چه کسانی به «میشل عون» رأی مثبت می دهند؟


چه کسانی به «میشل عون» رأی مثبت می دهند؟

پارلمان لبنان امروز در شرایطی تشکیل جلسه می‌دهد که به نگاه می‌رسد انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور لبنان با اکثریت بیش از دوسوم آراء حتمی است.

تصویر و عکس   چه کسانی به «میشل عون» رأی مثبت می دهند؟

سرزه به نقل از خبر گزاری تسنیم خبر می دهد، پارلمان لبنان امروز دوشنبه در چهل و ششمین و سرنوشت سازترین جلسه خود بحث تعیین میشل عون به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور تاریخ لبنان از وقت استقلال تاکنون را چک میکند. ارزیابی های انجام شده از نحوه آراء شرکت کنندگان در این جلسه نمایان میکند که عون با ۹۴ رأی از مجموع ۱۲۷ رأی کامیاب خواهد شد به پارلمان راه یابد. این ارزیابی ها که نشریه السفیر آن را انتشار داده، نمایان میکند در رای گیری روز دوشنبه انجام شده ۳۳ برگه سفید یا حاوی اسامی غیر قابل قبول موجود خواهد بود. به این علت که سلیمان فرنجیه رئیس جریان المرده و یکی از نامزدهای مطرح برای تصدی پست رئیس جمهور از طرف داران و متحدان خود خواسته است که به جای نگاشتن نام او در صندوق رای گیری برگه سفید بیندازند.

چنانچه نتایج این ارزیابی ها درست باشد، می شود گفت که میشل عون در دوره نخست نشست پارلمان و با آرائی بیش از دو سوم به عنوان رئیس جمهور لبنان برگزیده خواهد شد و احتیاجی به برپایی دور دوم و کسب حد نصاب نصف بعلاوه یک آراء در روزهای آینده نخواهد بود. این در حالی است که حد نصاب شرکت کنندگان در پارلمان تنها با وجود دو سوم نمایندگان ممکن است.

برآوردها نمایان میکند که از ۳۳ نماینده فراکسیون المستقبل در پارلمان لبنان حدود ۲۸ نفر به میشل عون رأی خواهند داد. همچنین حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع نیز بر اساس توافقی که از پیش در زمینه پشتیبانی از میشل عون با وی داشته است، با تمامی نمایندگان خود که ۸ نفر است، به میشل عون رأی می دهند. فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان با عنوان وفاداری به مستحکمت نیز با ۱۳ نماینده خود به رئیس جمهور میشل عون رأی خواهند داد. حزب صحبت دمکراتیک به ریاست ولید جنبلاط نیز دست کم با ۱۰ نفر از ۱۱ نماینده خود به میشل عون رأی مثبت می دهد. هفت نفر از نمایندگان مستقل پارلمان لبنان نیز قرار است رئیس جمهور میشل عون را در صندوق آراء تایید کنند. طبعا ۲۰ نماینده فراکسیون اصلاح و تحول به ریاست جبران باسیل نیز به رهبر خود یعنی مسئول ارشد جریان آزاد ملی رأی مثبت خواهند داد. نقل میشود تنها یک نفر از حزب المردة به رئیس جمهور عون رأی مثبت خواهد داد و تمامی فراکسیون های اقلیت پارلمان شامل ۷ رأی نیز میشل عون را در رسیدن به قصر بعبدا کمک خواهند کرد.

۵ نماینده از فراکسیون المستقبل، تمامی هشت نماینده فراکسیون الکتائب، یک رأی ازفراکسیون صحبت دموکراتیک، ۵ نماینده از میان عناصر مستقل، تمامی ۱۳ نماینده حزب توسعه و آزادی، سه نماینده از جریان المردة و یک نماینده از حزب جماعت اسلامی رأی سفید به صندوق خواهند انداخت. به این ترتیب مجموع آرای سفید که مخالفت خود را برای پست رئیس جمهور اعلام می کنند، ۳۳ رأی خواهد بود.

به این ترتیب میشل عون با کسب ۹۴ رأی از میان ۱۲۷ رأی ممکن در پارلمان، عصر روز دوشنبه را در قصر بعبدا خواهد قرار دهند. نشریه الاخبار نیز در شماره اخیر خود در این ارتباط نگاشته بود: دیگر نام شخصی که پیروز رای گیری رئیس جمهور لبنان در جلسه دوشنبه پارلمان خواهد شد، نکته بحث نیست زیرا وی ژنرال میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان خواهد بود. اما آنچه اکنون نکته بحث است، شمار آرایی است که وی در دوره نخست انتخاب رئیس جمهور صاحب خواهد شد. این درحالی است که منابعی در درون جریان ملی آزاد لبنان با قاطعیت می گویند میشل عون فراتر از دو سوم آرای نمایندگان را در جلسه انتخاب رئیس جمهور کسب خواهد کرد.

الاخبار اضافه میکند: دیگر جای موضوعی نیست. ژنرال میشل عون دوشنبه به عنوان رئیس جمهور لبنان برگزیده خواهد شد. از نگاه سیاسی، مسئله تا مکانی حتمی شده است که کشور عربستان به طور غیرمستقیم وارد جرگه کسانی شد که این رویداد را تبریک نقل کردند. کشور عربستان این کار را از طریق وزیر خود ثامر السبهان صورت داد. او روز جمعه به ملاقات چهره های سیاسی رفت و "آنچه را لبنانی ها درباره آن توافق نگاه دارند" تبریک گفت.

جلسه های پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور به روایت آمار

پس از گذشت دو سال و شش ماه از خلأ رئیس جمهور در لبنان حوادث این کشور به گونه ای جلو رفت که سعد حریری، دست از سنگ اندازی در مسیر انتخاب رئیس جمهور بر داشت و میشل عون را برای رسیدن به پست رئیس جمهور تایید کرد. به این ترتیب بار دیگر جنب وجوش در حیات سیاسی لبنان دیده شد و این بحث تا امروز که وقت برگزاری نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور تازه لبنان است، دربین محافل سیاسی دیده می شود. عمده نمایندگان، امروز به پارلمان خواهند رفت تا شاهد رئیس جمهور و پیروزی حتمی عون در این رای گیری باشند.

در ۱۲ دور گذشته از جلسه های پارلمانی که به انتخاب ۱۲ رئیس جمهور سابق لبنان منتهی شده، آمار فرق می داری پیش آمده است. غیر از رای گیری سال ۱۹۷۰ که نتیجه رای گیری در آن از پیش معلوم نشده بود و یک رأی سرنوشت رئیس جمهور را معلوم کرد، در سایر نکات نمایندگان در حالی به پارلمان می رفتند که از نتیجه رای گیری دانستند. از میان ۱۲ رئیس جمهور گذشته، هفت نفر از آنها در دور نخست انتخاب پارلمانی حائز دو سوم آرا شده اند. همچنین از میان رؤسای جمهور گذشته سه رئیس جمهور (فؤاد شهاب ـ إمیل لحود ـ میشال سلیمان) پیش از انتخاب شدن به رئیس جمهور لبنان فرمانده ارتش بوده است. به این ترتیب عون در صورت برگزیده شدن چهارمین رئیس دولت است که تجربه فرماندهی ارتش لبنان را داشته است.

تمدید دوره رئیس جمهور یا تجدید آن آرزوی بیشتر رؤسای جمهوری لبنان بوده است، اما تاکنون تنها ۳ رئیس جمهور در رسیدن به این مهم کامیاب بودند. بشاره الخوری با اصلاح قانون اساسی کامیاب شد خود را برای یک دوره دیگر به رئیس جمهور برساند. دوره رئیس جمهور الیاس الهراوی و امیل لحود نیز هر کدام به مدت سه سال تمدید شد.

در صورتی که میشل عون در نشست امروز به رئیس جمهور برسد، دهمین رئیس جمهور لبنان خواهد بود که از استان جبل لبنان این پست را در اختیار گرفته است. این در حالی است که تنها دو رئیس جمهور از ناحیه شمال لبنان بوده اند و یک رئیس جمهور نیز ساکن بقاع بوده است.

۹ رئیس جمهور سابق اهل جبل لبنان عبارتند از: بشارة الخوری، از ناحیه رشمیا در بخش عالیه، کمیل شمعون از دیر القمر در بخش الشوف، سرتیپ فؤاد شهاب، از غزیر در بخش کسروان، شارل الحلو از بعبدا در بخش بعبدا، الیاس سرکیس از الشبانیة در بخش بعبدا، بشیر الجمیل از بکفیا در ناحیه المتن، أمین الجمیل، از بکفیا در ناحیه المتن ، إمیل لحود از بعبدات در ناحیه المتن و میشال سلیمان از عمشیت در ناحیه جبیل. دو رئیس جمهور اهل شمال لبنان نیز سلیمان فرنجیة و رینیه معوض هستند از ناحیه بقاع نیز الیاس الهراوی به پست رئیس جمهور رسیده است.

در جلسه های گذشته پارلمانی امیل لحود و میشل سلیمان با کسب ۱۱۸ رأی در پارلمان کامیاب شدند بیشترین تایید نمایندگان مردمان لبنان را برای پست رئیس جمهور خود به دست آورند.

خلأ ۳۰ ماهه رئیس جمهور در لبنان به چه صورت گذشت؟

خلأ رئیس جمهور در لبنان از ۲۴ می سال ۲۰۱۴ شروع شد و تا امروز نزدیک به ۹۰۰ روز ادامه داشته است. در این مدت لبنان آبستن حوادث و تحولات امنیتی و سیاسی زیادی بود. در شرایطی که ناحیه درگیر اوضاع آشفته جنگ داخلی در کشور سوریه و انقلاب های مردمی در کشورهای دیگر بود و گروه های تروریستی تمایل زیادی به بسط حاکمیت خود در لبننا نمایان میکردند، تعطیلی موسسات داخلی این کشور بر عمق تراژدی اضافه میکرد.

سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی در اقدامی غیر مجاز حدود ۵۰ روز گذشته از انتها مهلت رئیس جمهور میشل سلیمان رئیس جمهور سابق این کشور برای رئیس جمهور اعلام کاندیداتوری کرد تا برگه ۱۴ مارس برای مسابقه با گروه مقابل در انتخاب رئیس جمهور را رو کند. البته با توجه به سابقه جعجع معلوم بود که ۱۴ مارس درپی کارشکنی در روند انتخاب رئیس جمهور است، به این علت که هویدا بود که گروه های سیاسی لبنان با توجه به جنایت های جعجع رحلت کرده که با عفو سیاسی به عرصه فعالیت بازگشته است، با وجود وی در بالاترین سمت سیاسی کشور مخالفت خواهند کرد.

اولین نشست پارلمان لبنان برای تعیین رئیس جمهور لبنان گرچه با وجود دو سوم نمایندگان به انجام رسانده شد، اما نامزدهای حاضر در این نشست یعنی سمیر جعجع و هنری حلو قادر نبودند دو سوم از آراء ضروری را در دور نخست رأی گیری ها به دست آورند.

این خلأ و دغدغه های ناشی از احتمال خلأ مؤسسات دولتی و قانونگذاری در لبنان سبب شد پارلمان این کشور در ۵ نوامبر ۲۰۱۴ با ۹۵ رأی، دوره کنونی خود را به مدت ۲ سال و ۷ ماه دیگر تا ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷ تمدید کند و با برپایی رای گیری پارلمانی در شرایط جاری کشور موافقت نکند.

با شروع خلا رئیس جمهور و تحرکات گروه های تروریستی در مرزهای لبنان در این مدت چند هجوم انتحاری و تروریستی در بخش های گوناگون لبنان انجام شد، یکی از اصلیترین این حملات در برج آبان ۹۴ انجام شد که در نتیجه آن در دو انفجار تروریستی در ناحیه برج البراجنه در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت دست کم ۴۳ نفر منجر شد. بر تاثیر این دو انفجار که دو عامل انفجاری مسبب آن بودند دست کم ۲۰۰ نفر نیز جراحتی شدند.

در جولای ۲۰۱۴ برنامه وارد شدن گروه های متعدد تروریستی از کشور سوریه به لبنان با همدستی برخی احزاب داخلی شروع شد، چنانچه جان فشانی ها و پایداری مستحکمت لبنان و ارتش این کشور در تقابل با دشمن تکفیری نبود، این گروه ها به سرعت کامیاب می شدند بخش های اصلی ای از اراضی شرق لبنان را از آن خود کنند و خود را به آب های جهانی دریای مدیترانه منتقل بکنند. نقش ویژه حزب الله لبنان و جان فشانی های عناصر این حزب برای افکار عمومی این کشور دلگرمی و آسایش خاطر خاصی را بوجود آورده است. با این وجود ارتش لبنان به علت فشار برخی گروه های سیاسی طرفدار غرب در ممانعت از همکاری امنیتی و ارتشی ارتش با طرف سوری برای مجادله با تروریسم و همچنین کمبود شدید تجهیزات و تسلیحات ارتشی این کشور در این مبارزات با معضلات عدیده ای مواجه بود.

گر چه ارتش لبنان درپی یک عملیات شهر اشغال شده عرسال به دست تروریست ها را محاصره و در نهایت آن را آزاد کرد، اما عناصر تروریست حین عقب نشینی از عرسال ۳۶ ارتشی لبنانی از جمله ۱۹ عضو ارتش و ۱۷ عضو نیروهای امنیتی را به گروگان گرفتند که همین بحث به یکی از معماهای پیچیده امنیتی و سیاسی در لبنان تبدیل شد. وجود توانا حزب الله لبنان در پاسداری از عرصه های امنیتی این کشور منحصر به تحولات داخلی نبود، جبهه مستحکمت با وجود فعال در نقاط مرزی کشور سوریه و لبنان کامیاب شد سیل گسترده وارد شدن ماشین های بمب قرار دهی شده به درون لبنان را متوقف کرده و از تحرکات و رفت وآمدهای بدون محدودیت عوامل تروریستی در مرزهای کشور سوریه و لبنان پیش گیری کند. نیروهای مستحکمت همچنین با انجام برخی عملیات دادن مزارع شبعا اعمال مقاومی درمقابل هر نوع تجاوزطلبی و طمع ورزی رژیم صهیونیستی در سایه محیط سیاسی موجود در این کشور مبدل شده و گام بلندی در حفظ امنیت و آسایش لبنان در این مدت برداشتند. در نهایت یک سال بعد تبادل اسرا بین جبهه النصره و دولت لبنان انجام شد که در نتیجه آن جبهه تروریستی النصره تمامی ۱۶ ارتشی ریوده شده در نزد خود را که در آگوست ۲۰۱۴ دزدیده بود، آزاد کرد. درمقابل این عده، ۱۳ تن از زندانیان این جبهه تروریستی که عمدتاً از بستگان فرماندهان آن بودند، آزاد شدند.

در سپتامبر۲۰۱۴ جمهوری اسلامی که از نقش ارتش لبنان در مجادله با گروه های تروریستی آگاه بوده و تمایل زیادی به حفظ ثبات امنیت در این کشور داشت ، از طریق علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بحث هدیه ارتشی بی قید و شرط ایران به ارتش لبنان جهت مجادله با گروه های تروریستی را مطرح کرد، اما این پیشنهاد نیز با کارشکنی برخی گروه های سیاسی مواجه شده و در حالی که ارتش لبنان نیاز مبرم به حتی یک گلوله نبردی داشت، با وجود بد عهدی ایالات متحده و فرانسه و کشور عربستان در اعطای مددهای تسلیحاتی به ارتش، گروه های غرب گرای لبنانی مانع از تحویل این هدیه به ارتش لبنان شدند.

در ماه دسامبر ۲۰۱۴ با سیگنالهای مثبت رهبران حزب الله لبنان و جریان المستقبل در این کشور و تلاش های نبیه بری رئیس پارلمان لبنان مکالمه های داخلی بین این دو حزب با وجود نبیه بری یا معاون وی شروع شد، این گفتگوها گرچه در کاهش التهاب موجود در لبنان حائز اهمیت بود، اما نتوانست اقدام عملی و عالی ای برای برون رفت از بحران سیاسی در این کشور پیشنهاد کرده و مواضع این دو جریان را به هم نزدیک کند.

علاوه بر بحران های سیاسی مداوم در لبنان، پدیده اعتراضات مردمی درپی بحران زباله ها همراه شد. این اعتراضات جنبشی مردمی به راه انداخت که پیدایش آن یکی از آشکار ترین علل ناتوانی دولت در ایجاد راه چاره برای مسائل زندگی ای ، مهم و سرنوشت ساز از جمله بحران زباله ها بود. در نتیجه این اعتراضات گروه هایی معترض از جامعه مدنی لبنان به خیابان های پایتخت آمدند و تظاهرات کردند. البته کسانی که پشت سر این جنبش ها بودند از تجربه و خبرگی ضروری برخوردار نبودند، آن ها اهتمامی به سیاست نداشتند و به همین دلیل قادر نبودند آنها را به درستی اداره کنند، علاوه بر این که شرایط کنونی لبنان و ناحیه را به درستی درک نکرده بودند. این تظاهرات ها گرچه در دفعات متعدد با شور و حماسه فراوانی شروع شد، اما در ادامه به خاطر فقدان رهبری مناسب و عدم شفافیت در عملکرد و اهداف با استقبال مردمی و احراب گوناگون مواجه نشده و متوقف شد. با شروع مکالمه های ملی پارلمانی در لبنان این اعتراضات فروکش کرد، اما مکالمه های ملی نیز به یک ویترین سیاسی تبدیل شد و دور باطل گفتگو برای گفتگو بدون هیچ بهبودی در حل منازعات اساسی موجود در کشور ادامه یافت.

با وجود مه آلود بودن اوضاع سیاسی، در این مدت، لبنان درعرصه امنیتی با توجه به موفقیت های بزرگ سیستم های امنیتی از یک ثبات نسبی برخوردار بود. متلاشی شدن چند باند تروریستی تکفیری به ویژه باندی که انفجارهای تروریستی انتحاری ناحیه برج البراجنه در ضاحیه جنوبی بیروت را برنامه ریزی و اجرا کرد از اصلی ترین دستاوردهای امنیتی لبنان بود. بازداشت احمد الاسیر تروریست تکفیری صیدا در فرودگاه جهانی بیروت یکی از نقاط عطف موفقیت های نیروهای امنیتی لبنان بود.

اقدامات جنون آمیز کشور عربستان سعودی در فاصله خلأ رئیس جمهور در لبنان یکی از نکات مهم و قابل توجه در این ۳۰ ماه بود. کشور عربستان در شروع اقدامت خصمانه خود بر ضد لبنان کمک ۳ میلیارد دلاری قول داده شده خود به ارتش لبنان و کمک یک میلیارد دلاری به نیروهای امنیتی این کشور را فسخ کرد و محدویتهایی برای شهروندانش برای مسافرت به بیروت اعمال کرد. این کشور همچنین لبنان را به اقدامات تنبیهی بیشتر به مخاطره انداخت. درپی ازدیاد تهدیدات و فشارهای کشور عربستان، موسساتی شبیه به وزرای کشور عربی و نشست وزرای خارجه کشورهای عربی به صورت جداگانه با وجود ملاحظات برخی کشورها نظیر الجزایر، تونس، کشور عراق و لبنان، حزب الله را در لیست گروه های تروریستی گذاشتند.

—نظرات شما کاربران عزيز براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود—

تهیه از : آذرمهر ف.

بین المللی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

عيبم مکن به رندی و بدنامی ای حکيم
««« »»»
کاين بود سرنوشت ز ديوان قسمتم

چه کسانی به «میشل عون» رأی مثبت می دهند؟

TT / 389 — TP / 15%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات