حاميان مالی ترامپ و کلينتون چه کسانی هستند؟


انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا در حالي به روزهاي حساس و نهايي خودش رسيده است که هيلاري کلينتون توانسته از رقيبش دونالد ترامپ فاصله بگيرد. يکي از نکاتي که موجب شده کلينتون در اين رقابت‌ها موفق باشد و بتواند از رقيبش پيشي بگيرد، مسئله جمع‌آوري کمک‌هاي مالي بوده است.

فاصله هیلاری کلینتون از دونالد ترامپ

 
 حسين هوشمند: انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا در حالي به روزهاي حساس و نهايي خودش رسيده است که هيلاري کلينتون توانسته از رقيبش دونالد ترامپ فاصله بگيرد. يکي از نکاتي که موجب شده کلينتون در اين رقابت‌ها موفق باشد و بتواند از رقيبش پيشي بگيرد، مسئله جمع‌آوري کمک‌هاي مالي بوده است.
 
پول ابزاري براي پيروزي
 
پول که از طريق جمع‌آوري کمک‌هاي مالي به دست مي‌آيد، نقش بسيار مهمي در انتخابات ايفا مي‌کند. کانديداها پس از ورود رسمي به رقابت‌ها مهم‌ترين کاري که پيش‌رو دارند، جمع‌آوري کمک‌هاي مالي و معرفي خودشان به مردم است. مهم‌ترين عامل تأثيرگذار بر مردم و معرفي کانديداها، تبليغات بوده که مؤثرترين آن تبليغات تلويزيوني است. براي انجام اين‌گونه تبليغات هم نياز به پول است که از حاميان مالي تأمين مي‌شود.
 
اين حاميان مالي مي‌توانند ثروتمندان، لابي‌ها، شرکت‌هاي بزرگ و مردم عادي باشند. مردم عادي مي‌توانند با کمک‌هاي خرد خود همانند پنج دلار و 10 دلار به نامزد مورد علاقه‌شان کمک کنند. اينکه هر کانديدايي ميزان کمک‌هاي مالي خردش، که از سوي مردم تأمين مي‌شود، درصد بيشتري از منابع مالي او را تشکيل دهد، نتيجه مثبتي دارد و نشان‌دهنده مردمي و محبوب‌بودن آن فرد است.
 
ناتواني ترامپ در مقابل کلينتون
 
کلينتون توانسته است رقابت مالي را در انحصار خودش داشته باشد و به لطف حاميان مالي ثروتمند خود به هدفش که جمع‌آوري یک ميليارد دلار کمک مالي بود، دست پيدا کند. بر اساس گزارش کميسيون فدرال انتخابات، هيلاري کلينتون توانسته است تا ماه اکتبر 1,1 ميليارد دلار کمک مالي جمع کند.
 
اين ميزان براي دونالد ترامپ 711 ميليون دلار است. براي کلينتون 499 ميليون دلار از سوی خود کمپين، 480 ميليون دلار به‌وسیله حزب و کميته‌هاي مشترک و 169 ميليون دلار از سوی سوپر‌پک‌ها يا گروه‌هاي حامي جمع‌آوري شده است. براي ترامپ، 219ميليون دلار از سوی خود کمپين، 436 ميليون دلار به‌وسیله حزب و کميته‌هاي مشترک و 56 ميليون دلار از سوی سوپر‌پک‌ها جمع‌آوري شده است. اين آمار، کمک‌هاي جمع‌آوري‌شده در ماه اکتبر را در نظر نگرفته است. بر ‌اساس گزارشي که کميسيون فدرال منتشر کرده است، کمپين کلينتون توانسته در ماه اکتبر 101 ميليون دلار به‌دست‌ آورد.
 
از اين ميزان 70 ميليون دلار از سوی گروه‌هاي حامي و کميته ملي دموکرات‌ها و دفاتر ايالتي حزب و 28 ميليون به‌وسیله خود کمپين تأمين شده است. اين در حالي است که ترامپ در بازه زماني 21 روزه در ماه اکتبر تنها 30 ميليون دلار کمک مالي جمع‌آوري کرده است. در اين مدت‌زمان او 31 هزار دلار هم از جيب خودش خرج و با احتساب اين مبلغ کل پولي که از جيب خودش در انتخابات خرج کرده است به 56 ميليون دلار مي‌رسد. ترامپ پيش از اين قول داده بود در صورت لزوم حاضر است صد ميليون دلار از جيب خودش در انتخابات خرج کند.
 
بر اساس بررسي واشنگتن‌پست، کمپين کلينتون تا اول اکتبر، 93درصد از پول‌هايي را که به‌دست‌ آورده بود و کمپين ترامپ هم 86درصد آنها را خرج کرده است. در حال‌ حاضر کمپين کلينتون حدود 60ميليون دلار و کمپين ترامپ هم 35 ميليون دلار در بانک دارند. کمپين اوباما در سال 2012 توانست در مجموع 1,1 ميليارد دلار کمک مالي جمع‌آوري کند و اولين کانديدايي در انتخابات اين کشور شد که توانست رکورد یک ميليارد دلار را بشکند. آمار کلينتون نزديک به اوباما‌ست؛ البته خود کمپين او (بدون احتساب کميته‌هاي حزبي و گروه‌هاي حامي) به تنهايي کمي کمتر از کمپين اوباما به‌دست ‌آورده است، اما ترامپ فاصله زيادي با ميت رامني، کانديداي جمهوري‌خواهان در انتخابات 2012، دارد.
 
خود کمپين اوباما در بازه زماني مشابه در سال 2012، 561 ميليون دلار جمع‌آوري کرده بود. اين ميزان براي کلينتون 499 ميليون دلار است. کمپين رامني 357 ميليون دلار به‌دست ‌آورده بود ولي ترامپ فقط 219 ميليون دلار کسب کرده است. همان‌طور که اشاره شد هر چه کمک‌هاي مالي به کانديداها خرد باشد، يعني زير 200دلار، نشان‌دهنده کمک مالي مردم است و اين مسئله نکته مثبتي به شمار مي‌آيد. تاکنون 16 درصد از کمک‌هاي مالي به کمپين کلينتون زير 200 دلار بوده است. اين ميزان براي ترامپ 49 درصد بوده است.
 
در بازه زماني مشابه در انتخابات سال 2012، اين ميزان براي اوباما 35 درصد و براي رامني فقط هفت درصد بود. اوباما در سال 2012، 196 ميليون دلار کمک مالي خرد زير 200 دلار از مردم کسب کرده بود، اين ميزان براي ترامپ 108 ميليون، براي کلينتون 79 ميليون و براي رامني فقط 25 ميليون دلار است.
 
پول‌ها صرف چه کارهايي شده است؟
 
بر اساس بررسي‌هاي بلومبرگ، کمپين کلينتون بيشترين هزينه را در بحث رسانه‌اي و خريد تبليغات انجام داده است. 237 ميليون دلار يعني 53,3 درصد کل پول‌هاي جمع‌آوري‌شده از سوی کمپين کلينتون صرف تبليغات شده است. رتبه بعدي با 44 ميليون دلار و 10 درصد کل پول‌ها مربوط به دستمزد کارکنان کمپين است. رتبه بعدي با 24 ميليون دلار و 5,5 درصد صرف هزينه‌هاي مربوط به سفر شده است. 5,3 درصد پول‌ها صرف ماليات دستمزدها و 3,5 درصد از پول‌ها صرف تبليغات آنلاين شده است.
 
کمپين ترامپ، 68 ميليون دلار يعني 27,4 درصد پول‌ها را صرف تبليغات کرده است. 58 ميليون دلار يعني 23,6 درصد پول‌ها صرف مشاوره ديجيتال و تبليغات آنلاين شده است. 23 ميليون دلار يعني 9,5درصد پول‌ها صرف هزينه‌هاي سفر شده است. 6,8 درصد پول‌ها صرف توليد اقلام تبليغاتي مانند کلاه، تي‌شرت و ليوان و 4,9 درصد پول‌ها صرف خريدهاي صورت‌گرفته از طريق کارت‌هاي اعتباري شده است.

 
بزرگ‌ترين حاميان مالي چه کساني هستند؟
 
در کنار کمک‌هاي مالي صورت‌گرفته از سوي مردم، گروه‌هاي حامي و جلسه‌هاي جمع‌آوري اعانه، افراد ثروتمند نقش بسيار مهمي در اعطاي کمک‌هاي مالي به کانديداها ايفا مي‌کنند. برخلاف اوباما، کلينتون از بدو آغاز فرايند انتخاباتي با جمع‌آوري کمک‌هاي مالي از سوي سوپر‌پک‌ها يا گروه‌هاي حامي توانست چک‌هاي زيادي از حاميان مالي ثروتمند دريافت کند. بر اساس بررسي‌هاي واشنگتن‌پست، يک‌پنجم، یک ميليارد دلاري که به کلينتون کمک شده از سوي صد فرد ثروتمند و اتحاديه‌هاي کارگري صورت گرفته است.
 
بسياري از اين افراد دهه‌ها‌ست به خانواده کلينتون کمک مي‌کنند. يک دلار از هر 17 دلار کمک مالي به کمپين کلينتون در سال 2016 از سوي پنج نفر تأمين شده است. اين افراد شامل دونالد ساسمن (21 ميليون دلار)، جي پريتزکر و همسرش (17ميليون دلار)، حيم سابان و همسرش (12 ميليون دلار)، جورج سوروس (10 ميليون دلار) و دنيل آبراهام (10 ميليون دلار) مي‌شوند. بيشترين کمک‌هاي مالي به کمپين ترامپ از سوي اين افراد صورت گرفته است: خود دونالد ترامپ (56 ميليون دلار)، شلدن ادلسن و همسرش (10ميليون دلار)، برنارد مارکوس (هفت ميليون دلار)، ليندا مک ماهون (6 ميليون دلار) و رابرت مرسر (6 ميليون دلار).
 
پول‌ها در چه ايالت‌هايي هزينه شده است؟
 
کمپين کلينتون و مهم‌ترين گروه حامي‌اش، همان استراتژي اوباما را در سال 2012 پياده کردند، يعني پخش بدون وقفه تبليغات انتخاباتي در ايالت‌هاي کليدي و رقابتي. اين در حالي است که کمپين ترامپ فقط در هفته‌هاي پاياني به شدت مشغول تبليغات شد. بيشترين هزينه تبليغات در ايالت مهم فلوريدا انجام شده است؛ کلينتون با 82 ميليون دلار و ترامپ با 28 ميليون دلار. ايالت بعدي اوهايو با 48 ميليون دلار براي کلينتون و 12 ميليون دلار براي ترامپ. پنسيلوانيا با 35 ميليون دلار براي کلينتون و 13 ميليون دلار براي ترامپ. کارولیناي شمالي با 32 ميليون دلار براي کلينتون و هشت ميليون دلار براي ترامپ و ايالت نوادا با 21ميليون دلار براي کلينتون و پنج ميليون دلار براي ترامپ.
 
همان‌طور که مشاهده مي‌شود کمپين حرفه‌اي کلينتون با استفاده از کمک‌هاي مالي هنگفتي که توانست جمع‌آوري کند، استراتژي انتخاباتي و تبليغاتي خوبي را اجرا کرده و در زمینه رقابت مالي که زمينه‌ساز پيروزي در رقابت نهايي است، هم توانست ترامپ را شکست دهد.
 
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه 
 
 [ منبع این خبر سایت سیمرغ می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات