سفری به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه! (۱۲ عکس)


سفری به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!

فقط با پای پیاده می‌توان به این دهکده در ارتفاع ۲۷۰۰ متری کوه رسید. اهالی ده می‌گویند دروان خوبی را پشت سر می‌گذرانند چون پلیس فقط دو بار برای قطع گیاهان آمده است و تنها کامیاب به نابودی قطره‌ای از دریا شده است! گانجا با روشی طبیعی در هیمالیای هند می‌روید و ظاهراً راهی برای پیش گیری از کاشت غیر مجاز آن حضور ندارد.
وب‌سایت تکرا – محمدرضا لر زاده: در هیمالیای هند، دهکده‌های کوچولو با کاشت گراس (شاهدانه) دوران می‌گذرانند. دهکدۀ گزارش ما هم یکی از آنهاست.
تصویر و عکس شماره ۱ ⇩
تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
فقط با پای پیاده می‌توان به این دهکده در ارتفاع ۲۷۰۰ متری کوه رسید. اهالی ده می‌گویند دروان خوبی را پشت سر می‌گذرانند چون پلیس فقط دو بار برای قطع گیاهان آمده است و تنها کامیاب به نابودی قطره‌ای از دریا شده است! گانجا با روشی طبیعی در هیمالیای هند می‌روید و ظاهراً راهی برای پیش گیری از کاشت غیر مجاز آن حضور ندارد.
تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
خانواده‌ کشاورز گیاهان خشک شده را جمع‌آوری می‌کنندتا پیش از نشستن اولین برف آن را به حشیش مبدل کنند.

بعد از برداشت کانابیس ایندیکا (شاهدانۀ هندی) کشاورزان ساعت‌ها وقت می‌گذارند و آرام صمغ گل گیاه را به دست می‌مالند تا چاراس به دست بیاورند؛ چاراس اعلاترین نوع حشیش در دنیاست که نرخ هر گرم آن در غرب به ۲۰ دلار می‌رسد. کشت کانابیس (شاهدانه یا گراس) غیر مجاز است ولی بسیاری از اهالی ده به دلیل نیاز مالی به تولید چاراس روی آورده‌اند.

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
با مالیدن بخش‌های سبز گیاه شاهدانه به دست و جمع‌کردن صمغ باقیمانده روی دست‌،
ده‌نشینان نوعی حشیش گران‌قیمت بنام چاراس تولید می‌کنند

چاراس هر سال گران‌تر می‌شود ولی حیات کشاورزان در فقر می‌گذرد. اکثر زمین‌ها کوچولو هستند. ۵۰ اصله گانجا تنها ۱۰ گرم چاراس می‌دهد.

تصویر و عکس شماره ۴ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
بعد از طی کردن سال‌های اولیه تحصیل، بسیاری از خردسالان برای ادامه تحصیل
به دهکده‌های دیگر می‌روند که چند ساعت پیاده راه است.

آقایان مقدس سادو-هندو که برای مراقبه به هیمالیا می‌رفتند از اولین کسانی بودند که دست به تولید چاراس زدند. بعد از این که در دهۀ ۷۰ تولدی، هیپی‌ها در همین کوه‌ها مرید سادوها شدند، اشخاص مکانی که پیش از آن صمغ و باقی اجزای گیاه را با هم مخلوظ می‌کردند، آغاز به تولید چاراس کردند. اهالی هنوز از همان تکنیک استفاده و ده‌ها تن چاراس تولید می‌کنند. هیچ یک از مقامات مجلسی مسئولیت تولید چاراس هندی یا کشت شاهدانه را به عهده نمی‌گیرد. به دلیل غیر مجاز بودن کشت گیاه، دولت هند هیچ‌گاه تفحص گسترده‌ای برای تخمین ابعاد تولید شاهدانه داخل مرزهای خود نکرده است.

تصویر و عکس شماره ۵ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
دو کول‌بر در حال حمل گانجای تازه چیده شده هستند. تا منزل ساعت‌ها راه باقی است.
تصویر و عکس شماره ۶ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
خانمی مکانی نوۀ خود را در اطاق تندوری (ظرف چوبی) منزل حمام می‌کند.

از آنجا که کانابیس گیاهی مکانی است، پلیس به سفتی می‌تواند تولیدکنندگان آن را یابد چراکه آنها همیشه در زمین‌های مرتفع‌تری کانابیس را کشت خواهند کرد. هزاران خانواده در ناحیه به تولید چاراس زنده‌اند. کشاورزان صمغ را به خارجی‌ها و هندی‌های شهرهای بزرگ می‌فروشند. مشتری مواد رو به ازدیاد است و مهمان‌خانه‌ها و مکان‌های تازه برای دود کردن چاراس هر روز سبز می‌شوند.

تصویر و عکس شماره ۷ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
خانمی مکانی بقچۀ گانجا را به سر قرار داده و در دست صمغ آن را ورز می‌دهد.

هر چند تجارت مواد مخدر بسیار توسعه یافته و پیچیده شده، وقت در این کوه‌ها منجمد شده است. حیات با آهنگ طبیعت همراهی می‌کند. دهکده‌های پراکنده بر بلندی‌های هیمالیا از خانه‌های رنگی با سقف‌های مشکی سنگی تشکیل شده‌اند. یک شیر آب مرکزی، یک معبد کهنه و چند مغازه هست که صابون، دخانیات، حبوبات، برنج و آرد می‌فروشند.

تصویر و عکس شماره ۸ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
ریش‌سفیدان ده در میدان ده نزدیک معبد نشسته‌اند.
این نسل اولین کسانی بودند که شاهدانه وحشی را در ده کاشتند و برداشتند.

قدمت شاهدانه در هند به هزاران سال پیش باز می‌گردد و در متون مقدس بودا از آن نام برده شده است. می‌گویند لرد شیوا برای مراقبه بر قله‌های برفی هیمالیا نشست و از گل‌های گانجا تغذیه کرد. ولی امروز، این گیاه منبع کسب و کار شده و محلی‌ها برای امرار معاش چاراس می‌فروشند.

تصویر و عکس شماره ۹ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
خردسالان ده تیپ مکانی به تن دارند و بر روی صخره شیب‌داری بازی می‌کنند.
خانواده‌ها فرزندان زیادی دارند و برخی از آنها را برادر و خواهرهای بزرگ نگهداری می‌کنند.

جوامع هیمالیا به خود مباهات می‌کنند و بسیار تودار هستند. کارگران سخت‌کوش در شرایط سفتی حیات می‌کنند و شغل دیگری جز این کشف نخواهند کرد. بسیاری از کشاورزان هیچ وقت کشت غیر مجاز نکرده‌اند. کشت، تولید، استفاده و شرایط محیطی، همه و همه به عرفان و دین گره خورده است.

تصویر و عکس شماره ۱۰ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
فرزندی مکانی به قلۀ کوه چشم دوخته، نگران از این که برف سنگین برق ده را قطع کرده است.

به موازات بسیاری از کشورها، با امضای قرارداد واحده سازمان ملل علیه نکات مخدر در سال ۱۶۹۱، هند نیز به صف مجادله بین المللی علیه مواد مخدر پیوست. ولی همه پذیرای ممنوعیت کامابیس نبودند و این ماده بخشی از مهمانی و جشن‌های مذهبی باقی ماند.

تصویر و عکس شماره ۱۱ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
وازندگان در عروسی زوجی جوان در میدان شهر می‌نوازند.
مهمانی‌ها و جشن‌ها شبیه به دورهمی‌های خانوادگی است، به همراه موسقی، خوراکی و رقص.

به گفتۀ رومش باتاچاریج، عضو سابق کمیتۀ نکات مخدر هند: «نزدیک به ۴۰۰ ناحیه دربین ۶۰۰ منطقۀ هند شاهدانه می‌دهد. حالا زمانش است که دولت هند خود را از یوغ بردگی سیاست‌های سازمان ملل بیرون بکشد: از سال ۱۹۸۵، کشت و بهره گیری از کانابیس سیر صعودی داشته و ممنوعیت قانونی هیچ فایده‌ای نداشته است.»

تصویر و عکس شماره ۱۲ ⇩تصویر و عکس مسافرتی به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه!
کشاورز دربین مزرعۀ کانابیس

تام بیکمناز عضو مؤسسۀ کارشناسی فراملیتی کشور آلمان می‌گوید: «تعهد به حذف کانابیس با حضور استفادۀ باستانی گسترده در کشور مثالی است از حالت استعمارگرانه قرارداد سازمان ملل. این قرارداد امروز به هیچ‌وجه رای نخواهد آورد.»

—- با تشکر از انتخاب شما—-

تهیه کننده : پونه ر.

جهانگردی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

گلبن حسنت نه خود شد دلفروز
««« »»»
ما دم همت بر او بگماشتيم

سفری به گانجا در دامنه هیمالیا: مأمن کشت شاهدانه! (۱۲ عکس)

TT / 217 — TP / 22%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات