نحوه ی مقایسه دو فایل به وسیله cmd

cmd ، مقایسه دو فایل

تصویر و عکس نحوه ی مقایسه دو فایل به وسیله cmd

گاهی احتیاج است که دو فایل را مقایسه کرد و فهمید که آیا واقعا این دو فایل کاملاً شبیه و هم‌اندازه‌ی هم هستند یا با همدیگر متفاوت‌اند. باحال است آگاهی بدارید که این کار به راحتی توسط Command Prompt ویندوز امکان‌پذیر است. در این شیوه به نحوه‌ی انجام این کار می‌پردازیم.

بدین منظور:

ابتدا کلیدهای مخلوطی Win+R را فشار دهید تا پنجره‌ی Run گشوده شود.

اکنون واژه cmd را وارد کرده و Enter بزنید.

با گشوده شدن پنجره‌ی Command Prompt می‌توانید از این دستور بهره گیرید:

COMP /a /l “D:\beytoote\File1.txt” “D:\beytoote\File2.txt”

در این دستور همان‌طور که هویدا است، ابتدا بایستی مکان دقیق فایل نخست را معلوم کرده و سپس مکان دقیق فایل دوم را. در این مثال دو فایل File1.txt و File2.txt در پوشه‌ی beytoote در درایو D قرار دارند.
با فشردن Enter نتیجه معلوم خواهد شد. اکران پیغام Files are different sizes به معنای فرق دو فایل و اکران پیغام Files compare OK به معنای یکسان بودن دو فایل است.
در صورتی که قصد دارید محتویات فایل‌های دو پوشه را نیز با همدیگر مقایسه کنید می‌توانید از این دستور بهره گیرید:

COMP /a /l “D:\Folder1” “D:\Folder2”