شما با چه راهکاری بهتر می آموزید؟ (۲ عکس)


شما با چه روشی بهتر یاد می گیرید؟

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس شما با چه راهکاری بهتر مییاموزید؟

روش آموزش راهی است که شما بهتر یاد می‌گیرید

آیا واقعا در آموزش مطالب تازه درسی معضل دارید؟ در این صورت خوب است که روش آموزش ویژه خودتان را بشناسید…

روش آموزش راهی است که شما بهتر یاد می‌گیرید. این راه به اینکه سطح سواد و اطلاعات شما در چه حدی است رابطه ای ندارد، بلکه مربوط به این است که ذهن شما در چه صورتی بهتر و با اثر بخشی بیشتری مطالب تازه را درک می‌کند. این روش آموزش از زمان میلاد در شما موجود بوده است.

هیچ روش آموزش خوب یا بدی وجود ندارد. موفقیت با بسیاری از روش‌های آموزش دست‌یافتنی است. همه ما روش خاص خودمان در آموزش مطالب تازه را داریم. شکست اصلی این است که شما از طبیعت و خوی آموزش خود مطلع شوید. اگه آگاهی بدارید که ذهن‌تان از چه طریقی بهتر آموزش می‌بیند، می‌توانید به طریقی خوانید که نتیجه آن را زمان امتحان دادن نگاه خواهید کرد.

به طور کلی هیچ روش درست و یا نادرست آموزش، وجود خارجی ندارد و می‌توان گفت روش‌های آموزش درست و اشتباه هنگامی معنی پیدا می‌کند که می‌خواهید خوب ترین روش آموزش را برای یک درس معین که به گونه ویژه ای تدریس می‌شود، برگزید. به عنوان مثال شما حس می‌کنید که استاد یک سره تدریس می‌کند و شما به هیچ عنوان نمی‌توانید تمرکز یابید. پس در این‌جا یک نبود تطابق بین روش آموزش شما و محیط تدریس وجود دارد. به محض آن‌که متوجه این نبود تطابق می‌شوید، باید روش یادگیری‌تان را با محیط تدریس، وفق دهید.

به طور مثال می‌توانید با ضبط کردن حرف‌های استاد آغاز کنید به این ترتیب دیگر این نگرانی فکری را که مطالب اصلی درسی را از دست می‌دهید، نخواهید داشت. می‌توانید با به وحشت افتیم نمودار و یا جداولی که به شما مطالب تدریس شده را بهتر می‌فهماند این کار را ادامه دهید. می‌توانید به مراکز رسانه‌ای رفته و با دریافت فیلم‌های درسی به خودتان در آموزش مطالب بیشتر یاری رسانید. در واقع همه این کارها زیر مجموعه‌ای از استراتژی آموزش ویژه به شما است که خواهید توانست با بهره گیری از آن خوب ترین نتیجه را بگیرید به این علت که این استراتژی بر مبنای منطق روش آموزش شما است.

به کمک تست زیر می‌توانید روش آموزش خود را شناسایی کنید و دانش‌آموز موفق‌تری باشید.

وارسی روش‌های آموزش در مدرسه

نام:

نام خانوادگی:

سن:

جنسیت: مرد زن

پس از هر واژه، خوب ترین گزینه را برگزید:

۱- من ترجیح می‌دهم مطالب درسی را از روی کتاب بخوانم تا آن‌که به حرف‌های معلم گوش دهم.

اغلب گاهی گهگاه

۲- من از مطالعه دسته‌جمعی بهره زیادی می‌برم.

۳- من در اوقات فراغتم پسندم کارهای تجربی به انجام رسانم. (طرح و نقاشی، کاردستی، بازی با ابزار و لوازم و …)

۴- من از نمودارهای ترسیمی برای جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم درسی استفاده می‌برم.

۵- من از آزمایشگاه بیشتر از درس‌های تئوری استفاده می‌برم.

۶- من از بلند خواندن کتاب‌های درسی استفاده ویژه ای می‌برم.

۷- یادداشت‌برداری و مرور مطالب درسی از روی آن‌ها در آموزش دروس به من کمک می‌کند.

۸- من تهیه کردن پازل را پسندم.

۹- می‌توانم اشکالات املایی و نوشتاری خودم را یابم.

۱۰- برای آموزش مطالب درسی، بلند بلند درس می‌خوانم.

۱۱- در زمان بچگی، پسندیدم در اوقات فراغت فعالیت فیزیکی داشته باشم.

۱۲- ترجیح می‌دهم به نوار یک کتاب گوش بدهم تا آن‌که آن کتاب را بخوانم.

۱۳- به حل کردن جدول علاقه دارم.

۱۴- عادت دارم در هنگام تدریس معلم به جای توجه به مطالب درسی در دفترچه خود طرح و نقاشی بکشم.

۱۵- وقتی که می‌خواهم یک شماره تلفن را به دلیل بسپارم، مجوز می‌دهم انگشتانم خودشان شماره را بگیرند مانند آن‌که انگشتانم شماره را حفظ کرده باشند.

۱۶- در زمان بچگی پسندیدم در اوقات فراغتم کتاب بخوانم.

۱۷- ترجیح می‌دهم به تدریس معلم گوش دهم تا این‌که مطالب را خودم از کتاب بخوانم.

۱۸- می‌توانم از نقشه راه به درستی برای یافتن مسیر بهره گیرم.

۱۹- در زمان خردسالی، پسندیدم به داستان‌هایی که از طریق رادیو یا نوار انتشار می‌شد گوش بدهم.

۲۰- وقتی که می‌خواهم حرفه‌ای را یاد بگیرم ترجیح می‌دهم شخصی به طور عملی برایم توضیح دهد تا آن‌که به طور شفاهی.

۲۱- وقتی که می‌خواهم شماره تلفنی را به دلیل بسپارم، می‌توانم ترتیب شماره‌ها را در ذهنم نگاه بکنم.

۲۲- وقتی که می‌خواهم طرز املای یک لغت را به یاد بیاورم، نخست حروف آن لغت را در هوا یا بر روی میز با انگشتانم می‌نویسم.

۲۳- اگه قرار باشد وسیله‌ای را سر هم کنم ترجیح می‌دهم با توجه به دفترچه اظهارات ادامه دهم تا آن‌که به اظهارات شخص دیگری گوش دهم.

۲۴- وقتی که می‌خواهم طرز املای یک لغت را به یاد بیاورم، صورت‌های مختلف آن لغت را بر روی کاغذ می‌نویسم تا صورت درست را کشف بکنم.

۲۵- وقتی که می‌خواهم شماره تلفنی را به دلیل بسپارم، می توانم ترتیب شماره‌ها را به طریقی که برایم نقل شده بود بشنوم یا به صورتی که قبلا با صدای بلند تکرارش کرده بودم.

۲۶- من روش تدریس عملی را بیشتر از تدریس شفاهی و مطالعه کتب درسی پسندم.

۲۷- من داشتن دستورالعمل کتبی را به شفاهی ترجیح می‌دهم.

۲۸- وقتی که می‌خواهم طرز املای یک لغت را به یاد بیاورم، حروف را با صدای بلند می‌گویم تا متوجه املای درست شوم.

۲۹- آموزش من بیشتر عملی است تا تجربی.

۳۰- در زمان بچگی، پسندیدم که با پازل بازی کنم.

۳۱- در خلال برگزاری امتحان می توانم جواب پرسش را در ذهنم همان‌طور که در کتب درسی دیده بودم، نگاه بکنم و به یاد آورم.

۳۲- من در آموزش بیشترین استفاده را از فعالیت‌های فیزیکی می‌برم.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس شما با چه راهکاری بهتر مییاموزید؟

موفقیت با بسیاری از روش‌های آموزش دست‌یافتنی است

روش امتیازبندی وارسی روش‌های آموزش:

با بهره گیری از روش امتیازبندی زیر، امتیاز مربوط به هر واژه را در منزل مربوط آن وارد کنید.

اغلب: ۵ امتیاز، گاهی: ۳ امتیاز، گهگاه: ۱ امتیاز

شنوایی – گفتاری

لامسه‌ای – فیزیکی

ملاقاتی – گفتاری

غیرگفتاری – ملاقاتی

شماره واژه

امتیاز

امتیاز مربوط به هر ستون را محاسبه کنید، بزرگ‌ترین عدد حاصل شده به شما روش یادگیری‌تان را توصیه می‌کند.

۱- روش آموزش ملاقاتی/گفتاری

در این روش شما خوب ترین استفاده را وقتی می‌برید که مطالب به صورت شهودی و به صورت یک زبان نوشتاری باشد. در کلاس درس، از اساتیدی خوب ترین استفاده را می‌برید که از تخته مشکی و یا پروژکتور برای لیست کردن تمامی موارد اساسی درسی بهره می‌برند و یا آن‌هایی که از یک برنامه جامع درسی در جوار تدریس استفاده می‌کنند.

از اطلاعات درون کتب درسی و جزوات درس بهره کافی را می‌برید. بیشتر تمایل دارید که در یک اطاق خلوت و به صورت انفرادی خوانید. بیشتر مواقع مطالب را توسط چشم بصری خود می‌توانید به دلیل بیاورید.

دستورات آموزش برای دانشجویان ملاقاتی/گفتاری

برای یادآوری بهتر مطالب خوانده شده، از رنگ‌های مختلف برای درجه‌بندی اهمیت مطالب بهره گیرید.

از اطلاعات و مطالب مطرح شده در کتاب یا کلاس درس، یادداشت‌برداری کنید.

هنگام آموزش مطالب مربوط به یک نمودار یا یک مثال، برای آن مطالب توضیحی مختصر بنگارید.

هنگام آموزش مفاهیم ریاضی و یا اصطلاحات فنی، آن‌چه را که از برداشت مطالب عمده آن دستگیرتان می‌شود، به زبان خودتان بنگارید. وقتی که مساله‌ای مراحل گوناگونی را در بر ‌دارد جزییات هر مرحله و طریق حل آن را بنگارید.

مطالب اساسی دفترچه و کتاب‌تان را که به کامپیوتر رسانید و هر چندین وقت یک بار آن‌ها را مرور کنید.

پیش از هر آزمایشی مطالب اساسی را باید حفظ شوند، مرور کنید. می‌توانید این مطالب را بر روی کاغذهای رنگی بنگارید و بر مکان‌های قابل دید بچسبانید.

۲- روش آموزش ملاقاتی/غیرگفتاری

در این روش، شما خوب ترین استفاده را وقتی می‌برید که مطالب به صورت شهودی و در قالب تصویر و عکس و یا یک نمونه عرضه می‌شود. در کلاس درس شما از اساتیدی که از لوازم تدریس شهودی شبیه به فیلم، کلیپ، نقشه و یا نمودار کمک می‌گیرند، بیشترین استفاده را می‌برید. بیشتر ترجیح می‌دهید در یک اطاق خلوت و به صورت انفرادی خوانید. وقتی که می‌خواهید مطالبی را به یاد آورید، معمولا می‌توانید به تصاویری از آن مطلب که در ذهن‌تان است، مراجعه کنید. از انجام فعالیت‌های هنری خوشی می‌برید.

دستورات آموزش برای دانشجویان ملاقاتی/غیرگفتاری

از اطلاعاتی که لزوم حفظ کردن دارند یادداشت‌برداری کنید.

برای به یاد آوردن با سرعت مطالب، از سمبل‌های مختلف در خلال یادداشت‌برداری بهره گیرید. هم‌چنین از خودکارهای رنگی برای جلب توجه موارد اساسی درس، استفاده ببرید.

موارد اساسی درس را در حاشیه کتاب درسی بنگارید. می‌توانید سمبل‌ها و یا نمودارها را نیز انتخاب بکنید. از ماژیک‌های رنگی برای وضوح هر چه بیشتر اطلاعات درج شده بهره گیرید. وقتی مساله‌ای مراحل گوناگونی را دربردارد، مراحل مختلف را همراه با جزییات آن در یک چهارچوب بنگارید. هر چهارچوب شامل اطلاعات مربوط به هر مرحله است.

مطالب اساسی هر درسی را در برگه‌های چهارگوش درج کنید. برای هر مربع یک عنوان برگزید و سپس محتوای عمده آن عنوان را در مربع مربوط بنگارید.

برای منظم‌تر کردن کارهای خود مطالب را تایپ کرده و یا نمودارها را به وحشت افتیم کنید. تا جای امکان پذیر اصطلاحات و معانی را در قالب سمبل‌ها و یا عکس‌هایی که با آن‌ها آشنایی کافی دارید، ارایه کنید.

۳- روش‌های آموزش لامسه‌ای/فیزیکی

خوب ترین استفاده را وقتی می‌برید که به طور فیزیکی و عملی فعالیتی را انجام می‌دهید. در کلاس درس از آزمایشگاه‌ها استفاده خوبی می‌برید. از آن‌جایی که می‌توانید مطالب را حس کنید و نکته کاربری گذارید از اساتیدی خوب ترین استفاده را می‌برید که به اثبات قضایا و مطالب می‌پردازند و از دانشجویان در فعالیت‌های عملی درون و یا خارج از کلاس درس به عنوان کارآموز استفاده می‌کنند.

دستورهای آموزش برای دانشجویان لامسه‌ای/فیزیکی

برای آن‌که بتوانید در کلاس درس تمرکز کافی داشته باشید، ردیف جلوی کلاس بنشینید و از حرف‌های معلم نت‌برداری کنید. نگران املای جمله نباشید. مفهوم عمده و کلمه‌های اساسی درس را یادداشت کنید.

می‌توانید در هنگام مطالعه راه بروید و یادداشت‌های درسی و جزوات خود را بخوانید. سعی کنید مفاهیم درسی را برای خود محسوس جلوه دهید، به طور مثال مدلی برای یک مفهوم درسی انتخاب بکنید تا آن را برای‌تان محسوس‌تر جلوه دهد.

زمان بیشتری را برای آزمایشگاه یک درس گذارید. وقتی را نیز برای رفتن به موزه‌ها، مکان‌های تاریخی، آزمایشگاه‌های علمی – تحقیقاتی و … انتخاب بکنید. این کار می‌تواند به شما در مدل‌سازی برای مفاهیم درسی و یادآوری یاری رساند.

برای آموزش بهتر مفاهیمی که مرحله به مرحله توضیح داده شده، برای هر مرحله یک کاغذ رنگی برگزید. کاغذها را بر روی میز درسی‌تان به ترتیب درست در جوار هم گذارید. از هر تصویر و عکس، سمبل و هر چیز دیگری که به آموزش آن مطالب به شما کمک می‌کند، بهره گیرید.

از کامپیوتر برای استفاده بیشتر از حس لامسه خود بهره گیرید. مطالب عمده درسی را از جزوه به کامپیوتر رسانید. از نمودار و جدول برای منظم کردن اطلاعات بهره گیرید. در زمان تلف شده خود به نوارهای درسی گوش بدهید.

۴- روش‌های آموزش شنوایی/گفتاری

شما مطالب را وقتی به درستی متوجه می‌شوید که به صورت شنوایی و از طریق شفاهی ارایه شود. در کلاس درس از گوش دادن به تدریس معلم و شرکت در بحث‌های درسی گروهی بسیار استفاده می‌برید.

هم‌چنین از گوش دادن به نوارهای درسی سود می‌برید. وقتی که می‌خواهید مطلبی را حفظ کنید معمولا صدای شخصی که آن مطلب را برای شما توضیح داده، می‌شنوید و یا آن مطلب را به طریقی که با صدای بلند تکرار کردید، به یاد می‌آورید. شما از بحث‌های گروهی که به طور گفتاری و شنوایی است استفاده خوبی می‌برید.

دستورات آموزش برای دانشجویان شنوایی/گفتاری

به طور گروهی تحصیل بکنید و یا با یکی از دوستان صمیمی‌تان مطالب درسی را با برنامه‌ریزی خوانید. وقتی که به تنهایی و با صدای بلند مطالب را تکرار می‌کنید، سعی کنید مکانی باشید که شوخیم کسی نشوید. مطالب درسی معلم را ضبط کنید.

–انتهاي مطلب–

تهیه کننده : پويان ذ.

گوناگون خانه و خانواده در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

تو شمع انجمنی يک زبان و يک دل شو
««« »»»
خيال و کوشش پروانه بين و خندان باش

شما با چه راهکاری بهتر می آموزید؟ (۲ عکس)

TT / 326 — TP / 17%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات