«یک سطل دندان!» "پوسیدگی و کشیدن"،رمانتیک های دندانی مردم کشورمان (۲ عکس)


«یک سطل دندان!» "پوسیدگی و کشیدن"،عاشقانه های دندانی ایرانی ها

«کشیدن» واژه‌ای آشنا برای بهداشت دندانی ایرانی‌ها؛ چشم گشودیم – دندان درآوردیم ولی بیشتر دندان کشیدیم، هزینه‌ گران دندانپزشکی از رنج‌های مهم مردم است،کافیست هر کدامشان دهانشان را گشایند تا انبوه دندان پوسیده و مشکی؛ این رنج بی‌صدا را جیغ کشد.

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس   «یک سطل دندان!» "پوسیدگی و کشیدن"،رمانتیک های دندانی ایرانی ها

خبرگزاری تسنیم/

… صفی بسته اند به طویلی صف های قدیم "شیر و گوشت کوپنی" – با همان چهرهای خاکی و تیپهای قدیمی و مندرس؛ دیر درون می شوند و با سرعت بیرون می آیند – وجه اشتراک همه آنها صورت های است که با دستی بر گونه چروکیده شان گرفته اند، و به محض بیرون آمدن نیز پنبه ای خونی در دهان – همه هم می کشند، دندان پوسیده شان را می کشند…

صحنه های که به وفور می توان در قافله های جهادی دندانپزشکان در نواحی محروم رویت کرد، کما این که راه دوری هم می توان نرفت، و به وعده یکی از همکاران «یک وقتی در یکی از درمانگاه های جنوب تهران بزرگ که کار دندانپزشکی هم به انجام میرساند یک "سطل دندان کشیده" نگاه کردم».

روایت تلخیست، دخترک عروسک به دست وارد کانکس می شود، با کلی شیوه و مهربانی زن دندانپزشک روی کیت دندانپزشکی می نشیند، لحظه ای نمی گذرد که جیغ دخترک و دست و پا زدن او محیط کانکس سیار دندانپزشکی را در گوش ها پُر می کند، پنس زن دندانپزشک در دهان دخترک بر جیغ های او اضافه میکند،… «تمام شد – اینهمه کولی بازی نداشت که – منتظر مان هنوز یه خورده کوچیک دندنونت مونده – اگه این شکلی فریاد بکشی دندونت را نمی تونم بکشم ها».

«کشیدن» عبارتی آشنا برای بهداشت دندانی ما ایرانی ها، چشم گشودیم و دندان درآوردیم ولی بیشتر دندان کشیدیم، امکان ندارد و یا بی نظیر است یک ایرانی در سنین گوناگون یابی که مشکل دندانی نداشته باشد به وفور هم قادر هستی افرادی را بینی که به خاطر مخارجهای سنگین دندانپزشکی به سادگی دندانشان را می کشند و چشم بر سرمایه ۱۰۰ میلیونی تومانی دندانهای خود می بندند.

مخارجهای سرسام آور دندانپزشکی از جمله رنج های مهم ایرانی ها است، بطوریکه کافی است هر کدام از این مردم، دهانشان را گشایند تا انبوهی از دندانهای پوسیده و مشکی؛ این رنج بی صدا را جیغ کشد.

این در حالی است که کشور ما از نظر شمار دندانپزشک شرایط نامناسبی ندارد، ولی با وجود انبوه دانشکده های دندانپزشکی، متاسفانه بهداشت دهان مردم در شرایط عالی ای قرار ندارد، کما این که در قالب سبک تحول سلامت برای ۷ میلیون دانش آموزان اقدامات گسترده پیشگیری از پوسیدگی دندانی در حال انجام است.

جوانان، بزرگسالان و سالمندان محروم از خدمات مناسب و کم هزینه دندانی

ولی همین سبک ملی خوب نیز دارای نواقصی است و این که این سبک با وجود مزایای بسیار، فقط آغازی برای ارتقای بهداشت دندانی مردم آن هم در سنین پایین است یعنی جوانان، بزرگسالان و سالمندان هنوز از خدمات مناسب و کم هزینه دندانی محروم هستند.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس   «یک سطل دندان!» "پوسیدگی و کشیدن"،رمانتیک های دندانی ایرانی ها

وقتی نیم نگاهی هم به قیمت خدمات مراکز دندانپرشکی، آن هم در نواحی متوسط تهران بزرگ می اندازی – با نگاه کردن مخارجهای خدمات دندانی مثلاً کشیدن یک دندان متداولی به مبلغ ۷۰ هزار تومان، به درستی علت حمله مردم در نواحی محروم به گروه های جهادی دندانپزشکی را درک خواهی کرد.

کشیدن یک «دندان پوسیده» برابر با هزینه دو کیلو «گوشت درجه یک»

مردمی که حضور می دارند یک روز در زل آفتاب و تیزی گرما صف بایستند تا یک دندان آنها؛ که حتی شاید قادر میبودند ترمیم و یا پُر کنند، بکشند، زیرا مردمی که پول یک کیلو گوشت را ندارند! به چه صورت می توانند خود را خشنود سازند که برای کشیدن یک دندان پوسیده پول دو کیلو گوشت را بدهند.

بی توجهی و ضعف بیمه ها در پشتیبانی از هزینه خدمات دندانپزشکی

و در نهایت شبیه به بسیاری از مشکلات سلامت در پایان به بی توجهی و ضعف بیمه ها و نبود پشتیبانی آنها از خدمات دندانپزشکی می رسیم.

ارزش دندان های هر فردی «100 میلیون تومان»

البته برخی از خدمات دندانپزشکی از جمله کشیدن دندان تحت پوشش بیمه است ولی همین امر سبب شده است مردم کم هزینه ترین خدمت دندانی که همانا کشیدن دندان است را برگزند درحالیکه ارزش دندان های هر فردی قادر هست گهگاهی تا ۱۰۰ میلیون تومان برای ترمیم و کاشت ایمپلنت برسد، بطوریکه کاوه سیدان، – دندانپزشک و استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نقل میکنید: در دهان هر انسان بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دندانی وجود دارد، بنابراین صرف بیمه کشیدن دندان مداواای از مشکلات دندانی مردم نمی کاهد.

بی فرقی بیمه های ایران در عرصه دندانپزشکی قابل قبول نیست

حال این درحالی است که سلامت دهان و دندان با سلامت عروق و قلب، سلامت روان پریش و سلامت عمومی بدن رابطه تنگاتنگی دارد و تا وقتی که بیمه ها وارد حیطه دندانپزشکی نشوند و مردم را تحت پوشش جلو گیریها و معالجه های دندانپزشکی نگذارند، تغییری در نظام سلامت روی نخواهد دارد.

قیمتی ای مخارجهای دندانپزشکی یکی از علل کاهش مراجعه اشخاص به دندانپزشکی و انجام ترمیم دندان های پوسیده است تا جائیکه سبب ازدیاد پوسیدگی و مریضیهای دهان و دندان می شود. با توجه به این که سازمان بهداشت بین المللی در دستور کار خود در سال ۲۰۲۰، پیشرفت شاخص های سلامت دهان را گذاشته است نشان از توجه به این مقوله از حوزه سلامت است.

از سویی دیگر در کشور ما به مسائل پیشگیرانه توجه چندانی نمی شود که غفلت از این مسئله سبب ازدیاد شاخص پوسیدگی دندانی در اشخاص ۳۵ تا ۴۴ ساله کشورمان شده است.

مخارجهای دندانپزشکی از نظر بسیاری از مردم گران است

مخارجهای دندانپزشکی از نظر بسیاری از مردم گران است، حقیقت این است که بسیاری از مردم از عهده مخارجهای دندانپزشکی برای نگهداری دندان های خود بر نمی آیند و یکی از عوامل بی دندانی در کشور ما، مشکلات مالی مردم و نداشتن پول کافی برای معالجه های دندانپزشکی است. درحالیکه این دلیل تنها عامل شیوع بی دندانی نیست و بی دندانی که یک نوع معلولیت به حساب مییاید که علل متنوعی دارد.

بیمه از خدمات دندانپزشکی پشتیبانی نکند بهداشت دندانی معنا نمییابد

در این رابطه وقارالدین اخوان زنجانی – سرپرست کنگره اجلاس ترمیمی کارآزمودگان دندانپزشکی ترمیمی و خوشگلی ایران با تأکید بر تأثیر دندان های شیری برای پیش گیری از ارتودنسی در بزرگسالی نقل میکنید: بیمه از خدمات دندانپزشکی پشتیبانی نکند بهداشت دندانی معنا نمییابد و در کشورهای دیگر بیمه دندان پشتیبانی می شود.

اخوان زنجانی در ادامه عنوان می کند: بیمه واقعاً در تمام رشته های پزشکی وارد شدن کند به خصوص در دندانپزشکی و باید بیمه در حوزه دندانپزشکی مسئولیت خود را عمل کند و باید یک چارچوب درستی پایه ریزی شود زیرا اگه بیمه یاری نرساند اصلاً در دندانپزشکی کار نمی شود به انجام رساند، باید در قسمت دندانپزشکی اشخاص خیر نیز وارد شدن یابند، به هر حال ملت ما نجیب است و شمار مدارسی که خیرین می سازند کمتر از بودجه کشور نیست بنابراین می توان از آنان در حوزه دندانپزشکی نیز کمک گرفت.

وی تصریح می کند: در کشورهای جهان شبیه به ایالات متحده و بریتانیا بیمه دندانپزشکی وجود دارد ولی سطح بهداشت و انتظارات مردم آنها فرق می کند ولی ما باید براساس احتیاج مردم خود برای بیمه دندانپزشکی اقدام شود.

دندانپزشک خانواده لازم است

وی درباره دندانپزشکی خانواده توضیح می دهد: ایده دندانپزشکی خانواده شاید ارائه شده ولی مهم شماریده نمیشود، مسئله دندانپزشکی به فرهنگ سازی احتیاج دارد، به هر حال دندانپزشکان در وزارت بهداشت نقش ویژه ای ندارند و بیشترین سایه مدیریتی بر حوزه درمان است.

اخوان زنجانی ادامه می دهد: در کشورهای توسعه یافته رفتن به دندانپزشک یک فرهنگ شده است، سواد و فرهنگ هر چه بالاتر رود و حساسیت ها به دندانپزشکی بیشتر شده و به معنای آن است که سواد در این حوزه نسبت به ۴ دهه پیش بیشتر شده است. مثلاً یک آماری که از وزرت بهداست گرفتیم این بود که در سن ۳۵ تا ۴۴ سال شاهد از دست دادن دندانها در کشور هستیم و باید این آمار پایین بیایید.

مخارجهای دندانپزشکی ایران در مقایسه با جهان

در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان مخارجهای دندانپزشکی در ایران بسیار پایین است، چه نسبت سرانه درآمد مردم، چه برابری ارزهای خارجی با ریال و چه هر مقیاس کمی یا کیفی قابل مقایسه ای را انتخاب بکنیم، هزینه دندانپزشکی در ایران "گران" نیست.

قیمت این خدمات در تمام جهان حتی در کشورهای همسایه ما و حتی کشورهای عقب مانده تر از ما در زمینه پزشکی و تکنولوژی، قیمتیتر است. ارزش خدمات دندانپزشکی به طور ذاتی در همه مکان جهان گران است و روش حل این معضل بزرگ مطمئناً «کم کردن» قیمت مخارجهای دندانپزشکی نیست.

باحال اینجاست که ایران از نظر دندانپزشکی به طور بالقوه یکی از مراکز دنتال توریسم جهان به حساب مییاید و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج کشور و حتی غیرایرانیان کشورهای همسایه برای معالجه های خود به ایران مراجعه می کنند!به این علت که مرغوب بالاتر می توانند از معالجه های کم هزینه تری برخوردار شوند.

علت قیمتی ای خدمات دندانپزشکی

خدمات دندانپزشکی همه مکان جهان قیمت خاتمه یافته بالایی دارد؛ پیشین بر این از طلا در دندانپزشکی زیاد بهره گرفته میشد. امروزه بهره گیری از خود طلا در دندانپزشکی چندان رایج نیست ولی مواد و تجهیزاتی که بهره گرفته میشوند ارزش کمتر از طلا ندارند! مواد و تجهیزات پربها تنها دلیل قیمتی ای مخارجهای دندانپزشکی نیست.

دندانپزشکی یک کار بسیار تخصصی بالینی-کلینیکی است، اجرا کنندگان آن تعلیمهای زیادی می نگاه کنند و حتی پس از به پایان رسانده شدن زمان تحصیلات مجلسی شان در دانشگاه، آموزش مستمر و کسب مهارت کماکان ادامه کشف میکند.

عمر کاری دندانپزشکان به خاطر مضرات وارد شده در کار اندامی و پراسترس طولانی مدت محدود است، ذات خدماتی این رشته در قالب خدمات بسیار تخصصی، ذات معالجه ای رشته و استهلاک بالای سرمایه آن و ارزش ذاتی خدمات بی بدیل و بدون جایگزینی آن (درمان نا خوشی و پیش گیری از نابود شدن دندان ها) ایجاب میکند که مخارجهای دندانپزشکی در همه مکان جهان، خدمات باارزشی به حساب بیایند.

در صورتیکه مردم ناگزیر باشند همه مخارجهای دندانپزشکی خود را خودشان توجه بکنند، فشار اقتصادی بسیار زیادی به آنها وارد می شود، ولی باید قبول کنیم که "طلا" در همه مکان جهان گران است و نمی توان در کشور یا شهری طلا را ارزان تر از قیمت واقعی آن عرضه کرد!

مردم درمقابل مخارجهای سرسام آور دندانپزشکی چه کار کنند؟

در سال های اخیر سیاست های دولت بیشتر در راستای ازدیاد شمار دانشکده های دندانپزشکی و دندانپزشکان بوده است. ولی حقیقت این است که با ازدیاد شمار دندانپزشکان هزینه درمان دندانپزشکی کاهش کشف نخواهد کرد، کما این که با ازدیاد شمار طلافروشی ها یا قالی به فروش رسانی ها نمی توان قیمت طلا یا قالی را کم کرد! آنچه مسلم است هزینه خدمات معالجه ای دندانپزشکی قابل تقلیل نیست،تعرفه گذاری خدمات دندانپزشکی هم با توجه گستره خدمات دندانپزشکی راه چاره ای جهت کاهش مخارجهای مردم نخواهد بود؛بنابراین سیاست درست ارائه خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه، ایفای نقش پررنگ تر توسط بیمه ها و کاهش احتیاج مردم به خدمات تخصصی دندانپزشکی باید باشد.

دندانپزشکان و اشخاص مراجعه کننده از این که مراجعین قادر به توجه کرد مخارجهای دندانپزشکی نیستند متضرر می شوند، دندانپزشکان مستقیماً در تعامل با مردم هستند و وقتی مردم قادر به توجه کرد هزینه ها نباشند، دندانپزشکان زیان می کنند.

اما چه اقداماتی قادر هست فشار مخارجهای سنگین و سرسام آور دندانپزشکی را بر روی مردم کم کند؟ پاسخ این پرسش در درجه اول بیمه ها است.

بیمه ها در بیشتر کشورهای جهان در دندانپزشکی فعال هستند

در بیشتر کشورهای جهان بیمه ها در دندانپزشکی برخلاف کشور ما فعال هستند، در این میان چندین روش برای اجرای شدن ایفای نقش بیمه ها در برنامه های پیشگیری می توان مد نظر قرار داد، از یک سو سیاست بیمه ها (بیمه گر) کاهش ریسک برای مشتری (بیمه گذار) است، بیمه ها می توانند اقداماتی صورت دهند که ریسک پوسیدگی دندانی را برای مردم کم کنند و در برنامه های پیشگیری همکاری کرده باشند، تا وقتی که بیمه ها وارد حیطه دندانپزشکی نشوند و مردم را تحت پوشش جلو گیریها و معالجه های دندانپزشکی نگذارند، تغییری در نظام سلامت دندانپزشکی که تقریباً تمام بار آن بر روی بخش اختصاصی است روی نخواهد دارد.

از طرفی دیگر جا افتادن اهمیت سلامت دهان و دندان و هزینه برای پیشگیری توسط مردم است که مورد اهمیتی می دارد، این بحث باید در سبد مخارجهای خانواده سهم سلامت دهان و دندان باید لحاظ شود، سلامت دهان و دندان با سلامت عروق و قلب، سلامت روان پریش و سلامت عمومی بدن رابطه تنگاتنگی دارد.

خانواده ها باید از همان ابتدا سهمی از مخارج خانواده را برای سلامت دهان و دندان خود و فرزندان خود اختصاص دهند، بالطبع این سهم بیشتر در پیشگیری هزینه خواهد شد و جلوی احتیاج به خدمات تخصصی و پرهزینه دندانپزشکی را در آینده خواهد گرفت!

از طرف دیگر این حق السهم در بیمه ها برای تأمین مخارج معالجه ای سلامت دهان و دندان صرف خواهد شد، جنبه دیگر این لحاظ سهم خانوار در مخارجهای بهداشت دهان و دندان، فرهنگ سازی در رابطه با اهمیت و ارزش سلامت دهان و دندان است که بالطبع تبعات پیشگیرانه بیشتری خواهد داشت.

همچنین سیاست های مالیاتی برای عواملی که سلامت دهان و دندان مردم را دچار مخاطره می کنند اهمیتی می دارد و این عوامل باید سهم خود را از زیانی که می زنند توجه بکنند. تولیدکنندگان مواد آسیب زا باید درصدی از زیانی که به دهان و دندان مردم وارد می کنند در قالب توجه کرد های مستقیم یا مالیاتی جبران کنند

تولیدکنندگان مواد آسیب زا به سلامت مردم،شبیه به تولیدکنندگان غذاهای قندی، نوشابه ها و آشامیدنیهای حاوی قند و غیره باید درصدی از زیانی را که به خاطر سود مالی خود به سلامت دهان و دندان می زنند و آسیبهای کلان مالی که به دوش می افکنند رادر قالب توجه کرد های مستقیم یا مالیاتی جبران کنند.

جرم گیری دندان بیمه شود

همچنین حسن اسلامی – متخصص دندانپزشکی ترمیمی و دبیر علمی شانزدهمن کنگره اجلاس ترمیمی کارآزمودگان دندانپزشکی ترمیمی و خوشگلی ایران با خواست برای بیمه شدن جرم گیری باور می‌ دارد:: نخ دندان برای بزرگسالان بسیار اثرگذار تر از مسواک برای پیش گیری از پوسیدگی دندانی است.بهره گیری از نخ دندان سبب دور شدن دندان ها نمی شود در حالیکه در سنین بالای ۱۲ سال، برای پیش گیری از پوسیدگی تٲثیرگذار تر از مسواک، بهره گیری از نخ دندان است. و متاسفانه هنوز تحصیلکردگان مییاندیشند که جرم گیری ضرر دارد در حالیکه در کشورهای کامیاب جرم گیری تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

برای دندان سالم – شیر و لبنیات یارانه عرضه شود

همچنین سیاست مصرف مواد خوراکی ای مضر را برای مردم پرهزینه می کند و بیشترین نفع را از این سیاست اقشار آسیب پذیر میبرند، از سوی دیگر شیر و لبنیات باید با یارانه عرضه شوند یا اقشار آسیب پذیربه طور خاص به این مواد دسترسی کم هزینه تری داشته باشند تا مردم از عهده مصرف مواد سودمند برای تندرستی خود بر بیایند.

دولتمردان اهمیت بهداشت دهان و درمان را بر روی سلامت عمومی جامعه درک کنند

بحث دیگر بودجه بهداشت و درمان است، دولت ها درمقابل سلامت شهروندان خود مسئول هستند، درصدی از بودجه هر کشوری صرف بهداشت و درمان می شود و در صورتیکه دولتمردان اهمیت بهداشت دهان و درمان را بر روی سلامت عمومی جامعه درک کنند، قسمتی از این بودجه هم باید صرف پیشگیری و درمان مریضیهای دهان و دندان شود.

از طرفی الگوی صحیح تغذیه در مسئله پیشگیری از مشکلات دهان و دندان تاثیر می دارد، متأسفانه در مدارس ما، امروزه مصرف تنقلات دندانی، مواد شیرین در زنگ های تفریح به صورت عادتی مضرّ درآمده است و قادر هست همه معالجه های ییشگیرانه را با شکست مواجه کند و هزینه سنگینی را به دولت و خانواده تحمیل کند.

این امر ضرورت همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت را برای تدوین برنامه مناسب علمی، جایگزین های مناسب تغذیه ای در مدارس بیشتر نشان میدهد.

در این رابطه سید حسن هاشمی – وزیر بهداشت در شانزدهمین کنگره دندانپزشکی ترمیمی و خوشگلی عنوان کرد: « متاسفانه طی دهه های گذشته شاهد توفیق اهمیتی می داری در کاهش ابتلا به مریضیهای دهان و دندان به مخصوص پوسیدگی های دندانی نبودیم» – «البته شیوع پوسیدگی دندانی از مشکلات نظام های سلامت دهان در تمام جهان است و کشور ما هم با وجود متخصصان متبحر از این مشکل فراگیر در امان نبوده و نیست».

هاشمی، ادامه می دهد: «طی دهه های گذشته نیز شاهد توفیق اهمیتی می داری در کاهش ابتلا به مریضیهای دهان و دندان به مخصوص پوسیدگی های دندانی نبودیم و گزارش های گوناگون مبین آن است که درمان و رفع پوسیدگی های به وجود آمده به صورت فزاینده ای موجب تحمیل مخارجهای انبوه به مردم و دستگاه درمان کشور شده است» – «البته با رویکرد پیشگیرانه ای که از سال گذشته با بهره گیری از فلورایدتراپی و ارایه بسته خدمات ارتقایی به دانش آموزان ابتدایی آغاز شد امید می رود شاهد کاهش بروز پوسیدگی دندان خردسالان در افق ۱۴۰۰ باشیم».

سرمایه گذاری در پیشگیری از مشکلات دهان و دندان نسل های آینده

هویدا است که حتی اگه تمام بودجه سلامت کشور صرف درمان دندانپزشکی مردم بشود، قادر به درمان همه دندان های پوسیده و جایگزینی دندان های نابود شده نخواهد بود؛ اما سرمایه گذاری در آگاهی بخشی و پیشگیری قادر هست بسیاری از مشکلات دهان و دندان نسل های آینده را از بین برد. بنابراین نقش دولت، رسانه ها،دانشکده ها و تحول فرهنگ بهداشت دهان و دندان مردم امری مهم به حساب مییاید که یک تکلیف همگانی برای همه ازجمله دندانپزشکان، تعلیمهای بهداشت دهان و دندان و فرهنگ سازی به خصوص برای نسل های آتی برای ارتقای سطح بهداشت دهان و دندان جامعه است.

در خاتمه مردمی که هرگز کسی از آنان در مقولاتی چون دندان پزشکی ، نازایی، مشورت و روان شناسی، پرستاری، کهنسالی، امتحانات پیشگیری، غربالگری و… پشتیبانی بیمه ای نکرده است تا اصلاً بیمار نشوند و به محض بیماری، بستری و جراحی نیز با توجه به چنددستگی بیمه ها و از بی پولی ناگزیر می شوند به بیمارستانهای «دانشگاهی و دولتی حمله آورند که خود مشکلی بر نا خوشی آنان می شود و قادر نیستند خدمتی مناسب و مرغوب گیرند و حال دیگر مشکلات آنها انقدر انبوه می شود که معضلاتی دندانی نیز بار دیگر به فراموشی سپرده می شود.

_____________________

گردآوری از : آمي‌تيس ط.

تازه های علمی در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی
««« »»»
بنگر اين شوخی که چون با خلق صنعت می‌کنم

«یک سطل دندان!» "پوسیدگی و کشیدن"،رمانتیک های دندانی مردم کشورمان (۲ عکس)

TT / 499 — TP / 16%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال