که در زندگی زناشویی باید به دقت نکته توجه قرار گیرد مسئله «خوب تری یا برابری» زن و شوهر می باشد. اساساً باید توجه داشت که زن و مرد

مساله خوب تری یا برابری زن و شوهر

یکی از مواردی که در زندگی زناشویی باید به دقت نکته توجه قرار گیرد مسئله «خوب تری یا برابری» زن و شوهر می باشد. اساساً باید توجه داشت که زن و مرد در پیشگاه خدای متعال از نظر قرب و منزلت، یکسانند. اصلی آن است که از نظر اعتقاد و عامل به اجرا بودن و اخلاق اسلامی واجد فضیلت هایی باشند.

آگاهی می داریم که خالق یکتا و قدرتمند، مرد و زن را چه از لحاظ بدنی و چه از دیدگاه روانی، متفاوت آفریده است. لکن باید توجه داشت که معنا و مفهوم «تفاوت» با «خوب تری» تفاوت کردهد: بدین معنی که بحث در زمینه شان و منزلت «زن و مرد» خوب تری یکی بر دیگری نیست و ذهن ما انسان های عاقل و برخوردار از تندرست نفس باید از این تصور موهوم، رهایی کشف کند.

تصویر و عکس در زندگی زناشویی مرد باید برتر باشد یا زن + علت
در زندگی زناشویی مرد باید برتر باشد یا زن + علت

زیرا همان گونه که نقل شد، زن و مرد در پیشگاه خدا از نظر منزلت و تقرب یکسانند (البته به شرط واجد فضیلت بودن در اعتقادات و عمل به آن و به طور کلی اخلاق اسلامی) بدون تردید باید پذیرفت که نقش زن در زندگی چیزی است و نقش مرد، چیزی دیگر، در عین حال هر دوی آنها از روح الهی بهره ور هستند و در پیوند زناشویی و رابطه همسری یکی آرامش بخشی دیگری است و یکی دیگر مکمل آن یکی. حتی بدون اغراق باید قبول کرد که هر یکی بدون وجود دیگری کامل نیست و اگر چه منشاء کارهای خارق العاده و بسیار حساسی باشد

متاسفانه برخی از زوج ها با تکیه بر معیارهای فکری خود تصور می کنند که در تمام موارد حقوق یکی از زوج ها نسبت به دیگری بیشتر است و در نتیجه آن دیگری وظایف بیشتری دارد لکن کلام الهام بخش قرآن مجید و رهنمودهای ارزنده انبیاء و اوصیاء، مهر بطلان براینگونه تصورات میزند و زن و شوهر را به یک چشم می نگرد ولی از آنجایی که زن و مرد از لحاظ خلقت، چگونگی احساسات و نوع تمایلات و خواسته ها فرق می دارند، طبیعی است که علاوه بر حقوق مشترک، حقوق خاص جنس خود را نیز در بر داشته باشند و کشورمان مسئله هیچ گاه علت خوب تری یکی بر دیگری نیست.

معمولا انتظار میرود که یک انسان بالغ و سالم و متعادل، حق را شناسایی کند و وظیفه را بشناسد و از تصور مطلق جنس «مرد» یا «جنس زن» پرهیز کند و در این صورت در نهایت صداقت و یک رنگی به همسر عشق میورزد و به رفتار، کردار و اخلاق او توجهی خاصی دارد و حتی به دیده تکریم و احترام به وی می نگرد. در رابطه زناشویی، بدون تردید اگر یکی از زوج ها حقی دارد پس دیگری هم در برابر او وظیفه ای دارد که خود تکلیف یا وظبفه هم به شرط عمل است نه به حرف.

امکان می دارد سؤال بکنید اساساً حق چه است؟ برای روشن شدن مطلب باید گفت که خدا به انسان، عقل، قدرت تفکر، زبان چشم، گوش و… عطا فرموده پس آدمی حق دارد زنده بماند، بیندیشد، حرف زند، ببیند، بشنود و… انسان حق دارد از نعمتهای متعدد و متنوع که خالق متعال خلق کرده بهره ور شود پس «حق یعنی آنچه مطابق با قرار می دارد».

خالق قدرتمند غریزه هایی نیز در نهاد بشر نهاده است که باید ارضا شوند لکن انسان که اشرف مخلوقات نامیده می شود و از روح خدایی برخوردار است، باید نحوه بروز ارضایی غرایزش با جانداران که به طور ذاتی و فطری بروز میدهند تفاوت فاحشی داشته باشد، به واژه ای باید نشانی از شرافت داشته و توام با شرم و حیا و ادب و آمیخته با تمیزی و صداقت باشد و به عبارت کلی ارضاء معقول و احساسی این طوری غرایز میان زوج ها باید جلوه ای از محبت و عشق، وفا و یک رنگی باشد و در واقعیت مسئله رابطه جنسی هرگز نباید جدا از عشق و محبت زناشویی مطرح شود، البته بررسی ها و شواهد نمایان کرده است که زندگی های فاقد احساس جنسی مشروع، غالباً منجر به نیک بختی و سعادت زوج ها نشده است.

باید آگاهی داشت که اساساً این امر، عامل بسی پراهمیتی برای دوام و بقا زندگی مشترک بشمار می آید ولی اگر عمل ارضاء غریزه جنسی صرفاً از بعد اطفاء شهوت، آن هم یک جانبه باشد از حیطه انسانیت و شرافت باز میماند.

اساساً زن و شوهر مصداق روشن «یک روح در دو بدن هستند» در قبال هم هر کدام مسئول اند لکن خلال حقوق مشترک انسانی که زن و مرد در زندگی زناشویی دارند، بنا به ویژگی های بدنی و روانی چون هر یک نقش خاصی را عهده دار هستند گاه یکی در بر می داری حقوق خاص است و لاجرم دیگری وظیفه خاص دارد و باز هم تاکید می شود که این مسئله علت خوب تری بر دیگری نیست.

انسانی که خود را سالم و صالح و برخوردار از عقل سلبم آگاهی می دارد تلاش می نماید تا با علاقه مندی و از صمیم قلب، حق همسرش را ادا کند و همه وظایفش را به انجام رساند و حتی از انجام آن احساس شعف و نشاط می کند.

اگر شما جوانان عزیز، در زندگی زناشویی خود و در تشکیل خانواده، خواهان خوشبختی و سعادت هستید باید آگاهی بدارید که لازمه استحکام بخشیدن به بنای ازدواج و صحت خانواده «حق شناسی» است.

از اندیشمندی سؤال کردند به نظر شما زن خوب است یا مرد؟ جواب داد: کدام مرد؟ کدام زن؟ این پاسخ قطعا بسیار عالمانه و بی غرضانه است. چون پاسخ را به فرد ربط میدهد نه به جنسی مطلق. حق هم همبن است.

رسول خدا حضرت محمد(ص) در پاسخ به سوال یک زن، به بانوان عالم اطمینان داد که زن و مرد در پیشگاه خدای باری تعالی، از نظر منزلت و قرب یکسانند، اصلی آنست که از نظر اعتقاد و عامل به عمل بودن و اخلاق اسلامی واجد فضیلت باشند. همچنین حضرت رسول (ص) میفرماید:

* بانوان چشم و چراغ خانه اند و بهشت زیر پایی مادران است.

* بزرگ مردان، بانوان را گرامی می شمارند و رذیلان و فرومایگان آنان را خوار دارند.

باز هم از سخنان حضرت محمد (ص) آن است که:

* چطور شما زن خود را میزنید درحالی که دائما با او همسر و هم سزید.

باز هم گوش جان میسپاریم به کلام گهربار حضرت محمد (ص):

* ای مردان، بانوان پیش شما امانتند که خداوند آنان را بدست شما سپرده است و به لغات پر نغز و پربار خدای یگانه، پیوند زناشویی (عقد ازدواج) می بندید. پس شما را بر آنها حقی و آنها را نیز بر شما حقی است.

حال، گوش جان میسپاریم به کلام پرمعنای امیرالمومنین، مولای متقیان علی(ع) به بچه عزیزش امام حسن (ع):

* کاری خارج از تناسب روحی و جسمانی زن بر عهده او مگذار تا طراوتش بیشتر و لطافتش زیادتر و زیباییش پایدارتر باشد.

سخنی هم از امام صادق (ع) میگویم:

* فوت شدی که همسرش را بیازارد، نماز و عبادات و هیچ کار خیری از او نکته قبول پیشگاه پروردگار نیست.

البته زن خوب و صمیمی نیز هیچ گاه از کمبودها یا عدم چیزی نمی رنجد و داراییش را نیز از همسر خود دریغ نمی دارد و با او مشارکت میدارد و در آشکار و نهان، یک رنگی و صمیمت و وفایی خود را از دست نمی دهد و با شوهر، بی جهت بدخلقی و ترشرویی نمی کند بلکه از ظرافت زبان نیز برخوردار است.

زیرا درست است که بهشت زیر پایی مادران است بد نبست این را هم بدان بم که به فرموده رسول اکرم حضرت محمد (ص):

* داخل شدن به بهشت بر مردمان بد زبان، حرام است.

باید آگاهی داشت، بدترین همسر کسی است که دائماً در جست وجوی خواسته ها و نیازها و به طور کلی منافع خود دیگر حتی نیاندیشد زیرا که اساساً ملاک و معیار دیگری برایش وجود ندارد جز هوای نفسی، لذا پذیرش مسئولیت در زندگی بظاهر مشترک برایش نامفهوم است و هیچ گاه نخواهد توانست که باشد و به هیج خوشبختی و سعادت همسر و بالمآل فرزندانش را تامین نماید.

به هر روی پیشنهاد داده میشود، همکاری و هم کمک زوجین، دایمی و پیوسته و در محیطی پراز صفا و صمیمیت و یک رنگی و دور از ارزشی های منفی و غیرالهی باشد. زیرا هر یک از زوج ها برای تامین آرامش و آرزوهای آن دیگری، در پیشگاه خدای یگانه مسئولیت تام دارد و باید با تمام وجود و صادقانه تلاش کند که وظیفه خود را تا سر حد امکان به انجام رساند و شاید در این میان ضروری باشد که در رفتار و کردار خود بازبینی و تجدیدنظر نماید و حتی اگر چنانچه مطلوب نیست آن رفتار را در جهت مثبت عوض کرده و اصلاح نماید.

*****************************************

تهیه شده توسط: به‌آفرين ژ.

رابطه و ازدواج در بخش ازدواج و زناشویی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

زان جا که پرده پوشی عفو کريم توست
««« »»»
بر قلب ما ببخش که نقديست کم عيار

در زندگی زناشویی آقا باید فوق العاده باشد یا خانم + دلیل

TT / 130 — TP / 9%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال