پیش گیری از دسترسی به محتویات درایو

تصویر و عکس پیش گیری از دسترسی به محتویات درایو

این شیوه فقط در ویندوزهای ۲۰۰۰ و xp جواب میده و کار میکنه و کارش اینه که مانع دسترسی کاربران به درایوها از طریق my computer یا Explorer می شود به علاوه به اجرا در آوردن فرمان Run یا dir نیز قادر نمی باشد سبب اکران شاخه های این گردونه شود

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را یابید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Policies\Explorer
اکنون متغیری بنام No View Drive را از جنس DWORD بسازید تکلیف این متغیر دادن مجوز دسترسی به هر یک از گردونه های جایزی کامپیوترتان است .
درایوه زمانی مرئی هستند که مقدار صفر را به آن بدهید و هنگامی نامرئی میشوند که به آن مقدار ۱ را بدهید .
مانند شیوه پیش از جدول زیر بهره گیرید :
A : 1
B : 2
C : 4
D : 8
E : 16
F : 32
G : 64
H : 128
I : 256
J : 512
K : 1024
به عنوان مثال چنانچه بخواهید درایو C و D را مخفی کنید باید عدد ۴ و ۸ را با هم جمع کنید و مقدار آن را به متغیر بدهید .
چنانچه بخواهید تمام متغیر ها را مخفی کنید مقدار ۶۷۱۰۸۸۶۳ را به این متغیر بدهید .

پیش گیری از دسترسی به محتویات درایو

Save