زندگینامه و بیوگرافی زندگی خصوصی جیم کالینز


با دیگران به اشتراک بگذارید

بیوگرافی زندگی شخصی جیم کالینز

او عضو سابق هیأت علمی دانشکده ی تحصیلات تکمیلی کسب وکار استنفورد، آزمایشگاه مدیریتی را در شهر خود، بولدر، کلرادو در ۱۹۹۵، بنیان نهاده است

 جیم کالینز

• رتبه ی سال ۲۰۱۱: ۴

رتبه ی سال ۲۰۱۳: ۱۲

او عضو سابق هیأت علمی دانشکده ی تحصیلات تکمیلی کسب وکار استنفورد، آزمایشگاه مدیریتی را در شهر خود، بولدر، کلرادو  در ۱۹۹۵، بنیان نهاده است. او به دلیل کتابهای خود در رابطه با آنچه شرکت ها را با دوام و بزرگ می کند، سرشناس شده است.

تصویر و عکس زندگی نامه زندگی شخصی جیم کالینز
زندگی نامه زندگی شخصی جیم کالینز

وی که در رده بندی پنجاه متفکر در سال ۲۰۰۵ در رده ی شش از رهبران مدیریت قرار گرفت، بیش از همه به دلیل کتاب تأثیرگذار خود با نام “ساخته شده جهت بقا” عادات کامیاب شرکتهای خیالی که با کمک عضو دانشگاهی دانشگاه استنفورد با نام جری پوراس تألیف گردید و در آن عواملی که به شرکتها یاری میرساند تا دوام بیاورند و پرفروش شوند، را تفسیر کرده است. کتاب بعدی کالینز، “از خوب تا مناسب ” (چرا برخی شرکتها جهش می کنند ولی ساب اینطور نیستند؟)، از پرسشی ساده پدید آمده است: “آیا یک شرکت خوب قادر هست به شرکتی مناسب مبدل شود؟” جواب مثبت است، کالینز جمع بندی می کند که با رهبری درست این کار امکان پذیر است. او دو سطح از رهبری را تشخیص می دهد: سطح پنج ( مناسب) و سطح چهار (خوب). جیم کالینز در این کتاب چک میکند به چه صورت یک شرکت خوب به یک شرکت استثنائی تبدیل میگردد. کتاب یک اصطلاح تازه را به عبارت نامه ی رهبری میشناساند “رهبری سطح ۵”. سطح ۵ به بالاترین سطح در یک سلسله مراتب از قابلیتهای اجرایی اشاره دارد. رهبران در چهار سطح دیگر امکان می دارد کامیاب باشند، اما نمی توانند شرکتها را از حد متوسط به خوب تری پایدار منتقل بکنند.

در کتاب “چگونگی سقوط توانمند: و چرا برخی شرکتها هرگز دست نمی کشند”، کالینز فرایند شکست در شرکتها و چگونگی پیش گیری از نزول و توقف شرکتهایی که دچار معضل شده اند را مورد بررسی می گذارد. این کتاب پنج مرحله ی متوالی نزول را تشخیص می دهد که چنانچه مورد توجه قرار گیرد قادر هست به مدیران در پیش گیری از نزول یاری رسانند

کتاب آخر وی، “انتخاب مناسب”  (نگاشته شده با مورتن هانسن )، که در اکتبر ۲۰۱۱ انتشار داده شد، به دنبال درک این مسأله است که چرا برخی شرکتها در محیطهای ناپایدار رشد می کنند، درحالی که دیگران شکست میخورند و به واسطه ی این کتاب در لیست جوایز کتاب پنجاه متفکر برتر سال ۲۰۱۳ قرار گرفت.

* مییاندیشید ما در سالهای اخیر دیدگاه “مدیرعامل محور در کسب وکار داشته ایم؟

به طورکلی دیدگاه من علیه مدیرعامل محوری است. پاسخهای رهبری اغلب به نظر بیش از حد ساده بوده و در معرض خطر چشم بر تن کنی از متغیرهای متعدد می باشد. چنانچه یک شرکت واقعاً عملکرد خوبی داشته باشد، ما می گوییم که رهبری خوبی داشته است، اما چنانچه عملکرد خوبی نداشته باشد، می گوییم که رهبری به آن خوبی که مییاندیشیم نبوده است.

من رهبری را به مثابه نسخه ی قرون وسطی نگاه می‌ کنم. در قرن شانزدهم، هر وقتی که چیزی را متوجه نمی شدیم، چه زلزله بود یا نابود شدن محصولات زراعی یا مریضی، آن را به خدا نسبت میدادیم. اما بعد از آن دچار روشنگری شدیم و حوزه های تازه فیزیک و شیمی را یافتیم، پس قادر بودیم توضیحات فرق می داری برای زلزله و نابود شدن محصولات یابیم.

در قرن بیست و بیستویک، وقتی که به جهان اجتماعی، جهان ساخته ی انسان نگاه می کردیم، هنوز در تاریکی بودیم. این به میزان علاقه ی ما نسبت به یافتن پاسخهای رهبری برمی گردد. رهبری برای قرن بیستم، مشابه خدا برای قرن شانزدهم است. چنانچه شما جستجو برای یافتن پاسخهایی که به خدا یا رهبری مرتبط میگردند را متوقف کنید، عوامل دیگر را مییابید.

* به چه صورت این دیدگاه در رابطه با رهبری بر تحقیقات شما تأثیر قرار داده است؟

در پژوهشهایمان همواره نقل کرده ام که اجازه دهید نقش رهبر را کمرنگ کنیم تا بتوانیم سایر عوامل را کشف بکنیم. بیایید فرض کنیم که چیزهای دیگری برای یافتن وجود دارد، همانند قوانین فیزیک. پس در این مسیر، کشف کرده سطح پنج رهبری که از خوب تا مناسب در آمده است، آنچه عدم که انتظار داشتم کشف بکنم.

تیم تحقیقاتی گفت که مدیرعاملهای این شرکتها تأثیر بسیار زیادی بر تحول شرکت از یک سطح به سطح دیگر، انتقال از سطح خوب به سطح مناسب داشته اند. پاسخ من این بود که شرکتهای مورد مقایسه رهبر و آن هم رهبرانی استثنایی داشته اند، اما شرکتها عملکرد شگفت انگیزی نداشته اند.

اما تیم تحقیقاتی مرا به عقب رانندگی کردند. آنها اظهار کردند که من نگرشی دیجیتالی به این قضیه دارم، شما یا رهبری فوق العاده هستید یا نبستید، و این پرسشی حیاتی است. اما در واقع بسیار پیچیده تر از این پرسش است.

این مسأله در نهایت به این ایده منجر شد که رهبری کلکسیونی در حال تحول از و سطوح بلوغ است. پس سؤال، “معضل از رهبری هست یا نه”، نیست، بلکه سؤال “چه مرحله ای از رهبری” و سطح بلوغ شما، میباشد.

*پس ایده ی سطح پنج از اینجا آمد؟

بله و به این ببینش منتهی شد به اینکه شرکتهایی که در طول زمان خوب ترین و پایدارترین نتایج را تولید کرده اند، خصوصیاتی دارند که ما در سطح پنج آنها را میگذاریم و سایر شرکتها رهبرانی دارند که در سطح چهار مانده اند. پس جواب رهبری عدم، جواب قرار می داری این است که شما رهبر سطح سه، چهار یا پنج هستید؟ و سپس به این سؤال منجر شد که “خصوصیات سطح پنج چه چیزی است؟”

* نتیجه گیری شما چه بود؟

به تعریفی لازم رسیدیم. بعد عمده سطح پنج، رهبری است که بیش از همه چیز اهداف بلندپروازانه برای شرکت، کار، جنبش و نه برای خودش دارد و اراده ای کاملا آهنین برای تحقق این اهداف بلندپروازانه دارد. این ترکیب ویژه است، و این متعلق به آنها نیست یعنی ویژه آنها نیست، بلکه برای شرکت و اهداف بلند آن است، چیزی که آنها بخشی از آن هستند. اما این یک فروتنی یا ضعف نیست، بلکه روی دیگر سکه است.

* چه کسانی شرکت را اولویت نخست می گذارد؟

آنها افرادی هستند که برای موفقیت شرکت، برادر یا خواهر خود را اخراج می کنند. آنها روی شرکت شرط میبندند. چنانچه لازم باشد، زندگی خود را در بدترین شرایط می گذارند. حتی از مدیرعاملی کنار می کشند. آنها هر کاری میکنند تا شرکت کامیاب باشد. اهمیتی نمی دارد که تصمیمشان چقدر دردآور یا از لحاظ احساسی استرس آور است، آنها اراده ی عملی کردنش را دارند. این مخلوطی بسیار غیرمعمول است، که سطح پنج رهبران را از بقیه متمایز می کنند

* شما یکبار نقل کردید که چنانچه مجبور باشید، خوب ترین مدیرعامل تمام زمان ها را برگزید، چارلز کافین، اولین مدیرعامل جی ای در ۱۹۸۲ را میبرگزید. چه افراد دیگری در لیست مدیران عامل بزرگ تمام زمان ها قرار دارند؟

خب، من به علل متعدد در رابطه با مدیران فعال فعلی نظر نمی دهم. اما قادر می باشم تفکراتم را در رابطه با شرکتهایی که به اندازه ی کافی برای نظر داشتن، در نکته شان تحقیق کرده ام، با شما در میان قرار بدهم و این لزوما شامل تمام شرکتهای جهان نمی شود. بر اساس معیارهای زیر: عملکرد، تأثیر، انعطاف پذیری، شهرت و در نهایت طول عمر عملکرد، دہ نفر رامی توانم نام ببرم

۔ ده نفر برتر تاریخ، به ترتبب معکوس عبارتند از: دیوید پیکارد مدیر عامل اج پی ، کاترین گراهام فردی که واشنگتن پست را به تعالی رساند، ویلیام مک نایت فردی که ایده مدیریت برای نوآوری  را در دهه ۴۰ و ۵۰ برای سه ام  ابداع کرد، دیوید ماکسول فردی که فانی مائی را به مسیر درست برگرداند، جیم برک مدیرعامل جانسون در زمان بحران، بینش عمیق او باعث شد شرکت پیش از وقوع بحران، برای بحران تهیه شود، داروین اسمیت در کیمبرلی کلارک جرج مرکب  در شرکت مرکب است، مثال شگفت انگیز مدیرعاملی بزرگ به دلیل درک تعریف جامع نقش شرکت در جامعه و بعد از او سام والتون مدیر والمارت، بیل آلن از بویینگ کسی که در انتهای جنگ جهانی دوم وقتی که بویینگ نود درصد درآمدش را از دست داده بود مدیریت آن را برعهده گرفت و حتی یک هواپیمای تجاری تولید نکرد، این قصه شگفت انگیزی است. چیزی را ساخت که حداقل تا دهه ی نود بزرگترین تولید کننده ی هواپیما در جهان بود. تجربه اش فوق العاده است و او یک رهبر سطح پنج اصیل بود.

و اما رتبه ی نخست چارلز کافین، مدیر عامل جی ای، من او را برگزیدم زیرا او درخشید. او بنیانی را بوجود آورد که سایر مدیران عامل براساس آن عمل کردند. او دستگاه را ساخت. اولین نفری بود که توسعه ی مدیریت سیستماتیک را به عنوان یک فرایند بوجود آورد. چنانچه شما عقب بایستید و در رابطه با آن اندیشید، این یکی از بزرگترین اختراعات قرن بیستم خواهد بود. او هچنین فردی بود که اولین آزمایشگاه رشد و پژوهشی صنعتی را بوجود آورد. هدیه ای فوق العاده برای حوزه ی سازمانی بود. به همبن دلیل است که رتبه ی نخست به او اختصاص دارد.

—-انتهاي مطلب—-

تهیه کننده : آمي‌تيس ط.

درباره بازیگران و چهره ها در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

شاه منصور واقف است که ما
««« »»»
روی همت به هر کجا که نهيم

زندگینامه و بیوگرافی زندگی خصوصی جیم کالینز

TT / 214 — TP / 14%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال