محرم و احترام به حقوق شهروندی (۳ عکس)


با دیگران به اشتراک بگذارید

محرم و احترام به حقوق شهروندی

هر ساله، با ورود به ماه محرم و پیش از آن، شهرها و روستاها سرشار از نمادها و نشانهای مشکی و نشانه هایی نمادین می گردد که بوی و بدیعی محرم را در ذهن و نگاه شهروندان و مردمان طنین انداز می کند. آیا نمی توان، درس های دیگری از محرم و عاشورا گرفت؟
وب‌سایت خبرآنلاین: با احترام به تمامی باورهای و آیین های عزاداری مردمان و شهروندان محترم- آیا نمی توان، درس های دیگری از محرم و عاشورا گرفت؟ و به ترتیب متفاوت و تازه ای در مقام ” نذر محرم و حسینی” برآمد که هم با اهداف آن بیشتر سازگار باشد و هم ، همسو با آموزه های اخلاقی، ادبی، فرهنگی و شرعی قرار گیرد؟ محمدرضا وقتی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان از منظری متفاوت به این موضوع توجه کرده است…
تصویر و عکس شماره ۱ ⇩
تصویر و عکس محرم و احترام به حقوق شهروندی
هر ساله، با ورود به ماه محرم و پیش از آن، شهرها و روستاها سرشار از نمادها و نشانهای مشکی و نشانه هایی نمادین می گردد که بوی و بدیعی محرم را در ذهن و نگاه شهروندان و مردمان طنین انداز می کند. روند فزایندۀ تشکیل و افتتاح هیات های گوناگون عزاداری در کوچه و خیابان و حرکت روزانه و شبانه آنها در سطح شهر و معابر ، ایجاد ترافیک و ناپاکیهای صوتی و زندگی کرد محیطی، انباشت زباله های متعدد و فراوان ناشی از مصرف مواد غذایی و نذری و تحمیل عملی و عینی جمع آوری آنها بر دوش پینه بستۀ پاک بانان و رُفتگران خادم و کوشندۀ شهری و نیز کم رنگ بودنِ روشنگری نسبت به اساس و مبانی اهداف و فلسفه قیام عاشورا و کربلای معلی؛ زمینۀ تکرار فرایند روند مزبور را در هر سال فراهم آورده و آنرا تا آستانۀ ماه بعدی نیز با خود به همراه خواهد داشت.
خلال احترام به تمامی باورهای و آیین های عزاداری مردمان و شهروندان محترم- آیا نمی توان، درس های دیگری از محرم و عاشورا گرفت؟ و به ترتیب متفاوت و تازه ای در مقام ” نذر محرم و حسینی” برآمد که هم با اهداف آن بیشتر سازگار باشد و هم ، همسو با آموزه های اخلاقی، ادبی، فرهنگی و شرعی قرار گیرد؟ و بیش از پیش، حسین(ع) را نماد آدمیت و شرافت در محرم دید و کشف کرد و بدان باور داشت و در کار وزندگی و فعالیت های حرفه ای و اجتماعی خویش بدان تاسی کرد؟

حسین(ع) ؛ نماد آدمیت و شرافت

حسین(ع)، وارث آدم و نماد آدمیت و شرافت هست. هر گونه تاسی به وی و قیام سیدالشهداء، لازم است؛ همسو با آن و همگام با آموزه های اخلاقی و انسانی مربوط بدان باشد و هر گونه نقض حقوق مردمان و شهروندان و ایذاء و آزار احتمالی آنها و بیماران و کهنسالان به بهانه برگزاری مراسم آئینی و مذهبی، در تعارض با آموزه های مزبور و رسالت حسینی خواهد بود.
شایسته است؛ با بازبینی در مهمانیها و نحوۀ برگزاری آیین های محرم و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط احتمالی و سلب آسایش و آرامش مردمان و شهروندان و نیز رعایت موازین حقوقی و قانونی مربوطه، با نگاهی متفاوت و جدید، در مقام همسویی هر چه بیشتر با آموزه های انسانی و ایمانی حسینی بوده و بدان تاسی کرد. از اینرو، بایسته است؛ در محرم، حسینی بوده و بعد از آن نیز حسینی بمانیم و این طوری ؛ نذر نمائیم :

۱- ” نذر صداقت” : باور به اندیشه، راستی و درستی و احترام به عقیده هم و دیگران را همیشه و همواره، جلو روی خویش نمائیم…

۲- ” نذر اصالت” : از مصلحت فکر کنی و فرصت طلبی های فردی،گروهی، سیاسی و جناحی به آسیب دیگران پرهیز نموده و همواره،حق و حقیقت را محور اندیشه و نگاه خویش سازیم…

۳- ” نذر وثاقت”: از هر گونه فریب، تدلیس، تزویر و ریا و استفاده ابزاری از دین و عقاید مردمان و دیگران خودداری کرده و با پرهیز از خرافه پرستی و نیز مطالعه و آگاهی نسبت به باورها و اعتقادات خویش، وثاقت و اطمینان بخشی درستی بدانها بخشیم…

۴- ” نذر حرمت ” : از هر گونه تفتیش عقاید و تحریم عقاید دیگران و همگان و تعرض به حریم خصوصی، خانوادگی و اجتماعی آنها خودداری کرده و به حقوق و باورهای یکدیگر و مردمان، ارج بنهیم…

۵- ” نذر عزّت ” : در مقام نکوداشت شان خانواده و پاسداشت مقام نیاکان و بزرگان خود از هیچ گونه احترام و اقدامی کوتاهی ننمائیم…

۶- ” نذر مساوات” : با احترام به تساوی و برابر حقوق مردمان و مسئولان و باور عینی و عملی به حقوق دیگران، آنرا در اندیشه، گفتار و کردار خویش در هر سال رعایت نماید…

۷- ” نذر عدالت” : خلال نفی هر گونه ستم و بی عدالتی و دوری از کلیۀ اشکال حق کشی، بهره کشی و نابرابری و نیز مبارزه مستمر با استبداد، بیداد و بیدادگری، در مقام تحقق عدالت و عدل نسبت به خود، دیگران و جامعه و دنیا و توسعه و گسترش ” دادآفرینی و دادگری و نظام دادرسی عادلانه ” و مستمر در آن در طول هر سال برآئیم….

۸- ” نذر طبیعت ” : خلال باور به ” محیط زندگی کرد بعنوان میراث مشترک بشریت”، با احترام به شان انسان و طبعیت؛ از هر گونه بی احترامی و تعرض نسبت بدانها خودداری کرده و در مقام حفظ مستمرحقوق آنها از هر حیث و جهت و در هر زمان و جاای برآئیم…

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس محرم و احترام به حقوق شهروندی
۹- ” نذر اندیشه ” : شور و ماتم حسینی را به شعور و اندیشه حسینی نموده و به مکان نالیدن و غم و آه، در مقام بالیدن، آگاه ساختن کودکان، نوجوانان و شهروندان و نیز روشنگری و هدایتِ درست مبانی و اهداف عاشورا و قیام کربلا باشیم…

۱۰- ” نذر حقیقت ” : از هر گونه حق کشی و تضییع حقوق مردمان و جامعه قویاً، پرهیز کرده و حق خواهی و حق جویی مستمر و مکرر را پیشه کار و زندگی خویش نمائیم و جز به حقیقت، عمل ننموده و در مقام قلب حقیقت و تضییع حقیقت، به هر شکل و نوعی برنیاییم…

۱۱- ” نذر کاشت و طبیعت ” :
به مکان نذر آش و ماش و چلو پلوهای عمه و داداش، در مقام نذر کاشت درخت و گسترش فضای سبز و حفظ حقوق محیط زندگی کرد و حقوق جانداران در طول هر سال برآئیم…

۱۲- ” نذر حمایت از انسان” : به مکان نذر غذا و خوراکی های متعدد در هر سال- نذر تعلیم و سرپرستی دانش آموزان و کودکان بی بضاعت و بی سرپرست و بدسرپرست را در طی ایام تحصیل آنها در مدارس و دانشگاهها نمائیم…

۱۳- ” نذر حمایت از طبیعت “: به مکان کشتن گاو و گوسفند ، در مقام حمایت از جانداران در معرض خطر و انقراض و گونه های جانداری و گیاهی در شُرف تخریب و نابودی در هر سال اقدام کرده و در جهت هدایت مردمان و شهروندان نسبت به حفظ حقوق جانداران و محیط زندگی کرد عمل نمائیم…

۱۴- ” نذر آگاهی و دانایی” : به مکان تاسیس و افتتاح چادرها و هیاتها بر سر هر کوچه و خیابان و سلب آسایش و آرامش احتمالی مردمان، شهروندان و بیماران با ضرورت هدایت و تمرکز مراسم آئینی محرم در مساجد و تکایا و حسینه های متمرکز و مربوطه ؛ در مقام افتتاح و تجهیز یک کتابخانه و برخوردار از کتب و منابع متعدد برای افزایش آگاهی آنها و فرزندانشان در هر محل و کوچه برآئیم.

۱۵- ” نذر طبابت و تندرست ” : پزشکان محترم در محرم و بعد از آن نسبت به ادای نذر و نیات خویش با درمان رایگان کودکان و بیماران مستمند و نیازمند برآیند و تجارب حرفه ای و آموزه های علمی خویش را به دانشجویان پزشکی و نوآموزان طبابت، صادقانه و مسئولانه رسانند و در جهت تلاش برای بهبود و ارتقای وضعیت تندرست و بهداشت عمومی مردمان در طول هر سال اقدام نمایند.

۱۶- ” نذر وکالت و معاضدت” : حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری در مقام ادای نذر خویش با تعلیم و تربیت همه جانبۀ کارآموزان وکالت و هدایت دانشجویان حقوقی و انتقال تجارب حرفه ای و آموزه های صنفی خویش در طول هر سال، برای لااقل ۱۰ نفر از آنها برآیند و آنها را با راستی و درستی و ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت و پاسداری از حقیقت و عدالت” ، در عمل آشنا کنند و از معاضدت و ارائه خدمات حقوقی رایگان نسبت به موکلین بی بضاعت و مستمند در راه استیفای حقوق آنها مضایقه نکنند و “دادگری در اندیشه، گفتار و کردار” خویش را پیشه راه عدالت خواهی خویش نموده و شرافت حرفه ای خود را وثیقۀ سوگند اتیانی خویش در راه پاسداری از حقیقت و عدالت نمایند..

۱۷- ” نذر سعادت” : از هر گونه افراط و تفریط و اسراف به هر شکل و نوعی خودداری کرده و موجبات تندرست و سعادت کودکان و نوجوانان و جوانان خویش را در راه تحصیل، زندگی، کار و تشکیل آتی خانواده نسبت به آنها و نیز جلو گیری و پیش گیری از افزایش فساد و فحشاء و تن به فروش رسانی در جامعه و بزهکاری احتمالی در آنرا، با ادای ” نذر سعادت برای فرزندان ایرانی” فراهم آوریم…

۱۸- ” نذر خدمت و رسالت ” : هر کسی و در هر لباس و مقام و هر شغل و صنفی ، با خود و خدای خویش عهد بندد و در مقام نذر خدمت و رسالت حرفه ای صادقانه و مسئولانه نسبت به همنوعان خویش، به هر شکل و نوعی در طول هر سال برآید و نسبت به سرنوشت مردمان و دیگران، هیچ گاه، بی تفاوت و بی مسئولیت نباشند.

۱۹- ” نذر آدمیت” : با تاسی از شعر سرشناس سعدی؛ نگاه انسانی و توجه به سرنوشت آدمی و آدمیت در اندیشه و عمل هر شخص و خانواده در هر سال ، در اولویت قرار گرفته و در مقام ادای ” نذر آدمیت” در تمامی شئون انسانی، ایمانی، زندگی و اجتماعی خود و دیگران باشیم.

۲۰- ” نذر رفاقت ” : همگی بر آن باشیم که نسبت به وضعیت و سرنوشت کودکان، نوجوانان، جوانان،بانوان، مردان، نیازمندان،معلولان، سالمندان و کهنسالان، بی تفاوت نبوده و با نگاهی دوستانه و مسئولانه نسبت به وضعیت و سرنوشت آنها و تلاش برای بهبود تندرست، سعادت توام با آرامش و آسایش آننها، در راستای حفظ و ارتقاء حقوق آنان، در طول هر سال برآئیم.

۲۱- ” نذر نظافت” : به مکان تولید هزاران تن زباله و بازمانده های پُخت و انتشار غذاهای نذری در شهر و روستا و نیز به مکان تخریب بی رویه طبیعت و محیط زندگی کرد و انباشت زباله و ناپاکیهای محیطی؛ خود ” نگهبان طبیعیت” در جهت حفظ و نکوداشت و نظافت مستمر آن در کوچه و خیابان و بیابان و در هر محفل و منزلی باشیم و هر ساله در مقام ادای آن نذر با ” کاشت نهال و درخت ” نیز به طور مستمر اقدام نمائیم.

۲۲- ” نذر شرافت ” : هیچگاه و هیچ زمان و جاای، از شرافت انسانی و ایمانی خویش عدول نکرده و سودجویی و منفعت طلبی های متعارف را جلو روی خود نسازیم و آنرا، آئین هستی و راستی اندیشه و عمل و کارکرد خویش نسبت به خود و دیگران در طول هر سال نمائیم…

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس محرم و احترام به حقوق شهروندی
۲۳- ” نذر شفافیت” : کار و خدمت هر شخص و شهروندی مبتنی بر شفافیت در ایفاء و ارائه مسئولیت حرفه ای و صنفی وی و نیز نسبت به خانواده و اطرافیانش باشد و آنرا در اندیشه و عمل خود، در طول هر سال ، رعایت نماید.

۲۴- ” نذر مسئولیت” : هر یک از مردمان و شهروندان و مقامات و مسئولان در هر شغل و مقامی نسبت به ادای ” نذر مسئولیت” صادقانه و مسئولانه نسبت به شان و جایگاه شغلی و صنفی و دولتی خویش در هر سال برآمده و نسبت بدان بی تفاوت و بی مسئولیت نباشد و خدمت به مردمان و شهروندان را ” میراثی امانی” نزد خویش برای ایفای مسئولیت و مدیریت خود آگاهی بدارد و پذیرای مسئولیت خویش نسبت به هر گفتار، کردار و اقدامی در لباس خدمت و مدیریت در هر سال باشد.

۲۵- ” نذر اسارت ” : هر شهروند ایرانی در محرم بر آن شده و با خود نذر نماید در طول هر سال، موجبات رهایی و رفع اسارت یک یا چندین زندانی ایرانی در بند در کشورمان و خارج از آن را با حمایت مالی، قلمی، قدمی، رسانه ای، حرفه ای، قانونی خویش فراهم آورده و زمینه بازگشت زندانیان دربند آن را به آغوش خانواده های چشم براه آنها سبب گردد.

۲۶- ” نذر شفاعت/شفائت ” :
هر شخص و مقامی در هر تیپی نسبت به تهیه و تامین و تجهیز مراکز درمانی و تسهیل در روند پزشکی و درمانی بیماران نیازمند و خانواده های آنها را برای حصول به تندرست و بهبودی آنها در طول هر سال، به اشکال گوناگون فراهم آورد.

این طوری بینیم و آنگونه عمل کنیم تا سال بعد و محرم آتی و بعد خود و دیگران قضاوت کنیم ؛ نسبت به این رویکرد و دستاوردهای مُثبت پیدا و پنهان آن و یا به ترتیب مشهود و متعارف در جامعه اقدام نمائیم و بپذیریم؛ تبعات و عارضه های مرسوم آن را….! التماس دعا…

-انتهاي مطلب-

تهیه کننده : كامبيز د.

تاریخ و تمدن در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی
««« »»»
برافشان تا فروريزد هزاران جان ز هر مويت

محرم و احترام به حقوق شهروندی (۳ عکس)

TT / 139 — TP / 6%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال