شناسایی و علاج کسالت دو جنسیتی


تشخیص و درمان بیماری دو جنسیتی

همه چیز درباره بیماری دو جنسیتی

ترانس سکشوالیسم (TS) یا بیماری دو جنسیتی، پیامدی است که در آن، فرد هویت جنسیتی خود را که با توجه خصوصیات جنسی اندامی اش از هنگام تولد برای او تعیین شده، نمی پذیرد و از لحاظ روانی خود را جزو جنس مخالف آگاهی میدارد.

دوجنسیتی ها نه روانی اند، نه فاسد و منحرف جنسی و نه گناهکار، بلکه انسان های بیپناه ای هستند که برای تعیین جنسیت واقعی خود از همان اوان خردسالی دچار سردرگمی بوده اند، منزوی شده اند و پس از بلوغ هم قادر نبوده اند با روانی که کاملا در تضاد با جسم است، سازگار شده و به طوری نرمال زیند.

فرهنگ عمومی ما، شناخت علمی و دقیقی درباره هیچ یک از گونه های اقلیت جنسی ندارد، بنابراین در مواجهه با گرایش های جنسی خارج از عرف و تبیین این نکات به خَلط و آشفتگی دچار می شوند. معمولا داوریهای نابجا و رفتارهای نامناسب و دون شان و شخصیت انسانی که نسبت به این اشخاص روا می شوند، آنچنان دردآور هستند که به جای مرهم بودن بر درد این اشخاص، سبب بروز نابهنجاری ها و زیانهای عدیده ای می شوند که عارضه های منفی و دل خراش آن، درنهایت دامن گیر تمامی احاد جامعه خواهد شد.

جهان جنسی فرق می داری بنام دوجنسی ها

در نخستین گام لازم است تفاوت اساسی بین دو اصطلاح جنس (s.e.x) و جنسیت (gender) از همدیگر باز شناخته شوند.این دو اصطلاح از جمله واژگان زبان شناختی هستند که در جملات و گفتار ما نقش هایی چون «اسم»، «ضمیر» و «صفت» را ایفا می کنند؛ از سوی دیگر، عبارتهایی چون «فرزند» و «دختر» و یا «زن»، «مرد»، اسامی از قبل تعیین شده و هویت سازی هستند که به خودی خود، بار معنایی ویژه ای همراه با داشته و نقش، جایگاه و آینده فرد در جامعه را نیز رقم می زنند.

تصویر و عکس تشخیص و درمان بیماری دو جنسیتی

بیماری دو جنسیتی نوعی اختلال شخصیتی است

روان معرفی کن تعیین هویت جنسی اشخاص بر اساس بدنهای جنسی، هورمون ها، نوع کروموزوم ها و خصایص زندگی کرد شناختی را جنس و تعیین جنسی فرد بر اساس رفتار، تمایلات، هیجان ها و همچنین هویت اجتماعی و فرهنگی را جنسیت (gender) تمجید می کنند و دوجنسیتی ها (transgender) افرادی هستند که کاملا به نوع جنسیت خود(مؤنث / مذکر) واقف بوده اما حضور نمی دارند آن را بپذیرند، در واقع دوجنسی یا اختلال هویت جنسی، آشفتگی ای است که فرد مبتلا به آن در جسم یک جنسیت، با هویت و روحیات جنسیت دیگر میزید و مدام نیز به لحاظ این دوگانگی دچار احساس آشفتگی و حیرانی است. توازی و توازن میان جنس و جنسیت سبب می شود در رفتار جنسی فرد هم نابهنجاری و یا رفتارغیرعرفی دیده نشود، مثلا زمانی فرد با شرایط بیولوژیک یک زن متولد میشود و در جامعه به عنوان یک زن رشد می کند، در خودشناسی و خوداگاهی هم خویش را خانمی با علایق و احساسات برای بانوان و رفتار و منش متعلق به گروه های برای بانوان می شناسد قطعا قادر هست تا انتها عمر در این گروه جنسی و جنسیتی باقی مانده و نقش بازی کند، اما چنانچه میان جنس و جنسیت توازی و توازن نباشد، هرچند که فرد جنس خود را مردانه/ برای بانوان می نگاه کند، اما جنسیت خود را متفاوت قلمداد کرده و تصور می کند جسم و جنس آن مطابق با جنسیتش نیست. معمولا این اشخاص احساسات، هیجانات و عواطف جنسی واقعی خویش را در قالب اندامی زندانی می نگاه کنند که به غلط در کالبد آن جسم قرار گرفته است.

اینان به عضویت در گروههای جنسیتی مخالف جنس خود، تمایل زیاده روی ای دارند چنانچه چه کمتر در آن نیز پذیرفته می شوند. آرزو و اصرار شدید برای شناخته شدن و بودن در نقش جنس مخالف و آزردگی و عذاب فرد از جنسیت فیزیکی خود در رفتار اجتماعی از اصلی ترین ویژگی های شناخت اشخاص مبتلا به این بیماری است. دوجنسی ها از لحاظ بیولوژیک و ژنتیک یک زن کاملا سلامت و یا یک مرد کاملا سلامت هستند، یعنی بدنهای جنسی داخلی و خارجی را دارند، اما به لحاظ ذهنی، فکری و احساسی، به هیچ وجه خود را متعلق به جنسیت آناتومیک خود آگاهی نمیدارند و هرگز نیز حاضر به پذیرش ظاهر فیزیکی خود نیستند؛ به دیگر سخن، بیمارعلیرغم داشتن کالبد برای بانوان، خود را مرد آگاهی میدارد و می خواهد به یک مرد مبدل شود و یا با وجود کالبد مردانه، خود را زن آگاهی میدارد و می خواهد به یک زن مبدل شود. نبود رضایت از پذیرش کالبد حقیقی خویش در مبتلایان به این اختلال، به قدری است که فرد در زندگی شخصی و اجتماعی اش نیز، دچار معضلات و نابهنجاری های جدی می شود.

معمولا مبتلایان به این بیماری، با تمام وارونگی ها خود را متعلق به جنس مخالف می دانند و به تحول جنسیت خود تمایل زیاده روی ای دارند یا اینکه پیوسته در تلاش هستند به عنوان جنس دیگری در جامعه شناخته شوند، به همین نیز امکان می دارد از پذیرش نقشهای اجتماعی جنسیت حاضر خود( مرد/زن بودن، پدر/مادر بودن خواهر/برادر بودن و …) به شدت امتناع کنند، در پوششی از جنس مخالف در جامعه حضور کشف کنند (چنانچه چه این پوشش هم به طور کامل مایه رضایتشان نیست) یا رفتارهایی برخلاف جنسیت خود داشته باشند، از این رو، تحول جنسیت، با اخذ اجازه قانونی واز طریق انجام عمل های جراحی، تنها اقدامی است که قادر هست جسم فرد مبتلا به این اختلال را با هویتش یکسان کند، مثلا فردی که از نظر روحی زن اما به لحاظ جسمانی مرد است، باید جسم او نیز به یک زن تحول یابد.

تحول جنسیت برای دوجنسی ها بسیار لازم است به این علت که بیزاری از جنس فعلی، نه تنها زندگی را برای آنان جهنم می کند، بلکه اسیر بودن در قفس تن سبب می شود مدام احساس عارضه و بیماری داشته باشند. دوجنسی ها تنها به دلیل نبود رضایت از جسم و جنس خود و نارضایتی از مسئولیتهای شخصی و اجتماعی همراه آن، نه به دلیل میل جنسی متفاوت از جسم و جنس خود، اقدام به تحول جنسیت می کنند، تحول جسم با جراحی، سبب می شود جنسیت آنها از کالبد ناهمگونشان رهایی یابد و با جنس حقیقی شان همگونی یابد؛ البته گاهی با دوجنسی هایی مواجه هستیم که هرگز اقدام به معالجه های پزشکی مخصوصا جراحی دستگاه تناسلی نمی کنند.

علت بیماری دو جنسیتی چه است؟

عوامل زندگی کرد شناختی، اجتماعی- فرهنگی و روان شناختی از جمله دلیل های پدید آمدن پدیده ترا جنسی است که در این میان عوامل زندگی کرد شناختی اصلیترین عامل پیدایش این بیماری به حساب مییاید. درباره دلایل زندگی کرد شناختی، توجه به سه فاکتور ژنتیک و وراثت (۶۲ درصد در بروز این پدیده نقش دارد)، هورمون ها بویژه در زمان جنینی، اختلالات آپارتمانی و عملکرد مغزی بخصوص در منطقه هیپوتالاموس بسیار حائز اهمیت است. روان معرفی کن اگرچه دلایل اجتماعی – فرهنگی و روان شناختی را ازجمله فاکتورهای مهم در بروز و پیدایش دوجنسی می دانند اما با این حال باور می‌ دارند این عوامل به خودی خود نقش مستقیمی در بروز این اختلال نداشته بلکه به عنوان سائق و تسریع کننده توانسته اند به ظهور این بیماری در فرد مستعد دامن بزنند.

اصلی ترین علامت های بیماری دوجنسیتی کدام هستند؟

براساس دستورالعمل های تشخیص بیماری های روانشناختی(DSM-V)، فردی نامزد دوجنسی است که دو نشانه از چهار نشانه زیر را به مدت بیش از شش ماه آزماید:

تمایل و پافشاری زیاد فرد بر اینکه متعلق به جنس دیگر است
وجود یا تاکید بر نارضایتی، آزردگی و تنفر از جنسیت بیولوژیک خود
شواهدی مشخص و مبرهن دال بر بروز اختلال جدی و مشخص در زندگی شخصی، اجتماعی و محیط کاری
بینا جنسیتی نبودن فرد
دوجنسی ها از خانواده هم طرد می شوند

متاسفانه درک این پدیده برای برخی از درس خوانده ها و حتی پزشکان هم بسیار سخت است، بنابراین پذیرش یکباره و بی چون وچرای این واقعیت تلخ و کنارآمدن با جنسیت تازه فرد از جانب خانواده و بستگان نزدیک تا اندازه ای دور از انتظار است. معمولا اطرافیان یک دوجنسی، کمتر این بحث را درک می کنند، آنها قادر نیستند به یقین این مطلب برسند که مثلا فرزند فرزندشان با تمام خصوصیتهای برای بانوان ای که دارد باید به مرد شدن اندیشد، برای آنها غیر قابل درک و تحمل است که به عمل تحول جنسیت بچه شان رضایت بدهند و پس از جراحی هم، خانمی از خانواده را از دست بدهند و فوت شدی را بپذیرند که صرفا حاصل یک عمل جراحی است. پذیرش این حالت در جوامع ایدئولوژیک گرا، باستانی و مردسالار چند برابر سخت تر است، محدودیت ها و قید و بندهای تمجید شده در روابط زن و مرد از یک سو و همچنین منافی فرهنگی بودن این پدیده و پایبندی به برخی از تفکرات اعتقادی چون "عمل جراحی تحول جنسیت، عین کفر نقل کردن به خدا و دخالت در کار اوست" از سوی دیگر، سبب می شود این عمل نه تنها امری قبیح قلمداد شود بلکه جنسیت پس از عمل جراحی هم، مصنوعی و به اصطلاح من درآوردی فرض شده و به عنوان هرزگی و یا مد جهان تازه،هرگز نکته توجه و پذیرش قرار نگیرد.

دوجنسی ها، منحرفان جنسی نیستند، بلکه بیمارند

معمولا در بسیاری از جوامع، حرف زدن درباره مسائل جنسی تابو و از مقوله محرّمات است. هر جامعه تمجید معلومی از رفتار جنسیِ عرف و گرایش های جنسی دارد، عموما گرایش های جنسی خارج از عرف مذموم به حساب مییایند و فرصتی نیز برای سبک بحث و بازشناسی این بحث نیست، اهمیت بی توجهی به این امر تا آگاهی دار مکانی است که در برخی از جوامع برای سرپیچی کنندگان مقررات سخت گیرانه ای هم انتخاب میشود، چنانچه چه گاه دیدگاه تسامح گرایانه هم وجود دارد اما معمولا گرایش های جنسی نامتعارف، تهدیدکننده زندگی و بقای بشر هستند که به بنیان افکنی خانواده و نهایتاً سبب تباهی و سقوط بشریت منجر می شوند. بنابر این اصل، پدیده تراجنسی در بیشتر جوامع و نزد توده مردمان قابل درک و شناخته شده نیست؛ معمولا تراجنسی ها در شمار همجنس گرایان و افرادی نامعمول و سنت شکن طبقه بندی می شوند که اغلب مشکل عمیق آنان مترداف با خوشی گرایی، هرزه و فاحشه، منحرف و بی قید و بند معنا و نکته تحلیل قرار می گیرد که قطعا این حالت برای توالی نسل بشریت هم، تحدیدی جدی حساب میشود.

بی تردید با این اتهامات، دیگر مجالی برای توضیح و تحلیل برخی رفتارها و تمایز آنها با برخی مریضیها باقی نمی ماند به این علت که جامعه هر دو را به یک شکل می نگاه کند و از خود می راند. حال آنکه، به کمک کشف کرده های پزشکی و روان شناختی دریافته ایم که وراثت و فاکتورهای بیولوژیک در بروز دوجنسی نقش اهمیتی می داری دارند و این گروه متمایز از منحرفان اخلاقی و اجتماعی هستند، باید به یاری این بیماران بشتابیم و با تداخل معالجه های پزشکی و روانشناختی به تطابق جنس و جنسیت در این اشخاص یاری رسانیم.

جراحی دوجنسی ها لزومی مهم اما دردآور است

دوجنسی ها معمولا در انزوا بسر می برند، زیرا در اجتماعاتی شبیه به خانواده، دوستان و آشنایان به عنوان فردی غیرعادی پنداشته شده و هرگز قادر نیستند جایگاه واقعی خود را کسب کنند، معمولا از پریشانی، افسردگی و خشونت عذاب میکشند و نسبت به تحول جنسیت خویش دلشمغولی های ذهنی بسیار دارند، تا آنجایی که عوامل فرهنگی و اجتماعی القا شده، هرگز سبب نمی شود آنها به جنس فعلی خود قانع شوند و از اندیشه تحول آن منصرف گردند. رویای تحول جنس را تنها به این امید در ذهنشان پرورش میدهند که از آن طریق بتوانند به آسایش روحی و روانی برسند و در گروه همجنس مطابق با جنسیت خود عضویت همیشگی داشته باشند.

اهمیت تحول جنس و تن دادن به جراحی های سخت، آنقدر زیاد است که چنانچه این کار انجام نشود، تعارض میان جنس و جنسیت آنها را تا بزهکاری، اعتیاد و نهایتا خودکشی قبل می راند. البته مخاطرات قبل از عمل تنها یک روی سکه است در دیگر روی آن باید از معضلات پس از جراحی دوجنسی ها هم سخن گفت. سختی های زندگی یک تراجنس، پس از عمل جراحی هم انتها نمی پذیرد.

هماهنگ و تطبیق شدن با جامعه و گروههای جنسی/ جنسیتی یکی از اصلی ترین مشکلاتی است که این اشخاص با آن دست و پنجه نرم می کنند. شبکه روابط یک دوجنسی تا قبل از عمل جراحی چیزی متفاوت تر از بعد جراحی است مثلا چنانچه فرد مبتلا تا به دیروز در نقش مرد یا زن، همسر یا همسر، مادر یا پدر، خواهر یا برادر و دختر یا فرزند ایفای نقش می کرد، پس از جراحی قرار است به گونه ای کاملا متضاد با قبل رفتار کند، بنابراین بروز معضلات احساسی و روانشناختی اجتناب ناپذیر است و آینده، هویت اجتماعی و جایگاه آنان را تهدید میکند، چنانچه چه سختی های این مسیر برای اطرافیان فرد مبتلا هم بسیار جانکاه است. از این رو لازم است قبل از تصمیم و اقدام به جراحی، فرد و خانواده اش تحت پشتیبانیهای تخصصی پزشکان، پرستاران و روانشناسان مجرب قرار گیرند.

تشخیص و درمان بیماری دو جنسیتی

****************************

مطلب از : آريامنش ح.

سلامت جنسی در بخش سلامت سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

عرض و مال از در ميخانه نشايد اندوخت
««« »»»
هر که اين آب خورد رخت به دريا فکنش

شناسایی و علاج کسالت دو جنسیتی

TT / 305 — TP / 14%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال