هنرمندی با حباب درست کردن بر روی سفال های خود نقاشی می کشد


هنرمندی با حباب درست کردن بر روی سفال های خود نقاشی می کشد3
مدت زمان خواندن۱ دقیقه

هدی یانگ سفالگر ۲۰ ساله که به دختر حبابی نیز مشهور است گلدان های خود را با حباب نقاشی می کند و یک حالت سنگ مرمری بر روی آن باقی می گذارد.

او حباب ها را با استفاده از نی، مقداری لعاب رنگی ، و مقداری صابون مخصوص ظرف ،بر روی ظرف در حالی که بر روی چرخ سفالگری می چرخد می زند.تنها کاری که وی باید بکند این است که صبر کند حباب ها خودشان بترکند و آن حالت مرمری نمایان شود.

 

http://funandkhande.com/wp-content/uploads/2016/10/6136363440.mp4
pixel هنرمندی با حباب درست کردن بر روی سفال های خود نقاشی می کشد
pixel هنرمندی با حباب درست کردن بر روی سفال های خود نقاشی می کشد

شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

لاک ناخن به مد خیالی شگفت انگیز و باشکوه تبدیل شد.
تبدیل سرویس بهداشتی معمولی به مکانی جادویی به وسیله یک طراح
این میز الهام گرفته شده از دریا به شما اجازه می دهد عمق اقیانوس را ببینید
24 برگ افتاده:یک زوج جورجیایی از برگ های افتاده این آثار را درست کردند
اگر خوشتان آمده به دوستتان نشان دهید
.u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 , .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .postImageUrl , .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 , .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800:hover , .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800:visited , .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800:active { border:0!important; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E74C3C; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800:active , .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .postTitle { color: #e6e6e6; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .ctaButton { background-color: #C0392B!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://funandkhande.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800 .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u7d18edba548ef2e6675d5f45f3763800:after { content: ""; display: block; clear: both; }
بخوانید  خودتان بسازید فوق العاده جا گلی خوکی از بطری پلاستیکی
;!( function( w, d ) { 'use strict'; var ad = { user: "1474869221", width: 600, height: 300, id: 'anetwork-' + ~~( Math.random() * 999999 ) }, h = d.head || d.getElementsByTagName( 'head' )[ 0 ], s = location.protocol + '//static-cdn.anetwork.ir/aw/aw.js'; if ( typeof w.anetworkParams != 'object' ) w.anetworkParams = {}; d.write( '
' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '' ); })( this, document );

[ منبع این خبر سایت فان و خنده می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال