سرنوشت خوانی ۱۰ برج آبان سال ۱۳۹۵


طالع بینی ۱۰ آبان سال ۹۵

عکس سرنوشت خوانی 10 آبان ماه سال 1395 خورشیدی

امروز تجربه هایتان تحت تأثیر رویاها و خواسته هایتان قرار دارند و این بحث روی قدرت درک شما اثر گذاشته است.

چندین لغت برای آنهایی که امروز میلادشان است

رفیق عزیزی که ۱۰ آبان ماه متولد شده ای، میلادت مبارک! سال جاری برای شما سال عشق و دل باخته ای خواهد بود، هر چندین که در چندین ماه آینده جزئیات ارتباطتان به طور کامل معلوم نخواهد بود. اگه به جای اصرار و پافشاری برای رابطه احساسیتان به خود و طرف مقابلتان فرصت کافی بدهید پاداش قابل توجهی خواهید گرفت. احتمالا درست وقتی که رابطه رمانتیکتان دارد اوج می گیرد دغدغه های مربوط به مسائل اقتصادی و کاری حواستان را پرت کنند و به شما مجوز ندهند آن طور که باید و احتمالا به ارتباطتان رسیدگی کنید، اما تا پیش از آمدن فصل زمستان راهی برای ایجاد اعتدال بین تمام جنبه های مختلف زندگی خود خواهید یافت. رسیدگی به خانواده و عزیزانتان را هم حتما در برنامه تان گنجانید، زیرا وقتی از این لحاظ احساس ثبات و آسایش داشته باشید جنبه های دیگر حیاتتان نیز به خوبی جلو خواهند رفت. اگه بتوانید در ماه های آبان ماه و آذر ماه وضعیت مادیتان را به خوبی مدیریت کنید تا انتها سال آینده هم همه چیز از این لحاظ به خوبی روبراه خواهد شد.

متولد فروردین ماه (بره):

امروز با به کارگیری تفکر خلاقتان آینده ای خارق العاده را در ذهنتان برای خود نمایش خواهد داد. این افکار شما توانایی ای دارند که با وجود آنکه کاملا متوجه تفاوت بین رویا و حقیقت هستید، قادر هستند شرایط موجود و اتفاقاتی که دارند می افتند را به طور مثبتی تحت تأثیر گذارند. اگه رویاهایتان ریشه در حقیقت داشته باشند قادر هستید با به کارگیری قدرت تخیلتان در جوار نگرش واقع گرایانه و سنجیده خود جادو کنید. امروز در مکانی که فکرش را نمی کنید با شخصی که اصلا انتظارش را هم ندارید ملاقات خواهید داشت. سعی نکنید جزئیات این ملاقات را خودتان برنامه ریزی کنید و مجوز بدهید همه چیز با همان جریانی که ضروری است جلو برود.

متولدین ماه اردیبهشت (گاو):

امروز امکان می دارد که یک نفر شما را فریب بدهد، اما با کمی تحلیل جدی و سنجیده خواهید فهمید که در واقع قربانی طمع خود برای رسیدن به نتیجه دلخواهتان شده اید. شما همان چیزی را می شنوید که خودتان دلتان می خواهد باور کنید و همین موجب می شود در درک پیامی خیلی واضح و معلوم دچار سوء تفاهم شوید. با این همه هر چه با سرعت تر حقیقت را بپذیرید زیان کمتری به شما وارد خواهد شد. اگه می بینید نگاه تان با نظر سایر اعضای گروه دوستان و یا همکارانتان فرق می دارد نگران نشوید و اعتماد به نفس خود را هم از دست ندهید. این اصلا چیز بدی نیست و احتمالا حتی حق با شما باشد، بعد از نظر خود پاسداری کنید.

متولدین برج خرداد (دو غلو ها):

امروز حرف هایتان قادر هستند اثر بسیاری روی شنوندگانتان داشته باشند، پس مراقب آن چه از دهانتان بیرون می آید باشید. البته این آگاهی دار معنا نیست که باید حرفتان را عوض کرده و یا دروغ بگویید، فقط حرف ها و عبارات خود را با دقت بیشتری برگزید. ایجاد اعتدال بین نگرش به همراه بی خیالی شما نسبت به زندگی و دغدغه های جدی که در مکان کارتان برای شما وجود دارند قادر هست دلهره و فشار زیادی را به شما تحمیل کند. خوب ترین کاری که از دستتان بر می آید این است که در رفتار و مکالمات خود نهایت راستگویی را داشته باشید. شما از این به وحشت میافتاد که مبادا در رابطه رمانتیکتان بیش از حد از خود بیخود شده باشید و رفتاری غیر سنجیده داشته باشید، خودتان را با این فکرها محدود نکنید!

متولدین تیر (خرچنگ):

امروز شما کارتان را خیلی مهم شماریده اید، اما با وجود آنکه طبق متداول پیوسته شما کارتان را با مسئولیت پذیری تمام دارید به انجام میرسانید امکان می دارد در مکان کارتان و با همکارانتان به مشکل بر بخورید. مسلما نخستین تکلیف شما این است که مسئولیت های کاری خود را برگزار بکنید، اما کمی تفریح و استراحت هیچ تعارضی با انجام موفقیت آمیز کارهایتان ندارد و ضرورت یندارد همکارانتان را به دلیل چنین چیزهایی مورد تمسخر و یا سرزنش گذارید. پیش از آنکه به فکر فرصت هایی که جلو روی خود می بینید باشید باید سعی کنید تعهدات فعلی خود را به خوب ترین شکل ممکن برگزار بکنید و خودتان را زیر بار مسئولیت های مختلف خسته نکنید.

متولدین برج مرداد (شیر):

برنامه کاریتان به حدی فشرده شده است و آنقدر کارهای مختلف برای به انجام رساندن در انتظارتان هستند که هیچ وقتی برای انجام کارهای ابتکار آمیز محبوبتان برای شما باقی نمانده است. شما باید فعلا تمام تلاشتان را صرف سبک تر کردن برنامه کاریتان بکنید و کارهایی را به انجام رسانید که فوریت و اهمیت بیشتری دارند. در طول روز کمی هم به خودتان استراحت داده و در عالم خیال و رویا برای کارهایی که دلتان می خواهد به انجام رسانید برنامه ریزی کنید البته مراقب باشید یادتان نرود که در جهان واقعی مسئولیت های زیادی در انتظارتان هستند. در انتها روز وقتی را هم صرف استراحت و مورد استفاده قرار دهی راهکارهایی که موجب ایجاد شدن احساس آسایش در شما می شوند نمایید.

متولدین برج شهریور (سنبله):

امروز امکان می دارد با حالتی مواجه شوید که موجب شود به عقل خودتان هم شک کنید. از آنجایی که در نتیجه گیری کردن معمولا درپی راهکاری تفسیری و سنجیده هستید، تاکیدی که در حال حاضر روی مورد استفاده قرار دهی حس ششمتان دارید خودتان را هم شگفت زده خواهد کرد. متاسفانه دقت داشتن به حس درونیتان در حال حاضر قادر هست جنبه های منفی نیز داشته باشد. پس در جوار گوش کردن به ندای درونتان بر آن شوی نهایی را به عهده عقل و منطق خود قرار بدهید تا خوب ترین نتیجه ممکن را بگیرید. در زمینه روابط عاطفی نیز احساساتتان قادر هستند نگرش شما را به شدت تحت اثر گذاشته و مجوز ندهند بر آن شوی درستی داشته باشید، چشم هایتان را خوب گشایید.

متولدین مهر (ترازو):

امروز همین طور که یک قدم دیگر رو به زیاد بکن می دارید ناگهان متوجه می شوید که هنوز مسافت زیادی تا قله باقی مانده است و راهی که پیش رو دارید را دست کم گرفته بودید. در واقع از پایین کوه مسیر خیلی کوتاه تر و هموارتر به نگاه تان می آمد و حالا می بینید که حقیقت چیز دیگری است. نگران نشوید و عکس العمل شدیدی هم از خودتان نمایان نکنید، این کار تنها موجب خواهد شد اعتدال خود را از دست داده و به سمت پایین سقوط کنید. خودتان را جمع و جور کنید و بعد از کمی استراحت با برنامه ریزی و قدم به قدم جلو بروید تا خیلی زودتر از آن چیزی که فکرش را می کنید و انتظارش را دارید قله ای را که پیوسته آرزویش را داشته اید فتح کنید.

متولدین آبان ماه (عقرب):

امروز سعی نکنید کارهای خودتان را بیش از حد مورد تجزیه و تحلیل گذارید. اگه بخواهید به هر چیزی گیر داده و تک تک جنبه های آن را مورد تجزیه و تحلیل گذارید در نهایت به هیچ مکانی نخواهید رسید. این بحث در مورد احساساتتان نیز راستگو است و نباید سعی کنید برای تمامی احساسات خود توجیهی سنجیده یابید. شما باید به احساسات خود مجوز دهید که به طور نرمال جریان یابند و به اجبار مسیر آنها را به سوی مغز خود هدایت نکنید. امروز ترجیح می دهید در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی و سایر مسائل اجتماعی با کسی بحث نکنید. نه اینکه علاقه ای به این حرف ها نداشته باشید، در واقع مشکل این است که آنقدر هیجان زده می شوید که خونتان به جوش می آید.

متولدین آذر ماه (کمان):

امروز اینکه بخواهید سعی کنید بین انتظاراتی که دیگران از شما دارند و احتیاج های شخصی خودتان اعتدال بوجود آورید تلاشی کاملا بیهوده است. شما درپی کشف کردن معنای آنچه در جهان پیرامونتان پیش مییاید هستید و دوستانتان مییاندیشند معضلی برایتان رقم خورده است که موجب شده دلتان نخواهد با آنها در تفریحات و خوش طی کنی هایشان همراه شوید. هرچند دلتان نمی خواهد تسلیم انتظارات دیگران شوید، اگه مییاندیشید شرکت در فعالیت های اجتماعی قادر هست فرصتی برای برقراری یک رابطه معنادار و پایدار را برای شما به وجود بیاورد پیش از اینکه به آنها جواب رد بدهید کمی اندیشید و فرصت هایتان را ساده از دست ندهید.

متولدین دی (بز):

آینده روز جدید روشن تر به چشم مییاید، با این حال تا وقتی که به کارهای قبلیتان نظم و ترتیب نبخشیده اید احساس آمادگی ضروری برای برداشتن قدم بزرگ بعدیتان را نخواهید داشت. قدرت تخیلتان امروز خیلی خوب دارد فعالیت میکند، اما به جای اینکه الهام بخش شما باشد بیشتر موجب حواس پرتیتان می شود. همکاری در پشت پرده یک برنامه بزرگ کاری قادر هست مدد بسیاری به شما کرده و زمینه ساز رشد و تغییر شما باشد. آنچه آرزویش را دارید در ذهن خود تصور کنید و سپس برای رسیدن به آن و مبدل کردن آن به حقیقت هر تلاشی که ضروری است را به انجام رسانید، صد البته که خیال توجه کنی برای تحقق رویاهایتان کافی نیست.

متولدین بهمن (ظرف آب):

شما امروز همچنان بین جهان خیال و حقیقت در نوسان هستید، اما حداقل این قدرتمندی را دارید که فرق بین آرزوهای غیر واقع گرایانه و حقیقت قابل لمس را درک کنید. در حال حاضر شما این قدرتمندی شگفت انگیز را دارید که تمامی جزئیات آینده خود را به همان صورتی که خودتان می خواهید باشند و بدون قاطی کردن رویاهایتان با کارهای خسته کننده ای که اکنون باید به انجام رسانید نمایش داد. این شما هستید که دارید این تصویر را طرح و نقاشی می کنید و فقط خودتان قادر هستید بر آن بشوید که چه شکلی باید باشد، اگه رنگ ها را به دقت برگزیده و تحت تأثیر نگاه های اطرافیان قرار نگیرید نتیجه ای که به دست خواهید آورد یک شاهکار تکرار نشدنی خواهد بود.

متولدین اسفند ماه (ماهی):

امروز تجربه هایتان تحت تأثیر رویاها و خواسته هایتان قرار دارند و این بحث روی قدرت درک شما اثر گذاشته است. متاسفانه امکان می دارد نتوانید تصویر هویداای از جهان طرافتان داشته باشید و مرز بین افکار و احساسات خود را به خوبی شناسایی کنید. با این حال اهمیت علامت هایی که می بینید را دست کم نگیرید، آنها قادر هستند شما را خیلی خوب در مورد آینده تان مورد راهنمایی گذارند. مجوز ندهید احساسات مهار امور را از دست شما خارج کنند، اگه چشمانتان را خوب گشایید نگاه خواهید کرد که کلید حل معضلتان درست جلوی چشمانتان قرار گرفته بوده و شما با کله شقی تمام اصرار داشته اید که آن را نگاه نکنید.

——————————–

تهیه شده توسط: آوا ع.

تازه های فال و طالع بینی در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

هوای کوی تو از سر نمی‌رود آری
««« »»»
غريب را دل سرگشته با وطن باشد

سرنوشت خوانی ۱۰ برج آبان سال ۱۳۹۵

TT / 395 — TP / 22%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات