شناسایی استان هایى که بیشترین جهانگرد خارجى را دارند (۱۲ عکس)


معرفی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩
تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

در این مطلب از گزارشی از گردشگری ترین شهرهای کشور گردآوری کرده ایم.

خراسان رضوى:

بزرگترین قطب توریسم مذهبى ایران که گردشگر خارجی زیادی را به سوی خود می کشد بناهاى آرامگاهى، بیشترین و اصلیترین چشم انداز معمارى منطقه خراسان رضوی را تشکیل مى دهند، و معمولا شامل حرم، مساجد، مدارس، کتابخانه ها، قافله سراها و فضاهایى از این قبیل مى باشد.

 

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

خراسان رضوی گردشگر خارجی زیادی را به سوی خود می کشد

 

ایلام:

استان ایلام در غرب و جنوب غربى کشور دربین رشته کوه هاى کبیرکوه از سلسه جبال زاگرس قرار دارد و از شمال به کرمانشاه، از جنوب به خوزستان، از شرق به لرستان و از غرب به عراق محدود شده است. ایلام به لحاظ آب و هوایى داراى ویژگى هاى ویژه نسبت به دیگر نواحی کشور است به همین دلیل گردشگر خارجی زیادی را جذب خود میکند.

 

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

ایلام به خاطر شرایط آب و هوایی عالی گردشگر خارجی بسیاری دارد

 

آذربایجان غربى:

از دیگر شهرهای ایران که گردشگر خارجی زیادی را به سوی خود کشیده است. این استان در شمال غرب کشور قرار دارد و از جمله کهن ترین استان هاى ایران مى باشد. مرکز این استان ارومیه است و شهرهاى تابعه این استان: خوى، ماکو، سردشت، مهاباد، میاندوآب، بوکان و سیه چشمه مى باشد.

 

تصویر و عکس شماره ۴ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

آذربایجان غربی جزء شهرهایی است که گردشگر خارجی زیادی را به سوی خود کشیده است

 

اردبیل:

این استان از شمال به رود ارس، دشت مغان و بالهارود در جمهورى آذربایجان، از شرق به رشته کوه هاى طالش، از جنوب به رشته کوه ها، دره ها و جلگه هاى به هم همیشه استان زنجان و از غرب به استان آذربایجان شرقى محدود است و به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز گردشگران خارجی بسیاری وارد این استان میشوند.

 

تصویر و عکس شماره ۵ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

گردشگران خارجی بسیاری به دلیل موقعیت جغرافیایی اردبیل وارد این استان میشوند

 

آذربایجان شرقى:

حضور کوهستان هاى زیبا و سر به فلک کشیده، رودخانه ها خروشان و آبشارهاى فرح بخش، باغ هاى پر میوه و ییلاق هاى سرسبزش، دریاچه هاى پرموج و تفرج گاه هاى روح پرور، استخرها، همه و همه این استان را به یکى از خوشگل ترین نواحی ایران و یکى از خوب ترین نواحی براى گردشگرى و وارد شدن گردشگر خارجی به خصوص در فصول گرم مبدل کرده است.

 

تصویر و عکس شماره ۶ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

آذربایجان شرقی خوب ترین نواحی برای وارد شدن گردشگر خارجی میباشد

 

شهر تهران:

نیز جزء شهرهایی است که گردشگر خارجی بسیاری را به سوی خود می کشد استانی که مرکزیت سیاسى جمهورى اسلامى ایران در آن مستقر است.

 

تصویر و عکس شماره ۷ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

شهر تهران جزء شهرهایی است که گردشگر خارجی بسیاری را به سوی خود می کشد

 

خوزستان:

این استان در جنوب غربى ایران قرار دارد. استان خوزستان از شمال به لرستان، از شمال شرقى به اصفهان، از شمال غربى به استان ایلام، از شرق و جنوب شرقى به استان هاى چهارمحال و بختیارى و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج همیشگی فارس و از غرب به عراق محدود مى شود. خوزستان، دارای آب و هوایی که در فصل تابستان، گرم و در فصل زمستان، مطبوع و بهاری است و همیشه ایام، سرسبز است و شرایط آب و هوایی موجب جذب گردشگر خارجی میشود.

 

تصویر و عکس شماره ۸ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

شرایط آب و هوایی خوزستان یکی از علل جذب گردشگر خارجی است

 

گیلان:

یکى از استان هاى شمالى ایران که بیشترین گردشگر خارجی را به سوی خود می کشد. رشته کوه هاى البرز، همانند دیوارها در غرب و جنوب گیلان کشیده شده است، به همین موجب آب و هواى گیلان معتدل و در اکثر نقاط داراى رطوبت بالایى است. بخس وسیع گیلان جلگه اى و مابقى کوهستانى است.

 

تصویر و عکس شماره ۹ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

گردشگر خارجی بیشماری در گیلان رفت و آمد میکنند

 

سیستان و بلوچستان:

این استان در جنوب شرقى ایران واقع شده است. این استان از شمال و شمال غرب با خراسان جنوبى و از غرب با استان کرمان و هرمزگان همجوار است. استان سیستان و بلوچستان به لحاظ وسعت از بزرگ ترین استان هاى کشور که گردشگر خارجی زیادی نیز دارد به حساب مى آید. این استان از دو منطقه تشکیل کشف کرده که از لحاظ طبیعى با همدیگر کاملا فرق می دارند.

 

تصویر و عکس شماره ۱۰ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

سیستان و بلوچستان از بزرگ ترین استان هاى کشور که گردشگر خارجی زیادی نیز دارد

 

کردستان:

این استان در غرب ایران و از شمال به استان هاى آذربایجان غربى و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه، از شرق به استان هاى همدان و زنجان و از شرق به عراق محدود است کردستان را میتوان قطب جهانگردی ایران آگاهی داشت.

 

تصویر و عکس شماره ۱۱ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

کردستان را میتوان قطب جهانگردی ایران آگاهی داشت

 

اندر ماجرا اهمیت شگفت انگیز گردشگرى !

ازدیاد در آمد کشورها از وارد شدن گردشگر خارجی:

وقتى گردشگر خارجی به کشورى وارد مى شوند الزاما باید هزینه هایى را در آن کشور توجه بکنند مانند هزینه خوراک و مکان اقامت، هتل، مهمانخانه، هزینه تفریحات، هزینه حمل و نقل، هزینه گشت ها، تورها و همچنین پولى که بابت تهیه کرد سوغاتى و کالاى بومى کشور میزبان مى پردازند و مخارجها از طریق ارزى که وارد کشور میزبان مى کنند موجب رونق اقتصادى کشور میزبان مى شوند به گردشگران خارجی صادرات نامرئى هم مى گویند.

وارد شدن گردشگر خارجی موجب اشتغال زایى میشود:

با توسعه فعالیت هاى گردشگرى زمینه براى ایجاد اشتغال فراهم مى شود و این امر براى کشورهاى که با جمعیت جوان و متقاضى رو به رو هستند بسیار سودمند است از هر ده نفر گردشگر خارجی که وارد کشور میزبان مى شود یک فرصت شغلى ایجاد مى گردد.

 

تصویر و عکس شماره ۱۲ ⇩تصویر و عکس شناسایی استان هایى که بیشترین گردشگر خارجى را دارند

گردشگر خارجی مى تواند به ازدیاد تولید ناخالص داخلى یاری رساند

 

تأثیر اقتصاد کلان در گردشگرى:

یکى از شاخه هاى اقتصاد “اقتصاد کلان” است. اقتصاد کلان گردشگرى معمولا به مطالعه ى رشد اقتصادى، توازن در توجه کرد ها، اشتغال زایى و مخارج مى توجه کند. چون گردشگرى به میزان قابل توجهى بر تمام این حوزه ها تأثیر مى قرار دهد وگزینه جذابى براى بیشتر دولت ها است. با این حال منافع اقتصادى باید با هزینه هاى زندگی کرد محیطی و اجتماعى مقایسه شود.

امکان کسب ارزش دار خارجى که تأثیر مثبت فراوانى بر توازن توجه کرد ها دارد، دولت ها را به سمت توسعه ى گردشگرى خارجی سوق مى دهد. گردشگر خارجی مى تواند به ازدیاد تولید ناخالص داخلى یاری رساند. اگرچه شغل هایى که گردشگرى ایجاد مى کند معمولا پاره زمان هستند، ولى گردشگرى در چندین سطح اشتغال زایى مى کند. به علاوه گردشگر خارجی مى تواند به جذب سرمایه گذارى نیز یاری رساند.

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال