اردوغان، پادشاه پوپولیست ها (۴ عکس)


با دیگران به اشتراک بگذارید

اردوغان، سلطان پوپولیست ها

یک مثل کهنه است که نقل میکنید مرضی که تو را نکشد، قوی ترت می کند. حالا گویا در قرن بیست و یکم در رابطه با کودتاها هم باید همین را گفت. کودتایی که تو را برنیندازد، قوی ترت می کند. ماجرا سلطان هزار و یک شب سرزمین های عثمانی در قرن بیست و یکم همین است. کودتایی که اردوغان را سرنگون نکرده است، او را قوی تر از گذشته کرده است.
هفته نامه چلچراغ – فواد شمس: یک مثل کهنه است که نقل میکنید مرضی که تو را نکشد، قوی ترت می کند. حالا گویا در قرن بیست و یکم در رابطه با کودتاها هم باید همین را گفت. کودتایی که تو را برنیندازد، قوی ترت می کند. ماجرا سلطان هزار و یک شب سرزمین های عثمانی در قرن بیست و یکم همین است. کودتایی که اردوغان را سرنگون نکرده است، او را قوی تر از گذشته کرده است. کسی که سودای خلافت عثمانی را دارد و ردای پادشاه ای بر تن؛ سلطان پوپولیست های تاریخ.
وضعیت اردوغان پس از کودتا هر روز خوب تر شده است. او این روزها دوست داشتنیتر از همیشه است. از همین روست که عجیب نیست که ادعای پادشاه ای هم بکند. کسی که بتواند بر موج پوپولیستی سوار شود، قطعا قادر هست سلطان هم شود.
در آخرین نظرسنجی ها اردوغان دوست داشتنیتر شده است. براساس نتایج نظرسنجی متروپل، میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه که پس از کودتای ارتشی نافرجام اخیر در این کشور ۲۰.۷ درصد افزایش کشف کرده است. نتایج نظرسنجی متروپل نمایان میکند که میزان محبوبیت اردوغان در میان شرکت کنندگان این نظرسنجی به ۶۷.۶ درصد رسیده که این رقم حدود ۲۱ درصد بیشتر از نتایج نظرسنجی مشابه در ماه ژوئن است.
تصویر و عکس شماره ۱ ⇩
تصویر و عکس اردوغان، سلطان پوپولیست ها

ترکیه، دهه ۵۰ تا ۷۰ میلادی را همراه با بحران های اقتصادی گذراند تا اینکه اوزال (رییس وزیران) در دهه ۸۰ با اصلاحات اقتصادی، شاخص های مختلف اقتصادی ترکیه را بهبود بخشید، اما این روند رو به رشد ادامه کشف نکرد و دهه ۹۰ برای این کشور دهه بحران های اقتصادی لقب گرفت. در میانه این دهه بود که مرحوم اربکان نسخت وزیر اسلام گرا و استاد اردوغان توانست به صندلی نخست وزیری تکیه کند و مامور تشکیل کابینه اش شود. اما دولتش به دلیل پاسداری از شعائر اسلامی و البته اوضاع نابسامان اقتصادی دوام نیاورد و با فشار ارتش و با اقدامی شبه کودتا در سال ۱۹۹۷ مجبور به استعفا شد.

در همین سال ها بود که ترکیه نرخ تورم ۷۰ درصد را نیز تجربه کرد و این آشفته ای یا برکناری مرحوم اربکان نه تنها پایان کشف نکرد که اوج بحران اقتصادی ترکیه در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ رقم خورد.
در چنین اوضاعی بود که اردوغان راهش را از استادش مرحوم اربکان و حزب رفاه جدا کرد و حزب عدالت و توسعه را بنیان نهاد و با بهره گیری از این بحران و نبود محبوبیت ارتشی ها توانست با یارانش در حزب عدالت و توسعه پیروز انتخابات پارلمانی شود.
بدین صورت نخست وزیری اردوغان بر کشور بحران زده ترکیه آغاز شد. او هم زمان با اصلاحات اقتصادی تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا را نیز در دستور کارش گذاشت و با شخصیت کاریزمایی که داشت، توانست در ساختار سیاسی کشور هم تغییراتی را بوجود آورد.
در نهایت مجموع تلاش های او باعث شد که در مدت زمان معقولی هم نرخ تورم لجام گسیخته را به زیر ۱۰ درصد برساند و هم رشد اقتصادی ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۱ و افزایش تولید ناخالص ملی از ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ و به همین نسبت افزایش سه برابری درآمد مردمان ترکیه در این مدت نمونه ای از این موفقیت اردوغان است. و مهم تر از این ارقام و آمار، احساس رفاه عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی است که در این سال ها مردمان این کشور آن را آزمودند و شاید قادر باش آن را اصلیترین دلیل محبوبیت اردوغان و پیروزی هایش در این سال ها نامید.

اردوغان از کجا آمده است؟

اردوغان ۲۶ فوریه سال ۱۹۵۴ در یک محله متوسط استانبول در یک خانواده تهیدست و متدین متولد شد و در یک کانون دینی مشغول تحصیل شد. او برای تامین هزینه تحصیلش، در خیابان دستفروشی می کرد. اردوغان به فوتبال علاقه مند است و در دهه ۷۰ قرن گذشته یک بازیکن نیمه حرفه ای بود. او در سال ۱۹۸۱ از دانشگاه علوم اقتصادی در مرمره فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۷۶ به جنبش نجم الدین اربکان، مرشد سیاسی اش، پیوست که چندین سال بعد سمت رییس دولت اسلامی در ترکیه را متقبل شد.
کودتای ارتشی که ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ رخ داد، او را تا سال ۱۹۸۳ وقتی که اربکان حزب رفاه را تشکیل داد، از عرصه سیاسی راند و او در سال ۱۹۸۵ مسئول این حزب در استانبول شد. در ۲۷ مارس ۱۹۹۴ به عنوان شهردار استانبول برگزیده شد و به دلیل مدیریت اثرگذار خود محبوبیت زیادی به دست آورد. او پس از سقوط اربکان زیر فشار نظامیان (۱۹۹۷) مجبور شد استعفا کند و در سال ۱۹۹۸ به اتهام تحریک به نفرت مذهبی محکوم و از عرصه سیاسی کنار قرار داده و در سال ۱۹۹۹ چهار ماه زندانی شد.
در ژوییه ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی به او اجازه داد به سیاست بازگردد، بنابراین در ۱۴ اوت ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد که ریاست آن را به عهده دارد.
تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس اردوغان، سلطان پوپولیست ها

عدالت و توسعه، سکوی پرتاب

اتم اولیه حزب عدالت و توسعه درواقع شاخه ای از شاگردان مرحوم نجم الدین رابکان بودند که به بهانه اصلاح طلبی از حزب او انشعاب کرده و حزب تازه ای با صحبت اسلامی را تاسیس کردند. این شاگردان با بهره گیری از پول و امکاناتی که داشتند، با وجود اینکه شخص اربکان در قید حیات بود، خود را به عنوان کسانی که قرائت جدید تری از صحبت اسلامی حین حفظ نکات مثبت فعالیت اربکان داشتند، شناساندند.
اربکان در تمام دوره های فعالیت خود در قدرت سیاسی نهضت عظیم خدمات رسانی به ملت را به راه انداخته بود. این حزب اربکان بود که با مجاهده سیاسی برای تقسیم عادلانه ثورت در کشور قادر بوده بود در تمام آناتولی کارگاه ها و کارخانه های مختلف افتتاح کند. این حزب قادر بوده بود در دوره اردوغان معضلاتی مانند جمع آوری زباله در استانبول، لجن های بندر این شهر و فاضلاب استانبول را حل کند. قیمت شکر و قند در مناطقی که تحت اداره شهرداری های تحت امر حزب اربکان بود، ثبات داشت و… اما حزب عدالت و توسعه نیز چیزی کم قرار نداد. این حزب با روی کار آمدن خود نهضت عظیم خدمات رسانی را آغاز کرد.
جاده سازی، پل سازی، سدسازی، توسعه فرودگاه ها، باز سازی ناوگان شهری و جاده ای، کاهش دادن فرایندهای بوروکراتیک، توسعه خدمات الکترونیک، ثبات در قیمت ها، افزایش ارزش پول ملی، انتشار زغال در مناطق محروم در زمستان ها، رسیدگی به وضعیت بازنشستگان، افزایش واحدهای دانشگاهی در شهرهای مختلف کشور و موارد بسیار این چنینی مسائلی است که نمی شود از کارنامه حزب عدالت و توسعه زدود.
حزب در تمام کشور در بر می داری دفاتر حزبی است که موظف به ثبت معضلات مردمان از ریز و درشت و انتقال آن به مرکز و از این طریق خبر دهی دقیق به دولت در رابطه با معضلات روزمره مردمان هستند.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۰۲ پیروز شد، اما اردوغان قادر نبود سمت رییس وزیران را متقبل بشود، زیرا شورای مناسب انتخابات دو ماه قبل از آن نبود صلاحیت انتخاب او را اعلام کرده بود. به همین دلیل او از عبدالله گل درخواست این سمت را متقبل بشود تا امکان انتخاب او فراهم شود. او با اصلاحاتی که پارلمان تحت مهار حزب عدالت و توسعه به ثبت رساند، توانست نامزد شود و در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ رییس وزیران شد.
اردوغان در این سال ها تبدیل به پادشاه ای شده است که به این آسانی ها از صندلی قدرت پایین نمی آید. اردوغان با نخست وزیری طی سه دوره پیاپی- به دلیل پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱- به دوره طولانی بی ثباتی حکومتی پایان داد. او پیروزی حزبش را در ۱۲ انتخابات در ۱۲ سال حکومت، رقم زد. در ساله حکومت او، اقتصاد ترکیه دوره رشد قوی را تا سال ۲۰۱۱ به ثبت رساند، ولی از آن زمان به بعد این رشد اقتصادی کند شد.
اردوغان درخصوص مسئله کردهای ترکیه شیوه تازه ای را در قبل گرفت و تغییرات بزرگی را به انجام رساند که انگیزه آن روند پیوستن به اتحادیه اروپاست.
نظام حزب عدالت و توسعه به او اجازه نمی دهد بیش از سه دوره قدرت را در اختیار داشته باشد، اما قصد دارد به عنوان رییس جمهور به حکومت ادامه دهد و نخست ژوییه حزب عدالت و توسعه او را نامزد این سمت کرد.
تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس اردوغان، سلطان پوپولیست ها

در سودای خلافت

به چشم مییاید اردوغان که مجبور است سمت رییس وزیران را در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ ترک کند، مصمم است قدرت را در ترکیه از جایگاه ریاست جمهوری و چه بسا تا سال ۲۰۲۳ حفظ کند. در این سال ترکیه صدمین سال تشکیل جمهوری را ضیافت می گیرد. اردوغان قادر هست دو دوره رییس جمهور ترکیه باشد. هر دوره ریاست جمهوری در ترکیه پنج سال است.
ادوغان اعلام کرده است از همه اختیارات خود در پست ریاست جمهوری که تاکنون تا حد زیادی تشریفاتی بوده، بری اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام به ریاست جمهوری استفاده خواهدکرد.
کودتای نافرجامی که به سود رجب طیب اردوغان رییس جمهوری منتخب این کشور پایان یافت، با موجی از بازداشت ها و دستگیری ها همراه شده است. براساس گزارش ها، دولت ترکیه صدها تن اعم از ارتشی و غیرارتشی را به اتهام انجام کودتا بازداشت کرده است. آقای اردوغان مصمم است با سران کودتا به گونه جدی برخورد کند.
او هنوز هم فتح الله گولن از اسلام گرایان سرشناس و یکی از مخالفان سیاسی خود را که در ایالات متحده میزید، عامل اصلی کودتا آگاهی میدارد. آقای گولن دست داشتن در کودتا را رد کرده است، ولی ظاهرا دولت ترکیه به این رد کردن قانع نیست و می خواهد با طرفداران آقای گولن نیز تسویه حساب کند.
تفسیرهای گوناگونی اطراف شکست کودتا و پیروزی اردوغان بر کودتاگران ارائه شده است؛ گمانه هایی از ساختگی بودن کودتا، تا مدیریت قوی دولتمردان ترکیه در مهار آن.
اما می شود از دریچه ای دیگر نیز به این اتفاق گریه نکرد. از یک طرف نبود همراهی بخش های مختلف حکومتی مخصوصا نیروهای پلیس با کودتاگران و از طرف دیگر به خیابان آمدن مردمان در حمایت از دولت قانونی ترکیه، به عنوان اصلیترین عوامل به فرجام نرسیدن کودتا در ترکیه نمود یافت.
هرچند سوالات بی پاسخ زیادی، ابهامات مختلف در رابطه با کودتا را زیاد کرده است، اما چه این کودتا ساختگی بوده باشد و چه واقعی، آن چه در حقیقت جلوه یافت، حضور مردمان در کف خیابان و حمایت از اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود؛ حمایتی که با همه اتفاقات این سال ها و ناکامی های مختلف اردوغان در عرصه سیاست خارجی در هیچ رای گیری ای قطعی نشد و پیروزی های پی در پی را برای او به همراه داشت.
تصویر و عکس شماره ۴ ⇩تصویر و عکس اردوغان، سلطان پوپولیست ها

رفاه اقتصادی راز محبوبیت سلطان رجب

هر چندین در رابطه با شکست کودتا می توان علل گوناگونی را متصور شد، اما نمی شود از دلیل مهم محبوبیت اردوغان نیز به آسانی عبور کرد. شاید چنانچه وضعیت اقتصادی ترکیه همانند زمان مرحوم اربکان یعنی سال ۱۹۹۷ بود، سرنوشت سیاسی اردوغان خوب تر از استاد مرحومش نمی شد. حتی چنانچه کودتا یک دیزاین خودساخته هم باشد، نمی شود حضور مردمان بی اطلاع از پشت صحنه سیاست را در مقابل تانک های نظامیان کودتاچی، انکار و نادیده گرفت.
آن ها یقینا آمده بودند تا از رییس جمهوری که زندگی آن ها را بهبود بخشیده بود، حمایت کنند. پس چنانچه نتوانیم رفاه اقتصادی مردمان ترکیه را اصلیترین دلیل شکست کودتا بنامیم، اما قادر هستیم آن را اصلیترین دلیل حمایت مردمان از اردوغان آگاهی بداریم.

— نظرات شما کاربران عزيز براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود —

نگارش توسط : گيتی خ.

درباره بازیگران و چهره ها در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

واعظ مکن نصيحت شوريدگان که ما
««« »»»
با خاک کوی دوست به فردوس ننگريم

اردوغان، پادشاه پوپولیست ها (۴ عکس)

TT / 232 — TP / 11%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال