شب گذشته ضیافت میلاد محمد ابراهیمی بازیکن تراکتورسازی ملقب به F14 بود که در این ضیافت میلاد کیک میلاد او فرق داشت.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس کیک میلاد متفاوت بازیکن تراکتورسازی/تصویر و عکس