با ناخوشی پس از عصب کشی دندان چه کار کنیم؟ (۳ عکس)


با درد بعد از عصب کشی دندان چه کنیم؟

عکس شماره ۱ ⇩

عکس با درد پس از عصب کشی دندان چه کار کنیم؟

مراجعین دندانپزشکی اغلب نگران درد پس از درمان ریشه (عصب‌کشی) دندان خود هستند. آن‌ها نگران‌اند که چون درد دارند لابد درمان ریشه آن‌ها به درستی انجام‌نشده است. درحالی که درد پس از درمان ریشه یک فرآیند طبیعی و قابل انتظار است و وجود یا حتی نبود وجود درد در یک بازه وقتی بلافاصله پس از عصب‌کشی، علامت شکست درمان یا حتی موفقیت درمان عصب‌کشی نیست. سایت آسمونی در این مقاله اطلاعاتی در رابطه با عصب کشی دندان و درمان درد عصب کشی و همچنین مواظبتهای پس از عصب گشی دندان را برای شما عزیزان آماده کرده است که در ادامه می خوانید.

دلیل درد دندان پس از عصب کشی

برای ما دندان‌پزشکان، مواجه شدن با بیمارانی که به‌دلیل درد دندان پس از عصب‌کشی مراجعه می‌کنند، معمولی است اما برخی بیماران کماکان تا چندین روز پس از عصب‌کشی، درد احساس می‌کنند و قانع شدن بیشتر آنها در رابطه با درد پس از درمان عصب کشی، اغلب کار آسانی نیست چون بیماران به خاطر درد مراجعه می‌کنند و انتظار رفع درد پس از درمان، کاملا طبیعی و به حق است…

درمان ریشه (عصب‌کشی) را بیشتر مراجعان دندان‌پزشکی در کشور ما، حداقل یک بار تجربه می‌کنند. بسیاری از اشخاص پیش از مراجعه برای عصب‌کشی بدبین هستند و به خاطر توصیف‌هایی که شنیده‌اند یا تجربه‌های دل خراشی که احیانا قبلا داشته‌اند، آن را معالجه ای دردناک و حتی ترسناک فرض می‌کنند!

همچنین در ذهن بیشتر بیماران در رابطه با احتمال درد پس از عصب‌کشی سوال‌های زیادی مطرح است. معمولا مهم‌ترین پرسش بیماران این است که مگر «عصب» دندان کشیده نشده است؟ پس چگونه امکان می دارد دندانی که عصب ندارد، درد بگیرد؟ واقعیت این است معالجه ای که دندان‌پزشکان آن را با عنوان «درمان کانال ریشه» می‌شناسند (در خیلی از کشورهای خارجی هم به همین نام نامیده می‌شود) و بیماران ما آن را عصب‌کِشی یا عصب‌کُشی می‌نامند، محدود به خارج کردن عصب از درون دندان نیست.

درمان عصب کشی در اصل شامل تطهیر و شک دادن درون کانال‌های ریشه در طول عالی و مسدود کردن مسیر کانال‌ها با مواد صناعی است به طوری که میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌های درون کانال ریشه تطهیر شوند و امکان رشد میکروب‌ها هم در آینده دست نیافتنی شود. تمام این کارها برای یک دندان امکان می دارد مستلزم حداقل ۱ تا ۳ نشست معالجه ای باشد و کاری دقیق و زمانبر است. پس از عصب‌کشی شما امکان می دارد درد داشته باشید. اگه پیش از عصب‌کشی درد داشته‌اید، احتمال وجود درد پس از عصب‌کشی هم بیشتر است.

این درد بیشتر وقت‌ها به کامل نبودن عصب‌ کشی یا وجود اشکال در درمان ربطی ندارد. مکانیسم‌های درد اندام انسان مخصوصا در سر و گردن بسیار پیچیده هستند. گهگاهی حتی باوجود رفع دلیل عمده درد، دستگاه اعصاب محیطی و مرکزی همچنان تحریک درد را ادامه می‌دهند و گهگاهی یک عکس العمل التهابی در بعضی نکات دلیل درد شدید و تورم پس از عصب‌کشی است، بنابراین وجود درد پس از عصب‌کشی مخصوصا در ۲۴ ساعت اول، طبیعی است و مکان دغدغه ندارد چون در بیشتر نکات با دارو قابل مهار است.

حتی تا چندین روز پس از عصب‌کشی، درد خلال غذا خوردن و موقع فشار روی دندان معمولی است. برای این که پس از عصب‌کشی کمترین درد را داشته باشید، داروهای تجویزی یا پیشنهاد داده شده به‌وسیله دندان‌پزشک را در نخستین فرصت پس از به پایان رسانده شدن کار درمان آغاز کنید. معمولا مسکن‌ها اگه پیش از رفع بی‌حسی به کار برده شوند، اثر خوب تری خواهند داشت.

به ترتیب مصرف دارو‌ها دقت و سر موقع دارو‌ها را بهره گیرید. اگه درد شدید یا تورم داشتید، خونسردی‌تان راحفظ کنید و با دندان‌پزشک تماس بگیرید. عصب‌کشی ذاتا درمان دردآوری نیست ولی در برخی بیماران و در بعضی شرایط، مقداری درد پس از درمان که با مدد دارو‌ها قابل‌کنترل است، انتظار می‌رود.

امکان می دارد این پرسش را دارید که به چه دلیل اصلاً دندانی که برایش عصب‌کشی شده است درد دارد. درد پس از عصب‌کشی به علل گوناگون می‌تواند موجود موجود باشد. این علل می‌تواند به نوع درمان، درد پیش از کار، عکس العمل التهابی، عوامل تکنیکی خلال کار و … مربوط باشد. اصلی این است که در بیشتر نکات درد پس از کار اثری روی موفقیت درمان ندارد و برطرف می‌شود.عکس شماره ۲ ⇩عکس با درد پس از عصب کشی دندان چه کار کنیم؟چه قدر درد دندان پس از عصب‌کشی طبیعی است؟

واقعیت این است برای جواب این پرسش عدد دقیقی وجود ندارد. درد یک احساس کیفی است. آن‌چه که شما آن را «حساسیت» می‌نامید، امکان می دارد توسط فرد دیگری به صورت درد اذیت کننده احساس شود. آدم‌های گوناگون امکان می دارد درد را به صورت‌های گوناگون تحلیل کنند و شدت آن‌را هم بر حسب تجربیات قبلی متفاوت ارزیابی کنند؛ اما با همه این بیانات بر اساس یک سری از فاکتورها می‌توان به‌طور حدودی محدوده ای برای درد و حساسیت پس از درمان عصب‌کشی در نظر گرفت.

معیار ارزیابی درمان ریشه کامیاب درد پس از درمان نیست. ارزیابی موفقیت کوتاه مدت درمان ریشه با بهره گیری از رادیوگرافی امکان می دارد. ولی این راهکار موفقیت یا شکست درمان را حتی در زمان حاضر به‌طور صددرصد نمی‌تواند نمایان کند یا حدس زند. در کوتاه مدت اما رادیوگرافی (عکس دندان) معیار خوب تری نسبت به درد پس از درمان (که بیشتر نکات طبیعی است) برای ارزیابی موفقیت یک درمان است.

درد شدید پس از عصب‌کشی پیوسته رایج نیست ولی در یک الی دو روز اول طبیعی است. این طبیعی بودن به این معنی نیست که پس از همه عصب‌کشی‌ها درد اتفاق می‌افتد. بلکه به این معنی است که در صورتی که درد پس از عصب‌کشی داشتیم، اتفاق طبیعی در حال روی دادن است و نمی‌توانیم بگوییم معالجه مان دچار خطا بوده است. عصب کشی چندین نشست زمان میبرد؟اینجا را بخوانید

درد خفیف پس از عصب‌کشی شیوع بیشتر دارد و زمان بردن آن امکان می دارد حتی تا هفته اول هم ادامه داشته باشد. درد تحریکی خفیف شبیه به درد موقع فشار یا ضربه امکان می دارد حتی تا پایان هفته دوم هم از بین برده نشود. همچنین امکان می دارد درد مربوط به زیان وارد شده در مکان وارد شدن سوزن تزریق یا مکان قرارگیری کلامپ رابردم (وسیله‌ای که در عصب‌کشی استفاده می‌شود) باشد.

حساسیت مختصر بافت‌های دور دندان پس از عصب‌کشی مدت‌ها امکان می دارد زمان ببرد و حتی تا چندین هفته زمان گذرانده شود تا شما یک حس طبیعی را روی دندان خود احساس کنید. این حساسیت با درد تفاوت کردهد. خود به خودی نیست. امکان می دارد با فشار بر روی یک نقطه از لثه در مکان پای ریشه احساس شود.

فلیرآپ یا فوران درد و تورم پس از عصب‌کشی

گهگاهی پس از به پایان رسانده شدن عصب‌کشی یا درمیان جلسات درمان با فوران شدید درد بیم جلسات مواجه هستیم که می‌تواند توأم با تورم هم باشد. در فلیرآپ شدت درد زیاد است و امکان می دارد ناتوان‌کننده باشد و با داروهای ضد درد معمولی هم به‌طور کامل مهار نشود. فلیرآپ روی موفقیت درمان چندان تأثیر ندارد و به این معنی نیست که عصب‌کشی درست انجام‌نشده است یا این که معضلی در ریشه دندان وجود دارد و تورم به معنی عفونت ایجاد خطرکننده برای بیمار نیست… خود فلیرآپ خیلی رایج نیست و با تجویز دارو توسط دندانپزشک معمولاً بدون مشکل خاص برطرف می‌شود ولی در نکات خیلی بی نظیر گهگاهی درد آن‌قدر ناتوان‌کننده است که امکان می دارد کار بیمار را از شدت به درمانگاه یا بیمارستان بکشاند! گهگاهی فلیرآپ حتی تا یک هفته مراجعین ما را آزار می‌دهد (در پیش‌بینی فلیرآپ من نوبت بعدی بیمار را در هفته دوم قرار می‌دهم) درصورتی‌که تورم پیش‌رونده یا تب پس از درمان ریشه دیده شد، بیمار باید بلافاصله به مرکز معالجه ای مراجعه کند.عکس شماره ۳ ⇩عکس با درد پس از عصب کشی دندان چه کار کنیم؟پس از عصب‌کشی چه داروهایی بخوریم؟

درد پس از عصب‌کشی دندان با داروهای ساده ضد درد بدون احتیاج به ورژن شبیه به ایبوپروفن و استامینوفن، برطرف می‌شود. گهگاهی اما در نا خوشی های شدید (شبیه به فلیرآپ) احتیاج به تجویز داروهای بیشتری وجود دارد. در این صورت تجویز ضد نا خوشی های مخدر یا حتی کورتون‌ها امکان می دارد انتخاب شود.

درصورتی‌که تورم پیش‌رونده، تب و تورم غدد لنفاوی موجود موجود باشد، امکان می دارد احتیاج باشد که برای یک دوره محدود از آنتی‌بیوتیک بهره گیرید.

چه مدت پس از عصب‌کشی دندان در صورت وجود درد احتیاج به مراجعه است؟

درد عاملی مختل‌کننده زندگی است و شما حق‌دارید که باوجود درد تا هر زمان پس از از بین برده شدن درد، به دندانپزشک خود مراجعه کنید. ولی ازآنجایی‌که در چندین روز اول درد طبیعی است و امکان می دارد به‌صورت مزمن در بعضی اشخاص دیده‌شود تا دو هفته پس از عصب‌کشی در صورت وجود درد می‌توان تا مراجعه تأمل کرد.

هر نوع درد افزایشی پس از سپری شدن چندین روز اول، هر نوع درد با تب و تورم پیش‌رونده بلافاصله احتیاج به مراجعه دارد. روند درد (افزایشی، ثابت یا کاهشی) به شما و دکتر شما نقل خواهد کرد که آیا واقعا معضلی وجود دارد یا نه.

اگه دندانم معالجه ریشه شده است ، به چه دلیل هنوز درد دارم؟

در مرحله ابتدائی درمان ریشه به دلیل قطع نمودن و خارج کردن عروق و اعصاب از کانال ریشه ، یک جراحت و التهابی در پیرامون ریشه دندان در استخوان ایجاد می گردد و شبیه به هر مکان دیگری از اندام که اگه عضوی قطع و مجروح شود ، مکان آن تا مدتی دردناک و ملتهب خواهد بود ، در رابطه با نا خوشی های پس از درمان ریشه هم دلیل درد ، جراحت و التهاب منطقه قطع عصب در استخوان پیرامون ریشه دندان ( و نه در کانال ریشه پاک شده و پرشده ) می باشد . بنابراین وجود نا خوشی های احتمالی پس از درمان سبب دغدغه شما نشود . وضعیت درد بر اساس شدت التهاب ، عفونت قبلی کانالها ، شمار کانالها و …. در اشخاص گوناگون فرق می کند .

– درمان ریشه دندانها در بیش از ۹۰ % نکات با موفقیت همراه است و نبود موفقیت آن گاه با انجام عصب کشی مجدد و قطع ریشه قابل نگهدار ی است.

-دندان عصب کشی شده بعلت نداشتن عصب به پوسیدگی ، برودت و گرما حساس نبوده و در صور ت بهداشت ضعیف براحتی پوسیده می گردد و بعلت خارج کردن عصب و محتویات پالپ دندان فوت شده همانند یک دندان زنده و استوار نبوده و باید از خوردن خوراکی های سخت و شکننده اجتناب کرد . اگه پر کردگیهای تاج بسیار وسیع باشد جهت پیش گیری از شکستگی و عود پوسیدگی دندان باید روکش شود.

—لطفا نظرات خود را در بخش نظر بنويسيد—

تهیه از : رخشا ث.

سلامت دهان و دندان در بخش سلامت سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار
««« »»»
مکنش عيب که بر نقد روان قادر نيست

با ناخوشی پس از عصب کشی دندان چه کار کنیم؟ (۳ عکس)

TT / 423 — TP / 25%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال