آموزش تایپ ده انگشتی

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس آموزش تایپ ده انگشتی

در این گفتار به اختصار روش تایپ ۱۰ انگشتی آموزش داده می شود. همانطور که آگاهی میدارید، تایپ ده انگشتی مهارتی است که به شما امکان می دهد تا بدون دیدن به صفحه کلید، سریعی بیش از ۵برابر اشخاص معمولی (۱۸۰حرف در دقیقه) تایپ نمایید.

ارزش و اهمیت تایپ ده انگشتی

مدت دوره آموزش تایپ حرفه ای ، به طور متداول در آموزشگاه های فنی و حرفه ای ۴ ماه است که گاهی بیشتر نیز می شود. اما باور می‌ دارم که جهت آموزش این مهارت به افرادی که واقعاً انگیزه و پشتکار آموزش آن را داشته باشند، یک نشست نیز کافی بوده و پس از آن در صورتی که تمرین منظم و مکرر کنند، به مرور وقت در حد تایپیست های حرفه ای آموزش نگاه کرده نمایان ساخته خواهند شد.

قدم اول

به صفحه کلید بینید. دو تا از دکمه های صفحه کلید روی خود برجستگی های کوچولوای دارند که حضور آنها یاری میرساند تا موقعیت این دو دکمه را حتی در تاریکی یا بدون دیدن نیز قادر باش یافت. دکمه های مذکور، حروف F و J می باشند. انگشت اشاره دست راست خود را روی حرف J و انگشت اشاره دست چپتان را روی حرف F قرار بدهید.

قدم دوم

دو انگشت سبابه خود را روی دکمه SPACE مستقر نموده و ۶ انگشت باقیمانده را به ترتیب روی دکمه های کنار حروف F و J قرار بدهید. (البته بدون فشردن دکمه ها) با مستقر شدن دستتان در این وضعیت، موقعیت تمامی دیگر کلیدها، نسبت به این ۸ کلید ردیف وسط، قابل دسترس می باشد. این ۸ دکمه را کلیدهای منزل (HOME KEYS) می نامند.

ضروری به یادآوری است که دلیل منظم نبودن دکمه های صفحه کلید به ترتیب الفبایی، میکاپ و آرایش آنها به ترتیب میزان کارایی است. ۸ کلید منزل، پرکاربردترین حروف صفحه کلید به حساب مییایند.

قدم سوم

برای تایپ کردن، هر کلیدی را که می خواهید فشار دهید باید از میان ۸ انگشت ردیف وسط، فقط یک انگشت که به آن دکمه نزدیکتر است از مکان خود بلند شده، کلید مذکور را فشرده و مجدداً به مکان خود بازگردد. پس از بازگشت انگشت به موقعیت اولیه، انگشت بعدی جهت فشردن دکمه بعدی از مکان خود بلند شده، دکمه را فشرده و به مکان خود باز می گردد. همینطور، هر دکمه ای را که می خواهیم فشار دهیم، فقط یک انگشت برای فشردن آن از مکان خود حرکت کرده، آن کلید را فشرده و مجدداً به مکان خود باز می گردد.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس آموزش تایپ ده انگشتی

آغاز تایپ سرعتی به سبک درست:

به عنوان آغاز، دست خود را به سبک نقل شده روی کلیدهای مبنا قرار داده و هر یک از عبارات زیر (یا دیگر عبارات دلخواه) را در برنامه WORD به قدری تایپ کنید که احساس نمایید نوشتنشان (بدون نگاه به صفحه کلید) برایتان راحت شده است. هر لغت، حدوداً دو خط.

الف) تمرین با حروف ردیف وسط:

سم، کشک، گک، ات، لب، شک،

بات،بابا ،الب، شبی، یاس، سال، لاک،

کمال، شیما، مینا، امشب، لک لک، نم نم

ب) تمرین با حروف ردیف وسط و بالا:

ضش، صس، ثی، قب، فب، چک، جک، حک، خم، هن، عت، غت

ضامن، صبا، نفیس، قلیان، فلفل، چنگک، جنگل، خلاص، پیوسته، علما، غلام

فسنجان، فسقلی، فکستنی، ثنایی، قلقلی، خوشکل، عقاب، محشر، سرد

پ) تمرین با حروف ردیف های وسط، بالا و پایین:

ظش، طس، زندگی کن، رب، ذب، /ک، .م، ون، ئت، دت، زکی، رشت، دادار

ظله، طشت، زورو، رب انار، بند رخت، ظالم، طالبی، زنبور، روزی، ذلیل، دهکده، نائب،آبله

(نکته۱: جهت نگاشتن حرف آ کلیدهای SHIFT+H را بفشارید.)

(نکته۲: کلید SHIFT مدام با انگشت کوچک دست مخالف دستی که حرف مربوطه را می زند فشرده می شود)

ملاحظه،کبوتر،بارز

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس آموزش تایپ ده انگشتی

قدم چهارم :

در آغاز کار، امکان می دارد اجرای این روش، کمی برایتان سخت بوده و یا احساس کنید روش کندی است. اما از یاد نبرید که به مرور وقت آنقدر در این کار ماهر خواهید شد که سرعت نوشتنتان با صفحه کلید چندان تفاوتی با سرعت نگاشتن با خودکار نخواهد داشت.

تمارین مربوط به کلیدهای اعداد، در اینجا آورده نشده، اما جهت اطلاع از انگشت متناظر با هر عدد، به رنگ دکمه ها در شکل زیر دقت نمایید. (کلیدهای همرنگ با انگشت مشابهی فشرده می شوند)

امکان می دارد با بلند شدن یک انگشت، انگشت دیگری نیز به طور غیر ارادی از مکان خود بلند شود، اما این بحث ایرادی نداشته و اصلی این است که حتماً پس از فشار دادن دکمه نکته نگاه، هر دو انگشت به مکان اولیه خود باز گردند.

آموزش تایپ ده انگشتی

Save