بازاریابی اصولی را از کجا آغاز کنم؟


بازاریابی اصولی را از کجا شروع کنم؟تصویر و عکس شماره ۱ ⇩
تصویر و عکس بازاریابی اصولی را از کجا آغاز کنم؟

بازاریابی یکی از شغل های پولدار این روزهاست که بسیاری درپی آموختن و انجام آن هستند. اگه شما هم درپی راه هایی برای آغاز بازاریابی هستید به شما ارائه میدهیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.

مورد هایی مهم برای آغاز بازاریابی

گام اول برای آغاز بازارایابی : سازمان

شما بازاریاب هستید. ضروری نیست از همه چیز سر در بیاورید (البته فقط در ابتدای کار، پس از مدتی هر اطلاعاتی قادر هست برای شما سودمند واقع شود.) در ابتدای کار سعی کنید که درک درستی از دستگاه بازاریابی شرکت یابید. بدین رو آغاز به انجام کارهای زیر گیرید:

۱ – وارد دستگاه نظرسنجی از مشتریان شوید

شرکت های متوسط و بزرگ اغلب به صورت منظم نظرسنجی هایی را به راهکارهای گوناگون از مشتریان خود به انجام میرسانند. این نظرسنجی ها طیف وسیعی از موضوعات نظیر میزان رضایت از کیفیت محصولات، میزان رضایت از خدمات پس از به فروش رسان، میزان رضایت از فرایند تهیه کرد (از زمان انتخاب تولید تا دریافت آن) و … را در بر می گیرد. این نظرسنجی ها منابع پر ارزشی برای مروری بر شرکت و جایگاه آن در بازار و دربین مشتریان است. نمراتی که از این نظرسنجی ها در می آید، نقاط قوت و ضعف سازمان را می شناساند.

نکته عملی : تمامی شرکت هایی که گواهی مدیریت کیفیت (ISO) دارند، دارای دستگاه مدون نظرسنجی هستند. یکی از کارهایی که می توانید به انجام رسانید این است که روش انجام نظرسنجی ها را چک کنید. آنها را با راهکارهای استاندارد بسنجید. اگه توصیه ای دارید پیشنهاد کنید.

برای مرتفع کردن نقاط ضعفی که در این فرایند می بینید، سفارش کنید. اگه هم شرکت فاقد این دستگاه بود، کارتان را از همین جا آغاز کنید. یک دستگاه خوب برای نظرسنجی از مشتریان در موضوعات گوناگون راه بیندازید. مدیران از نظرسنجی ها خوش شان می آید. آنها پسندند آگاهی بدارند در شرکت شان چه می گذرد. کجای کارشان ایراد دارد و مشتریان درباره آنها چه مییاندیشند.

۲ – یکی از پر ارزش ترین دارایی های هر شرکت، بانک اطلاعاتی شکایات و پیشنهادات آن است

تمام خواسته های مشتریان در غُر زدن های شان است. آنها در رابطه با خواسته های شان کوتاه نمی آیند و همواره ایراد می گیرند و خواسته های پشت سر هم دارند. این خواسته ها به عنوان شکایت یا پیشنهاد در فایل های مخصوصی به تصویب رسانده میشوند. البته برای شرکت هایی که دارای گواهی مدیریت کیفیت (ISO) هستند، به این فایل ها رجوع کنید و تا می توانید اطلاعات کسب کنید.

نکته عملی : همانگونه که نقل شد، اگه شانس داشته باشید و بتوانید در شرکتی که گاهی مدیریت کیفیت (ISO) دارد استخدام شوید، برخی کارها از پیش صورت گرفته و اطلاعات وجود می دارد. و اگه هم قادر نبودید در چنین شرکتی فعالیت کنید، خودتان دست به کار شوید و آغاز به دریافت پیشنهادات و شکایات مشتریان شوید.
این کار را از راه های گوناگون مانند نظرسنجی ها، تماس تصادفی و غیره می توانید به انجام رسانید ولی یادتان نرود، فقط دریافت شکایت یا پیشنهاد اهمیتی نمی دارد. اصلیتر از آن این است که آن را تا پایان پیش ببرید، حلش کنید، مشتری را راضی سازید و در نهایت یکی از ایرادات عملکرد سازان را رفع نمایید.

گام دوم برای آغاز بازاریابی : مشتریان

اگه بتوانید مشتریان تان را بشناسید، به چندین مزیت مهم دست مییابید:

اول : از جایگاه شرکت در بازار اطلاعات خوبی به دست می آورید

از این طریق می توانید نام تجاری (Brand) شرکت را که پر ارزش ترین دارایی های شرکت است، بشناسید. می توانید عواملی را که موجب قوت گرفتن آن شده اند، دریابید و در برنامه های بازرگانی تان بر آنها تکیه کنید. می توانید عوامل زیان زننده بنام تجاری را یابید و با ارائه پیشنهاداتی به مدیریت، سعی در تقویت آن کنید. (این کار از طرفی هم موجب جلب توجه مدیریت به شما می شود.) همین یعنی کلی کار برای به انجام رساندن.

دوم : مشتریان تان را می شناسید

این یک مزیت بزرگ برای شما به عنوان بازاریاب است. همین اطلاعات موجب می شود که در دیزاین محصولات جدید، یا هر کار دیگری نظر شما را سؤال بکنند چون تنها شمایید که با مشتری در ارتباط هستید و خواسته های او را آگاهی میدارید. این اطلاعات به تدریج شما را در سازمان مهم می کند و اگه بتوانید با حفظ ارتباط با مشتریان اطلاعات تان را نسبت به آنها زیاد کنید، روز جدید در سازمان اصلیتر می شوید.
یادتان نرود که احتیاجی نیست از همه چیز سر در بیاورید ولی این طوری اطلاعات موجب می شود که سایر واحدهای سازمان نیاز داشته باشند تا شما به همه چیز احاطه داشته باشید، به خصوص گل سرسبد سازمان یعنی واحد پژوهش و توسعه.

سوم : با پیگیری شکایات و خواسته های مشتریان، می توانید خود را به آنها معرفی بکنید

یکی از زیر کلکسیون های واحد بازاریابی واحد ارتباط با مشتریان است. با پیگیری خواسته های مشتریان و برآورده کردن خواسته های آنان و جلب رضایت شان، واحد خود را به آنان معرفی بکنید. پس از مدتی مشتریان واحد شما و خط تلفن شما را به عنوان دروازه شرکت می شناسند. این طوری به صورت خودکار اطلاعات به سمت شما سرازیر می شود و شرکت هم شما را نقطه رابطه ای خود با جهان بیرون انتخاب میکند.

چهارم : گاهی اوقات رقم میخورد که از سایر واحدهای سازمان به خصوص واحد پژوهش و توسعه خواست انجام تحقیقات نکته ای به شما می شود

اگه این تحقیقات در خصوص ایده برای تولید جدید باشد، در فایل پیشنهادات سر بکشید، بعضی از مشتریان ذهن فعالی دارند و ایده های خوبی می دهند.

پنجم : از طریق پیشنهادات و شکایات و پیگیری آنها، می توانید مشتریان تان را دسته بندی کنید

حدود ۱۰ درصد از مشتریان هستند که اطلاعات و تجربه بالاتری نسبت به سایرین دارند. آنها را جدا کنید و در یک فایل جداگانه نام شان را بیاورید. به منظور انجام تحقیقات تفسیری که نیاز به دانش و تجربه زیادی است (و قادر نیستید به هر کسی رجوع کنید)، این بانک اطلاعاتی به نا خوشیتان می خورد.

گام سوم برای آغاز بازاریابی : رقبا

بانک اطلاعات رقبا را جدید کنید. شرکت های بزرگ و پیشکسوت، دارای بانک اطلاعاتی مرتبی از رقبای شان هستند. یکی از اولین کارهایی که شا وقتی که وارد یک شرکت می شوید می بایست به انجام رسانید این است که رقبای آن شرکت را بشناسید. به سراغ اطلاعاتی که از آنها جمع شده (نظیر کاتالوگ، سایت، فهرست قیمت و …) بروید و به دقت آنها را خوانید. سعی کنید هرگونه اطلاعاتی را از رقبا در ذهن بسپارید. نام آنها، محصولات شان، نرخهای شان، این که با چه شرکت های خارجی فعالیت میکنند، نام مدیرعامل و هر اطلاعات دیگر.
در مواقع مورد نیاز، اگه کسی به اطلاعاتی از بازار نیاز داشت، پیش از سرک کشیدن در حجم زیادی از کاغذ قادر هست به شما و ذهن شما رجوع کند. این یعنی یک مزیت بزرگ. این هم از آن دسته اطلاعاتی است که شما را در سازمان متمایز می کند.
با این حال سعی کنید که اطلاعات رقبا را نزد خودتان (و نه کس دیگری) همواره جدید نگه دارید. برای هر کدام زونکن جداگانه ای را اختصاص دهید و به طرق گوناگون با آنها تماس بگیرید. سعی کنید هر طور شده اطلاعات جدید را از آنها بگیرد.

نکته عملی : یکی از کارهای باحالی که می توانید به انجام رسانید این است که خود را به عنوان مشتری شناسانید و با رقبای تان تماس بگیرید و نگاه بکنید که آنها درباره شما و محصولات تان به مشتریان چه می گویند.
این کار سفت است ولی اطلاعات بسیار خوبی به دست می دهد؛ اطلاعاتی که قادر هست در معرفی تولید یا تبلیغات تان یا هر برنامه ای که برای معرفی نام تجاری تان دارید، سودمند واقع شود.

Press Esc to close

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال