توافق ایران و روسیه در ۴ مدل حمل ونقلی/تأمین اعتبار برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون توسط روس ها/احداث کارخانه مشترک تولید ریل در ایران


توافق ایران و روسیه در ۴ مدل حمل ونقلی/تأمین اعتبار برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون توسط روس ها/احداث کارخانه مشترک تولید ریل در ایران

خبرگزاری فارس: توافق ایران و کشور روسیه در ۴ مدل حمل‌ونقلی/تأمین اعتبار برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار - اینچه‌برون توسط روس‌ها/احداث کارخانه مشترک تولید ریل در ایران

تأمین اعتبار برقی‌سازی خط آهن گرمسار – اینچه‌برون از سوی کشور روسیه و احداث کارخانه مشترک تولید ریل در ایران با همکاری دو طرف از نکاتی بود که در هشتمین انجمن کمیته مشترک همکاری‌های حمل‌ونقلی ایران و کشور روسیه بین دو کشور موافقت شد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، هشتمین نشست گروه کاری همکاری در بخش حمل ونقل بین فدراسیون کشور روسیه و ایران در تاریخ ۳۱ اکتبر تا ۲ نوامبر ۲۰۱۶ برابر ۱۰ تا ۱۲ ماه آبان سال جاری در شهر تهران به انجام رسانده شد.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی ایران (مهرداد تقی زاده) و معاون وزیر حمل ونقل فدراسیون کشور روسیه (الکسی سامبو یویچ تسیدنوف) ریاست هر دو کشور را در این نشست کارگروه برعهده داشتند.

در چارچوب نشست گروه کاری و براساس توافق طرفین ۵ کارگروه شامل؛ کارگروه حمل ونقل ریلی، کارگروه حمل ونقل بندری و دریایی، کارگروه حمل ونقل جاده ای، کارگروه حمل ونقل هوایی و کارگروه هماهنگی و تدوین سند تشکیل شد.

طرفین بعد از تبادل نگاه درباره موضوعات گوناگون همکاری دوجانبه در بحث حمل ونقل در خصوص ۵ مورد در انواع مختلف مدل های حمل ونقلی به توافق رسیدند.

* الکترونیکی سازی خط آهن گرمسار – اینچه برون با تأمین مالی کشور روسیه/ فعالیت مشترک ایران و روس برای احداث کارخانه مشترک تولید ریل در ایران

بنابراین گزارش طرفین علاقه مندی خود را برای ادامه کارهای مشترک در برنامه های زیرساختی در حوزه حمل ونقل ریلی در ایران مورد تأکید گذاشتند.

با توجه به بهبود حاصله بین دو طرف در بخش تهیه مشترک قرارداد الکترونیکی کردن خط آهن گرمسار – اینچه برون طرفین ابراز آمادگی کردند که همه اقدامات را برای تسریع در امضای قرارداد مذکور با توجه به تأمین مالی آن از مکان اعتباری فدراسیون کشور روسیه به جمهوری ایران اتخاذ کنند و در همکاری در مطالعه سایر برنامه های زیرساختی ریلی و آماده سازی شرایط تأمین مالی و اجرای نقشهایی که از سوی طرف ایرانی ارائه داده خواهد شد، ادامه دهند.

طرف ایرانی این نشست اطلاعات جدید شده مربوط به پروژه راه آهن رشت – آستارا را به طرف روسی ارائه کرد و طرف روسی اعلام آمادگی کرد ظرف ۲ ماه نسبت به ارائه شرایط امکان پذیر تأمین مالی و اجرای پروژه مذکور اقدام کند.

طرفین توافق کردند که ظرف ۳ ماه از تاریخ امضای این پروتکل نام شرکت خود را که دارای ظرفیت و امکاناتی که برای احداث کارخانه مشترک در ایران در زمینه تولید ریل راه آهن و از جمله ریل طویل متناسب با سطح تکنولوژیهای روز جهان به همراه جابجایی دانش فنی هستند به همدیگر شناسانند.

طرفین علاقه مندی خود را نسبت به توسعه همکاری فی مابین در زمینه های سازماندهی حمل ونقل ریلی، دیزاین و احداث برنامه های زیرساختی ریلی و خدمات تعمیر و نگهداری ناوگان ابراز کردند.

* همکاری مشترک ایران و کشور روسیه در زمینه جست وجو و نجات دریایی و مجادله با ناپاکی دریا ناشی از نفت در خزر

در این یادداشت تفاهم در بخش دریایی طرف ایرانی معضلات موجود را برای عبور ایمن معضلها بر تاثیر کاهش عمق کانال ولگا را مطرح کرد که طرف روس اعلام کرد در حال حاضر اقدامات مربوط به لایروبی کانال ولگا – بحر خزر برای تأمین و نگهداری عمق عبور کشتی ها با آبخور ۴.۲ متر در حال انجام است.

طرف ایرانی ارائه داد بحث از بین برده شدن مشکل صدور روادید خدمه کشتی های ایرانی که به تعمیرگاه های آستاراخان کشور روسیه مراجعه می کنند از طریق امکان صدور گواهینامه های دیگری که تردد این خدمه را در شهر آستارا خواند و محدوده تعمیرگاه کشتی میسر می کند مطالعه شود؛ همچنین برای از بین برده شدن مشکل تعلیق کشتی های ایران که برای تعمیر به بندر آستاراخان کشور روسیه می روند نیز ارائه داده شد بررسی رژیم حقوقی متناسب مدنظر قرار گیرد.

طرف روس به طرف ایرانی اعلام کرد که حل این مسائل در صلاحیت چندین ارگان دیگر است بنابراین مقرر شد طرف ایرانی پیشنهادات خود را هم از طریق مجاری دیپلماتیک و هم در انجمن آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور پیگیری کند.

پیش نویس نامه آماده شده برای ارسال به سازمان جهانی دریانوردی در خصوص مطمئنی دریانوردی در بحر خزر توسط طرف روس در انجمن ارائه شد؛ طرف ایرانی خلال تأکید بر همکاری ها در این زمینه اعلام کرد پیش نویس نامه مذکور از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال شود.

طرف ایرانی خواستار تدوین پیش نویس موافقت نامه بین دو کشور در رابطه با قوانین و شرایط تردد کشتی های ایرانی از مسیر آبراهه های داخلی کشور روسیه شد که طرف روس اعلام کرد در حال حاضر تهیه پیش نویس این موافقت نامه زودهنگام است.

طرف ایرانی آمادگی خود را برای ایجاد کمیسیون آب نویسی، هیدروگرافی در بحر خزر اعلام کرد که کشور روسیه سفارش کرد این خواست از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال شود.

براساس واپسین اصلاحات کنوانسیون جهانی استانداردهای تعلیمی، صدور گواهینامه های دریانوردان و نگهبانی طرف ایرانی اعلام کرد که لازم است این اطلاعات در موافقت نامه معرفی گواهینامه دریانوردان دو کشور صورت گیرد؛ طرف روسی به طرف ایرانی اعلام کرد که اصلاحات مانیل باعث تحول در تفاهم نامه نخواهد شد و تفاهم نامه به صورت خود به خود تمدید می شود.

در این یادداشت تفاهم همچنین به موضوعاتی درباره جست وجو و نجات دریایی و مجادله با ناپاکی دریا ناشی از نفت و مواد زیان آور دیگر اشاره شد و دو طرف قول مشترک همکاری در این حوزه دادند.

* تبادل تجربیات ایران و کشور روسیه در زمینه نگهداری راهها و سازه های زمینی/ تسهیل تردد اتوبوس مسافربری های مسافری بین ایران و کشور روسیه

طرفین بر برگزاری کمیته مشترک حمل ونقل جاده ای تأکید و موافقت کردند این کمیته ماه اردیبهشت ۹۶ برابر آوریل ۲۰۱۷ در مسکو به انجام رسانده شود.

طرف ایرانی خلال اشاره به مفاد تفاهم نامه شرایط تسهیل تردد بین اتباع دو کشور مورخ ۹۴.۱۱.۲ منعقد شده در شهر تهران خواستار اجرای کامل آن و حذف فرایند تنظیم راننده برای رانندگان ایرانی و ایجاد شرایط یکسان برای رانندگان دو کشور شد که طرف روس اعلام کرد این بحث باید از سوی مجاری دیپلماتیک چک شود.

طرفین موافقت کردند مساعدت های لازم در خصوص توسعه و تسهیل تردد مرتب اتوبوس مسافربری های مسافری بین ایران و کشور روسیه از مرزهای زمینی به عمل آورند. در این راستا مقرر شد طرفین فهرست شرکت های حائز شرایط را برای انعقاد معاهده های مربوطه از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام کنند.

طرفین آمادگی خود را برای همکاری و تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه نگهداری راهها و سایر سازه های حمل ونقل زمینی از جمله اجرای برنامه های سرمایه گذاری را اعلام کردند.

طرف روسی آمادگی خود را برای همکاری و جابجایی تجربیات در زمینه ردیابی لوازم حمل ونقل جادةهای از طریق گلوناس اعلام کرد. طرف ایرانی خلال ابراز علاقه به این پیشنهاد اعلام کرد که مراتب را چک میکند.

* موافقت ایران در تسهیل قوانین وارد شدن، اقامت و خروج خدمه پرواز شرکت های هواپیمایی ایران و کشور روسیه

طرف ایرانی پیش نویس موافقت نامه بین ایران و کشور روسیه در رابطه با تسهیل قوانین وارد شدن، اقامت و خروج خدمه پرواز شرکت های هواپیمای دو کشور را بررسی و نگاه موافق خود را اعلام کرد.

طرف روس بحث تأخیرات در دستگاه اخذ گواهینامه های هواپیما در کشور روسیه را به اطلاع طرف ایرانی رساند که طرف ایرانی موافقت کرد در آینده جلسات کارشناسی بین دو طرف در این زمینه به انجام رساند.

* تفاهم ایران و کشور روسیه برای ازدیاد حجم حمل ونقل کریدور جهانی شمال – جنوب و توسعه لجستیک این کریدور

طرفین علاقه مندی خود را به ادامه توسعه مسیرها و ازدیاد حجم حمل ونقل از طریق کریدور حمل ونقل جهانی شمال – جنوب خصوصاً در زمینه حمل ونقل مخلوطی و لجستیک مورد تأکید گذاشتند.

طرفین خلال ابراز خشنودی از حمل کانتینری امتحانی در محور غرب خزر کریدور شمال – جنوب و تجزیه و تفسیر نتایج آن تمهیدات لازم جهت کاهش وقت سیر، بهینه سازی شرایط حمل و مسابقه ای کردن این مسیر اتخاذ خواهد کرد.

بنابراین گزارش، طرفین موافقت کردند نهمین انجمن گروه کاری مشترک همکاری های حمل ونقل ایران و کشور روسیه در ۳ ماهه سوم سال ۲۰۱۷ تولدی در کشور روسیه صورت گیرد.

این یادداشت تفاهم بعدازظهر امروز به امضای معاون حمل ونقل وزیر راه شهرسازی ایران و معاون وزیر حمل ونقل فدراسیون کشور روسیه رسید.

****پيشنهادات شما مايه دلگرمى ماست****

نگارش توسط: كيميا ع.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد
««« »»»
به خاک پای عزيزت که عهد نشکستم

توافق ایران و روسیه در ۴ مدل حمل ونقلی/تأمین اعتبار برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون توسط روس ها/احداث کارخانه مشترک تولید ریل در ایران

TT / 221 — TP / 16%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات