http://www.webiruni.ir/uploads/qt6c60h3v17rpqhcvz1olirx02snnio4.jpg http://www.webiruni.ir/uploads/qu2k3pw281p5ov5hwlsxd07x37w8nzgb.jpg

چگونه هر کاری را به انجام برسانیم؟

چگونه هر کاری را به انجام برسانیم؟

لیست کارها
مدت زمان خواندن۱ دقیقه

کار را به قسمت های کوچکتر بشکنید.
سریع ترین راه برای این که به طور فعال از کار روی یک وظیفه خودداری کنید: از آن یک هیولای مبهم بسازید. یک مورد مبهم مانند “دفتر را تمیز کن” در لیست کار خود قرار دهید، و من گارانتی می کنم که این آخرین چیزی است که روی آن کار خواهید کرد. واقعیت این است که “دفتر را تمیز کن ” اصلا یک کار نیست؛ بلکه یک پروژه است.

نویسنده کتاب کارها را به انجام برسانید، دیوید آلن، بیان می کند که پروژه ها وظیفه نیستند، پروژه ها مجموعه ای از وظیفه ها هستند. این یک تمایز بسیار مهم است. آن در خودتان درون سازی کنید؛ برای اینکه لیست کارهای شما لیست پروژه های شما نیست.

وظایفی را که شامل چند کار هستند به لیست کار خود اضافه نکنید. پروژه ها را به زیر وظیفه های کوچکتر، ساده تر و انجام شدنی تر بشکنید. مانند “کاغذ ها را از کابینت در بیاور”، “کاغذ های قدیمی را ریز کن”، “کتاب هایی که به آنها نیاز نداری را برای کتابخانه سیار در جعبه بگذار “، اگر دستیار درونتان از شما بپرسد چکار باید انجام شود؟ و رییس درونتنان بگوید دفتر را تمیز کن این شما را به جایی نمی رساند.
هر قدر این زیر وظیفه ها کوچکتر و اتمی تر باشند، بیش تر انجام پذیر هستند. نویسنده بین المللی سارک/ SARK وظایفش را به قطعات ۵ دقیقه ای تبدیل کرده، و آن ها را میکروحرکت می نامید. او در کتاب خود نوشته است “میکروحرکت ها گام های ریز ریز کوچکی هستند که شما می توانید برای تکمیل در زندگی خود بردارید. ” من کار ها را به عقب می اندازم ولی دارم بهتر می شوم، دامنه مدت توجه به کار من کوتاه است به همین خاطر است که میکروحرکت را به عنوان روشی برای تکمیل پروژه در مدت های زمانی ۵ دقیقه ای یا کمتر ابداع کرده ام. من همیشه این گونه احساس کرده ام که می توانم تقریبا هر چیزی برای ۵ دقیقه مدیریت کنم.


وقتی پیشاپیش آن وظیفه های ریز را در نظر بگیرید، آن وظایف مبهم که به بن بست ختم می شوند به وظیفه های انجام پذیر همتای خود تبدیل می شوند.


همانطور که می بینید، شکستن وظایف به اعمال بعدی برای یک وظیفه نسبت به لیست معمولی کارها اقلام بیشتری را ایجاد می کند که آنها را به پروژه های کوچک تر تقسیم می کند. تعویض شیشه روی میز شامل اندازه گیری شیشه روی میز، زنگ زدن برای سفارش و احتمالا مراجعه و تحویل آن می باشد. که هر کار ما را به راهنمای کار بعدی می رساند.
تنها روی قدم بعدی تمرکز کنید.

pixel چگونه هر کاری را به انجام برسانیم؟
pixel چگونه هر کاری را به انجام برسانیم؟

شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

چگونگی مدیریت زمان 3
5 قدم برای انضباط بیشتر
چگونگی مدیریت زمان قسمت 2
89 هک زمان، انرژی و توجه در بهره وری قسمت اول
اگر خوشتان آمده به دوستتان نشان دهید
.ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 , .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .postImageUrl , .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 , .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32:hover , .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32:visited , .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32:active { border:0!important; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E74C3C; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32:active , .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .postTitle { color: #e6e6e6; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .ctaButton { background-color: #C0392B!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://funandkhande.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32 .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ufb3e635312ae174ca3176f5d293fdc32:after { content: ""; display: block; clear: both; }
بخوانید  7 نکته برای بهترانجام دادن کارهایتان
;!( function( w, d ) { 'use strict'; var ad = { user: "1474869221", width: 600, height: 300, id: 'anetwork-' + ~~( Math.random() * 999999 ) }, h = d.head || d.getElementsByTagName( 'head' )[ 0 ], s = location.protocol + '//static-cdn.anetwork.ir/aw/aw.js'; if ( typeof w.anetworkParams != 'object' ) w.anetworkParams = {}; d.write( '
' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '' ); })( this, document );

منبع: فان و خنده
تبلیغات
تبلیغات
آخرین مطالب
استخدام شرکت شن پل در زنجان
استخدام خیاط ماهر خانم جهت پرده دوزی در زنجان
استخدام کارشناس بازرگانی جهت یک شرکت معتبر
استخدام کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
استخدام کارشناس کنترل کیفی لیسانس مکانیک
فیلم یادگار به یاد ماندنی ( آپارات )
با هزینه سالیانه آلودگی هوا چه کارهایی می توان انجام داد؟/ هزینه گزاف آسمان خاکستری
باید از جنگ پرهیاهوی رسانه ای خودداری کرد
کلیپ فیلم test1
«سیانور» از کدام عشق سازمانی حرف می زند
ارتباط ایران با ۱۹۰ کشور از طریق اینترپل/ برجام تأثیری در ارتباط بیشتر ایران با پلیس جهانی نداشته است
فعالیت بیش از ۳۰ مرکز نیکوکاری در تهران
نمایشگاه گیم کانکشن ۲۰۱۶ فرانسه آغاز شد
کلیپ فیلم پرده برداری از مستند "شب نامه "
ویدیو فیلم آنچه در زمانه ما می باشد و در مباحثه رای گیری و انتخابات ایالات متحده نیست! ( آپارات )
حذف بایرلورکوزن از جام حذفی آلمان
اولین تعطیلی برفی مدارس
عکس بدون آرایش ترانه علیدوستی
حدیث در مورد زبان از امام علی (ع)
دولت «سفیه» و سازمان امور مالیاتی «مجرم» است
تبلیغات