چرا مولاوردی خود را موظف به ارائه گزارش به نهادهای بین المللی می داند؟/ علت درخواست تحقیق و تفحص از مرکز زنان در دولت اصلاحات چه بود؟


چرا مولاوردی خود را موظف به ارائه گزارش به نهادهای بین المللی می داند؟/ علت درخواست تحقیق و تفحص از مرکز زنان در دولت اصلاحات چه بود؟

خبرگزاری فارس: چرا مولاوردی خود را موظف به ارائه گزارش به نهادهای جهانی می‌داند؟/ علت خواست پژوهش و تفحص از مرکز بانوان در دولت اصلاحات چه بود؟

دبیر گردهمایی بانوان فرهیخته انقلاب اسلامی با بیان این که معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در جلسه ای خودش را قائل به ارائه گزارش به نهادهای بین‌المللی آگاهی داشته و نقل کرده است که ما باید به آنها گزارش دهیم، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید مواظبت کنند که مشکی نمایی‌های زمان اصلاحات مجدداً تکرار نشود.

خبرگزاری فارس-گروه جامعه: عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی؟! این بحث، مسئله ای است که طی روزهای اخیر و بعد از پخش اطلاعیه معاونت امور بانوان و خانواده در خصوص جذب دانشمندان و دانشمندان در راستای تدوین برنامه ملی در راستای هدف پنجم اهداف برنامه توسعه پایدار، به صورت جدی مورد نقد کارشناسان فعالان حوزه بانوان قرار گرفته است تا مکانی که برخی کارشناسان باور می‌ دارند معاونت امور بانوان خانواده رئیس جمهور تنها از لفظ عدالت جنسیتی بهره میگیرد در حالی که در عمل همان اهداف و آرمان های برابری جنسیتی مد نظر مجامع جهانی را دنبال می کند.

در همین زمینه مصاحبه کردیم با زهرا سجادی دبیر گردهمایی فرهیخته بانوان انقلاب اسلامی و معاون پیشین مرکز امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در دولت دهم، نوشته این مصاحبه در ادامه آمده است:

فارس: اهداف توسعه پایدار در چه سالی به تصویب رسید و این اهداف که هم اکنون هدف ۵ آن در دستور کار معاونت امور بانوان قرار گرفته است، مشتمل بر چه نکاتی است؟

سجادی: معاونت امور بانوان اخیراً دعوتی را با عنوان «دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی بانوان و دختران» اعلام و تصریح کرد که این معاونت مد نظر گیرد به منظور برنامه ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار و تدوین نقشه راه ملی اقدام به تدوین گزارش وضع موجود کند و وضع موجود را مبتنی بر شاخص های مندرج در هدف پنجم چک کند.

اهداف توسعه پایدار در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ در انجمن گردهمایی عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، این سند مشتمل بر ۱۷ هدف عمده و ۱۶۹ هدف فرعی است که هدف ۵ با بحث تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه بانوان و دختران است که همان ۱۲ بند نگران کننده است که رحلت کرده در زمان اصلاحات هم روی آنها بسیار تأکید می شد و مجدداً بر روی همان مواضع تکیه کرده اند، از جمله موضوعاتی شبیه به فقر، گرسنگی، تعلیمی، آب و پالایش آب، اشتغال، شهرهای امن، صلح، تندرست، امنیت و امثال اینها را شامل می شود. با توجه به اهمیت و جایگاه این هدف از دیدگاه نهادهای جهانی هدف ۵ به عنوان یک راهبرد یا استراتژی برای بقیه اهداف توسعه پایدار مورد توجه است.

فارس: آنچه که در هدف با عنوان برابری جنسیتی مطرح شده است آیا واقعا قادر هست مصداق و یا شاخه ای از عدالت جنسیتی باشد؟

سجادی: مفهوم برابری جنسیتی به معنای یکسان سازی حقوق تمام بانوان و آقایان در شئون گوناگون فردی و اجتماعی و بی رابطه با مفهوم عدالت جنسیتی است که متأسفانه می نگاه کنیم همان برابری جنسیتی را به جای عدالت جنسیتی میگذارند. موردی که هست با این مقدمه تصریح و تأکید معاونت بانوان بر کاربرد اصطلاح عدالت جنسیتی در چارچوب اهداف توسعه پایدار مورد پرسش است و پرسش جدی ماست.

در گزارشی نهاد بانوان ملل متحد با عنوان نظارت و ارزیابی برابری جنسیتی یا توانمندسازی بانوان و دختران در الگوی توسعه پایدار، فرصت ها و درگیریها، اطلاعات و آمارهایی از کشورهای گوناگون خواسته و این آمار را مبنای تدوین راهبردهای کلان برای مقامات مجلسی کشورها و نظارت بر عملکرد آنها مورد توجه گذاشته است، از تمام کشورها خواستند به هدف پنجم به صورت جدی توجه بکنند و اطلاعات را بگیرند و به سازمان ملل بدهند تا آنها بتوانند توسط نیروهای خودشان در کشورها اطلاعات را جمع آوری کنند. به این ترتیب اقدام و اهتمام امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در راستای تدوین گزارش از حالت موجود با هدف دستیابی به آمار، قدم نخست در چارچوب های اجرایی داخلی اهداف توسعه پایدار استکه می خواهند براساس این آمار برنامه هایی را دنبال کنند.

سرزه به نقل از فارس:بر اساس اهداف تمجید شده در توسعه پایدار چه نکاتی مورد تأکید قرار گرفته است؟ و چه نکاتی بر اساس این اهداف به عنوان یک امتیاز انتخاب شده است؟

سجادی: به عنوان مثال میزان اهتمام دولت را برای تصویب قوانین و قوانین داخلی در راستای تحقق برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه بانوان، یکی دیگر درصد بانوان و دختران قربانی خشونت جنسی و روحی، درصد عروسی دختران و بانوان پیش از ۱۵ و ۱۸ سال، میانگین روزانه کار خانگی بدون درآمد از جمله معیارهای سنجش است، همچنین درصد خردسالان حاضر در مهد خردسالها به این علت که یکی از اهدافشان این است که شمار خردسالان را در مهد خردسالها بیشتر کنند و هر چه شمار بیشتر باشد، این را نمایان کننده رشد یک جامعه آگاهی میدارند و درپی این هستند که شمار خردسالان در مهد خردسالها بالا برده شود. شمار بانوان در مناصب بالا شبیه به رئیس جمهوری، وزیر یا مناصب مکانی یا نمایندگان مجلس مثلاً افتخار کنیم که شمار نمایندگان زن ما شمار زیادی است و این برایمان یک امتیاز باشد. مدیریت بخش های عمومی یا خصوصی و به هر حال اینها نکاتی است که زمانی گزارش داده می شود به عنوان امتیاز برای یک کشور محاسبه می شود.

درصد بانوان پژوهشگر تا سطوح مناسب یکی دیگر از نکات است. درصد بانوان ۱۵ تا ۴۹ ساله در امور جنسی و باروری،اینها درپی این هستند که امور جنسی را تقویت کنند، اما باروری را تقلیل دهند. نکته مهم این است که امور جنسی نه به صورت شرعی و قانونی مورد نظر آنهاست بلکه حتی درپی این هستند که عروسی سفید و امثال اینها را رونق دهند و بی بند و باری و ارتباطات جنسی غیرشرعی شایع شود، اما باروری نباید انجام بشود، لذا برای پیش گیری از باروری و افزودن نسل با آن رویارویی می کنند و راه هایی برای رویارویی با بچه آوری دارند.

نکته دیگر قوانین و قوانین تنظیم کننده ارائه خدمات به همه بانوان و دختران است، مثلاً اطلاعات تعلیمی تندرست جنسیتی و باروری که آن هم در راستای بحث قبلی است، نکته دیگر قوانین و روش های متضمن حقوق برابر بانوان به زمین و مالکیت است که بالاخره سهم بودجه خصوصی برای برابری جنسیتی از کل بودجه دولت و در واقع اینجا بودجه دولت را تعیین می کند که چنانچه برابری جنسیتی وجود داشت، دولت چه میزان قادر هست به آن بودجه دهد.

فارس: چه نهادهایی بر اجرای این اهداف نظارت دارند؟

سجادی: نهادهایی که ناظر هستند بر احراز این شاخص ها کمیته منع تبعیض است، نهاد بانوان ملل متحد، کمیساریای مناسب حقوق بشر، یونیسف، صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو و سازمان های جهانی هستند. اینها در واقع بنا بر بیانات مدیر اجرایی بانوان ملل متحد شاخص ها و معیارهایی را برای نظارت و ارزیابی عملکرد دولت ها در راستای تحقق این اهداف پیگیری می کنند و میزان پیشرفت آنها را توسط همان نهادهای جهانی ارزیابی و اعلام می کنند.

در واقع به تعبیری می توان گفت روند و جریان کلی که برای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه پایدار دنبال می شود یا همان تأکید نهاد بانوان ملل متحد است، مبنی بر این که تبعیض علیه بانوان و دختران در قوانین است یا نیست و تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی بانوان و دختران مستلزم انتها دادن به همه اشکال تبعیض است.

فارس: آیا واقعا پاسخ دادن به این سؤالات و در واقع ارائه گزارش کاملی به نهادهای جهانی مستلزم اظهار نظر دقیق و شفاف مسئولان نیست؟

سجادی: هدف ۵ اهداف توسعه پایدار این موضوعات را مورد بررسی میگذارد، اما پاسخ به این پرسش منوط به اظهارنظر دقیق و شفاف مقامات ذیربط است که از جمله آنها معاونت امور بانوان و خانواده رئیس جمهور است کهباید اطلاعات دقیق و صریح را به سازمان ملل بدهند تا آنها بتوانند ما را با شاخص های خودشان ارزیابی کنند و سپس ما را یک کشور پیشرفته یا یک کشور عقب افتاده محسوب کنند. و یکی از این شاخص های جهانی پذیرش ضمنی مفهوم برابری جنسیتی به جای عدالت جنسیتی است.

فارس: اما آن چیزی که مد نظر رهبر معظم انقلاب و موضع ایران است، تأکید بر عدالت جنسیتی است.

سجادی: بله، همان طور که آگاهی میدارید عدالت جنسیتی یکی از مفاهیمی بود که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر آن تأکید کردند که بحث برابری جنسیتی ما نداریم، زن و مرد فرق می دارند و چنانچه بخواهید برابری جنسیتی را اعمال کنید، به بانوان ستم شده چون بار سنگین را به دوش زنها قرار دادید، در حالی که مسئولیت آنها به شکل دیگری است و وظایف و مسئولیت های آنها باید با هم هماهنگ باشد، لذا عدالت جنسیتی مفهومی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند. حالا می نگاه کنید که همین معاونت امور بانوان در برنامه ششم توسعه ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه آورده است که، به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانون بانوان در همه عرصه ها و توجه مخصوص به نقش معمار آنان، عنوانی است که در ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم آمده که هم اکنون در دست تصویب است و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان در فرایند توسعه پایدار و متوازن کلیه سیستم های اجرایی موظف هستند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور بانوان و خانواده در دستگاه نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، برنامه ها و نقشهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب براساس شاخص های ابلاغی اقدام کنند.

این نکته بسیار اهمیتی می داری است که در لایحه ۳۱ برنامه ششم آوردند و درپی اجرایی کردن آن هستند، در این صورت بر تمام سیستم های اجرایی ضروری است که این کار را به انجام رسانند. تمام شاخص ها تعیین شده طرح ها ، برنامه ها و اصولشان باید بر مبنای همین باشد،خوب اینجا دو تفسیر قادر هست موجود موجود باشد، آنچه که ایجاب کرده عبارت عدالت جنسیتی در برنامه ششم عوض شود، درپی این هستند و برای همینهم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس و هم کمیسیون فرهنگی دولت به شدت درپی عبارت قرار دهی هستند که به جای عدالت جنسیتی، تناسب جنسیتی قرار بدهند یا همان عدالت باشد یا برابری باشد، مدت هاست که اعضای این کمیسیون ها بر روی این بحث در حال بحث هستند با این که معاونت امور بانوان در حال انجام کار خود است و به وعده سرشناس سر دیگران را حرارت داده است.

فارس: بنابراین آنچه در اهداف توسعه پایدار مطرح شده است برابری جنسیتی است و با عدالت مدنظر ما در جامعه اسلامی، فاصله زیادی دارد.

سجادی: بحث عمده تفاوت ماهوی و مفهومی عدالت جنسیتی است در صحبت معاصر در نظام حقوق بین الملل و اسناد جهانی و رویه نهادهای جهانی، این عبارت عمدتاً ناظر بر تحقق برابری کمی حقوق و وظایف بانوان و آقایان است، در حالی کهطبق نگاه دینی ما، اقتضای عدالت همان گونه که از مفهوم آن برمی آید گذاشتن هر چیز در جای خود و دادن حق به ذی حق است، لذا اقتضای تحقق این مفهوم اساساً این است که همانندسازی و یکسان سازی حقوق و وظایف با مفهوم عدالت در تعارض است که معاونت امور بانوان درپی آن است.

معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در جلسه ای که در مرکز وارسیهای استراتژیک رئیس جمهور به انجام رسانده شد خودش را همزمان قائل به ارائه گزارش به نهادهای جهانی دانست و اعلام کردند که ما باید به آنها گزارش دهیم! و روح حاکم در برنامه توسعه پایدار علی الخصوص بند ۵ این برنامه صراحتاً به برابری جنسیتی تصریح می کند، لذا می نگاه کنید که معاونت امور بانوان امکان وقوع این امر را با آن اطلاعیه که خواسته اند دانشمندان و دانشمندان را به سوی خود کشند، برای این کار دارند برگزار میکنند، همانطور که در دولت اصلاحات مولاوردی که آن زمان مدیر بین الملل بود، یک گزارش بسیار نامطلوب و مشکل دار که در واقع حالت ایران را مشکی نمایی و معضلات را بزرگنمایی کرده بود که مجلس هم به خاطر همین مسئله بحث پژوهش و تفحص از مرکز امور بانوان را خواستار شد و آن گزارش که کاملاً بزرگ نمایی شده و غیرواقعی بود توسط برخی گزارشگرانشان آماده شده بود و به عنوان گزارش ملی به سازمان ملل پیشنهاد کردند و امروز نیز مجدداً می خواهند این کار را کلید بزنند و ما باید حواسمان جمع باشد که سیستم های نظارتی و قضایی باید مواظبت کنند که آن اتفاق مجدداً به وقوع نپیوندد.

****نظرات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود****

نگارش توسط: آراسته ر.

اجتماعی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ابروی دوست گوشه محراب دولت است
««« »»»
آن جا بمال چهره و حاجت بخواه از او

چرا مولاوردی خود را موظف به ارائه گزارش به نهادهای بین المللی می داند؟/ علت درخواست تحقیق و تفحص از مرکز زنان در دولت اصلاحات چه بود؟

TT / 322 — TP / 15%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

تبلیغات