اجرای دستورات خط فرمان در دسکتاپ با ایجاد شورتکات

شیوه های کامپیوتری ، ترفند Command Prompt ، خط فرمان ویندوز cmd

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس اجرای دستورات خط فرمان در دسکتاپ با ایجاد شورتکات

اگه به طور مستمر برای وارد کردن یک دستور ویژه از محیط خط فرمان ویندوز استفاده می‌کنید، می‌توانید به مکان هر بار گشودن Command Prompt و تایپ دستور، یک شورتکات در محیط دسکتاپ بوجود آورید و از این پس این فایل میان‌بر را اجرا کنید. در این ترفند به شناسایی نحوه‌ی انجام این کار می‌پردازیم.

ابتدا بر روی محیط خالی از صفحه‌ی دسکتاپ،‌ راست‌کلیک کرده و از منوی New بر روی Shortcut کلیک کنید.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس اجرای دستورات خط فرمان در دسکتاپ با ایجاد شورتکات

اکنون در قسمت Type the location of the item واژه زیر را وارد نمایید:

“C:WindowsSystem32cmd.exe” /k COMMAND

به مکان COMMAND نیز دستور نکته نگاه خود را وارد نمایید.

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس اجرای دستورات خط فرمان در دسکتاپ با ایجاد شورتکات

به عنوان مثال:

“C:WindowsSystem32cmd.exe” /k ping google.com

اگه می‌ خواهید بیش از یک دستور وارد کنید، دستورات را به وسیله‌ی کاراکتر & از هم جدا کنید:

“C:WindowsSystem32cmd.exe” /k COMMAND1 & COMMAND2

همچنین اگه می‌ خواهید بعد از اجرای دستور پنجره‌‌ی Command Prompt به طور خودکار بسته شود، به مکان k/ از c/ بهره گیرید:

“C:WindowsSystem32cmd.exe” /c COMMAND