جهانگرد کیست و گردشگری چه است؟ (۲ عکس)


جهانگرد کیست و جهانگردی چیست؟

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس جهانگرد کیست و گردشگری چه است؟

گردشگری، سیاحت یا توریسم و نیز گردشگری به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی انتخاب کرده می‌شود. هر چندین که در سال‌های اخیر شامل هرگونه سفری می‌شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا حیات خود بیرون رود. به کسی که گردشگری می‌کند گردشگر، سیاح یا توریست گفته می‌شود. سایت آسمونی در این مقاله مطالب بسیار سودمندی در رابطه با گردشگری و شخص جهانگرد برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده است که در ادامه می خوانید.

گردشگری معال فارسی و کاملاً دقیق، واژه Tourism در زبانهای انگلیسی، کشور فرانسه و آلمانی است که بصورت مصطلح در زبان فارسی بصورت گردشگری ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism یا گری بصورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است.

اصطلاح «توریست» (Tourist) از قرن نوزدهم معمول شده است. در همان لحظه اشراف زادگان کشور فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های ضروری حیات، اقدام به مسافرت می نمودند. این جوانان در همان لحظه توریست نامیده می شدند و بعدها در کشور فرانسه این اصطلاح در رابطه با کسانی به کار می رفت که برای مشغولی ، زمان طی کنی و گردش به کشور فرانسه سفر می کردند و بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولاً به این منظور به سفر می رفتند. کم کم لغت توریست به بعضی زبانهای دیگر نیز وارد شد و از آن واژه توریسم (Tourism) شکل گرفت. از همان زمان گردشگری  و توریست به بعضی از سفر ها و مسافرینی نقل میشود که هدف آنها استراحت و گردش و مشغولی و مروری بر مردمان بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار.

جهانگردى واژه‌اى است فارسى به مفهوم ”جهان‌گردنده و آن که در اقطار عالم بسیار سفر کند“. جهانگردى ظاهراً معادل سیاحت (عربی) و توریسم (کشور فرانسه) است. ”سیاحت“ در عربى به معناى زیاد سفر کردن است و سیاح یا معادل فارسى آن، جهانگرد، کسى است که زیاد سفر مى‌کند. اما در زبان شایع فارسی، از نظر کمّی، تفاوتى میان جهانگردى و مسافرت یا سفر وجود دارد. یعنى اغلب فارسى‌زبانان جهانگردى را مترادف با زیاد سفر کردن مى‌دانند، در حالى که واژه‌هاى ”سفر و مسافرت“ به سفرهاى کوتاه‌مدت دور یا نزدیک نیز مربوط مى‌شود. هم‌اکنون، با وجود این که در زبان فارسى گفتارى و نوشتارى بهره گیری از واژه‌هاى ”جهانگردى و جهانگرد“ به جاى سفر و مسافرت و مسافر مرسوم است، مصرف کردن واژه‌هاى مزبور در گفتگوى میان مردمان چندان نیست و بیشتر مردمان ترجیح مى‌دهند واژه‌هاى مسافرت، سفر و مسافر را مصرف کنند.

هرچند واژه‌هاى سفر، مسافرت و مسافر ریشهٔ عربى دارند، اما نسبت به واژهٔ جهانگردى رایج‌تر هستند و بار معنائى بیشترى دارند. مفاهیم سفر عبارت هستند از:

”بقیهٔ سپیدى روز پس از فرو شدن آفتاب و سپیدى صبح، صلح کردن میان دو قوم و میانجى‌گری“ و ”بیرون شدن از شهر خود و به محلى دیگر رفتن؛ قطع مسافرت؛ راهى که بپیمایند از محلى به محل دور؛ توجه دل به سوى حق تعالی“.

احتمالا علت این که سفر به معناى سپیدى صبح آمده است این باشد که سپیدى به مفهوم روشنى و درخشانى است و در طى سفر است که بسیارى از ناشناخته‌هاى ذهن آدمى (تارکى‌ها، مجهولات) دربارهٔ مناطق، سرزمین‌ها، طبیعت، مردمان و … شناخته مى‌شود (روشنى‌ها، معلومات). وانگهی، سفر، نیکى‌ها و بدى‌هاى نهاد آدمى را روشن مى‌سازد.

دربرابر واژهٔ عربى تفرّج، در لغت‌نامهٔ دهخدا معانى زیر آمده است: گشایش کشف کردن و از تنگى و دشوارى بیرون آمدن و مسرت. همچنین به نظر استاد دهخدا این واژه به معناى زیر آمده است: ”در استعمال فارسی، مجازاً به معناى سیر و تماشا و خوشحالى و گشادگى خاطر تنگدلان، سیر و گردش نمودن جهت گشایش خاطر، دیدن“. ولى امروزه این لفظ به گردش‌هاى کوتاه به منظور هواخورى اطلاق مى‌شود.


مدتى است که مصرف کردن واژهٔ ”گردشگری“ در گفته‌ها و نوشته‌ها معمول شده است، هر چندین چنین واژه‌اى در فرهنگ‌هاى دهخدا، معین و … نیامده است.

توریسم که واژه‌اى است فرانسوی، از ریشهٔ ”تور“ گرفته شده است. تور در زبان کشور فرانسه به معانى زیر آمده است: حرکت دورانى (چرخش)، عمل پیمودن، طى کردن اطراف، سیر کردن، گردش نمودن.

به نظر پیرلاوس، توریسم عمل مسافرت به منظور تفنن و لذت است و توریست کسى است که براى خشنودى خود و صفا کردن مسافرت مى‌کند.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس جهانگرد کیست و گردشگری چه است؟جهانگرد کیست؟

توریست به کسی اطلاق می شود که صرف نظر از کنجکاوی به قصد تفنن و تفریح سفر می کند. در مکانی دیگر به کسی که برای خشنودی خود و صفا کردن مسافرت می کند ، توریست نقل شده است . توریست ، فردی است که بیش از یک روز و کمتر از یک سال در مکانی غیر از زیستگاه همیشگی خود بماند . توریست کسی است که با نیت کار ، تفریح و یا صفا کردن از محیط اطراف از محل حیات دائم خود رانده شده و برای مدتی که قادر هست بین یک روز تا یک سال باشد در محل دیگری بماند .

بر اساس تمجید جهانی « توریست کسی است که به منظور تفریح ، بازدید از نقاط زیبا، درمان ، تجازت ، ورزش و زیارت به کشور دیگری سفر کند ، مشروط بر این که مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از ۶ ماه بیشتر نباشد و در فاصله ای کمتر از ۷۰ کیلومتر به ثمر نرسد .

سازمان جهانی گردشگری گردشگررا این طوری تمجید نموده است :

گردشگر: کسی که حداقل یک شب در یک اقامتگاه عمومی یا اختصاصی در محل مورد بازدید ، به سر برد .

توریسم عبارتی است متشکل از دو بخش تور (Tour) یعنی سفر ، سیاحت ، مسافرت یا گردش کردن و ایسم (Ism) که پسوندی است مصطلح به معنای مکتب با طرز تفکری ویژه .

در واقع توریسم یعنی مکتبی که پایه ی فکری ان سیاحت و گردشگری است و توریست کسی است که به مسافرت و گردشگری توجه میکند .

گردشگری یا توریسم ، عبارتی فرانسوی است که از ریشه ی تور گرفته شده است . تور در زبان کشور فرانسه به معنای حرکت زمانی ، عمل پیمودن ، گذراندن ، سیر کردن و گردش نمودن می باشد.

در فرهنگ اکسفورد توریسم به معانی گوناگون از جمله : سفر کوتاه و گذر کردن از مکانی ، و یا : تجارت تهیه ی خدمات وپذیرایی برای مردمانی که از یک جا دیدن م ی کنند و فرهنگ و بستر نیز اظهار می دارد: سفری که به منظور تجارت، لذت و آموزش انجام شود و به نقطه آغاز بازگردد .

گردشگری  کلکسیون تعامل هایی است که در فرایند جذب و میهمانداری ، بین گردشگرها ، سازمان های سفری ، دولت های مبدا ، دولت های میزبان و مردمان مکانی برقرار می شود .

معادل فارسی توریسم را گردشگری و معادل عربی توریسم سیاحت می باشد .

گردشگری به کلکسیون فعالیتی اتلاق میشود که در جریان مسافرت یک گردشگر پیش مییاید، این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر ، مسافرت به مقصد ، اقامت ، بازگشت و حتی یاداوری خاطرات ان نیز می شود . همچنین فعالیتی را که گردشگر بعنوان بخشی از سفر به انجام میرساند ، نظیر تهیه کرد کالاهای گوناگون و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز در بر می گیرد.

****************************

مطلب از : بهدخت ظ.

جهانگردی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

الصبر مر و العمر فان
««« »»»
يا ليت شعری حتام القاه

جهانگرد کیست و گردشگری چه است؟ (۲ عکس)

TT / 174 — TP / 14%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال