فیلم چنانچه از لاغرشدن رنج می برید -دانلود و پخش


با دیگران به اشتراک بگذارید

اگر از لاغری رنج می برید

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

در رفع لاغرى مفرط است‏

اولا باید آگاهی داشت که سبب لاغرى کدام است تا رفع آن توان کردن مثلا اگه سبب لاغرى غذائى بود که از وى خون رقیق تولد کند غذاى مخالف آن باید خورد و اگه بسبب ضعف قوه هاضمه بود تقویت آن باید کردن بمعجون مسافرت جلى چنانکه قبل از این مذکور شد و اگه سبب ضعف قوه جاذبه و یا بسبب ضیق مسامات بدن بود ریاضت معتدل و مالش معتدل در حمام باید فرمود تا عرق بیاید و اگه بسبب فساد خون باشد تدبیر موافق باید کرد و خونرا بخوردن اطریفل کشنیزى و مانند آن صاف باید نمود

صفت اطریفل گشنیزى- بگیرند پوست هلیله زرد و پوست بلیله و پوست هلیله کابلى و امله مقشر و هلیله مشکی و تخم کشنیز بوداده از هریک پنج مثقال مجموع را نرم کوبیده با کره گاو چرب نموده و با هشتاد مثقال عسل ترکیب نموده و یک اربعین در همان جایگاهش قرار داده تا مزاج گیرد و قدر شربت آن سه مثقال است و اگه سبب لاغرى عظم و بزرگى سپرز باشد یا گرم که در امعاء بهم رسیده باشد علاجش در کتب مطوله مذکور است و باید آگاهی داشت که خوب ترین تدابیر در رفع لاغرى پس از رفع امورات نفسانى استعمال عطرهاى موافق و خوردن غذاهائى که از آنها خون صالح تولد مى‏شود از قبیل گوشت بره بریان کرده و حلیم و نخوداب و گوشت کبک و گوشت مرغ خانگى و گوشت بزغاله شیر مست یا کباب بره و دوغ جدید است خاصه نان و انگور سفید و مغز بادام جدید و مغز پسته و زرده تخم‏

فصل پنجم در لاغرى مردمان فربه چون مرتاض آن‏

باشد که فربه لاغر کنند باید که قرار ندهند تا آن که غذا در معده ایشان درنگ کند و زود از رودها هم گذرد تا آن که جداول جذب و انتشاف از ان نکند و در اکثر اوقات غذاى خورد که کثیر المقدار بود و قلیل الغذاء و متواتر آن استحمام شود قبل از غذا و با سرعتت الریاضت و تمریخ کنند بادهان محلله و از معاجین اطریفل خورد و دواء الدلک و تریاق و شرب خل با مرى بناشتا تناول نمایند-

لاغرى تن‏

چیزهاى تلخ و شور باید خوردن و بخاراها و نان خشکار جوین و اندر طبیخ ایشان توابل گرم باید کرد و بر گرسنگى و تشنگى صبر باید کرد و طعام اندر یک شبانه‏روزى به یک نوبت باز باید آورد و جامه درشت بر تن کردن و بر بستر نرم ناخفتن.

صفت داروى مرکّب: بگیرند نانخواه و زیره اندر هر یکى یک جزو، مرزنگوش و بوره از هر یکى ربع جزو و لک شسته یک جزو و شربت هر روز یک مثقال با گلشکر اندر شوربا دهند سود دارد.

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات