http://www.webiruni.ir/uploads/qt6c60h3v17rpqhcvz1olirx02snnio4.jpg http://www.webiruni.ir/uploads/qu2k3pw281p5ov5hwlsxd07x37w8nzgb.jpg

چرا کیفیت بنزین در جایگاه‌های مختلف، متفاوت است؟

چرا کیفیت بنزین در جایگاه‌های مختلف، متفاوت است؟“سوختی که از این جایگاه دریافت می‌کنم، زودتر از معمول تمام می‌شود”. جمله اعتراض آمیزی که از سوی بسیاری از شهروندان شنیده می‌شود و حاکی از نارضایتی آن‌ها از عملکرد برخی از جایگاه‌های سوخت است.لینک منبع

منبع: سایر
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات