به چه دلیل بانوان می پسندند با شریک زندگی خود درددل کنند


چرا زنان دوست دارند با همسر خود درددل کنند

در واقعیت، به نظر من این عقیده ی خوبی است که اگه فقط میخواهید صحبت بکنید و عقده ی دلتان را خالی کنید، قادر هستید سر صحبت را با اظهار این جمله آغاز کنید

 “ما به گفتگو نیاز داریم” و به واژه دیگر، این همان چیزی است که مردان از آن گریزان هستند

ما به گفتگو نیاز داریم.

از نظر مرد، این چندین لغت به اندازه ی چندین جمله دردسرآفرین است، به خصوص اگه زنی آن را آغاز کند و مرد به آن پایان دهد. این که فوت شدی از دهان زنی بشنود که ضروری است با هم حرف زنند، یعنی این که اتفاق بدی افتاده و یک نفر کار خطایی به انجام رسانده است، یا این که زن واقعا قصد دارد در رابطه با موضوع اهمیتی می داری با او حرف زند. البته باید اعتراف کنم که هیچ فوت شدی کامل نیست و همه چیز را آگاهی نمیدارد، به خصوص اگه شما به جای توضیح این که او چه کار خلافی کرده است، فقط سرش جیغ بزنید. در این صورت بدتر گیج خواهد شد. این را هم افزایم که ما اصلا از موضوعهای طولانی خوشمان نمی آید و ترجیح می دهیم که طی چندین جمله موضوع مورد بحث را به پایان رسانیم.

عکس چرا بانوان پسندند با همسر خود درددل کنند
چرا بانوان پسندند با همسر خود درددل کنند

هیچ فوت شدی خوشش نمی آید که با همسرش بر سر مسائل بیهوده و جزئی حرف زند. هرگز ! چنین چیزی در خون ما نیست. کمتر رقم میخورد که مردان حرف زنند. آنها بیشتر شنونده هستند. در واقع آنها هرگز دق دلی خود را خالی نمی کنند، بلکه بیشتر ترجیح می دهند که به اوضاع توازن بدهند و همه چیز را به حالت اولیه و خوب خود برگردانند. ما به درستی آگاه هستیم که این حالت برای شما دلپذیر نیست، زیرا گاهی واقعا دلتان می خواهد که در رابطه با موضوع رقم خورده با یک نفر حرف زنید، یا بهتر نقل بکنیم، درپی گوشی شنوا هستید که ساعت ها به سخنان شما یا دردو دلتان گوش دهد. ولی اگه واقعیت را بخواهید، این کار را فقط دوستان همجنسی خودتان به انجام میرسانند. آنها قادر هستند به سخنان شما گوش دهند و با جملاتی دوستانه و تأکید و تأیید سخنانتان، تا حدی سبب آسایش خاطرتان شوند. حتی در برخی موارد برای تان در اختصاصی تجربیات خودشان هم سخنرانی خواهند کرد و این گفتگوها گاهی ساعت ها به طول می انجامد. به عنوان مثال، به این گفتگوی باحال دقت دارید:

شما: امروز که به مکان کارم رفتم، پیش از این که پشت میزم بنشینم ، تانیا را نگاه کردم که با عاشوه ی تمام به سوی سیستم قهوه ساز می رفت. نمی توانی پیش بینی بکنی که بلوزی درست مانند بلوز من پوشیده بود.

رفیقتان: باورم نمی شود. کدام یکی؟ شما: همان بلوز آبی… می دانی، همان که گل های نارنجی دارد. یادت میآید در حراجی آن را تهیه کردم؟

رفیقتان: منظورت همان بلوزی است که بیست و نه دلار نرخ داشت؟ همان روزی که من هم از همان حراجی یک کفش تهیه کردم؟ فروشگاهی که پایین شهر بود؟

شما: درست است. چندین هفته پیش آن بلوز را سر کار پوشیده بودم و او خیلی از بلوزم خوشش آمد و از آن تمجید کرد. حالا تصورش را بکن. سه سوته رفته مانند مالی من را تهیه کرده و جدید آن را در مکان کار پوشیده! باورت می شود؟ می فهمی چه حالی یافتم؟

رفیقتان: آه. لعنتی! عجب کاری کرده! جدی می گویی؟ واقعا ترسناک است. گمان می کنم او می خواسته…

برای اطمینان خاطرتان باید نقل بکنیم این گفتگو قادر می باشد ساعت ها ادامه یابد. البته چنین مسائلی میان زنها خیلی زیاد رقم میخورد ولی برای بعضی از زنها اصلا اهمیتی نمی دارد که یک نفر شبیه به آنها تیپی بر تن بکند ولی برای بسیاری از آنها این موضوع خیلی اهمیت دارد.

حالا فرض کنید همان شخصی بخواهد این اتفاق را برای همسرش تمجید کند.

شما: امروز که به مکان کارم رفتم، پیش از این که پشت میزم بنشینم ، تانیا را نگاه کردم که با عاشوه ی تمام به سوی سیستم قهوه ساز می رفت. نمی توانی پیش بینی بکنی که بلوزی درست مانند بلوز من پوشیده بود.

ھمسرتان: راست می گویی؟ پس دیگرآن بلوزرا نپوش!

مکالمه به پایان رسانده شد. این کار برای ما مردان بسیار ساده است. در این مورد ویژه ای و خیلی مثال های دیگر، کار ویژه ای از دست ما برنمی آید. این که در محیط کار با شخصی مواجه می شوید که بلوزی درست شبیه به بلوزی را که شما قبلا پوشیده بودید پوشیده است، به ما هیچ رابطه ای ندارد و تا مکانی که به ما مربوط می شود، خیلی راحت می توان مشکل را حل کرد. قادر هستید به دستاویزی به خانه برگردید تا دیگر آن همکارتان را نگاه نکنید. و اگه دیگر آن بلوز را در مکان کار بر تن نکرد، با چنین معضلی هم مواجه نخواهید شد. به عقیده ی ما، می توان معضلات را بدون صحبت یا بحث کردن هم حل کرد.

تمام اینها را توضیح دادم تا به شما نقل بکنیم که ما مردان اصلا از بحث و گفتگو خوشمان نمی آید، بلکه بیشتر  سعی می کنیم درپی راه حل عالی ای باشیم. از بدو میلاد به ما یاد گرفته اند که باید سه مورد اقرار و تأمین حفاظت کردن را یاد بگیریم. حرف زدن، گوشی دادن به معضلات، تربیت و پرورش و سعی در درک مسائل اشخاصی بدون یافتن راه حل عالی ای برای رفع معضلات، چیزهایی نیست که پسربچه ها با آن بزرگ شده باشند. هرگز به آنها اجازه نداده اند که گریند و احساساتشان را بروز دهند. هرگز کسی آنها را تشویق نکرده است که مشکلاتشان را اظهار کنند. به عنوان مثال، اگه پسربچه از روی دوچرخه اش به زمین بیفتد، سه سوته همه به او می گویند: “بلند شو، شلوارت را بتکان، مرد نمیگرید.”

بله. می بینید، خواسته ی دیگران از ما چیزی نیست که از فرزند ها یا بانوان انتظار میرود. البته بحث ما در رابطه با این نیست که زمانی پسربچه ای روی زمین می افتد، چه عاطفی دارد. بدون شک او هم مانند بانوان عاطفی درد می کند ولی مجوز گریه کردن ندارد. حالا همان پسربچه بزرگ شده و وارد جهان روابط دوستانه و عاطفی شده است و شما انتظار دارید همان پسربچه که پیوسته به او نقل میکردند ساکت و آرام باشد، در کناری بنشیند و به مکالمه های متفرقه گوش بدهد؟ ولی من به شما نقل میکنیم، انتظارتان بیهوده است. زنها دارای حالات گوناگونی هستند و عقاید فرق می داری در سر دارند، و همگی از ما انتظار دارند که از خط عمده فکری خودمان بیرون رویم، و اگه این کار را نکنیم، معضلات بسیاری به وجود میآید. این چیزی است که شما زن ها در میان دوستانتان مطرح می کنید: “همسرم اصلا با من حرف نمیزند.” یا “اصلا قادر نیستم قفل دهان او را گشایم. ” ولی این قفل بازشدنی نیست به این علت که اقرار، تأمین و حفاظت کردن تنها کارهایی است که ما یاد گرفته ایم و به انجام آن تشویق شده ایم. به ما نقل کرده اند که مرد به این راهکار عشق و علاقه اش را نمایان میکند. از همان ابتدا با مسرت و نشاط مادرمان خنده میکردیم و حالا که بزرگ تر شده ایم، با نشاط همسرمان خوشحال و شاد می شویم.

من همین حالا اعلام می کنم: اگه شما برای همسرتان موقعیتی تثبیت شده را فراهم کنید تا او هیج تلاشی برای نزید، کار درستی نکرده اید. قرار بدهید به زبان عامیانه نقل بکنیم که اگه فوت شدی متوجه شود همسرش از عهده ی هر کاری برمی آید و به تنهایی می تواند حیاتش را مهار و تأمین کند، هیچ عاطفی ویژه ای نسبت به این زندگی مشترک در او ایجاد نمیشود. در نتیجه، همه چیز در نگاه اش بی اهمیت جلوه می کند.

در چنین نکاتی باید به او بگویید: “عزیزم، من دیگر قادر نیستم در این مطبخ فعالیت کنم. رنگ دیوار و کاشی هایش غیرقابل تحمل است، قفسه هایش خراب است و من اصلا برای آشپزی در این مکان تمرکز فکر ندارم.” اگه او واقعا دل باخته شما و خانواده اش باشد، بدون هیچ شکی نقل می کنید: “عزیزم، دوست داری مطبخ چه رنگی شود؟”” شما هم در پاسخ خیلی با سرعت بگویید: “صورتی”، و اگه تا پایان هفته خواسته تان برآورده نشد، بدون ذره ای رنجش و عصبانیت از غذاخوری محله برای شام غذا پیشنهاد بدهید و هیج کاری در مطبخ به انجام نرسانید. او از این حالت به عمق تراژدی پی خواهد برد و چاره ای ندارد جز این که خیلی با سرعت به فروشگاه ابزارفروشی برود و خیلی با سرعت مطبخ را به همان چیزی که شما پسندید، مبدل کند. از یاد نبرده اید که ما مردان چه مقدار به آشپزی و غذا اهمیت می دهیم؟ زن عاقل از چنین نقطه ضعف هایی قادر هست به نفع خودش بهره گیرد.

ما مردان حتی اگه پول کافی برای تعمیر نداشته باشیم، با یک سری لوازم ساده و کم خرج مانند دستگیره ی بهتر، روغن کاری در قفسه ها و برچسب های رنگی، کمی مطبخ را عوض میکنیم تا شما راضی و خشنود باشید. فوت شدی که دل باخته شما باشد، بدون معطلی تمام کارهای ضروری را برای مسرت شما می کند. خواهش می کنم غلط استخراج نکنید. ما مردان با نگاه کردن چهرهی با نشاط و خندان شما زنها نیروی مضاعفی می گیریم و با دلگرمی بیشتری فعالیت میکنیم و در این میان، موضوع به وحشت افتی و واهمه از عصبانیت شما اصلا وجود ندارد.

البته منظورم فقط تعمیر لوازم خانه نیست تا به شما ثابت کنیم که رفیقتان داریم. مسأله ی عمده واکنش زن و مرد دربرابر کارهای همدیگر است. یک مثال ساده میزنم تا بهتر متوجه شوید. گاهی شما نسبت به یک سری اتفاقات یا مسائل چنان واکنش تند و شدیدی نمایان میکنید که اصلا از دیدگاه ما احتیاجی به چنین عکس العملی نیست، ولی هر نکته ای برای شما تحت شرایطی ویژه ای آن واکنش را همراه با دارد. مثلا امکان می دارد همسرتان پیوسته هنگامی که وارد خانه می شود از شما پرسد: “عزیزم، چیزی ضروری داری؟” یک روز امکان می دارد به این پرسش چنین پاسخ بدهید: “نه، متشکرم. ” ولی روز بعد یا حتی دو ساعت بعد امکان می دارد با رنجش جیغ بزنید: “قادر نمیبودی زودتر این را سؤال بکنی تا من نقل نکنیم مگر تو آگاهی نمیداری که باید برای خانه خرید کنی؟” آنچه می خواهید و این که به چه شکلی آن را میخواهید، روز جدید در شما متغیر است.

در بعضی مواقع لحظه به لحظه فرق می دارد. و این موضوع از نظر ما مردان سنجیده نیست، حتی قادر نیستیم آن را درک کنیم. اگه مطلب را درست متوجه شده باشیم که عالی است، ولی گاهی اوضاع را خراب می کنیم زیرا متوجه خواسته ی عمده شما نشده ایم. بسیاری از اوقات مردان از روی بی تجربگی کارها را خراب می کنند. به عنوان مثال، زنی جوان به حالت قهر و رنجش وارد اطاق می شود. همسر یا نامزدش که جوانی نپخته است، از او می پرسد: ” چه اتفاقی افتاده؟” امکان می دارد آن خانم نقل بکنید: “هیچی!” آن مرد جوان و احمق در پاسخ نقل خواهد کرد: ” خوب، خدا را شکر” و بعد تصور می کنید خانم جوان چه نقل خواهد کرد؟ چیزی شبیه این: “لعنتی … تو می بینی من آزرده ام، بعد بدون هیج توجهی می خواهی به کارهای خودت برسی.” بله! در این وقت است که آن مرد جوان باید تلاش بسیاری کند تا این واژه ساده را که ناخواسته از زبانش بیرون آمده است توجیه کند، یا بهتر نقل بکنیم، تهیه کند.

ولی مردان پیشکسوت که به درستی با حالات صدا و حرکات همسرشان آشنا هستند، در چنین مواقعی برای شان اهمیتی نمی دارد که همسرشان در پاسخ به همین پرسش چه می گوید. آنان درهرحال با پشتکار آغاز به فعالیت میکنند و پس از یک سری سخنان دوستانه و ناز کشیدن، بالاخره به رنجش همسرشان پی میبرند. و جدید آن موقع متوجه می شوند که خدا را شکر اتفاق چندان اهمیتی می داری هم نیفتاده است (البته از نظر مردان). و اگه هم خدای نکرده اتفاق دل خراشی افتاده باشد، آن مرد با تجربه به درستی قادر هست شرایط را به حالت نخست برگرداند و اوضاع را آرام کند، زیرا هیج فوت شدی نمی‌ خواهد که همسرش رنج و رنجش بکشد. هیج مرد عاقلی هنگامی که همسرش در رابطه با بحثی ناگوار حرف میزند، به او نقل نمیکنید: “اوه، متأسفم که چنین اتفاقی افتاده است.” بلکه خیلی با سرعت درپی راه حل می گردد.

البته تمام این مطالب را اظهار نکردم که فقط به شما گوشزد کنم نباید با همسرتان بیشتر از دو دقیقه حرف زنید. گاهی ما مردان درک می کنیم که شما هم نیاز به هم صحبت دارید و زن و شوهر باید در اختصاصی یک سری موارد با هم رایزنی و تبادل نظر کنند، ولی معمولا زنها وقت مناسب برای این کار را شناسایی نمیکنند. ما آگاهی میداریم که همسرمان پسندد ساعت ها در خصوص مسائل و معضلات خود یا زندگی مشترکمان با ما حرف زند و به اهمیت آن هم پی بردهایم، ولی همین گفتگوها را می توان در مدت وقت کمی هم انجام داد.

بحث و گفتگو در رابطه با مسائل پیش پاافتاده و توجه کردن به جزئیات، کاری است که باید با دوست همجنسی خودتان به انجام رسانید. مردان فقط می خواهند آگاهی بدارند مشکل کجا است تا آن را حل و فصل کنند.

اگه هر دو طرف این نکات را رعایت کنند، هرگز معضلی رقم نمیخورد. اگه زن بدون توجه کردن به جزئیات و اظهار نکات بی اهمیت فقط مشکل را اظهار کند، همسرش از سر متانت به سخنان او گوش می دهد و راه چاره ای مناسب ارائه میدهد. بدین ترتیب هرگز بحث و مکالمه ای میان آنها ایجاد نمیشود. از نظر مردان این که هرچند وقت یک بار در جوار همسرشان بنشینند و به گفتمانهای او گوشی بدهند، کافی است. از نظر بانوان، کار سفتی است که بخواهند به خصوصیات پر رمز و راز مردان دقت دارند و مسائل خود را نگاه نکرده بگیرند.

البته هنوز راه بسیاری مانده است تا زنها یاد بگیرند که نباید جمله ی سرشناس “ما به گفتگو نیاز داریم” را در محاوره هایشان مورد استفاده قرار ندهند. آن لحظه ای که این جمله را اظهار می کنید، ما حالت تدافعی به خود می گیریم و خاطرات تلخی را که به سفتی از ذهنمان رانده بودیم، مجدداً به یاد می آوریم تا بفهمیم خطای کارمان کجا بوده است و حالا به چه صورت می توانیم آن را جبران یا تهیه کنیم تا بیشتر از این به گرفتاری نیفتیم.

در واقعیت، به نظر من این عقیده ی خوبی است که اگه فقط میخواهید صحبت بکنید و عقده ی دلتان را خالی کنید، قادر هستید سر صحبت را با اظهار این جمله آغاز کنید: “عزیزم، نگاه بکن، اتفاق بدی نیفتاده، ولی من می خواهم در رابطه با بحثی با کسی حرف زنم.” این خوب ترین شکل آغاز است، زیرا سبب می شود که ما نفس راحتی بکشیم و با خیال راحت روی صندلی بنشینیم و به سخنان شما گوش بدهیم.

— براى بالا بردن سطح کيفى سايت سرزه لطفا نظرات سازنده خود را در انتهاى صفحه براى ما بنويسيد —

نگارنده : آريا خ.

رابطه و ازدواج در بخش ازدواج و زناشویی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
««« »»»
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنيد

به چه دلیل بانوان می پسندند با شریک زندگی خود درددل کنند

TT / 576 — TP / 24%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال