رضایت زائران اربعین از عراقی ها بیش از ایرانی هاست


رضایت زائران اربعین از عراقی ها بیش از ایرانی هاست

خبرگزاری فارس: رضایت زائران اربعین از عراقی‌ها بیش از ایرانی‌هاست

طی یک نظرسنجی، ۹۰.۸ درصد از شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی عظیم اربعین امام حسین ع(ع) رضایت خود را از پذیرایی مردمان عراق خوب و خیلی‌خوب ارزیابی کردند، باحال این که میزان رضایت از برخورد هموطنان با همدیگر در درون عراق تنها ۶۵.۳ درصد است!

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، مرکز افکارسنجی دانشجویان کشورمان (ایسپا) از ۴۵۰ شرکت‌کننده در راهپیمایی اربعین سال گذشته (اشخاص بالای ۱۵ سال در ۳۱ استان کشور) نظرسنجی کرده است.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، ۵۷ درصد از پاسخگویان اعلام کردند که نخستین بار است در راهپیمایی اربعین شرکت کرده‌اند. ۵۸.۴ درصد از پاسخگویان نیز اعلام کرده‌اند که به جز راهپیمایی اربعین، قبلا برای زیارت به عتبات عالیات مشرف شده‌اند.

۱۱.۳ درصد از پاسخگویان مسیر هوایی را برای تشرف به این مسافرت برگزیده بودند که از این میان، ۳۹.۱ درصد از پاسخگویان در فرودگاه  مشکل ویژه ای نداشته‌اند و همچنین ۸۸.۷ درصد از پاسخگویان از طریق زمینی به این مسافرت مشرف شده‌اند که در این میان ۵۱.۶ درصد از پاسخگویان با لوازم عمومی از شهر خود تا مرز را مسافرت کردند.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بازگشت نیز به همین میزان مشابهت موجود بوده است. همچنین از میان کسانی که زمینی به این مسافرت مشرف شده بودند، ۴۸.۴ درصد با وسیله شخصی خود و ۵۱.۶ درصد با لوازم عمومی مسافرت کرده‌اند که ۴۹.۸ درصد از پاسخگویانی که از وسیله نقلیه عمومی برای این مسافرت از شهر خود تا مرز بهره گرفته بودند رضایت زیاد و بسیار زیادی داشته‌اند.

در قسمت دیگری از این نظرسنجی، توزیع پاسخگویان بر حسب مسیر راهپیمایی مورد ارزیابی قرار گرفت که طبق نتایج حاصل شده به ترتیب ۷۰.۸ درصد از پاسخگویان مسیر مهران، ۱۹ درصد مسیر چذابه، ۷.۸ درصد مسیر شلمچه و ۱.۶ درصد مسیر خسروی را برای مسیر راهپیمایی برگزیدند و همچنین ۷۰.۳ درصد از پاسخگویان از مرز مهران، ۱۷.۸ درصد از مرز چذابه، ۱۰.۵ درصد از مرز شلمچه، ۱.۳ درصد از مرز خسروی وارد کشور شده‌اند.

در سوالات دیگری از پاسخگویان درخصوص رضایت از حمل‌ونقل در عراق (از مرز تا شهرهای زیارتی و بالعکس) نظرخواهی شده است که ۳۶.۴ درصد از پاسخگویان حالت حمل‌ونقل در درون عراق از مرز کشورمان تا شهرهای زیارتی خوب و خیلی خوب ارزیابی نموده‌اند، ۳۴.۷ درصد از پاسخگویان رضایت متوسط داشته‌اند. همچنین پاسخگویان میزان رضایت خود را از حالت حمل‌ونقل در عراق از شهرهای زیاراتی تا مرز کشورمان را ۳۴.۷ درصد متوسط و ۳۱.۲ درصد خوب و خیلی خوب اعلام کرده‌اند. همچنین ۴۴ درصد از پاسخگویان میزان هزینه‌های این مسافرت را متوسط و ۴۶.۴ درصد از پاسخگویان میزان هزینه‌های این مسافرت را زیاد و خیلی زیاد توصیف کرده‌اند.

۶۷.۹ درصد از زائران گذرنامه خود را پیش از راهپیمایی اربعین گرفته بودند، ۹۱.۷ درصد از پاسخگویان برای تشرف به کربلا برای وجود در راهپیمایی اربعین ویزا گرفته بودند و همچنین ۸۴.۳ درصد از پاسخگویان فرایند دریافت وزیرا را راحت تلقی کرده‌اند.

یکی دیگر از محورهای مورد سوال این نظرسنجی وجود در سایر شهرهای زیارتی بوده است که پاسخگویان به صورت چندین پاسخی می‌توانستند پاسخ خویش را پیشنهاد کنند که در این میان ۹۹.۳ درصد از پاسخگویان به نجف اشرف، ۴۵ درصد از پاسخگویان به کاظمین و ۶۸.۸ درصد از پاسخگویان به سامرا مشرف شده‌اند.

یکی دیگر از محورهای مورد سوال در این نظرسنجی ارزیابی پاسخگویان از مدیریت مسافرت بود. بنابر نتایج نظرسنجی، پاسخگویان میزان ۹۰.۸ درصد رضایت خود را از پذیرایی مردمان عراق خوب و خیلی خوب ارزیابی نموده‌اند. ۶۰.۵ درصد از پاسخگویان عملکرد نیروهای ایرانی را در ساماندهی زائرین را خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده‌اند و ۶۳ درصد از پاسخگویان به مقدار زیاد از مدیریت مرزها توسط دست اندرکاران کشور در هنگام خروج اعلام رضایت کرده‌اند. ۵۹.۴ درصد از پاسخگویان ساماندهی زائرین در عراق را خوب و بسیار خوب ارزیابی کرده‌اند. اطراف موضوع امنیت نیز ۷۴.۶ درصد از پاسخگویان نقش نیروهای ایرانی در جهت تامین امنیت را خوب و خیلی خوب دانسته‌اند.

محور دیگری که مورد سوال این نظرسنجی قرار گرفته است در رابطه با مکان‌های مورد استفاده زائران برای استراحت در درون شهرهای عراق بود که طبق نتایج حاصل شده ۴۲.۳ درصد از پاسخگویان از «موکب‌ها»، ۲۰.۶ درصد از «خانه‌های مردمان عراق»، ۱۳.۶ درصد از «حسینیه‌ها و نمازخانه‌ها»، ۸.۱ درصد از «هتل‌ها و مسافرخانه‌ها»، ۱.۸ درصد از «محیط باز در خیابان‌ها و معابر» و ۱.۴ درصد از «محیط اماکن زیارتی» استفاده کرده‌اند.

در بخش دیگر این نظرسنجی از پاسخگویان درباره نحوه برخورد هموطنان حاضر در پیاده‌روی اربعین با همدیگر سوال سؤال شد که ۶۵.۳ درصد از پاسخگویان برخورد هموطنان با همدیگر را در درون عراق خوب و خیلی خوب و ۲۲.۳ درصد نیز متوسط ارزیابی کرده‌اند. شایان ذکر است به عقیده ۶۸.۱ درصد از اشخاص حاضر در این نظرسنجی، زائران ایرانی در این مسافرت دارای حال و هوای روحانی معنوی زیادی بوده‌اند.

یکی دیگر از محورهای مورد تحقیق این نظرسنجی مهم‌ترین معضلات مسافرت از دیدگاه پاسخگویان بوده است که پاسخگویان به صورت چندپاسخی می‌توانستند پاسخ خویش را پیشنهاد کنند که طبق نتایج باید نقل کرد که «حمل‌ونقل نامناسب در درون عراق» ۳۱ درصد، مهم‌ترین مشکل زائران از دیدگاه پاسخگویان محسوب می‌شود. «نبود آشنایی به زبان عربی» ۲۴.۸ درصد، «حمل‌ونقل نامناسب در درون کشور» ۱۵.۸ درصد، «مسائل شخصی شبیه به مریضی، خستگی و…» ۱۳.۹، «مسائل مربوط به مرز هنگام خروج» ۹.۲ درصد، «سفتی پیاده‌روی» ۷.۷ درصد، «حالت تغذیه نامناسب در عراق» ۵.۲ درصد و «مسائل مالی شبیه به قیمتی بودن مسافرت» ۴.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پیام پیاده‌روی اربعین از دیدگاه پاسخگویان نیز محور دیگری بود که در نظرسنجی سال گذشته ایسپا مطالعه شد که طبق نتایج حاصل شده «عظمت اسلام دربرابر دشمنان» با ۲۹.۸ درصد در رتبه اول قرار دارد و اصلی ترین پیام پیاده‌روی اربعین از دیدگاه پاسخگویان محسوب می‌شود. «تقویت وحدت میان مسلمین» تقریبا ۲۰.۶ درصد، «اهمیت زیارت امام حسین علیه‌السلام» تقریباً ۱۴.۱ درصد، «مظلومیت قافله اسرای کربلا» تقریبا ۱۳.۶ درصد و «نزدیک بودن ظهور حجت بن الحسن (عج‌الله)» تقریبا ۱۱.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

طبق نتایج نظرسنجی، زائران هدف اصلی خویش از پیاده‌روی اربعین را به ترتیب «مشارکت در اکران عظمت راهپیمایی اربعین امام حسین ع» ۶۸ درصد، «زیارت جمعی و گروهی» ۲۳ درصد و نیز ۴.۸ درصد «زیارت کم‌هزینه» اعلام کرده‌اند. همچنین ۸۶ درصد از پاسخگویان باور داشتند مهمانی پیاده‌روی اربعین در تقویت پیوند میان دو ملت کشورمان و عراق اثر مخصوص دارد.

****انتها****

نگارش از : پروانه ه.

فرهنگی هنری در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت
««« »»»
چهره خندان شمع آفت پروانه شد

رضایت زائران اربعین از عراقی ها بیش از ایرانی هاست

TT / 131 — TP / 12%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال