۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+عکس


۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+عکس

۳۳ رزمنده مدافع حرم لبنانی در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ در کشور سوریه به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. این شهدا به شهدای زینبی لبنان مشهورند.

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

سرزه به نقل از خبر گزاری تسنیم خبر می دهد، چند سال است که رزمندگان بسیاری با عنوان پاسداران حرم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با ملیت ها و نژادهای گوناگون داوطلبانه عازم کشور سوریه می شوند و در پاسداری از حریم اهل بیت و ارزش های مستحکمت اسلامی جان خود را فدا می کنند. این مستحکمت جهانی نمایان کرده است که جهاد و صحبت مستحکمت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و هر کسی فارغ از نام کشور و ملیت داوطلب ایستادگی درمقابل تروریست های تکفیری در جغرافیای اسلام است. مجاهدان لبنانی و اعضای حزب الله لبنان در این میان نقشی فعال ایفا می کنند و وجودی پررنگ دربین پاسداران حرم دارند. آن ها در این راه شهدای بسیاری نیز اهداء اسلام کرده اند.

رزمندگان لبنانی، در اطلاعیه های خود از شهدای مدافع حرم با عنوان «شهید زینبی» یاد می کنند. ۳۳ مجاهد لبنانی در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی در کشور سوریه به شهادت رسیده و اسامی آنان اعلام شده است. فرمانده شهید حاتم أدیب حمادة سرشناس به حاج علاء که یکی از فرماندهان موثر حزب الله در نبرد کشور سوریه بوده است و سال ها رد این جبهه می جنگیده است و شهید علاء حسن نجمة سرشناس به تراب الحُسین که یک آرتیست بود و عده ای باور داشتند پتانسیل خاصی برای حضور دربین ستارگان سینما را داشت، نیز جزو این شهدا هستند. مشخصات و تصاویر شهدای گرانقدر مدافع حرم لبنانی در ماه اکتبر به شرح ذیل است:

شهید زینبی «علی حسین دیزانی» ملقب به «راستگو» از اهالی روستای «شقرا» در جنوب لبنان و ساکن برج البراجنة است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «علی محمد خلیل ترحینی» از اهالی روستای «عبّا» در جنوب لبنان و ساکن «الغبیری» است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «عباس مصطفى یاسین» از اهالی روستای «الرمادیّة» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۴ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «علی سعید سلمان» از اهالی روستای «مجدل زون» در جنوب لبنان و ساکن منطقة الحرش بیروت است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۵ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «محمد مصطفى مظلوم» از اهالی روستای «عین الجوزة» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۶ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «حسن علی دیاب عبدالله» از اهالی روستای «الخریبة» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۷ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «حسن حسین حومانی» از اهالی روستای «حاروف» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۸ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «علی حسین الطویل» از اهالی روستای «خربة سلم» در جنوب لبنان و ساکن منطقه «الغبیری» است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۹ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «ملحم علی نون» از اهالی روستای «الرام» در منطقه بقاع لبنان و ساکن حی سلم است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۰ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «یوسف محمد نصرالله» از اهالی روستای «بیت لیف» در جنوب لبنان و ساکن شهر «صور» است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۱ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «محمد علی هزیمة» از اهالی روستای «میس الجبل» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۲ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «حسین عدنان شقیر» از اهالی روستای «میس الجبل» در جنوب لبنان و ساکن خندق الغمیق است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۳ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «علی الرضا حسن الحاج حسن» ملقب به «بلال» از اهالی روستای «الشواغیر» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۴ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «علی راستگو راستگو» از اهالی روستای «النمیریة» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۵ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «جعفر رامز حمیة» ملقب به «أبوعلی» از اهالی روستای «طاری» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۶ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «حسن جواد زلغوط» از اهالی روستای «بیت لیف» در منطقه جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۷ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «محمد علی الشامی» ملقب به «ساجد» از اهالی روستای «البیساریة» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۸ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «موسى حسین زیات» از اهالی روستای «البرج الشمالی» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۱۹ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «قاسم محمد حمود» از اهالی روستای «مرکبا» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۰ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «محسن علی الموسوی» ملقب به «أبو ملحم» از اهالی روستای «النبی شیت» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۱ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «حسین علی حلاوی» ملقب به «امیر» از اهالی روستای «قعقعیة الجسر» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۲ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «ضاهر عبد الحق المصری» از اهالی روستای «حور تعلا» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۳ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «عباس فیاض نعمة» ملقب به «ساجد» از اهالی روستای «محرونة» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۴ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «علاء حسن نجمة» ملقب به «تراب الحُسین» از اهالی روستای «عدلون» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

مادر این شهید مدافع حرم لبنانی بنا به وصیت شهید، در مراسم تشییع پیکر منزه او تیپ سفید بر تن کرد و در رثای شهدای مستحکمت با صلابت سخن گفت. یکی از رسانه های مستحکمت اسلامی به عالیت شهادت او نگاشت: علاء نجمه، علاء عدلون، یا تراب الحسین، در شهر عدلون متولد شد و در این شهر و شهر خرایب زیست. در این دو شهرِ مستحکمت بود که او، دل باخته جهاد و شهادت و جان نثاری در راه خدا شد. علاء، عکاسی، دیزاین، هنرپیشگی و کارگردانی را پسندید. احتمالا چنانچه این راه را نمیبرگزید خوشگلی شگفت انگیزش او را تبدیل به ستاره می کرد، نامدار می شد و نکته توجه همگان، ولی "تراب الحسین" (خاک حسین) ـ که نام جهادی اش بود ـ راه پایانت، طریق جهاد و مستحکمت را انتخاب و از گمراهی ها و خوشگلی های دنیا رانده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۵ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «حسین محمد غندور» ملقب به «ملاک» از اهالی روستای «النبطیة» است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۶ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

فرمانده شهید «حاتم أدیب حمادة» ملقب به ”حاج علاء“ از اهالی روستای «القماطیة» است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در مراسم گرامی داشت شهید حماده، حاج علاء را این طوری توصیف کرد: او از اهالی ناحیه ای تمیز یعنی القماطیه بوده که در قلب جبل لبنان و در عمق همزیستی و زندگی واحد لبنانی ها در طوایف و مذاهب گوناگون میزیست. وی فرزند مستحکمت ارتشی بود و در زمان جوانی به مستحکمت پیوست و در این مستحکمت سالخورده شد تا این که به شهادت رسید. شهید علاء روند اقدامات خود در مستحکمت را به عنوان مربی فرزندهای کوچولو شروع کرد ، این بحث بخشی از شخصیت او را نمایان میکند. در زمان تحصیل بسیار فعال و جدی و باهوش بود. در دانشگاه العربیه زمانی که در حال تحصیل بود، شبیه به زمان خردسالی خود مسئولیت های عمومی را می پذیرفت. وی مسئول بسیج دانشجویان حزب الله در این دانشگاه بود و در این زمان بود که بسیاری از روحیه های رهبری و مسئولیت و مدیریت را از خود نشان داد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه العربیه به انتها رساند، او مدرک مهندسی برق خود را اخذ کرده و به عنوان یک مهندس به مستحکمت پیوست. وی از دانشگاه بلافاصله به میدان نبرد ملحق شد. هیچ کس او را به این کار ناچار نکرد و براساس تخصصی که یاد گرفته بود وارد مستحکمت شد. از همان ابتدا در زمینه های فنی و گاهاً در عرصه های میدانی در مستحکمت کار میکند. تخصص علمی وی او را در روندی معلوم در نیروی پاسداری هوایی وارد کرده بود. هنگامی که پیروزی سال ۲۰۰۰ پژوهشگر شد و جنوب لبنان آزاد شد ، شهید علاء مسئول پاسداری هوایی جنوب لبنان بود و پس از آن به عنوان مسئول پاسداری هوایی تمام مستحکمت و حزب الله در لبنان برگزیده شد. شهید علاء در نبرد جولای ۲۰۰۶ به عنوان مسئول پاسداری هوایی تمام لبنان بود و در هر موقعیتی حضور مییافت.

زمانی که حوادث کشور سوریه شروع شد و خطر به ویژه به منطقه القصیر و قلمون و مرزهای شرقی کشور نزدیک شد و گروه های مسلح ، بسیاری از شهرها و روستاها را تحت سلطه خود گرفته و ما همگی احساس خطر جدی کردیم. شهید علاء از نخستین فرماند هانی این بود که در عرصه میدان حضور یافت ، او از نخستین درگیری ها در منطقه تل مندو در حومه القصیر حاضر بود. در میدان مجادله وی از اصلیترین رهبرانی بود که درگیری ها را مدیریت می کرد.یکی از اصلیترین رهبران میدانی عملیات قلمون در خطوط مقدم فرمانده شهید حاج علاء بود. در هفته های اخیر چالشهای حلب شدت گرفته بود، این شهید بزرگوار پیش از شهادت خود در حال تحقق یک دستاورد میدانی بود کهاین دستاورد در ناحیه ای بسیار حساس و تٲثیرگذار در چالشهای حلب پژوهشگر شده است. او در خطوط مقدم جبهه حلب به شهادت رسید.

تصویر و عکس شماره ۲۷ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «عبدالإله عطیة أحمد» ملقب به «ذو الفقار» از اهالی روستای «حام» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۸ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «جلال طالب العفی» ملقب به «محمد علی» از اهالی روستای «بریتال» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۲۹ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «قاسم محمد یونس» از اهالی روستای «بریتال» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۳۰ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «علی حسن إبراهیم» از اهالی روستای «کوثریة» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در ۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۳۱ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «حسین محمد مهدی یاسین» از اهالی روستای «العین» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۸ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۳۲ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «علی حسن کورانی» از اهالی روستای «یاطر» در جنوب لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۸ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۳۳ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

شهید زینبی «مهدی علی صوّان» از اهالی روستای «یونین» در منطقه بقاع لبنان است که خبر شهادتش در کشور سوریه در ۸ اکتبر ۲۰۱۶ انتشار داده شد.

تصویر و عکس شماره ۳۴ ⇩تصویر و عکس  ۳۳ مدافع حرم لبنانی که طی یک ماه گذشته به شهادت رسیدند+تصویر و عکس

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال