لزوم بررسی و تحلیل های روانشناسانه و جامعه شناسانه راهپیمایی اربعین


لزوم بررسی و تحلیل های روانشناسانه و جامعه شناسانه راهپیمایی اربعین

سرپرست کانون تعلیمی روح الله خمینی(ره) نقل کرد: اهمیت زنده نگاه داشتن یاد و نام واقعه عاشورا و سوگواری سیدالشهدا علیه السلام بر کسی پوشیده نیست، بطوری که همین راهپیمایی اربعین امام حسین ع ریشه در کمال طلبی، رشد و تعالی انسان دارد.

تصویر و عکس ضرورت بررسی و تفسیرهای روانشناسانه و جامعه شناسانه راهپیمایی اربعین

به اعلان سرزه و به نقل از خبرگزاری «حوزه» به نقل از روابط عمومی کانون روح الله خمینی(ره) آیت الله العظمی مصباح یزدی در ملاقات شورای علمی همایش ملی اربعین، با اشاره به اهمیت عزاداری برای سالار شهیدان، بیان داشت: در اواخر زمان ظلم شاهی، روضه خوانی از نگاه بسیاری از اشخاص، یک مراسم خشک به حساب میامد که نوعی فراخوان جامعه به اشک و عزاداری بود که با تمدن عصر حاضر ناسازگار است، اما نهضت روح الله خمینی(ره) و تأکیداتی که ایشان بر حفظ عزاداری و تعبیرات بلند و عمیقی که در رابطه با محرم و صفر داشتند، تأثیرات قابل توجهی در جهت تصحیح این نگاه در جامعه داشت.

آیت الله العظمی مصباح یزدی با بیان اینکه کشور ما، کشور سیدالشهدا (ع)، و انقلاب ما حسینی است، و هر چه داریم از امام حسین (ع) هست ادامه داد: باید نگاه بکنیم چه باید کرد که اولا بیشتر از این نعمت بهره گیریم، و ثانیا چه وظیفه ای درمقابل این نعمت عظیم داریم.

ایشان، بهبودها و توسعه های کمی و کیفی عزاداری ها که درمحتوای نوحه های عزاداری نیز معلوم است، را سبب شکر بیشتر آگاهی داشت و ادامه داد: متأسفانه از نظر علمی کمتر به این مسائل توجه میشود و تحقیقات کاملی در این زمینه انجام نشده است، هر چندین کارهایی شده است و می توان امثال شهید مطهری را در این عرصه پیش قدم آگاهی داشت.

استادحوزه علمیه با اشاره به ضرورت بررسی و تفسیرهای روانشناسانه و جامعه شناسانه در خصوص محبت مردمان به امام حسین (ع) و کارهایی که در این راستا به انجام میرسانند، مخصوصاً پیاده روی اربعین، نقل کرد: باید از لحاظ علمی معلوم شود که این مراسم ازنظر روانشناسی فردی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؛ به چه صورت می شود که انسان ها آداب و آدابی را به وجود می آورند، و در جوار این تحقیقات، مسائل مربوط به جوامع و چرایی تحقق وقایع عینی نیز مطالعه میشود.

وی با اشاره به خاصیت انجام چنین تحقیقات علمی بیان داشت: می توان نتایج حاصل شده را با آداب و آدابی که دین، آن ها را تشریع کرده، مقایسه کرد و تناسب آن ها را با هم سنجید؛ زیرا در صورت تناسب و تطبیق داده ها، هم این رسوم اتقان بیشتری می یابد، و هم راه توسعه آن ها خوب تر شناخته می شود.

آیت الله العظمی مصباح یزدی ضیافت نوروز را به عنوان مثال مطرح کرده و بیان داشت: چرایی توجه کردن به ضیافت نوروز و حتی سرایت آن به کشورهای دیگر قابل بررسی روانشناسانه و جامعه شناسانه است. در مجموع می توان نقل کرد، نوعی احساس در اشخاص وجود دارد که در حیات اجتماعی شکل جمعی می یابد، زمانی چندین نفر کاری را به انجام رساندند، از آنجا که متناسب با احساس دیگران است، دیگران نیز پذیرفته و به همین طریق توسعه می یابد و به صورت آداب و رسوم در می آید.

ایشان اضافه کرد: همه مسائل فرهنگی، تقریبا همین سیر را دارند؛ آداب و رسوم نمادی از اشباع و رفع احتیاجی است که در داخل انسان ها وجود دارد؛ البته این نیازها گاهی نیاز به تفریح و رفاه است و گاهی نیاز به بیان سوگ است که با گریه و مراسم عزاداری آن را اشباع می کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در قضیه اربعین و امام حسین (ع) باید دید این احساس نسبت به امام حسین (ع) از کجا یافت شده است، زیرا احساس پدیده ای است که در تاثیر شناخت به دست مییاید، و زمینه شناخت ها در فطرت آدمی وجود دارد.

وی در میان بندی سخنان خود نقل کرد: ریشه آداب و رسوم، رضایت نوعی احساسات و عواطف است که بر اساس نوعی شناخت، بوجود آمده، شکوفا می شود، و زمینه آن شناخت در فطرت آدمی وجود دارد؛ البته آداب و آدابی که در رابطه با امام حسین (ع) وجود دارد، به شناخت های مذهبی بر می گردد.

آیت الله العظمی مصباح یزدی با بیان اینکه انسان فطرتا طالب کمال و فضیلت انسانی است، ادامه داد: برای رسیدن به آن کمال، عواملی تاثیر می دارد و افرادی زمینه را فراهم کرده اند که ما را به کمال منتقل بکنند. ما از آنجا که کمال خود را پسندیم، به کسی که سبب شده تا زمینه رسیدن به کمال برای ما فراهم شود نیز محبت می ورزیم، و در تاثیر پسندیدن او، هر چه که ما را به او نزدیک کند را نیز پسندیم. این رفیقی خود را در دو شاخه کلی نمایان میکند که یکی نشاط و دیگری غم و سوگ است و البته هر کدام در مکان خودش موردعلاقه است.

ایشان با سبک این سئوال که آیا واقعا احساسات و عواطف به هر صورتی که پدید آید موردعلاقه است، یا باید شکل و اندازه و مرز خاصی داشته باشد، پاسخ داد: فی الجمله احساسات و عواطف، مرز نمی شناسد و رشد آن بستگی به شرایط و زمینه ها دارد؛ اما احساسات و عواطف باید در پرتوی راهنمایی عقل باشد، یعنی باید با عقل مرز آنها را تعیین کرد. همان گونه که فرد گرسنه، خوراکی را پسندد، اما عقل میزان خوردن و وقت خوردن را معلوم می کند که خوردن بیش از آن یا کمتر از آن ضرر دارد.

آیت الله العظمی مصباح یزدی با بیان اینکه هر چندین عقل انسان زمینه را برای شناخت کمال و جهت حرکت در مسیر کمال فراهم می کند، اما قادر نیست همه چیز را درک کند، ادامه داد: از این رو، دین به مدد عقل می آید و راه را معلوم می کند.

ایشان اضافه کرد: از آنجا که خود و کمال خود را پسندیم، آنچه سبب رسیدن به کمال می شود را نیز پسندیم؛ لذا دین و عقل را پسندیم؛ احساسات و عواطف همچون موتور محرکه هستند که انسان را به حرکت به سمت کمال وا می دارند، ولی در اینجا هم عقل و دین مرز آن را معلوم می کنند.

آیت الله العظمی مصباح یزدی در میان بندی سخنان خود بیان داشت: آداب و رسوم از مقوله فرهنگ بوده، از احساسات و عواطف انسان برخاسته است که باید در چارچوب راهنمایی های عقل ارضا شوند، و از آن جا که عقل قادر نیست همه چیز را بفهمد، باید به دین رجوع کرد. حال که دین اصلی ترین نقش را در رسیدن به تکامل آدمی دارد، باید دین را از همه چیز بیشتر پسندیده باشیم، و نرمال است که متعلق دین، یعنی خدا و اولیای خدا را نیز بسیار باید دوست داشت.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه همانطور که یک درخت برای رشد به آبیاری متناوب نیاز دارد، محبت موردعلاقه نیز به تقویت نیاز دارد که با انجام برخی کارها و آداب و رسوم تقویت می شود. به واژه ای عقل، محبت و انجام آداب و رسوم، تأثیرات متقابلی در هم دارند؛ توضیح اینکه معرفت سبب محبت می گردد، و محبت سبب می شود ما به برخی کارها انس بگیریم، و از سوی دیگر، با انجام این کارها، محبت بیشتر شده و درپی آن، کسب معرفت نیز صورت می گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید نگاه بکنیم موردعلاقه فطری ما با احساسات دینی ما چه ارتباطی دارد و چه میزان باید وقت و نیروی خود را صرف عزا یا نشاط کنیم تا آن عملی که به انجام میرسانیم در محبت ما تأثیرگذار باشد، ادامه داد: پس موضوع علمی باید نتیجه ای را به ما بدهد که بفهمیم از نظر علمی، اربعین چه جایگاهی دارد و به چه دلیل و برای چه یافت شده است؟ به چه دلیل باید برای امام حسین گرییم؟ آیا واقعا او نیاز دارد که ما گرییم و یا ما نیازمندیم؟ چنانچه گریستیم، طلبکار هستیم و یا بدهکار و مدیون عظمت امام حسین (ع)؟

استاد حوزه سپس درمورد آفات و زیانهای چنین مهمانی ای اخطار داد و اضافه کرد: گاهی مناسبترین عامل تکامل به وسیله ای جهت خواستهای دنیوی و احتیاج های مادی قرار می گیرد؛ مثلا فردی که در پیاده روی اربعین شرکت کرده و می تواند بالاترین فیوضات معنوی را از این راه کسب کند، هدف خود را تنها درخواست برخی مسائل مالی و دنیوی میگذارد!

آیت الله العظمی مصباح یزدی بیان داشت: بررسی و روشن گری درباره جایگاه مراسم راهپیمایی اربعین در فرهنگ و حیات ما، نقطه آغاز و هدف آن، و آفات و تحدید های آن، زمینه ای برای انجام یک سلسله تحقیقات فراهم می کند که باید گروه هایی به آن توجه بکنند.

پایان پیام ۳۱۳/۱۷

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال