چطور یک عروسی موفق و ارتباط سلامت داشته باشیم؟!


چگونه یک ازدواج موفق و رابطه سالم داشته باشیم؟!

ازدواج کامیاب

جامعه معرفی کن و روانشناسان گوناگونی در بررسی ازدواج های کامیاب و سالم، ویژگی ها و مهارت هایی را برای کسانی که قادر هستند روابطی کامیاب و راضی کننده داشته باشند، معلوم کردند.

هم زن و هم همسر برای پروراندن ارتباطشان، حفظ جریان آرام امور منزل و فعالیت کردن برای رسیدن به اهداف مشترک متعهد هستند. این که تنها یکی از دو همسر بار این مسئولیت ها را به دوش بکشد، موجب ایجاد نارضایی می شود. جامعه معرفی کن و روانشناسان گوناگونی در بررسی ازدواج های سالم، ویژگی ها و مهارت هایی را برای کسانی که قادر هستند روابطی کامیاب و راضی کننده داشته باشند، معلوم کردند.

این اشخاص:
•    فلسفه ای سالم از زندگی با ایده آل های معلوم دارند.
•    رفیقی، احترام، عشق بین آنها هر روز بیشتر می شود.
•    علایق و فعالیت های مشترک زیادی دارند.
•    از همراهی یکدیگر صفا میکنند.
•    اعتمادپذیر هستند و قادر هستند اعتماد کنند، راستگو و در عین حال موقعیت شناس هستند.
•    به یکدیگر وابسته اند.

ازدواج سالم و پایدار چه خصوصیتهایی دارد؟
•    از موفقیت های همدیگر احساس غرور کرده و همدیگر را از ته دل تحسین می کنند.
•    به کار یکدیگر علاقه مند بوده و به آن ارج مینهند.
•    در بر آن شوی ها مشارکت می کنند.
•    سعی می کنند کارهای خسته کننده و یکنواختی مانند کارهای منزل را با هم تقسیم کرده و آن را برای هم گیرا کنند.
•  امید و آرزوهایی واقع بینانه مرتبط با اهدافی قابل دستیابی دارند.
•  مسئولیت تصمیمات و رفتارهای خود را می پذیرند.

•  اگه لازمه رسیدن به اهدافشان ادامه تحصیل است، صبورانه ازدواجشان را برای این منظور عقب می اندازند.
•  معضلات را درگیریهایی می نگاه کنند که باید بر آن فائق آیند.
•  یک زوج کامیاب از نقد به طور هوشمندانه ای بهره میگیرند اما تعادل را این طور برقرار می کنند که تحسین ها بیشتر از انتقادات باشد.
• پیش از تصمیمی گیری نهایی برای انتخاب همسر، حداقل سه مورد دیگر را نیز بررسی و به طرق غیرمخرب برهم خوردن روابط را آزموده اند.
•  قادر هستند با حالت مالی موجود خود زیند.
•  از ضعف های خود مطلع بوده و برای تغییر تلاش اثرگذار نمایان میکنند.

•  از نقد به طور هوشمندانه ای بهره میگیرند اما تعادل را این طور برقرار می کنند که تحسین ها بیشتر از انتقادات باشد.
• انسان های «قرار می داری» هستند و سعی نمی کنند ایفای نقش کنند و ادای دیگران را در بیاورند.
•  آگاهی میدارند که روابط رو به رشد به اشخاص یاری میرساند به خود مطمئن تر شوند.
•  در فعالیت های سالم فیزیکی شرکت می کنند؛ خوب خوراکی می خورند، ورزش می کنند و به اندازه کافی استراحت میکنند.
•  کمتر از طعنه و کنایه بهره میگیرند، کمتر غر می زنند و شکایت می کنند.
•  از حرف زدن و گوش دادن به هم صفا میکنند، حتی اگه در رابطه با موضوعاتی باشد که با هم اختلاف نظر دارند.

•  عشق شان جنون آمیز و عجله ای نیست (بیش از ۶۰ درصد از متارکه های زودهنگام به دلیل ازدواج عجله ای است که در آن زوج بسیار جوان بوده، آشنایی زیادی با هم نداشته و مدت زمان نامزدی کوتاه بوده است).
•  همدل هستند و برای برآوردن احتیاج های همدیگر تلاش می کنند.
•  باز هم فرار نکرده اند (۸۰ درصد زوج هایی که با هم فرار می کنند، جدا میشوند).
•  به همان اندازه که پسندند در رابطه گیرنده باشند، دهنده هستند.

•  از زمان نامزدی خود برای آشنایی کامل و رشد هرچه بیشتر عشقشان بهره میگیرند.
•  زوج کامیاب سعی نمی کنند بیش از اندازه به لغزشات گذشته توجه بکنند، نگاهشان به آینده است تا چنین نکاتی دیگر رقم نخورد.
•  به دقت معضلات و مسائلی که برایشان رقم میخورد را چک میکنند، معایب و مزایای همه انتخاب ها را انتخاب میکنند.
•  با احترام و محبت ازدواج می کنند نه از روی دلسوزی.
•  خانواده های همدیگر را با حضور اشکالاتشان، پسندند.
•  در طول زمان نامزدی در رابطه با مسائل مختلف جنسی موضوع می کنند.
•  از مزاح و شوخ طبعی به صورتی درست و غیرمخرب بهره میگیرند.

•  از میزان محبت ارائه شده در ارتباطشان راضی هستند.
• سعی می کنند خصوصیات اخلاقی که برای همسرشان آزاردهنده است را عوض کرده و اصلاح کنند.
• سعی نمی کنند بیش از اندازه به لغزشات گذشته توجه بکنند، نگاهشان به آینده است تا چنین نکاتی دیگر رقم نخورد.
•  قدرت بخشیدن دارند وی از طرف همسرشان نیز بخشوده می شوند.

یک ازدواج سالم به بخت و اقبال یا عشق مربوط نیست، بلکه نیاز به تلاش و سازگاری دارد

۱۰ شاخص برای ازدواج سالم
یک ازدواج سالم و مستحکم به بخت و اقبال یا عشق مربوط نیست، بلکه نیاز به تلاش و سازگاری دارد. برخی از عواملی که در یک ارتباط سالم نقش دارند، ثابت هستند، یعنی چیزهایی که شما قادر نیستید آنها را عوض کنید. اما عوامل دیگری هستند که می توانید با فعالیت کردن بر روی آنها ارتباطتان را پیشرفت بخشید. شناختن این عوامل برای هر کسی که قصد ازدواج دارد، اهمیتی می دارد.

این عوامل در این ۱۰ شاخص ازدواج فهرست شده اند:
۱- برقراری ارتباط درست: زوج های خوشبخت با یکدیگر حرف میزنند و به حرف یکدیگر گوش می دهند. این زوج ها آگاهی میدارند که عوامل بیرونی که موجب حواس پرتی می شوند یا روی عواطف فرد اثر می گذارند، مانع ارتباط تهیه میشوند و راه هایی را مییابند تا هنگامی که خودشان و همسرشان آماده هستند، بر این عوامل شکست دهند.

۲- برخورد با تعارض ها و اختلافات به شیوه مثبت: پرهیز از اظهار اختلافات و تعارض ها عامل شماره یک طلاق است. روابط مستحکم زن و مرد به قدرتمندی آنها بر غلبه بر این اختلافات به ترفندی مثبت بستگی دارد.

۳- داشتن انتظارات قرار می داری: هنگامی که دو نفر برای اولین بار ملاقات می کنند، حداکثر تلاش شان را می کنند تا خطاهای شان را پنهان بکنند. این ترفندی معمولی است، اما زن و همسر باید آگاهی بدارند با گذشت زمان، خود “قرار می داری” شخص بروز خواهدکرد. روابط بین دو فرد در طول زمان تکامل مییابد، اما داشتن انتظارات غیرواقعی از همسر یا از رابطه با او، موجب ایجاد دلهره غیرضروری می شود.

۴- دقت داشتن به جزییات زندگی همسر: افرادی که ازدواج های پایداری دارند به درستی همسرشان را می شناسند. آنها از وقایع اصلی زندگی گذشته همسرشان خبر دارند و از چیزهای دلخواه و چیزهای مورد تنفر او، امیدها و نگرنی های شان دانند و این اطلاعات را با تغییرات جهان همسرشان جدید می کنند.

۵- آزمودن واکنش های دوجانبه مثبت بیشتر نسبت به واکنش های منفی: برخی از تحقیقها نمایان کرده اند در ازدواج های کامیاب شمار واکنش های مثبت ۵ برابر بیش از واکنش های منفی است. دادن پاسخ مثبت به خواسته همسر برای دقت داشتن به او، چه پرسشی داشته باشد، چه دست کمک به سوی شما دراز کند، چه تنها یک نگاه به شما باشد رابطه شما را مقاومتر می کند.

۶- ایجاد اعتماد: اعتماد به تدریج ساخته می شود، اما برقراری روابط صادقانه و عمل کردن به قول ها موجب تسریع ایجاد اعتماد می شود. افرادی که ازدواج های پایداری دارند به درستی همسرشان را می شناسند. آنها از وقایع اصلی زندگی گذشته همسرشان خبر دارند و از چیزهای دلخواه و چیزهای مورد تنفر او، امیدها و دغدغه هایشان دانند و این اطلاعات را با تغییرات جهان همسرشان جدید می کنند.

۷- طی کردن وقت با یکدیگر: داشتن تجربه های مشترک راه خوبی برای تقویت رابطه با همسرتان است. زوج هایی که به انجام کارهایی توجه میکنند که هر دو از آن صفا میکنند یا وادار می شوند که کارهایی را با هم به انجام رسانند رابطه سالم تر و قوی تری دارند.

۸- ارزش های مشترک: زوج هایی که در آغاز زندگی طیف گسترده ای از ارزش های مشترک دارند و در رابطه با چیزهای مهم زندگی توافق دارند، بخت بیشتری برای ایجاد رابطه مستحکم دارند.

۹- مسئولیت های مشترک: هم زن و هم همسر برای پروراندن ارتباطشان، حفظ جریان آرام امور منزل و فعالیت کردن برای رسیدن به اهداف مشترک متعهد هستند. این که تنها یکی از دو همسر بار این مسئولیت ها را به دوش بکشد، موجب ایجاد نارضایتی می شود.

۱۰- سازگاری با تغییر: اشخاص و ارتباط ها در طول زمان دگرگون می شوند. باید انتظار این تغییرات را داشته باشید، نه این که از آنها به وحشت بیافتید. انتظارات اشخاص از رابطه دوجانبه امکان می دارد عوض شود. زوج ها ضروری است قدرتمندی حرف زدن در رابطه با این تغییرات و کشف کردن راه هایی برای سازگار شدن با آنها را داشته باشند.

ماهنامه پیام یاقوت

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال