دختر زنده یاد حسین پناهی در رابطه با پدر نقل می کند (۵ عکس)


دختر حسین پناهی درباره پدر می گوید

عکس شماره ۱ ⇩

عکس دختر زنده یاد حسین پناهی درباره پدر نقل میکنید

دختر زنده یاد حسین پناهی درباره پدر نقل میکنید 

پس از مرگ وی بود که جملات و اشعاری که سروده بود بین مردمان دوست داشتنی شد و تا امروز هم همه از خواندن جملات منتصب به وی ابراز علاقه می کنند. زنده یاد حسین پناهی به اندازه ای نام آشنای این سرزمین است که به پشتوانه نام او در رسانه های مختلف شعر هایی را جعل می کنند و داستان مرگش هنوز پس از ۱۲ سال جنجال رسانه ای دارد.

زمانی که در ۶ ماه شهریور ۱۳۳۵ در روستای دژکوه شهر سوق از استان کهگیلویه و بویراحمد زاده شد و حتی در ابتدای جوانی که با نابسامان گی های دورنش به تیپ روحانیت و جبهه نبرد و کسوت سراینده ای درآمد، هیچ کس تصور نمیکرد که در اوج جوانی با شعر و بازی درآمیزد و نابسامان گی هایش را به دید فراگیر یک ملت قرار بدهد تا مکانی که هنوز بسیاری او را مجنون و گاه دیوانه می پندارند.

آری او شیدای زمانی بود که اندیشه هایش را برنمی تابید و خوش به دورانش که ۱۴ ماه مرداد ۱۳۸۳ در زمانه ای هنوز انسانیت زنده بود، از دینا رفت و دگرگونی های آنچنانی انسان مکانیکی و اقتصادزده یک دهه پس از خود را ندید. و خوش به حال آنهایی که عکس و تصویرشان هنوز با شعر و بازی پناهی در«محله بهداشت، گرگ ها، مرغابی در مه، گال، نارونی، اوینار، آژانس رفیقی، آوازمه و…»

همیشه است و بر چرایی مرگ او در ۴۸ ساله گی چنبره نزده اند.حالا دیگر او در قبرستان شهر سوق کنار مادرش آرام استراحت کرده و دیگر به یاد منزل تنهایی هایش در خیابان دنیا آرای تهران بزرگ نیست. در این سوی دنیا اما «آنا پناهی»، دختر و ناشر آثار زنده یاد حسین پناهی به زنده نگه داشتن پدرش زنده است.

فرزندی متین و آرام و مشابه پدر که می کوشد زنده یاد حسین پناهی را فراتر از آنچه به اشتباه شناخته شده به علاقه مندانش شناساند. او از رابطه اش با فیلسوفی چونان زنده یاد حسین پناهی نقل میکنید.

عکس شماره ۲ ⇩عکس دختر زنده یاد حسین پناهی درباره پدر نقل میکنیدزنده یاد حسین پناهی از انگشت تعداد آدم هایی است که همچون دوست نزدیکش، جناب آقای خسرو شکیبایی، پس از مرگ هم زنده است. این به دلیل ویژه گی شیدایی و شاعرانه گی هردو بوده یا دلیل دیگری دارد؟

– زنده یاد حسین پناهی پس از مرگش بیشتر شناخته شد، به ویژه وجه شاعرانه گی ایشان. وقتی که زنده بودند شناخت مردمان بیشتر بر هنرپیشگی او بوده است. افرادی هم که سن شان به زنده بودن زنده یاد حسین پناهی نمی رسد، بیشتر وی را با شعرهایش می شناسند. در اصل آدم ها دنبال رمز و رازی در خود هستند. متنها و شعر ها و کارهای زنده یاد حسین پناهی هم یک گنگی و رمز و رازی داشته که بیشتر مخاطب را دنبال خودش می کشاند.

او به چه صورت داخل گرایی شاعرانه و برون گرایی هنرپیشگی را با هم داشت؟

– خیلی از کسانی که زنده یاد حسین پناهی را به عنوان بازیگر می شناسند آگاهی میدارند که ایشان بازیگر فرق می داری بوده و این تفاوت در برون گرایی، شیطنت ها، نوع اظهار، حس درونی و همان رمز و راز شاعرانه اوست که در بازی ایشان هم دیده می شود و همین ویژه گی ها سبب شد که یک زنده یاد حسین پناهی ایده آل و خاص نگاه شود که همه رفیقش داشتند.

با توجه به این که بیشتر سال های زندگی پدر در تهران بزرگ بود و شما در شهرستان ارتباط کمتری با وی داشتید، آیا واقعا به اندازه طرفدارانش او را پسندیدید؟

– وقتی فرزند بودم به عنوان پدر رفیقش داشتم. وقتی بزرگتر شدم با شخصیت ایشان و شعرهایش مانند هر نوجوانی که پسندد شعر و کتاب بخواند، من هم عاشق زنده یاد حسین پناهی شدم. گذشته از رابطه دختر و پدری، عاشق شخصیت خاص زنده یاد حسین پناهی و اندیشه هایش بودم.

زندگی او در شهر و دیار خودش و در روزهای جوانی چه تفاوتی با دوران میانسالی اش در تهران بزرگ داشت؟

– در دوران جوانی ایشان که من نبودم و در دوران میان سالی هم چندین سالی با او بودم. حس ها و رفتارهای او که در کارهایش دیده می شود، همه از دوران خردسالی اش گرفته شده است. او کودکانه زندگی کرده و نهایت آنچه را که می خواسته، از طبیعت و زیستگاه خودش برای آینده اش گرفته است.

در دوران میان سالی شخصیت، حس و روحیه آدمی عوض میشود اما حس های خوب خردسالی همیشه با زنده یاد حسین پناهی بوده و همین سبب ماندگاری او در شهر شد.
عکس شماره ۳ ⇩عکس دختر زنده یاد حسین پناهی درباره پدر نقل میکنیدوقتی یک روستایی در کل کشورمان شهرت کشف کرد، واکنش خانواده و آشنایان و همشهریان به او به چه صورت بود؟

– آنها هم مانند خیلی از آدم ها پس از مرگش پیگیر شدند و شاعر بودنش را شناختند. خیلی از همشهریان و حتی خویشاوند نقل میکردند:”وقتی زنده یاد حسین پناهی مرد فهمیدیم چه کسی است.”البته همشهریان ما پیش و پس از مرگ به پدر خیلی لطف داشتند.

چه شد که شهر و دیار خود را ول کرد و به تهران بزرگ آمد؟

– دنبال گمگشته گی هایش در مکانی دیگر بود. از خردسالی و نوجوانی دنبال چیزهایی بود که باید به آنها می رسید. در یکی از نقل کرده هایش هست که دنبال برف بوده و در اصل به دلیل برف به تهران بزرگ می آید. هنر را هم از ابتدا پسندیده است. از معلمی، پارچه به فروش رسانی و خیلی شغل های دیگر گذر می کند

و می نگاه کند که این ها چیز هایی نیست که زنده یاد حسین پناهی می خواهد و شهر به شهر می چرخد و درنهایت می رسد به تهران بزرگ که در این جا به بخش هایی از خواسته هایش در هنر می رسد.

آمدن او به پایتخت و دوری از خانواده سبب گله مندی شما، مادرتان و خواهر و برادرتان عدم؟

– ما در شهرستان میزیستیم و پدر در تهران بزرگ. چون ما و مادرم در شهرستان آسانتر بودیم و دیگر این که پسندیدیم زنده یاد حسین پناهی همیشه خودش باشد. او دوست داشت تنها باشد؛ تنهایی به معنای سکوت. برای همین ما هم می خواستیم که او تنها باشد. خیلی سخت بود. بسیاری نقل میکردند که به چه دلیل ایشان به شهرستان نمی آید و یا دیر به دیر می آید.

ما هم می رفتیم و به او سر می زدیم اما چون پسندیدیم ایشان خودش باشد نوعی از خود گذشته گی می کردیم و به شهرستان باز می گشتیم. البته ایشان هم زیاد می آمدند چون آنجا را پسندیدند. اگه شرایط کاری اش اجازه می داد سالی ۳ یا ۴ بار میآمد و اگه قادر نمیبود ما به ایشان سر می زدیم.

چه چیزی در داخل او بود که سبب می شد تنهایی را بر خانواده برتر آگاهی بدارد؟

– پدرم شب ها بیدار بود، مطالعه داشت و مینگاشت و روزها میخوابید و برعکس بقیه آدم ها بود. حیاتش طوری بود که نظم خاصی نداشت و نرمال است کسی که به روزمره گی عادت دارد با شرایط او آزار داده میشد. اگه ما به صورت خانواده در جوار هم نزیستیم به دلیل این بود که هم ما راحت باشیم

و هم پدر دچار روزمره گی زندگی نشود. و هیچ کدام از این حالت ناراضی نبودیم مگر سال های آخر که پدر بیمار بود. البته مدام به او سر می زدیم.

گویی در سرگشته گی و تنهایی های جوانی سر از جبهه و طلبه گی حوزه هم درآورده است؟

– خودش نقل میکنید: «در اوایل انقلاب در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی قم ۲ سال طلبه بودم که به یک سری آگاهی رسیدم و متوجه شدم دیگر قادر نیستم طلبه گی را ادامه دهم.» آقای مسعود جعفری جوزانی در یادی از پدر می گویند:” یک روز که زنده یاد حسین پناهی سری به دژ کوه می زند آن جا پیرزنی را می نگاه کند

که می خواهد روغن دست رنج یک سال خود را از بین ببرد چون یک تکه مدفوع جاندار در آن افتاده و از نظر شرعی کل روغن نجس شده و باید دور ریخته شود.

زنده یاد حسین پناهی با دیدن این ماجرا از لحاظ شرعی و عاطفی با خود درگیر می شود چون زحمت یک سال پیرزن اگه دور ریخته شود، زندگی او را دچار معضل می کند از طرفی روغن نجس شده است. بنابراین احساسش بر دستور شرع شکست داده و به پیرزن نقل میکنید که شما این تکه را با قاشق درآورده

و بقیه اش را بهره گیرید.” به دلیل این نگاه دیگر قادر نیست طلبه گی را ادامه دهد. دوران لغزش هم در قسمت فرهنگی جبهه نبرد همراه آقای شمعخانی و آقای آهنگران بودند.

عکس شماره ۴ ⇩عکس دختر زنده یاد حسین پناهی درباره پدر نقل میکنیدبا تنهایی و فقیری سراینده ای، به چه صورت خود و خانواده اش را تامین می کرد؟

– آن تنهایی یا فقیری را که شما تعبیر می کنید هیچ گاه ما حس نکردیم. جدای از سال های نخست زندگی پدرم، ما همیشه در سطح خوبی میزیستیم. بیشتر درآمد او از هنرپیشگی بود، شعر که درآمدی نداشت.

آیا واقعا سکته قلبی او به دلیل تنگناهای اقتصادی عدم؟

– آدم هایی که بیشتر از بقیه می فهمند، آگاهی بیشتری مییابند و رنج بیشتری میبرند. از سوی دیگر خانواده پدری من مدام دچار رنجش های قلبی بودند و پدرم هم پیش از مرگ، دو بار دیگر سکته قلبی داشت. در سال های آخر زندگی همیشه بیماری فشارخون او بالابود.

زنده یاد حسین پناهی دوستان آرتیست بسیاری داشت اما تنها کسی که دلیل سکته قلبی را برای فوت شدن او رد کرده، «یغما گلوریی» است. او نقل میکنید پناهی مانند خیلی از شب ها در واپسین شب حیاتش با وی صحبت کرده و حال و هوای مرگ داشته است. او نقل میکنید اسنادی بر خود کشی زنده یاد حسین پناهی با تیغ وجود دارد.

– نقل کرده های ایشان را بارها انکار کردم و امروز هم انکار میکنم. من برای فکر و عمل و اندیشه زنده یاد حسین پناهی ارزش قایل هستم؛ حتی اگه خودکشی می کرد، اما وقتی این طور نبوده هیچ وقت کرایه نمی دهم کسی این حرف ها را بزند. هر زمان در هر شرایطی می توانم ثابت کنم این طور نبوده است و این حرف ها دروغ است. در گواهی پزشک قانونی هم سکته قلبی به تصویب رسانده شده است

مدام حرف ها و شعرها و وصیت نامه هایی دروغین در رسانه های مختلف به پدر شما نسبت داده می شود. کدام اثر او شناخت دقیق و قرار می داری از زنده یاد حسین پناهی می دهد؟

– در سال های گذشته جمله ها و شعر ها و حتی وصیت نامه هایی از زنده یاد حسین پناهی انتشار داده شده که نوشته پدرم نیست. سهوی یا عمدی، خیلی متاسفم برای این داستان ها. من بیشتر زمانها باحسین پناهی بودم و رنج ها و سفتی هایش را نگاه کرده ام و مییاندیشم به هر حال یک شاعر و نگارنده با تمام حضورش هر چیزی را نقل میکنید یا مینگارد. این مطالب دروغین و سطحی نشانگر وجود و اندیشه های زنده یاد حسین پناهی نیستند.

کسانی که می خواهند زنده یاد حسین پناهی را با سند کلام و صدای ایشان بشناسند ارائه میدهم سه آلبوم «راه با رفیق»، «سلام، خداحافظ » و «ستاره ها» و بیش از ۲۰ کتاب او را بخوانند و بشنوند. تاثیری که بیش از همه به شخصیت زندگی ایشان نزدیک تر است کتاب «نامه هایی به آنا» است که تنهایی ها و شخصیت زنده یاد حسین پناهی را نمایان میکند و به نگرانی های او نزدیکتر است
عکس شماره ۵ ⇩عکس دختر زنده یاد حسین پناهی درباره پدر نقل میکنیداما شما همیشه علاقه خاصی به شعر دیگری از ایشان داشته اید؟

– بله….«دنیا زیر دخانیاتی من است» حال دیگری دارد.

وقتی در جامعه و یا مانند امروز در نمایشگاه کتاب بر بالین کتاب های پدر حضور دارید، مردمان کمتر چهره شما را می شناسند و گاه حرف هایی پشت سر او می گویند. این حرف ها چه مقدار اذیتتان می دهد؟

– من زنده یاد حسین پناهی را به اندازه خودم خیلی خوب می شناسم و خیلی غصه نمیخورم. بسیاری می آیند درباره سیگار کشیدن پدر متلک می اندازند و به سند خاطره دروغ آن انسان نادان، در رابطه با خود کشی زنده یاد حسین پناهی سؤال میکنند.

دختر و ناشر آثار زنده یاد حسین پناهی، تصویر فرق می داری از زنده یاد حسین پناهی دارد که تاکنون برای مردمان ناشناخته است؟

– زنده یاد حسین پناهی به قدری در متنها و بازی هایش مشابه خودش بوده که تصویر شفافی بین همه دارد و من قادر نیستم چیزی افزایم. زنده یاد حسین پناهی تصویر فرق می داری در ذهن من ندارد چون همین است که هست؛ مشابه آثارش، مشابه شناختی که همه اشخاص از او دارند. از دوست داران زنده یاد حسین پناهی می خواهم که فقط و فقط با کتاب ها و صدای ایشان به شناخت زنده یاد حسین پناهی دست یابند.

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال