شیوه های Windows Media Player

Windows Media Player ، چندترفند ازجنس Windows Media Player

تصویر و عکس شیوه های Windows Media Player

مطمئنأ همگی شما نرم افزار Windows Media Player را میشناسید. در این ترفند قصد داریم به شناسایی چند تغییر اصلی در این برنامه توجه بکنیم که همگی آنها از طریق رجیستری انجام می‌ شود.

این شیوه ها عبارتند از :

غیرفعال کردن پیغام Upgrade ، حذف واپسین Play List ، پوشانیدن پنجره Anchor ، تغییر عنوان پنجره مدیا پلیر ، کنار زدن عناصر گوناگون از برنامه ، ارسال شناسه کاربر ، قفل کردن Skin برگزیده شده و فعال کردن ویژگی های مربوط به DVD. شایان توجه است که این ترفندها بر روی تمامی ویندوزها قابل استفاده میباشد.
ابتدا از منوی Start وارد Run شده و regedit را در آن تایپ کنید و Enter بزنید تا ویرایشگر رجیستری گشوده شود. حال هر یک از شیوه های زیر را به انجام رسانید.

غیرفعال کردن پیغام Upgrade
با این کار پیغام Upgrade ای که موقع نصب یک نسخه تازه تر مدیا پلیر ویندوز نمایان ساخته میشود غیر فعال می شود.
به آدرس زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MediaPlayer/PlayerUpgrade

در صفحه سمت راست در یک محیط خالی راست کلیک کنید و از آنجا New و از منوی گشوده شده String Value را برگزید و نام آنرا AskMeAgain بگذارید . سپس روی آن کلیک کرده و در قسمت Value Data واژه No را بنگارید.
با این کار Upgrade مربوط به مدیا پلیر خذف می شود . برای فعال کردن مجدد این پیغام مقدار Yes را به مکان No بگذارید.

حذف واپسین Play List
با این کار قادر هستید واپسین فایل ها و URL های بهره گرفته شده را از History مربوط به مدیا پلیر ویندوز کنار زنید.
برای حذف لیست فایل هایی که واپسین بار انتشار داده شده اند به این آدرس بروید :

و برای حذف لیست URL ها به این آدرس بروید :

نکات نکته نگاه خود را Delete ( حذف ) کنید.

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/MediaPlayer/Player/RecentFileList HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/MediaPlayer/Player/RecentURLList

پوشانیدن پنجره Anchorوقتی در وضعیت Skin از مدیا پلیر بهره میگیرید ، پنجره ای با نام Anchor به تصویر کشیده میشود که به نگاه ک چیز ضائد و زاید است.
برای حذف این پنجره به آدرس زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/WindowsMediaPlayer

با راست کلیک کردن در صفحه سمت راست و با راست کلیک کردن از منوی گشوده شده یک DWORD با نام DoNotShowAnchor بسازید و مقدار آنرا ۱ گذارید تا پنجره Anchor کنار زده شود . برای به تصویر کشیدن این پنجره عدد ۰ را به مکان ۱ گذارید.
نکته : این ترفند برای مدیاپلیر با نسخه ۸ به بالا کاربرد دارد.

تغییر عنوان پنجره مدیا پلیر

با این ترفند قادر هستید عنوان برنامه را عوض کنید و عنوان دلخواه خودتان را جایگزین کنید.
به آدرس زیر بروید :

در این صفحه یک String با نام TitleBar بسازید و روی آن کلیک کنید و نوشته دلخواه خود را بنگارید.

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/WindowsMediaPlayer

کنار زدن عناصر گوناگون از مدیا پلیر
عناصر متعددی روی مدیا پلیر وجود می دارد که امکان می دارد برای ما کاربردی نداشته باشد. چنانچه می خواهید بعضی از این عناصر را کنار زنید به آدرس زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/WindowsMediaPlayer

شما قادر هستید در اینجا عناصر Radio Bar , Media Favorite , Find New Station را کنار زنید  برای حذف هر کدام باید یک DWORD بسازید و با توجه به زیر نام عالی را برگزید و مقدار آنرا برابر ۱ گذارید تا کنار زده شود . برای فعال کردن مقدار ۱ را به ۰ عوض کنید.

Radio Bar = NoRadiaBar
Media Favorite = NoMediaFavorite
Find New Station = NoFindNewStation

ارسال شناسه کاربر در مدیا پلیر

در وقت برقرار رابطه راه دور با یک شبکه تلویزیونی یا رادیویی معمولا یک شناسه ویژه توسط مدیا پلیر ارسال می شود . ترفند زیر ارسال یا نبود ارسال این شناسه را مهار می کند.
به آدرس زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/MediaPlayer/Preferences

یک Binary با نام SendUserGUID بسازید , جهت ارسال شدن شناسه ویژه ( GUID ) عدد ۱ و جهت نبود ارسال عدد ۰ را بنگارید.

قفل کردن Skin برگزیده شده برای مدیا پلیر

این ترفند به شما این امکان را می دهد تا یک Skin ویژه برای مدیا پلیر تمجید کنید و آنرا قفل کنید . با این کار سایر کاربران قادر نیستند به خصوصیتهایی که برای Skin تمجید شده دسترسی یابند . برای این کار به آدرس زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/WindowsMediaPlayer

یک String با نام DefaultSkin بوجود آورده و آنرا برابر با نام Skin نکته نگاه گذارید.
توجه : حتما نام Skin را به طور کامل وارد کنید ( شبیه به : Classic.wmz )
حالا یک DWORD با نام SetAndLockSkin بسازید و آنرا برابر با ۱ گذارید تا skin قفل شود.
نکته : این ترفند برای مدیاپلیر با نسخه ۸ به بالا کاربرد دارد.

فعال کردن ویژگی های مربوط به DVD در مدیا پلیر

با بهره گیری از این ترفند قادر هستید از مدیا پلیر برای نمایش DVD ها بهره گیرید.
به آدرس زیر بروید :

یک String با نام EnableDVDUI بوجود آورید و آنرا برابر با Yes گذارید تا توابع مهار کننده DVD در مدیاپلیر فعال شود.

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/MediaPlayer/Player/Settings

شیوه های Windows Media Player