تدوین نقشه خطرپذیری مدارس کشور/اعلام رفتارهای پرخطر بین محصلان/ اجرای پروژه مددکاری اجتماعی در مدارس


با دیگران به اشتراک بگذارید

تدوین نقشه خطرپذیری مدارس کشور/اعلام رفتارهای پرخطر بین محصلان/ اجرای پروژه مددکاری اجتماعی در مدارس

خبرگزاری فارس: تدوین نقشه خطرپذیری مدارس کشور/اعلام رفتارهای پرخطر بین محصلان/ اجرای پروژه مددکاری اجتماعی در مدارس

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش با بیان این که در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، «رفتارهای پرخطر» اصلی ترین دغدغه است، گفت: سیگار، خطر مصرف مواد مخدر، خشونت و گرایش به خودکشی از جمله آنهاست.

نادر منصورکیایی مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش در مکالمه با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص «اصلیترین زیانهای اجتماعی موجود در بین دانش آموزان»، بیان داشت: اصلیترین دغدغه ما در حوزه زیانهای اجتماعی دانش آموزان، رفتارهای پرخطر است.

وی ادامه داد: زیانهای اجتماعی به چندین دسته تقسیم می شوند که شامل «رفتارهای پرخطر»، «بزهکاری»، «انحرافات اخلاقی»،«آشفتگیهای روانی»، «تحقیر» و «زیانهای نوپدید»، است.

منصورکیایی افزود: از بین این طبقات زیانهای اجتماعی در گروه سنی خردسال و نوجوان، اصلیترین خطری که کودکان و نوجوانان را به مخاطره مییاندازد، رفتارهای پرخطر است.

* تدوین نقشه خطرپذیری مدارس کشور

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش در تشریح مصادیق رفتارهای پرخطر یادآور شد: گرایش به سیگار، مصرف مواد مخدر، خودکشی و خشونت از جمله مصادیق رفتارهای پرخطر است که گروه سنی خردسال و نوجوان را به مخاطره مییاندازد.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا آماری از زیانهای اجتماعی در مناطق تهران وجود دارد و برنامه های آموزش و پرورش در این خصوص چه چیزی است؟»، تصریح کرد: یکی از کارهایی که در سال های گذشته برای آن وقت قرار داده ایم، در استان ها تدوین نقشه خطرپذیری مدارس کشور بوده است که در قالب آن در استان ها به شیوه های مختلف مانند داده های ثبتی که در حوزه های میدانی مانند نیروی انتظامی و دادگستری است، انجام می شود.

منصورکیایی افزود: مشاهدات میدانی مدارس را از طریق پیمایش داده های مربوطه به آخرین حالت خطرپذیری کودکان و نوجوانان را مدام به روزرسانی می کنیم، نتیجه این شده که هر استانی به تفکیک شهرها و محلات خود، داده ها را روی نقشه جانمایی کرده اند و به تعداد شهرهای خود آگاهی میدارند که اصلیترین اولویت خطرپذیری که آنها را به مخاطره مییاندازد، چه چیزی است؟

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش تصریح کرد: تعداد زیادی از استان ها کامیاب شده اند روی نقشه (GIS) استان به تفکیک شهرها و با نشانی این موارد را جانمایی کنند و زیانهای رفتارهای مخاطره آمیز به تفکیک گروه سنی و مقطع تحصیلی مشخص است.

وی متذکر شد: در این که آموزش و پرورش حقیقتی به نام آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر را تأیید می کند، تردیدی نیست؛ چرا که فلسفه وجود دفتر جلو گیری از زیانهای اجتماعی در آموزش و پرورش همین است.

* اصلیترین رفتارهای پرخطر

منصورکیایی بیان داشت: امکان می دارد سؤال شود از بین زیانهای اجتماعی کدام را مهم تر آگاهی میداریم که پاسخ می دهم رفتارهای پرخطر مانند سیگار، خطر مصرف مواد مخدر، خشونت و گرایش به خودکشی از جمله آنهاست.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش گفت:برای نمونه گفته می شود یک درصد از دانش آموزان معتاد هستند که سؤال این است چطور اعتیاد فرد شناسایی میشود؟

وی متذکر شد: در بحث مصرف مواد چندین طبقه داریم؛ یک طبقه، فرد سوء مصرف دارد؛ طبقه دیگر مصرف خود مواد، دیگری وابستگی به مواد بوده و طبقه دیگر کسانی هستند که در معرض خطر قرار دارند و از خانواده ای است که امکان می دارد در آن سابقه مواد باشد.

منصور کیایی افزود: جمع این موارد گفته شده در معرض خطر است؛ در نتیجه زمانی می گوییم یک درصد معتاد هستند، باید بیان کنیم این میزان فرد یک بار مصرف کرده است، در معرض خطر بوده و یا وابستگی به مواد دارد.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش گفت: حالا این پرسش مطرح است که در صورت این ادعا، این یک درصد چطور احراز می شود، جز این که یا بر اساس شواهد بالینی است؛ یعنی نیاز به امتحان دارد؛ آموزش و پرورش بر سر این که دانش آموزان در معرض خطر بوده اختلاف نظر ندارد؛ امکان می دارد دانش آموزان خودکشی کرده و دست به خشونت زده و یا مواد به کار برند، پدیده ای است که امکان می دارد در گروه نوجوانان نیز اتفاق بیفتد.

وی تأکید کرد: ما می گوییم این اعداد و ارقامی که اعلام می شود، باید با آن تفسیرهایی که متمم است مورد استفاده قرار دهد، ما می گوییم که این اعداد اعلامی چطور حاصل میشود و آیا شواهد بالینی در خصوص اعتیاد وجود دارد؟

منصورکیایی در «خصوص این که چرا آموزش و پرورش پژوهشی به انجام نمیرساند؟»، گفت: باید به دو نکته دقت داشت؛ نخست این که بسیاری از مطالعاتی که انجام می شود از روی شواهد میدانی است، اما بعضی دیگر داده ها، پژوهشی است که به صورت پیمایش به ثمر میرسد.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش عنوان کرد: در پیمایش، ابزارهایی هستند که برای نمونه ۳۰ سؤال که در بر می داری مقیاس های محیط، تمایز مصرف و دسترسی است و هر کدام در بر می داری پرسشی هستند، برگزیده میشوند.

وی افزود: یکی این که از فرد پرسیده میشود آیا مواد به کار برده اید و در طول یک ماه تا یک سال چقدر مصرف کرده و چطور دسترسی یافته اید، فارغ از این که این ابزار از نظر تربیتی به مصلحت نوجوان است یا خیر؛ خانواده هایی داریم که به ما تذکر می دهند شما که از فرزند من سؤال میکرد که آیا این مواد را به کار برده اید، بدون اجازه ما مطالبی را به بچه مان می گویید که ما نمی خواهیم آنها را آگاهی بدارد.

منصورکیایی بیان داشت: در نتیجه رضایت والدین و دوم ایجاد سوگیری این سوالها در مخاطب اهمیتی می دارد؛ حال این موضوع اهمیتی می دارد که چقدر به این داده ها از طریق پیمایش می توان اعتماد کرد؟

* انرژی آموزش و پرورش بر روی رفتارهای پرخطر سرمایه گذاری می شود

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش عنوان کرد: پرسش نامه هایی است که زمانی از فرد سؤال میشود، چندین عدد روبه روی آن است که برای پاسخ دهنده در حد شوخی و تفریح است؛ یعنی این ویژگی را دارند که در نزد مخاطب ما در بر می داری اعتبار بالایی نباشد؛ در نتیجه این پیمایش ها در بر می داری مشکلاتی است.

وی تأکید کرد: کاری که آموزش و پرورش مرتب به انجام میرساند و در سال جاری نیز در دستور کار است، این است که به استان ها نقل شده است از ابزارهای گوناگونی مانند داده های میدانی و بهره گیری از نظرات والدین بهره گرفته و از جمع آنها نتیجه بگیرند و در نقشه استان خود آنها را وارد کنند.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش گفت:طی این سال ها این کار صورت گرفته است و جواب ما در خصوص فعالیت آموزش و پرورش در این خصوص «نقشه خطرپذیری مدارس کشور» است و این نقشه بر روی نقشه (JIS) استان ها یافت شده است و این تحلیل را می دهد که به تفکیک مناطق کشور اطلاعات را آگاهی بداریم.

منصور کیایی افزود: به این نتیجه رسیدیم انرژی آموزش و پرورش بر روی رفتارهای پرخطر سرمایه گذاری شود و البته بحث بزهکاری و زیانهای نوپدید نیز در جای خود باشد، اما رفتارهای پرخطر بیشترین اولویت ماست.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در حال انجام است، این است که تلاش می کنیم این را تبدیل به یک سامانه یکپارچه در کشور کنیم تا در همکاری با سیستم های دیگر و استفاده داخلی خود مورد استفاده قرار دهیم.

* اجرای پروژه مددکاری اجتماعی در مدارس

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش گفت: استفاده ای که از این آمار به شکل برنامه ای خواهیم کرد، این است که پروژه ای در مدارس داریم که طی دو، سه سال اخیر آغاز شده و به نام «پروژه مددکاری اجتماعی» است که به آن اصطلاحاً «پروژه مدیریت مورد» نقل میشود.

منصورکیایی عنوان کرد: این نقشه یکی از کارهایی است که در مدارس انجام می شود.

وی یاد آورشد: در پروژه «مدیریت مورد» ابزارهایی به مدارس شناسانده شده است از قبیل سنجش خطرپذیری، ابزار استاندارد غربالگری روانی و ابزارهای مشاهدات میدانی.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ادارات آموزش و پرورش می توانند با مدد این ابزارها و به مخصوص ابزار سوم که «پروژه نماد» است، این موارد را چک کنند؛ در این پروژه کلکسیون ابزارهای استاندارد نماد دیزاین شده است و این پروژه سه بخش شناسایی و غربالگری، آموزش و مداخله است.

منصورکیایی متذکر شد: در بخش شناسایی، ابزار استانداردی ساخته شده و فعلاً در اختیار استان های پایلوت قرار گرفته است و در سال تحصیلی جاری نیز در اختیار همه استان ها قرار می گیرد.

وی گفت: با نقشه خطرپذیری، ابزارهای پروژه مددکاری در مدارس و پروژه نماد قرار است آموزش و پرورش به سمتی حرکت کند تا در آینده با برگزاری کارگاه های تشکیل شده و کارگاه های آینده و با مدد این ابزارها، همکاران ما آموزش نگاه بکنند تا چطور از ابزار شناسایی و غربالگری در مدارس بهره گیرند.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف بهره گیری از ابزار فوق در جهت مداخله به موقع در مدرسه و ارجاع به نهادهای همکار است؛ در سال گذشته اتفاقاتی که در بین دانش آموزان از قبیل خودکشی پیش آمد، که امکان می دارد سؤال شود در آن موقع چه کاری کرده ایم.

منصورکیایی افزود: یکی از اصلیترین سرمایه گذاری هایی که در حال انجام است ، همین پروژه مددکاری اجتماعی یا مدیریت مورد است؛ در این پروژه ابزارهای غربالگری روانی، مداخله مختصر در مدرسه و ارجاع به نهادهایی مانند مراکز بهداشت، بهزیستی و کمیته امداد است.

وی تأکید کرد: بناست که شناسایی به موقع در مدرسه و مداخله در سطحی که در مدرسه امکان دارد انجام شده و در صورت نیاز به بیرون از مدرسه ارجاع شود.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش گفت: چنانچه آموزش و پرورش با سرعتتر دوره های تعلیمی را به نقطه قابل قبولی برساند تا رسیدن پروژه نماد به پوشش حداکثری در کشور، پروژه مددکاری را جلو می بریم.

* آموزش مشاوران و معلمان

منصور کیایی خاطرنشان کرد: در آموزش و پرورش قرار قرار دادیم تا مکانی که امکان دارد همه همکاران به مخصوص کسانی که رابطه مستقیم دارند مانند مشاوران را آموزش دهیم.

وی ادامه داد: در بحث جلو گیری باید از همه ظرفیت مدرسه بهره گرفته شود و بر معلم و کلاس تأکید بیش تری وجود دارد، چراکه شناخت بیش تری از دانش آموزان دارند؛ برای نمونه زمانی دانش آموز در کلاس درس است، حالات رفتاری او را معلم می نگاه کنید و قادر هست این علائم را تشخیص داده و به مدیران و معاونان گزارش دهد.

* در همه ادارات آموزش و پرورش کمیته جلو گیری تشکیل شده است

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش با اشاره به تعلیمهای ضروری به متولیان امر جلو گیری، گفت: برای رؤسای ادارات آموزش و پرورش آموزش قرار دادیم و برای مدرسان استانی و کارشناسان نیز این کلاس ها به انجام رسانده شده است و یک دوره آموزش کشوری نیز برای مدیران و معلمان به انجام رسانده خواهد شد تا نحوه شناسایی و مداخله را آموزند.

منصور کیایی بیان داشت: در همه ادارات کمیته جلو گیری تشکیل شده و فردی به نام «مدیر مورد» تعیین شده که موارد ارجاعی را با سازمان های دیگر هماهنگ می کند و برنامه مدیریت مورد یا مددکاری در طی این سال ها مرحله به مرحله رشد کرده است و امیدواریم کامل شود.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش در «خصوص اصلیترین برنامه ها برای آموزش معلمان و پیش گیری از تنبیه دانش آموزان»، تصریح کرد: آموزش و پرورش در خصوص نظارت، به شیوه های مختلف آموزش ضروری را ارایه می دهد.

* تأسف آموزش و پرورش از تنبیه دانش آموزان

منصور کیایی با تأکید براینکه آموزش و پرورش مراتب تأسف خود را در خصوص تنبیه دانش آموزان اعلام می کند گفت: این رفتارها مورد تأیید آموزش و پرورش نیست.

وی افزود: دوره ای به نام «رابطه تٲثیرگذار با دانش آموز» برای معلمان به انجام میرسانیم که سالانه ۲۰۰ هزار نفر از همکاران از این دوره بهره میگیرند؛ مانند کارگاه های تعلیمی و نقش مدارس مراقب است.

وی در «خص وص این که آیا معلمان خاطی و دچار زیانهای روانی تحت سنجش روانی و مشاوره قرار می گیرند؟»، گفت: مشاوره ها صورت می گیرد و یکی از سازوکارهای بر آن شوی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در خصوص علل آن اتفاق، چک شده و فرد ارجاع داده می شود.

مدیرکل دفتر مواظبت در برابر زیانهای اجتماعی آموزش و پرورش با بیان این که بیش از یک میلیون فرهنگی داریم، گفت: در مناطق اولویت دار، کارگاه های تعلیمی را به انجام میرسانیم و درصدی از امتیاز ارزشیابی معلمان نیز مربوط به شرکت در این دوره های تعلیمی است.

— براى بالا بردن سطح کيفي سايت سرزه لطفا نظرات خود را در انتهاى صفحه براى ما بفرستيد —

نگارش توسط : جمشيد د.

اجتماعی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

درونم خون شد از ناديدن دوست
««« »»»
الا تعسا لايام الفراق

تدوین نقشه خطرپذیری مدارس کشور/اعلام رفتارهای پرخطر بین محصلان/ اجرای پروژه مددکاری اجتماعی در مدارس

TT / 321 — TP / 15%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال