ناحیه طبیعی تاریخی فسیلی مراغه


منطقه طبیعی تاریخی فسیلی مراغه

جایگاه­ های زمین شناسی یا ژئوسایت ها شواهدی کلیدی لحظات یا دوره های ویژه ای از تاریخ زمین ­اند که در تعلیم عمومی علوم زمین ومفاهیم زیست محیطی نقش بسیار اهمیتی می داری دارند. ژئوسایت ها همچنین ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت­ اند، در عین حال یادآوری می­کنند که بخش­های تجدید ناپذیر کره زمین­اند. بدیهی است ژئوسایت­ها از دیدگاه خوشگلی شناسی و ژئوتوریسم حائز اهمیت است .ناحیه فسیلی(سازند غیر مجلسی) مراغه در دامنه سهند به سبب دارا بودن گوناگونی فسیلی مهره داران در مجامع علمی جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که حفظ و پشتیبانی و بهره­برداری پایدار از این سایت به عنوان میراث علوم زمین، علاوه بر حفظ محیط فیزیکی،پایداری و ارتقای فرهنگی و اقتصادی ناحیه را همراه با خواهدداشت.

سایت فسیلی مراغه در نوع خود به عنوان یکی ازنادرترین سایت های جهان از نظر فسیل پستانداران است که از سالها پیش مورد توجه مجامع علمی جهان قرار دارد. فون مراغه به عنوان انگشتر مفقوده فون فسیلی پستانداران جنوب آسیا، اطلاعات پر ارزشی از حیات و شرایط اقلیمی و روند تغییرات آن در اختیارمی نهد، و به عنوان یک ژئوسایت، پتانسیل ژئوتوریسمی آنکه می­تواند سبب جذب گردشگران داخلی و خارجی با اهداف متنوع شود، مورد بی­ توجهی واقع گشته­ است. گسترش فعالیت­های هماهنگ و همخوان با ناحیه، علاوه برحفظ یکپارچگی و انسجام محیط، می­تواند توسعه­ی اقتصادی و ارتقای سطح معیشتی مردمان مکانی را تامین نماید.

ارزش شناخت و حفظ این منابع از دیدگاه علمی، تاریخ طبیعی و حتی به عنوان میراثی فرهنگی قابل ارزیابی است تدوین برنامه و مقررات جامع، ثبت نواحی دیرین شناختی در فهرست آثار ملی طبیعی، حفاظت علمی و دقیق، شناسنامه‌دار شدن و ایجاد مدیریت منسجم برای صیانت از این آثار ارزشمند را لازم می نماید. عدم مقررات مصمم، ایجاد جاده، سوزاندن پوشش گیاهی، تحول در کاربری اراضی محدوده ناحیه و خرابی از جمله عوامل انسانی است که این نواحی ارزشمند را تحدید می‌کند. اما بیشترین معضل برای حفاظت از مناطقی که در دسترسی و محدوده نواحی مسکونی و روستایی هستند، ناآگاهی بومیان ناحیه است، که خرابی ناحیه را به دنبال­دارد. اگه اقدامی عاجل برای پشتیبانی از این نواحی ارزشمند زندگی کردی و دیرین شناسی نشود، شمار زیادی از این نواحی که ریشه در قدمت زندگی روی زمین دارند، منقرض می‌شوند. هرساله شماری از این ذخایر ارزشمند ملی به خاطر غفلت و گهگاه توسط عوامل طبیعی، زیان نگاه می‌ کنند، ضرورت تحقیقات و تحقیق های علمی هرچه بیشتر بر روی آنها احساس میشود.

توصیف حالت تاثیر

این ناحیه در حال حاضر تحت حفاظت سازمان حفاظت زیستگاه طبیعی قرار دارد و با توجه به کاوش­های دیرین شناسی در ناحیه، توانایی رشد و توسعه زیادی را برای آن می­توان انتخاب کرد. وسعت ناحیه ­ای که در آن فسیل­های گوناگون جانداری بدست می آید در حدود ۴۰۰۰۰ هکتار است ولی ناحیه­ای که توسط سازمان حفاظت زیستگاه طبیعی مورد حفاظت قرار گرفته و به ثبت ملی رسیده است، ۱۰۲۶ هکتار می­باشد که حدودا مابین دو رودخانه مغاجوق چای در شرق و مردق چای در غرب قرار گرفته است و می­توان نقل کرد زمینهای مابین دو روستای شلیلوند در شمال و قرتاول در جنوب را در بر گرفته است. این ناحیه با این که از نواحی حفاظت شده ملی زیستگاه طبیعی می­باشد ولی بر خلاف تمام مقررات حدود ۷۰۰ هکتار از این ناحیه دارای مالک اختصاصی می­باشد و به شکل باغ سیب و میوه ­های دیگر در اختیار اهالی می­باشد.

این ناحیه یکی از غنی‌ترین نواحی سنگواره‌ای جهان بوده و در واپسین مطالعات انجام شده فسیل‌های اجداد ماموت، زرافه و آهو در این ناحیه کشف شده‌است. لایه‌های فسیلی موجود در مراغه مربوط به اواخر زمان نوزیستی زمین‌شناسی یعنی هفت تا دوازده میلیون سال قبل هستند که با انجام کاوش‌های علمی می‌توان اطلاعات بسیار دقیقی را از زندگی موجودات غول‌پیکر در این ناحیه به دست آورد. ناحیه فسیلی مراغه به خاطر دارا بودن فسیل ماستادون و ماموت‌ها (سنگواره‌های پیش از تاریخ) دارای شهرت بین المللی بوده و هم اکنون مورد حفاظت مخصوص سازمان حفاظت زیستگاه طبیعی قرار دارد. ناحیه فسیلی مراغه به عنوان اولین تاثیر ملی، طبیعی و فسیلی کشورمان از بالاترین رده‌های محافظتی سازمان زیستگاه طبیعی برخوردار است.

مطالعات انجام شده ومقایسه نمونه های پیدا شده با برخی نقاط جهان نمایان میکند گونه های موجود در مراغه به روز مربوط به عرض های جغرافیایی بالابوده اند که به خاطر برودت بین المللی در آنجا به آذربایجان فعلی مهاجرت کرده اند. برخی از دانشمندان عقیده دارند فعالیت آتشفشانی کوه سهند و پخش گازهای سمی و گوگردی ناشی از آتشفشان سبب طلفات دسته جمعی آنهاشده است. در نهایت خاکستر حاصل از آتشفشان سهند سبب حفظ بقایای موجودات و فسیل های فعلی شده است. قابل ذکر است رسوبات دربرگیرنده فسیل­ها، از نوع توف (نوعی سنگ آتشفشانی) تغییریافته هستند و حالت سفالی دارند.

.u3e7aa3fffa546acfe0c833d62783fc0e{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;width:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:inherit;border:0!important;border-left:4px solid inherit!important;text-decoration:none}.u3e7aa3fffa546acfe0c833d62783fc0e:active,.u3e7aa3fffa546acfe0c833d62783fc0e:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.u3e7aa3fffa546acfe0c833d62783fc0e{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.u3e7aa3fffa546acfe0c833d62783fc0e .ctaText{font-weight:bold;color:#16A085;text-decoration:none;font-size:16px}.u3e7aa3fffa546acfe0c833d62783fc0e .postTitle{color:#000;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.u3e7aa3fffa546acfe0c833d62783fc0e:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}

فون فسیلی مراغه به عنوان اولین سایت دارای فسیل های کامل پستانداران نظیر زرافه، کرگدن، فیل، ببر دندان شمشیری، اسب آبی، آنتیلوپ وگونه­ ها­ی متعدد منقرض شده دیگر، اولین بار توسط مسافران روسی در سال ۱۸۴۰ تولدی کشف شده است (ابریشمی، ۱۳۸۴) بخشی از ناحیه فسیلی مراغه (مساحت کلی حدود ۴۰۰۰۰ هکتار برآورد گردیده) به مساحت ۱۰۲۶ هکتار در مراغه ودر نواحی کرج آباد(کرجاوه ) نزدیک رودخانه مردق چای، کوپران، شلیلوند و کرمجانواقع گردیده و در سال ۱۳۸۳به عنوان ” تاثیر طبیعی ملی ” مورد حفاظت قرار گرفته است(سازمان حفاظت زیستگاه طبیعی کشورمان، ۱۳۸۳) . فون مراغه به عنوان انگشتر مفقوده فون فسیلی پستانداران جنوب آسیا اطلاعات پر ارزشی از حیات و شرایط اقلیمی و روند تغییرات آن در اختیار می نهد. بسیاری از محققین سازند مراغه را از نواحی مهم حاوی فسیل های مهره داران بخصوص پستانداران در ارواسیا آگاهی میدارند که به عنوان یکی از انگشتر هایارتباطی فونای ساوانا ( ۵/۹ – ۷ سال قبل) و به سبب شباهت با فونای اروپا حائز اهمیت پالئواکولوژیک و پالئوژئوگرافی است (یعقوبی، ۱۳۸۷). به خاطر اهمیت این سایت ازدیدگاه علوم زمین، به عنوان یک ژئوسایت برای علاقمندان به علوم زمین و گردشگران وژئوتوریست­ها مطالعه شود.غیر ازمراغه در نواحی اهر، ورزقان ،شمال غرب تبریز (ایوند ) و نزدیک میانه نیز رسوبات شبیه سازند مراغه کشف شده و از روستای آبخارای ورزقان فسیل فیل دینوتریوم اکتشاف و استخراج گردیده است( ابریشمی ،۱۳۸۴). میرزایی با توجه به تحقیقات برنور وهمکاران وسعت ناحیه را بسیار بیش از این پیش بینی کرده و بر ضرورت وارسیهای گسترده تراصرار دارد ( میرزایی و همکاران ،۱۳۸۴). طبق یافته های معین وزیری در کرج آباد (شرق مراغه ) کهنه ترین رسوبات آهک های دریاچه ای وجود می دارد که دارای فسیل نرم تنان آب شیرین است. وی کشف یک دندان هیپاریون از درون طبقات لینیت دار و وجود طبقات مملواز فسیل مهره داران بر روی لایه های ذغال دار را دال بر تطابق وقتی آنها با رسوباتپونسین ناحیه تبریز ذکر نموده است. وی بر خلاف دومرگان و دیگران تشکیلات رسوبی استخوان دار کرج آباد را مربوط به حداقل یک دوره قدیمی تر از پلیوسن ( حداقلپونسین) آگاهی میدارد( معین وزیری ،۱۳۵۶) . درویش زاده نیز با توجه به پیدایش یک دندان هیپاریون در ناحیه باغ می شود سن لایه ها را پونسین میشناساند وی با توجه به موادتشکیل دهنده رسوبات روی فسیل ها ( حاصل شستشوی خاکستر و قطعات آتشفشانی ) ، این مواد را متعلق به ارتفاع ۰ ۲۰۰-۱۸۰۰ متر آگاهی داشته که بعد از شستشو و حمل در ارتفاع۱۶۰۰و نیز در نکاتی در ارتفاع ۱۵۰۰-۱۳۵۰ قرار گرفته اند. او همچنین افق های متفاوت در سازند غیر مجلسی مراغه را ناشی از فعالیت­های آتشفشانی و پیدایش لاهاراهای آتشفشانی با سنین گوناگون آگاهی میدارد (درویش زاده،۱۳۸۰). مطابق وارسیهای میدانی قبل از تجمع آثار قسیلی مهره داران لایه توف پامیسی سفید رنگ درمیان طبقات نگاه می‌ شود که نشانگر فعالیت­های انفجاری و توسعه نهشته های موجی، لاهارها و توف هایبارشی اسیدی است که احتمالا با مسموم کردن محیط مرگ دسته جمعی گروه های جانداری مستقردر محل یا در حال کوچ را سبب شده اند.

ناحیه فسیل دار شامل اهر، ورزقان وایوند در شمال غرب کوه های مورو، ممقان در غرب و شمال غرب سهند و دامنه های شمالی سهند ( باسمنج و .. ) می باشند. در مناطقی که شیب مورفولوژیک کم بوده یا مرکزآتشفشانی با یخچالهای طبیعی فاصله زیادی داشته اند، شانس برخورد به نمونه های کامل فسیلی بیشتر است. بررسی نهشته های قاعده­ای نهشته های واجد آثار مهره­ داران ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. هر چه مقدار جورشدگی، گرد شدگی و بلوغ بافتی رسوبات قاعده فسیل دار بیشتر باشد شانس دست کشف کنی به نمونه های کامل فسیلی بیشتر و برعکس مشاهده رسوباتی که در آنها جورشدگی و گرد شدگی ذرات کم و بلوغ بافتی در آنها مشاهده نشودمبین جریانات شدید سطحی و حاکی از شیب مورفولوژیک زیاد ناحیه و یا انرژی زیادجریانات سطحی می باشد که سبب حمل آثار فسیلی شده و شانس برخورد به نمونه های کامل را کم میکند

تصویر و عکس ناحیه طبیعی تاریخی فسیلی مراغه

—براى بالا بردن سطح کيفى سايت سرزه لطفا نظرات سازنده خود را در انتهاى صفحه براى ما بفرستيد—

تهیه از : رخشا ث.

اماکن تاریخی ایران در بخش گردشگری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

با سر زلف تو مجموع پريشانی خود
««« »»»
کو مجالی که سراسر همه تقرير کنم

ناحیه طبیعی تاریخی فسیلی مراغه

TT / 204 — TP / 14%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال