هر آنچه باید در رابطه با مریضی های التهابی کولون بدانید (۴ عکس)


هر آنچه باید درباره بیماری های التهابی روده بدانید

بیماری های التهابی روده به گروهی از بیماری ها نقل میشود که در آن ها بیماران دارای شماری از علائم و پیامد گوارش ناشی از وجود التهاب در کولون ها می باشند. این بیماری های حدود ۰.۰۵ درصد از اشخاص جامعه را مبتلا می سازند، بیشتر در سنین ۳۰ تا ۳۰ سالگی آغاز شده، در زنها و مردان به یک نسبت به وجود مییایند.
ماهنامه جهان تندرست – دکتر ابراهیم دریانی، فوق تخصص گوارش و کبد: بیماری های التهابی روده به گروهی از بیماری ها نقل میشود که در آن ها بیماران دارای شماری از علائم و پیامد گوارش ناشی از وجود التهاب در کولون ها می باشند. این بیماری های حدود ۰.۰۵ درصد از اشخاص جامعه را مبتلا می سازند، بیشتر در سنین ۳۰ تا ۳۰ سالگی آغاز شده، در زنها و مردان به یک نسبت به وجود مییایند. بعضی از بیماران مبتلا دوره های متناوبی از پیشرفتی نسبی (پس رفت بیماری) را در طی بیماری خود مییازمایند.

یعنی در زمان ابتلا، بیماری وقتی عود می کند یا به اصطلاح شعله ور می شود و وقتی دیگر پس رفت کرده و فروکش می نماید، در حالی که برخی دیگر از بیماران به صورت دائم بیماری را دارا می باشند. خوشبختانه با بهبود ترفند های معالجه ای، میزان بیمارانی که دارای علائم همیشگی هستند به طور چشم گیری کاهش کشف کرده است.

شدت بیماری از یک فرد به فرد دیگر فرق می دارد. بعضی مبتلایان تنها علائم خفیفی دارند در حالی که بعضی دیگر دارای علائم شدید و ناتوان کننده می باشند. در بعضی آغاز علائم تدریجی است و در بعضی دیگر این علائم خود را به صورت ناگهانی نمایان میکنند. حدود نیمی از بیماران دارای علائم خفیف می باشند و نیم دیگر از عود های مکرر بیماری عذاب میکشند.

عکس شماره ۱ ⇩
عکس هر آنچه باید درباره بیماری های التهابی روده آگاهی بدارید

انواع مختلف بیماری های التهابی روده:

بیماری های التهابی روده به دو صورت کلی در بیماران مبتلا دیده می شود:

۱. کولیت جراحتی (کولیت اولسراتیو یا کولیت اولسروز)

۲. بیماری کرون

بیماری کولیت جراحتی در مردان و بیماری کرون در زنها شایعتر است ولی انبوه ای کلی بیماری التهابی روده در دو جنس یکسان است. ویژگی اصلی هر دوی این بیماری ها التهاب روده هاست. در بیماری کولیت جراحتی، قسمت مبتلا روده بزرگ (کولون) بیماران می باشد. در این بیماران داخلی ترین لایه روده بزرگ یعنی لایه پوشانده حفره روده دچار التهاب و زخم می شود.

در ۵۰ درصد بیماران مبتلا به کولیت جراحتی پایانی ترین قسمت روده بزرگ یعنی منطقه رکتوسیگموئید می باشد.در بعضی از بیماران نیمه چپ روده بزرگ گرفتار است که به آن کولیت سمت چپ می گویند و در شماری از بیماران تمام روده بزرگ درگیر است که به این حالت کولیت سر تا سری یا پان کولیت نقل میشود. در بیماران مبتلا به کرون، تمامی قسمت های گوارش بیماران از دهان تا مقعد امکان می دارد مبتلا شود اما درگیری به طور عمده در روده کوچک و بزرگ می باشد.

در حدود ۵۰ درصد بیماران مبتلا به بیماری کرون، روده بزرگ و کوچک به طور همزمان مبتلا می باشد. در این بیماری همچنین تمامی لایه های روده (بزرگ و کوچک) درگیر می شود. یعنی تمام ضخامت روده امکان می دارد درگیر باشد. درگیری مقعد نیز در این بیماران شایع است.

در بیماری کولیت جراحتی، بیماری یک منطقه از روده را به صورت یکنواخت درگیر می کند و در فاصله مناطق دیگر، منطقه سلامت وجود ندارد اما در بیماری کرون در فاصله بین مناطق مبتلا منطقه سلامت نیز وجود دارد و درگیری به صورت پراکنده و غیر یکنواخت می باشد. علایم این دو بیماری تا حد زیادی به هم شبیه است. در کشور ما بیماری کولیت جراحتی از بیماری کرون شایع تر می باشد اما در کشور های غربی بیماری کرون شایع تر است.

دلایل بیماری های التهابی روده:

یکی از سوالاتی که بیماران مبتلا به بیماری های التهاب روده در بسیاری از نکات از پزشکان معالج خود سؤال میکنند این است که:

به چه دلیل من به این بیماری مبتلا شده ام؟

در جواب باید گفت که متاسفانه تا به حال علم پزشکی قادر نبوده است پاسخ قانع کننده ای به این پرسش بدهد و دلیل یا دلایل این دسته از بیماری ها را به طور دقیق مشخص کند. هم اکنون در کشور ما و در کشور های دیگر تحقیقات متعددی در این زمینه در دست انجام می باشد و امید است که نتیجه این تحقیقات بتواند با مشخص کردن دلایل بیماری، پزشکان را دریافتن راهکارهای بهتر و اثرگذار تر درمان کمک دهد. در وارسیهای صورت گرفته تا به حال دلایل و عوامل متعددی که با ایجاد این بیماری در رابطه هستند، مشخص شده اند اما نمی شود هیچ یک از این عوامل را به عنوان عامل حتمی بوجود آورنده این بیماری ها انتخاب کرد. برای تشریح این که کدام عامل ها در ایجاد این بیماری ها نقش دارند، بهتر است ابتدا با نحوه ایجاد آن ها آشنایی پیدا کنیم.

بدن انسان مدام در معرض عوامل مهاجم و بیگانه بسیاری از جمله باکتری ها، ویروس ها، سموم و مواد خارجی قرار دارد. برای این که این عوامل مهاجم به بدن آسیب منتقل نکنند، سیستم پاسداری ای بدن انسان با مکانیسم های متعدد اقدام به رویارویی با این عوامل می نماید. اصلیترین نقش را برای رویارویی با این عوامل در سیستم پاسداری ای بدن انسان، که دستگاه مطمئنی نام دارد، سلول های مطمئنی به عهده دارند.

در اثر وارد شدن عمل بیگانه به بدن سلول های مطمئنی فعال می شوند، فعال شدن آن ها سبب ترشح موادی می گردد که بعضی از آن ها مستقیما بر روی عوامل بیگانه اثر می کنند و سبب خرابی آن ها می شوند و بعضی دیگر در تنظیم فعالیت سلول های امینی و فعال کردن آن نقش دارند و در نتیجه ترشح این مواد و فعال شدن سلول ها، عامل بیگانه خرابی و از بین میرود.

اما همان گونه که در هر نبردی به هر حال نیروهای خودی و تاسیسات خودی نیز تا حدی خرابی می گردد و آسیب می نگاه کند، در جنگ بین سلول های مطمئنی خودی و عوامل بیگانه زیانهای جزئی به مکان برخورد وارد می شود و تغییراتی در این مکان ایجاد میشود که به آن التهاب می گویند.

در بعضی از نکات و به دلایلی که تا به حال چندان شناخته نیست، سیستم مطمئنی بدن سلول های قسمت های گوناگون بدن را با عوامل بیگانه غلط می گیرد و آغاز به واکنش نمایان کردن بر علیه آن ها و خرابی آن ها می کند. این واکنش، خود مطمئنی نامیده می شود و در این خلال واکنش التهابی نیز در قسمت های درگیر ایجاد میشود. در بیماری های التهابی روده مکان این جنگ در قسمت های گوناگون روده کوچک و بزرگ می باشد. در این شرایط واکنش خود مطمئنی بر ضد سلول های مناطق گوناگون روده به وجود مییاید و سبب خرابی آن ها و بروز التهاب در این قسمت می گردد.

به چه دلیل در اشخاص مبتلا به بیماری های التهابی روده سلول های مطمئنی برعلیه سلول های خودی واکنش نمایان میکنند؟

پاسخ به این پرسش در واقعیت همان موردی است که پژوهشگران و محققین برای پی بردن به دلیل آن سالیان دراز است سرگرم بررسی هستند. اگه دلیل این امر مشخص شود، گام اصلی ای در جهت روشن کردن دلیل بیماری های التهابی روده و سایر مریضیهایی که از آن ها به عنوان بیماری های خود مطمئنی نام برده می شود، برداشته خواهد شد. در حال حاضر پژوهشگران دلایل احتمالی زیر را برای این مساله مطرح می کنند (توجه داشته باشید که این دلایل تنها به عنوان احتمال مطرح هستند و هنوز رابطه هیچ یک از آن ها با بیماری های التهابی روده به طور قطع مشخص نشده است!):

عکس شماره ۲ ⇩عکس هر آنچه باید درباره بیماری های التهابی روده آگاهی بدارید

عوامل محیطی:

دسته اصلی ای از عواملی که از آن ها به عنوان عوامل مستعد کننده بیماری های التهابی روده نام برده می شود را می توان عوامل محیطی نامید. از جمله عوامل محیطی مربوط به این مساله حالت اقتصادی، عوامل شغلی، حالت تغذیه و سایر عوامل می باشند. در تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده است که این بیماری بیشتر در طبقات مرفه جامعه و گروه هایی که حالت اقتصادی خوب تری دارند دیده می شود. حتی نگاه شده است که در کشورهایی که حالت اقتصادی خوب تری دارند، این بیماری از کشورهای تهیدست شایع تر است. همچنین این بیماری در افرادی که زندگی کم تحرک و مشاغل نشسته دارند بیشتر از افرادی که زندگی پر تحرک دارند دیده می شود.

در وارسیهای صورت گرفته مشخص شده است که بیماری کرون در اشخاص دخانیاتی بیشتر از اشخاص غیر دخانیاتی و بیماری کولیت جراحتی در اشخاص دخانیاتی کمتر از اشخاص غیر دخانیاتی دیده می شود البته باید توجه داشت که این مسئله به این معنا نیست که مبتلایان به کولیت جراحتی باید سیگار بکشند! چون مصرف سیگار تبعات و پیامد بسیار زیادی بر سیستم های گوناگون بدن از جمله گوارش دارد و سبب ازدیاد خطر ابتلا به بسیاری از بیماری سرطان ها می شود و در مبتلایان به کولیت جراحتی نیز احتمال بروز تمامی این معضلات با مصرف سیگار موجود خواهد بود.

در اخبار و برنامه های علمی تلویزیون و رادیو و نیز اخبار علمی نشریه ها، چند بار به این مسئله بر خورده ایم که عامل بوجود آورنده اولسر پپتیک یا زخم معده یک میکروب می باشد. آیا واقعا امکان می دارد که عامل به وجود آورنده بیماری های التهابی روده نیز یک میکروب باشد؟

وارسیهای متعددی در زمینه رابطه باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و سایر عوامل عفونی با این بیماری صورت گرفته است اما تا به حال دلیل استواری حاصل نشده است که نشانگر وجود نقش یک باکتری یا انگل باشد. گاهی اوقات یک عفونت کولونی قادر هست زمینه تشدید بیماری را فراهم کند. به همین دلیل بعضا در درمان نکات عود بیماری، از چرک خشک کن بهره گرفته میشود.

در اوایل ابتلا به این بیماری با یکی از دوستانم در این زمینه حرف میزدم اعتقاد او بر این بود که گروه ویژه ای از مواد خوراکی ای عامل بوجود آورنده این بیماری هستند و در صورت رعایت رژیم خاص خوراکی ای بهبود فراهم یافت. آیا واقعا این مسئله صحت دارد؟

باید گفت یکی از مسائلی که اخیرا در زمینه نحوه ایجاد این بیماری، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است نقش تغذیه در ایجاد این بیماری است ولی با وجود مطالعات صورت گرفته هنوز اثر مواد خوراکی ای و نحوه تغذیه در ایجاد این بیماری مشخص نشده است و لذا نمی شود گفت که نوعی ویژه ای از غذا در ایجاد این بیماری دخالت دارد تا با به کار نبردن آن بیماری بهبود یابد.

از زمان ابتلای من به این بیماری این دغدغه در همکاران نزدیک من در محیط کار به وجود آمده است که امکان می دارد این بیماری به آنان نیز سرایت کند آیا واقعا این امکان وجود دارد؟

خیر، با قاطعیت می توان گفت که در این بیماری عامل عفونی که بخواهد از فردی به فرد دیگر منتقل شود و او را مبتلا کند وجود ندارد و در این زمینه دغدغه اشکالی نمی‌ دارد.

آیا واقعا در نهایت می توان گفت که نقش عامل وراثت و نبوغ ژنتیکی در رابطه با ابتلا به بیماری های التهابی اصلی تر است یا نقش عوامل محیطی؟

پاسخی که پژوهشگران به این پرسش می دهند این است که در فردی که از لحاظ ژنتیکی زمینه های ابتلا به این بیماری را دارد، اگه بعضی از عوامل محیطی موثر موجود موجود باشند یا اثر قرار بدهند، بیماری ایجاد میشود. لذا چون جلو گیری یا برطرف کردن زمینه های ارثی ابتلا به این بیماری کار معضلی است پژوهشگران در صددند با معرفی دقیق عوامل محیطی زمینه ساز راه را برای جلو گیری از ایجاد این بیماری ها و درمان حتمی آن ها گشایند.

عکس شماره ۳ ⇩عکس هر آنچه باید درباره بیماری های التهابی روده آگاهی بدارید

علایم:

در این دسته از بیماری ها علائم متعدد و فرق می داری امکان می دارد بروز کند. دسته ای از این علائم که ناشی از تاثیرات این بیماری بر روی گوارش فرد (بخصوص کولون ها) می باشد، علائم کولونی و دسته ای از علائم که ناشی از اثرات و پیامد این بیماری ها در خارج از گوارش می باشد، علائم خارج کولونی نامیده می شوند در بسیاری از نکات این بیماری دارای پیامد و علائمی می باشد که خصوصی به بدن و ارگان ویژه ای ندارد و ناشی از ماهیت بیماری و علائم آن است. (مانند خستگی و ضعف، تب و کم خونی) که به آنها علایم عمومی بیماری نقل میشود.

الف) علائم کولونی

اسهال:

رایجترین علامت این دسته از بیماری ها است که به مدفوع آبکی یا مدفوع نسبتا شل که به صورت مکرر دفع گردد اشاره دارد. اسهال در این بیماران گاهی آنقدر شدی است که بیمار ناگزیر می گردد به دفعات مکرر جهت اجابت مزاج مراجعه نماید (گاهی ۲۰ بار در طول یک روز) البته امکان می دارد بسته به فعال بودن یا نبودن بیماری و نوع غذای مصرفی، دفعات اسهال تحول نماید.

دل پیچه:

در بعضی از نکات انقباضات مکرر شکم امکان می دارد موجود موجود باشد که فرد را نیازمند اجابت مزاج های مکرر با مقدار کمی مدفوع شل می کند. این انقباضات به خاطر تحریک جداره روده ناشی از التهاب رخ می دهند.

وجود خون در مدفوع و خونریزی از معقد:

به خاطر وجود التهاب و آسیب مخاط کولون ها در بیماران مبتلا به کولیت جراحتی و کرون، خونریزی، بخصوص در مواقعی که بیماری فعال است، دیده می شود در این حالت مدفوع بیمار امکان می دارد آغشته به خون باشد یا خون روشن از مقعد دفع شود.

یبوست:

بعضی از مبتلایان به بیماری کولیت جراحتی و یا کرون از یبوست های دوره ای شکایت دارند. بیماری کرون این مساله قادر هست ناشی از انسداد نسبی روده کوچک باشد و در بیماری کولیت جراحتی یبوست غالبا در نتیجه وجود التهاب در قسمت پایانی روده بزرگ یعنی رکتوم می باشد که در این حالت واکنش عصبی روده بزرگ سبب نبود دفع مدفوع و در نتیجه یبوست می گردد.

درد معده ای:

معمولا نتیجه انقباضات روده و یا التهاب است. التهاب سبب تحریک پذیری اعصاب و عضلاتی می گردد که انقباضات کولونی را تحت مهار دارند. درد بیماران مبتلا به کولیت جراحتی بیشتر در قسمت پایین شکم احساس می شود و بیشتر در رابطه با دفع است و با دفع مدفوع، بهتر می شود در بیماری کرون درد معده ای معمولا در منطقه راست و پایین شکم احساس می شود، یعنی جایی که منطقه پایانی روده کوچک واقع شده است و احساس درد نمایان کننده وجود التهاب در این قسمت روده کوچک می باشد. در بعضی از نکات امکان می دارد درگیری در یک قسمت از روده باشد اما درد معده ای در قسمت دیگری احساس شود. در بعضی نکات درد در این بیماران نمایان کننده پیامد بیماری شبیه به آبسه است به طور کلی نا خوشی ای که به صورت ناگهانی آغاز شود و یا در کیفیت و چگونگی آن تحول قابل ملاحظه ای پدید آید، باید حتما به اطلاع پزشک منتقل شود.

نبود قدرتمندی در نگه داشتن مدفوع:

این مسئله از شکایت های است که بخصوص در موقع فعال بودن بیماری دیده میشود. نکته: توجه به این مسئله بسیار اهمیتی می دارد چون در صورتی که در زمان عالی به پزشک اطلاع داده شود، با بهره گیری از داروهای موضعی بهبود پذیر می باشد.

ب) علائم خارج کولونی:

شماری از بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده علائم خارج کولونی را مییازمایند. رایجترین این درگیری ها، درد مفاصل به دلیل التهاب می باشد (آرتریت) در حال حاضر توضیح راضی کننده ای برای دلیل وقوع پیامد خارج کولونی بیماری وجود ندارد. بعضی از پزشکان این پیامد را ثانویه به بیماری التهابی روده آگاهی میدارند در حالی که عده ای دیگر آن ها را شبیه به بیماری التهابی موجود روده التهابی که کل بدن را درگیر کرده است فرض می کنند، مشخص شدن دلیل حتمی این پیامد به کشف کردن دلیل اصلی بیماری های التهابی روده بستگی دارد.

نژاد:

این بیماری در سفید پوستان شایع تر از مشکی پوستان است. از طرفی در مشکی پوستانی که در ایالات متحده و یا سایر کشور های غیر آفریقایی میزیند، انبوه ای این بیماری با اشخاص بومی ساکن آن کشور (مثلا سفید پوستان) تفاوتی ندارد که این مساله نشانگر این واقعیت است که با وجود نقش مسائل ارثی و نژادی، زیستگاه طبیعی نیز اثر اصلی ای در ایجاد این بیماری دارد. از طرفی شایع تر بودن این بیماری در برخی از جمعیت های خاص (شبیه به یهودیان) نمایان کننده اهمیت نقش وراثت در این بیماری است. چون یهودیان ساکن در کشورهای مخالف، میزان ابتلای بالاتری نسبت به ساکنان بومی آن کشور ها دارند.

عکس شماره ۴ ⇩عکس هر آنچه باید درباره بیماری های التهابی روده آگاهی بدارید

وراثت:

در حدود ۲۵ درصد بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده یک فرد مبتلا به این بیماری در خانواده هایشان دارند. وارسیهای متعدد نمایان کننده این مساله است که وجود خصوصیتهای ژنتیکی ویژه ای در مبتلایان به این بیماری ها آن ها را مستعد ابتلا به این بیماری می کند.

من یک بیمار مبتلا به بیماری کولیت جراحتی روده هستم و در حال حاضر قصد عروسی دارم. دغدغه من از این مساله است که پس از عروسی بچه من نیز دچار این بیماری گردد. آیا واقعا این احتمال وجود دارد؟

با وجود نقش وراثت در ایجاد این بیماری، احتمال ابتلای فرزندان مبتلایان به بیماری های التهابی روده به این بیماری وجود دارد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که در صورت ابتلای فرزندان اشخاص مبتلا به بیماری های التهابی روده به این بیماری نوع بیماری، در درصد بالایی از نکات، شبیه پدر و مادر می باشد مثلا بچه فرد مبتلا به کولیت جراحتی در صورت ابتلا به این بیماری مبتلا به کولیت جراحتی خواهد شد. ضمنا به چشم مییاید که جابجایی ارثی در بیماری کرون بیشتر از کولیت جراحتی دیده می شود و رایجترین حالت جابجایی از مادر به بچه بی نظیر ترین حالت آن از پدر به بچه است.

التهاب و درد مفاصل:

از هر ۵ بیمار مبتلا به بیماری های التهابی روده حدودا یک نفر دچار پیامد مفصلی بیماری می گردد. این پیامد بیشتر در بیمارانی که روده بزرگ شان درگیر است دیده می شود به همین دلیل التهاب مفاصل در اشخاص مبتلا به کولیت جراحتی شایع تر از مبتلایان به بیماری کرون است که تنها روده کوچولوشان درگیر می باشد. از آنجایی که معضلات مفصلی وابسته به وجود التهاب در روده است علائم درگیری مفصلی می گردند نباید از داروهای مسکنی همچون آسپرین، دیکلوفنانک، ایبوبروفن و… استفاده نمایند زیرا اگه چه این داروها در کاهش التهاب مفصلی نقش می دارند؛ اما استفاده مستمر از آن ها قادر هست سبب تشدید بیماری اصلی شود.

پوکی استخوان:

ابتدا تصور می شد که کاهش کشور قطر استخوان در این بیماران به خاطر استفاده طولانی مدت و یا دورهای بالای داروهای کورتونی است اما تا به حال مشخص شده است که این عکس العملهای التهابی هستند که سبب تغییرات استخوانی می گردند. به همین دلیل پیشنهاد داده میشود که مبتلایان به این بیماری های در فواصل وقتی مشخص امتحان اندازه گیری تراکم استخوان به انجام رسانند تا در صورت وجود چنین تغییراتی پزشک معالج به سرعت مطلع گردد.

چشم:

رایجترین شکایت چشمی در این بیماری سرخی چشم بدون وجود درد می باشد. این مشکل نیز همزمان با عود بیماری به وجود آمده هنگامی که بیماری فروکش می نماید بهبود مییابد در قسمت های دیگری چشم نیز چالشهایی امکان می دارد ایجاد بشود که بعضی از این درگیری ها در صورت نبود توجه به ضایعات پایدار شبیه به آب مروارید یا آب مشکی (گلوکوم) تبدیل می گردد. به همین دلیل انجام معاینات مکرر چشمی در بیماران مبتلا به بیماری ها التهابی روده پیشنهاد داده میشود. در بیشتر نکات بهبود علائم کولونی سبب بهبود ضایعات چشمی می شود.

پوست:

رایج ترین تحول پوستی در این بیماری ضایعه ای بنام ارتم ندوزوم است که معمولا در مراحل اولیه بیماری التهابی روده ایجاد گردیده و در ۸۰درصد نکات به همراه درگیری های مفصلی می باشد این ضایعه غالبا به صورت نقاط بر جسته و حساس اغلب روی هر دو پاست که گاهی قادر هست پیش از بروز علائم کولونی نیز پدید آید. ضایعه دیگر پیودرما گانگرنوزوم است که حتی قادر هست بدون رابطه با فعالیت بیماری نیز نگاه شود و معمولا روی قفسه سینه و شکم دیده می شود و در اثر آسیب به عروق خونی کوچک زیر پوست و لایه پنهان کننده آن هاست.

ترک خوردگی گوشه دهان، ترک روی لب ها و یا حتی سرخی پوست پیرامون لب ها قادر هست علامتی از وقایع کولونی زمینه ای باشد.

————————————-

مطلب از : شهداد ه.

تازه های سلامت و پزشکی در بخش سلامت سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد
««« »»»
تا دم صبح قيامت نگران خواهد بود

هر آنچه باید در رابطه با مریضی های التهابی کولون بدانید (۴ عکس)

TT / 620 — TP / 18%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال