کارنامه محیط زندگی کردی وزارت جهاد کشاورزی انتشار داده شد


با دیگران به اشتراک بگذارید

کارنامه محیط زیستی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد

سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام انتشار کارنامه محیط زندگی کردی وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد محیط زندگی کردی این وزارتخانه را قابل توجه و در راستای مدیریت سبز عنوان کرد.

تصویر و عکس کارنامه محیط زندگی کردی وزارت جهاد کشاورزی انتشار داده شد

به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش کاملی که این وزارتخانه از عملکرد محیط زندگی کردی خود ارایه داده، علامت تعهد و توجه آن به حفظ محیط زیست است.
این گزارش نشان می دهد که گام های نقش می داری برای آموزش محیط زندگی کردی نیروها، ایجاد ساختار تشکیلات محیط زندگی کردی، تشکیل کمیته محیط زیست در سطح ستاد و ادارات کل استان ها برداشته شده است.
در خصوص شاخص ساختار تشکیلاتی در این وزارتخانه ساختارهای عالی ای از جمله دفتر محیط زیست و تندرست غذا در ستاد وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد که انتظار می رود با توجه به گستره فعالیت در استان ها و رابطه مستقیم با آب، خاک و تنوع زندگی کردی در ادارات کل استانی نیز این دفتر ایجاد و تقویت شود.
فعالیت نو سازی ذخایر به مخصوص اختصاص ۹ مرکز نو سازی ذخایر در شمال کشور و اختصاص ۵ مرکز نو سازی ذخایر در آب های داخلی همچنین اختصاص یک مرکز در جنوب کشور از اصلی ترین فعالیت شیلاتی است که نمایان کننده توجه خاص به جنبه های زیست محیطی در این بخش دارد.
در بحث شاخص آموزش نیز عملکرد محیط زندگی کردی وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که دوره های تعلیمی حین خدمت برای کارکنان این وزارتخانه با موضوعات مرتبط با محیط زیست در سطح ستادی و همچنین تعلیمهای تخصصی محیط زیست به مخصوص در بخش شیلات کشور و همچنین کارگاه های تعلیمی گوناگونی در رابطه با جنبه های تعلیمی محیط زیست برای صیادان به انجام رسانده شده است.
علاوه بر آن اقداماتی در زمینه مستندسازی، تهیه فیلم و پوستر های تعلیمی از اقدامات مهم این وزارتخانه در بخش آموزش است.
همچنین در شاخص پژوهش، تدوین نقشهای پژوهشی مشترک با موسسات تحقیقاتی در راستای توسعه پایدار و محیط زیست در زمینه های زراعت، باغداری، تغییرات آب و هوایی، آلاینده های مواد غذایی، تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی و همچنین تدوین کتاب اقتصاد محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی و نقشهای پژوهش مرتبط با ذخایر شیلاتی از اصلی ترین فعالیت های پژوهشی این وزارتخانه است.
در کنار این فعالیت ها، پیشنهاد می شود تا پژوهش های تخصصی از قبیل آب جایزی، الگوی کشت، نوع کشت، بهره گیری از آفات و سموم نباتی در کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نیز مطالعه شود.
در خصوص شاخص مدیریت سبز، وزارتخانه گزارش عالی ای از برنامه های حدس زده شده برای کاهش مصرف کاغذ، انرژی و آب پیشنهاد کرده است. تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت سبز توسط دفتر محیط زیست و تندرست غذا و هماهنگی با سایر واحدهای تابعه به منظور پیاده سازی نظام مدیریت سبز در وزارتخانه از اصلی ترین اقدامات مدیرت سبز این وزارتخانه است.
انتظار می رود با توجه به گستردگی وزارتخانه در سطح کشور اقدامات جدی تری را در زمینه اجرای مدیریت سبز در سطح ستادی و استانی اجرا کند.
در حوزه شاخص رعایت تکالیف قانونی، همکاری و هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست در مصرف بهینه سموم و امحای سموم سنواتی و غیرقابل مصرف، تدوین دستورالعمل های تولید محصولات ارگانیک، مدیریت پسماندهای کشاورزی، همکاری در اجرای قوانین مرتبط با تغییرات آب و هوایی، بررسی نقشهای ارزیابی و اجرای قوانین محیط زیست دریایی در بخش شیلات از اصلی ترین موارد اجرا شده در بخش رعایت تکالیف قانونی است.
انتظار می رود وزارتخانه نسبت به تنظیم دستورالعمل های تخصصی و مرتبط با بخش های مختلف کشاورزی، دامپروری، منابع طبیعی، زراعت، کاربری اراضی، شیلات و جنگل و آبخیزداری اقدامات حفاظتی و متناسب با شاخص های توسعه پایدار به طور نظام مند و یکپارچه به انجام رساند.
در بحث شاخص تعامل، هماهنگی و همکاری های درون و برون بخشی در راستای محیط زیست و تندرست غذا، همکاری در تدوین استانداردها، مشارکت در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی، همکاری در تولیدات سبز و هماهنگی و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای پروژه توانمندی سازی مطمئنی زندگی کردی، از اصلی ترین موارد تعامل این وزارتخانه است.
در ادامه عملکرد محیط زندگی کردی این وزارتخانه، با ایجاد کارگروه آمایش، توسعه و محیط زیست و همکاری های بین بخشی به مخصوص با محیط زیست و وزارت نیرو تلاش های مفیدی به انجام رسانده که شایسته قدردانی و سپاس است.
همچنین در شاخص مصرف کود و سموم کشاورزی، این وزارتخانه به آماری اشاره کرده است، از جمله اینکه تولید کودهای شیمیایی در سال ۱۳۹۲، ۱۱۹۵۵۶۰ تن، تولید سموم تکنیکال در سال ۱۳۹۲، ۷۶/۱۱۵۹۴ تن و تولید سموم آماده در سال ۱۳۹۲، ۹۳/۵۹۶۰ تن بوده است.
گزارش شاخص بهره وری آب در کشاورزی نمایان میکند، این وزارتخانه مطالعه مدونی در سطح ملی به این موضوع توجه نکرده است و آمار و اطلاعات قابل استنادی در دسترس نیست. با توجه به آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر اینکه حدود ۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار می گیرد، انتظار می رود وزارتخانه در این مقوله مهم با مستندسازی و ارایه آمار در راستای بهره وری آب در بخش کشاورزی که در دولت تدبیر و امید صورت می گیرد، انجام شود.
آمار ارایه شده از شاخص طرح خروج دام از جنگل (دام موجود) نشان می دهد که در ابتدای دوره ۲۹۶۹ و در حال حاضر ۲۹۵۸ بر اساس هزار واحد دامی موجود بوده که نشان از ثابت بودن این ظرفیت دامی در بخش مذکور بوده است.
در شاخص حفاظت از مراتع، وضعیت حفاظت از مراتع نیز نمایان میکند که از ابتدای دوره ۲.۱۵ و در حال حاضر ۲.۰۳ تعداد دام در مرتع نسبت به ظرفیت مرتع خبر داده شده است.
با توجه به آمار ارائه شده توسط مراجع ذیربط وزارت جهاد کشاورزی چرای دام حدود ۲ برابر ظرفیت مراتع موجود کشور (حدود ۸۰ میلیون راس دام وجود دارد که ظرفیت مراتع در حدود ۴۰ میلیون راس است) بوده است و انتظار می رود وزارتخانه طبق یک برنامه جامع برنامه ریزی شده نسبت به اصلاح و تعدیل آن متناسب با ظرفیت مراتع اقدام کند.
آمار ارائه شده در گزارش شاخص میزان برداشت چوب از جنگل نشان می دهد که برداشت چوب در ابتدای دوره ۶۶۹ هزار مترمکعب و در حال حاضر ۵۷۸ هزار مترمکعب است که نشان از روند نزولی برداشت چوب از جنگل دارد و این روند شگفت انگیز مفید و مثبت بوده است و انتظار می روند برداشت چوب از جنگل های طبیعی با توجه به کاهش سطح جنگل در کشور به علل مختلف به حداقل ممکن برسد.
همچنین در خصوص شاخص سطح جنگل ها، آمار سطوح منابع طبیعی به صورت ۱۰ ساله مورد بازنگری به هنگام قرار می گیرد؛ بنابراین آماری مبنی بر میزان کاهش یا افزایش سطح جنگل ارائه نشده و میزان سطح جنگل های هیرکانی ۱۹۶۷۳۱۵ هکتار و جنگل های غیرهیرکانی ۱۲۳۵۱۷۴۷ هکتار است.
در رابطه با شاخص سطح مراتع درجه یک و دو به نسبت مراتع درجه سه و چهار نیز شاخص مراتع مانند سطح جنگل نیازمند بازنگری ۱۰ ساله است و میزان مراتع درجه یک و دو نسبت به سه و چهار حدود ۵۰.۸۸ درصد خبر داده شده است.
در بحث شاخص اجرای عملیات بیابان پاک کنی نیز در ابتدای دوره ۱۰.۸ هزار هکتار بوده و در حال حاضر ۱۷.۲ هزار هکتار اجرا شده که نشان از اقدام خوب و قابل تقدیر وزارتخانه در این بخش و تقریبا پیشرفت حدود ۷۰ درصدی در این بخش دارد.
آمار ارایه شده در خصوص شاخص توسعه جنگل های دست کاشت و احیاء و غنی سازی نیز نمایان کننده توسعه قابل توجه جنگل های دست کاشت به میزان دو برابر است به طوری که در ابتدای دوره ۲۶ هزار هکتار و در حال حاضر ۵۳ هزار هکتار است.
در خصوص ذخایر شیلاتی، اقدامات خوب سازمان شیلات کشورمان در زمینه ذخایر شیلاتی و حفاظت از آن نشان از رویکرد بهره برداری پایدار و همراه با حفظ اکوسیستم و محیط زیست دریا و بنادر صیادی تابعه همراه بوده است.
به کارگیری روش های نوین آبیاری از ۲۱۳۲۰ هکتار در ابتدای دوره به ۲۷۳۰۹ هکتار با رشد ۲۵ درصدی در راستای فعالیت های مرتبط با امور عشایر، کاهش ورود دام به مراتع از ۵۷۵۸۰ راس در ابتدای دوره به ۱۷۳۵۰۰ و همچنین توسعه کاربرد ادوات خورشیدی از ۸۱۱۴ خانوار عشایری در ابتدای دوره به ۱۱۴۹۳ خانوار از اصلی ترین اقدامات وزارتخانه در این بخش بوده است و انتظار می رود وزارتخانه به حمایت از این قشر پرتلاش بر اجرای فعالیت های محیط زندگی کردی در این بخش استمرار کند.
کارنامه محیط زندگی کردی سیستم های اجرایی در ۲ سال نخست دولت یازدهم توسط دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و انتشار داده شد و این اقدام به این معنا است که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردمان، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت آگاهی میدارد.
کارنامه حاضر بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد سیستم های دولتی را در معرض قضاوت و رده بندی قرار داده است.
سیستم های دولتی در سخت ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری گذاشته اند. بر اساس تکلیف قانونی بهره گرفته شده از ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه، تمام سیستم های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.
علمی ۹۰۱۴**۱۸۳۴
خبرنگار: کیمیا عبدالله پور ** انتشاردهنده: ناهید شفیعی


[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال