پیشنهاد های اصلی برای تربیت کودک + موارد اصلی


توصیه های مهم برای تربیت کودک + نکات کلیدی

همه چیز کودک به سرعت در حال تغییر است. مسایل تربیتی تاثیر می داری که امروز به کار می بندید، امکان می دارد فردا دیگر به کار نیاید؛ بنابراین برخی از رفتارهای

مسایل تربیتی پیشنهادهای عمومی

همه چیز کودک به سرعت در حال تغییر است. مسایل تربیتی تاثیر می داری که امروز به کار می بندید، امکان می دارد فردا دیگر به کار نیاید؛ بنابراین برخی از رفتارهای کودک که امکان می دارد از آن ها خوشتان نیاید، پس از مدتی عوض خواهد شد. هیچ چیز نهایی در رابطه با کودک حضور ندارد؛ پس صبور باشید و مطمئن.

تصویر و عکس پیشنهادهای مهم برای تربیت کودک + موارد کلیدی
پیشنهادهای مهم برای تربیت کودک + موارد کلیدی

بکوشید که با کودک برخورد لطیفی داشته باشید و کارهای نیکش را به دقت و با صریحگویی تشویق کنید؛ مثلا به مکان اینکه به طور کلی به او بگویید: «چه مقدار مهربان هستی!» بگویید: «کار خوبی کردی که اسباب بازی هایت را به رفیقت دادی. از تو متشکرم.»

اگه قصد تشویق یا انتقاد داشتید، به اعمال و رفتارها دقت دارید، نه به افراد؛ به عنوان مثال بهتر است بگویید: «پاره کردن این کتاب های خوشکل کار اشتباهی است»؛ و نگویید: «چه مقدار بچه بدی هستی که کتاب ھایت را پارہ کردی. »

مدام تلاش کنید که تشکرها و تشویق های خود را از کودک دربین جمع بیان کنید، و نقد ها را در وقت تنهایی.

موفقیت های کودک را تحسین کنید؛ با کلماتی شبیه به احسنت، چه خوب پریدی، بارک الله! اما زمانی در کاری موفق عدم هم به او بیان محبت و اطمینان کنید؛ مثلا بگویید: «اشکالی نداره. اگه کمی تمرین کنی می توانی.»

زمانی با کودک صحبت می کنید از خود با صیغه متکلم یاد کنید نه غایب؛ مثلا بگویید: «زمانی فریاد میزنی به شدت غصه میخورم.» نگویید: «دیگر قابل تحمل نیستی» و یا «مامان از تو میخواهد که بس کنی.»

عواطف و احساسات خود را مدام صریحا با کودک مطرح کنید؛ مثلا اگه چیزی از شما خواست سر او داد نکشید. قادر می باشید بگویید: «امشب کمی خسته هستم و عصبی، از تو ناراحت نیستم.»

اگه از کودک می خواهید که کاری به انجام رساند مطمئن شوید که در هنگام حرف زدن شما را نگاه می کند؛ به این علت که گوش دادن به تنهایی برای درک کودک کافی نیست.

اگه مسأله اهمیتی می داری را با او دربین قرار میدهید، درگوشی به او بگویید؛ این کار از نقل کردن با صدای بلند، بیشتر توجهش را جلب می کنید.

هنگامی که کودک با شما صحبت می کند، گوش کنید و خود را خم کرده، در چشمان او بینید.

هر روز، وقت معلومی به هر یک از فرزندان اختصاص دهید.

سعی کنید هر روز ساعتی را با فرزند خود به خنده طی بکنید. این کار را از یاد نبرید!

اگه بچه تان به کاری دست میزند که از آن می رنجید و پسندید که آن را تکرار نکند، سعی کنید آن را نگاه نکرده بگیرید. امکان می دارد در ابتدا وضع بدتر شود ولی عجله نکنید. پس از آنکه نگاه کردید خود به خود آن عمل را کنار گذاشته است، به شدت متعجب خواهید شد. از یاد نبرید کودک زمانی به سن سه سالگی می رسد، برای جلب توجه به هر کاری دست میزند.

۶۷۵. راهکاری حضور دارد که قادر هستید برای ترک عمل نامناسب بچه تان از آن بهره گیرید، با او به گونه ای حرف زنید که انگار جوان بالغی است، مثلا بگویید: «من این روش برخورد تو با خواهرت را نپسندم، زمانی تو را در این حال می نگاه کنم به شدت غصه میخورم. باید آگاهی بداری هیج کسی غیر از خودت قادر نیست رفتار تو را عوض کند. پس از تو خواهش می کنم که کارت را تکرار نکنی.»

– این روش که مسئولیت خود و کارهایش را به او واگذار کنید کامیابتر است.

اگه می خواهید یکی از عادات بد بچه تان – شبیه به شب بیداری – را معالجه کنید، ابتدا باید آن را با همسرتان دربین قرار بدهید، سپس طبق نقشه ای مشترک و با همکاری هم جلو روید و البته لااقل هشت روز صبر به خرج دهید.

اگه خواستار اجرای این نقشه هستید باید هر دو اعتقاد داشته باشید که این کار خوب ترین روش، برای شما و نیز برای کودک خواهد بود والا کودک به تردید شما پی خواهد برد و نقشه با شکست مواجه می شود.

برای آنکه کودک را آرام کرده، همراه خود سازید، در کارهای منزل از او مدد بخواهید. او پسندد که احساس کند سودمند است و در کارهای بزرگ نقش دارد؛ مثلا به او بگویید: «مدد بزرگی به من کرده ای اگه جعبه یا میخ ها را برایم بیاوری.»

برای کودک بسیار سفت است که دستورات تند و استوار را اجرا کند؛ اوامری همچون: «بیا بخور، الان به منزل برمی گردیم، برو بخواب و…» به مکان این ترفند های دستوری و جملات تند، اگه با راهکاری نرم و ظریف درخواستهایتان را به کودک القاء کنید و فرصتی به وی بدهید، تاثیر بسیار بیشتری بر او قرار خواهد داد. مثلا قادر هستید از این جملات بهره گیرید: «تا ده می تعدادم تا بیایی و خوراکی ات را بخوری، یک دقیقه وقت داری تا بازی را به پایان رسانی و سپس به منزل می رویم، اگه عقربه ساعت به بالا رسید باید بخوابی و…»

خردسالان به به انجام رساندن کارهای مرتب علاقه مندند. سعی کنید رسوم و عادات نیکی را به آن ها یاد بگیرید که در حیات روزمره با معضل مواجه نشوید. مثلا: شستن دست و صورت پیش از خوردن غذا، خوابیدن پس از خوردن نهار، مرتب کردن اتاق پیش از خواب، بستن پیشبند در هنگام خوردن غذا و…

رفتارهای عالی کودک خود را به ذهن بسپارید و درباره آن ها با او مکالمه کنید.

بر کودک فشار نیاورید؛ بشمارید در طول روز چندین دفعه با «زود باش» و «عجله کن» او را مخاطب گذاشته اید. قادر می باشید گه گاه به مکان آن از «دقت کن، عجله نکن» بهره گیرید.

مدام برای او از بازی ها و تفریح های عالی سنش آماده کنید. از چیزهایی که مربوط به سن های بالاتر است بهره نگیرید. امکان می دارد برای او سنگین باش و او را خسته کند.

اگه عصبانی بودید، کاری که اعصابتان را تحریک می کند به انجام نرسانید. همراه با کودک خود یک دوش آب گرم بگیرید.

اگه کودک شما بزرگ تر است، گه گاه برای پنج دقیقه خود را تخلیه کنید؛ یعنی جیغ بکشید، بالا و پایین بپرید، بالشی ها را به سمت هم پرتاب کنید و… زمانی عاطفی خستگی کردید، دست در دست وی قرار بدهید و چندین دقیقه بخوابید.

اگه با خردسالتان مشاجره کرده اید، به سرعت درپی معمولی سازی وضع باشید. قادر هستید از «نبرد بالش ها» مدد بگیرید. هر کدام در یک سوی اتاق بایستید و بالشی ها را به سمت هم پرتاب کنید. پس از چندین دقیقه خنده و نشاط به جمع شما می پیوندد و آزردگی ها از یاد میرود.

برخی مقررات استوار وضع کنید و در آن جدی باشید؛ مانند ساعت خواب یا نخوردن آبنبات در تخت خواب.

به کودک در رابطه با برخی رفتار ناشایست هشدار دهید؛ مثلا بگویید: «اگه باز هم قاشقت را به زمین بیندازی، امروز از شیرینی خبری نیست.» به آنچه می گویید عمل کنید.

کودک را با کارهایی که هرگز به انجام نمیرسانید به مخاطره نیاندازید؛ مثلا به او نگویید: «اگه به بهمان کار دست بزنی تو را تنها در منزل قرار میدهم و به پارک می روم.»

تحدید ها و اخطار های خود را صدبار تکرار نکنید، به این علت که خاصیتی در بر نخواهد داشت. علت آنکه فرزندان، ده هشدارها، شما دقت نمیدارند همسر، مطلب است. اگه نقل کردید «دعوا نکنید، و الا بعدازظهر سه دارک نخواهیم رفت، این واپسین اخطار بود.» و یا «جیغ نکش والا باید به اطاقت بروی» آن ها را به مرحله ی اجرا در آورید تا در دفعات بعدی به اخطار های شما دقت دارند.

خردسالان در هنگام گرسنگی، خستگی و اضطراب بسیار غصه میخورند. این مطلب را پیوسته در خاطر داشته باشید.هنگامی که از منزل بیرون میروید یک بسته بیسکویت و چندین اسباب بازی همراه داشته باشید.

–ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفا نظرات خود را در انتهاى صفحه براى ما بنويسيد–

گردآورنده : بامشاد ا.

گوناگون خانه و خانواده در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

سالک از نور هدايت ببرد راه به دوست
««« »»»
که به جايی نرسد گر به ضلالت برود

پیشنهاد های اصلی برای تربیت کودک + موارد اصلی

TT / 294 — TP / 22%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال