سوشا مکانی به تیم ملی بازگشت

سوشا مکانی برگشت

سوشا مکانی به تیم ملی بازگشت

سوشا مکانی به تیم ملی بازگشت

به درخواست کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران ، سوشا مکانی دروازه بان سابق تیم ملی که در حال حاضر در تیم میوندالن کشور نروژ بازی می کند به تیم ملی ایران دعوت شد تا تمرینات خود را برای بازی در تیم ملی زیر نظر کیروش شروع کند.

انگار هنوز سوشا مکانی قالب باب اسفنجی را حفظ کرده!!!

 

بازنشر و جمع آوری : مجله اینترنتی لی لی گل

منبع : بیافان